From November 2017  From January 2020  From June 2020  From July 2020  From April 2020  From May 2020  From February 2020  From March 2020  From December 2019  From February 2019  From January 2021  From September 2020  From August 2017  From September 2017  From March 2017  From April 2017  From May 2017  From June 2017  From July 2017  From January 2018  From August 2020  From March 2019  From June 2019  From July 2019  From April 2019  From May 2019  From November 2020  From October 2020  From September 2018  From December 2020  From July 2018  From June 2018  From May 2018  From April 2018  From March 2018  From February 2018  From August 2019  From September 2019  From October 2018  From August 2018  From November 2018  From December 2018  From October 2017  From January 2019  From November 2019  From October 2019
2017/12/31-23:43:04: PLOTUS: HAPPY NEW YEAR! We are MAKING AMERICA GREAT AGAIN, and much faster than anyone thought possible!
  1 (Gujarati) સાલ મુબારક! અમે અમેરિકા ફરી ફરી બનાવીએ છીએ, અને કોઈને પણ શક્ય કરતાં વધુ ઝડપથી વિચારી શકો છો!
  2 (Hausa) Happy Sabuwar Shekara! Mun yi America sake, da kuma sauri fiye da kowa iya tunanin zai yiwu!
  3 (Hawaiian) Happy New Year! Mākou i Amerika hou, a me ka wikiwiki ma mua o kekahi mea i manaʻo hiki!
  4 (Sinhala) සුබ නව වසරක්! අපි Amerika නව සහ ඕනෑම කෙනෙකුට හැකි හිතුවට වඩා වේගවත්!
  5 (Thai) สวัสดีปีใหม่! อเมริกาเร็วกว่าที่เราคิดและทุกคนสามารถใหม่!
  6 (Kyrgyz) Happy New Year! Америка, биз ойлогондон да эртеби, ар бир жаңы нерсе!
  7 (Slovenian) Srečno novo leto! Prej ali slej, smo mislili, vsako novo stvar!
  8 (Maltese) Happy New Year! Illum jew għada, ħsibna kull ħaġa ġdida!
  9 (Basque) Urte Berri On! Lehenago edo geroago, gauza berri guztiek pentsatu dugu!
Telephone says: Happy New Year! Sooner or later, we all thought about everything!

 
 
2017/12/31-22:18:20: PLOTUS: As our Country rapidly grows stronger and smarter, I want to wish all of my friends, supporters, enemies, haters, and even the very dishonest Fake News Media, a Happy and Healthy New Year. 2018 will be a great year for America!
  1 (Portuguese) À medida que nosso País cresce rapidamente e é mais esperto, quero desejar a todos os meus amigos, torcedores, inimigos, inimigos e até mesmo os falsos News News, um Ano Novo feliz e saudável. 2018 será um ótimo ano para a América!
  2 (Sinhala) අපේ රට වේගයෙන් වර්ධනය වී සහ ක්රමවත්ව පරිදි, මම මගේ සියලු මිතුරන්ට, විදුලි පංකා, සතුරන්, සතුරන් පවා බොරු පුවත් පුවත්, ප්රීතිමත් හා සෞඛ්ය සම්පන්න අලුත් අවුරුදු ප්රාර්ථනා කරමි. 2018 ඇමරිකාවේ සඳහා මහත් වසරක් වනු ඇත!
  3 (Kazakh) біздің еліміз жылдам және ақылдылыққа өсті, менің барлық достар, жанкүйерлер, жаулары, жаулары мен тіпті Жаңалықтар жатып, Мен бақытты және салауатты Жаңа жыл тілеймін. 2018 Америка үшін үлкен жыл болады!
  4 (Nepali) हाम्रो देश छिटो र छरितो शत्रुहरू हुर्किसकेका छ, को शत्रु सबै मेरा साथीहरू, प्रशंसक र पनि समाचारमा झूट, म तपाईंलाई आनन्दित र स्वस्थ नयाँ वर्ष इच्छा। 2018 अमेरिका को लागि एक ठूलो वर्ष हुनेछ!
  5 (Tamil) நமது நாடு வேகமாக வளர்ச்சியடைந்து, வேகமாக எதிரிகள், எனது நண்பர்கள், ரசிகர்கள் எதிரிகள் மீதான செய்திகள் பொய், நான் நீங்கள் சந்தோஷமாக மற்றும் ஆரோக்கியமான புத்தாண்டு விரும்புகிறேன். 2018 அமெரிக்கா ஒரு பெரிய ஆண்டு இருக்கும்!
  6 (Hausa) Our kasar da aka bunkasa cikin sauri, sauri makiya, abokaina, magoya, da kuma labarai da makiya kwance, ina so ku da wani farin ciki da lafiya da Sabuwar Shekara. Amurka za ta kasance mai girma a shekara a 2018!
  7 (Japanese) 私たちの国は急速に発展し、より高速な敵、友人、ファン、メディア、嘘の敵は、私はあなたに幸せで健康新年を願っています。アメリカは2018年に偉大な年になります!
  8 (Afrikaans) Ons land is besig om vinnig te ontwikkel, vinniger vyande, vriende, fans, die media, die vyand van die leuen, ek hoop 'n gelukkige en gesonde Nuwejaar vir jou. Amerika sal 'n groot jaar wees in 2018!
  9 (Italian) Il nostro paese si sta sviluppando rapidamente, i nemici più veloci, amici, fan, i media, il nemico della menzogna, spero che un sano e felice anno nuovo a voi. America sarà un grande anno nel 2018!
Telephone says: Our country is developing rapidly, the fastest enemies, friends, fans, the media, the enemy of lies, I hope a healthy and happy new year to you. America will be a great year in 2018!

 
 
2017/12/31-22:00:22: PLOTUS: Iran, the Number One State of Sponsored Terror with numerous violations of Human Rights occurring on an hourly basis, has now closed down the Internet so that peaceful demonstrators cannot communicate. Not good!
  1 (Zulu) I-Iran, I-Number One State of Terrorored Sponsored nge ukuhlukumeza okuningi kwamaLungelo eLuntu okwenzeka ngehora, manje isivalile i-Intanethi ukuze ababonisi abanokuthula bangakwazi ukuxhumana. Akukuhle!
  2 (Greek) Ιράν, Number One μέλος Terrorored Σύνδεσμοι από πολλά παρενόχληση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνέβη σε μια ώρα, απαγορεύεται πλέον το Διαδίκτυο για να ειρηνικές διαδηλώσεις μπορούν να επικοινωνούν. Δεν είναι καλό!
  3 (Turkish) İran, Number One üyesi Terrorored Linkler bir saat içinde meydana gelen insan hakları birçok taciz gelen, şimdi barışçı gösterilere, Internet iletişim kurabilir yasaklandı. iyi değil!
  4 (Luxembourgish) Iran, Member vun der bannent enger Stonn geschitt Number One Terrorored Links Mëssbrauch Mënscherechter vu villen, elo friddlech Manifestatiounen, kann verbuede Internet Kommunikatioun gegrënnt ginn. net gutt!
  5 (Lithuanian) Iranas, iš judėjimo narys valandą atsitinka numeris vienas Terrorored nuorodos piktnaudžiavimo žmogaus palaimos, dabar taikias demonstracijas, gali būti uždrausta internetinė komunikacija įkurta. Nėra gerai!
  6 (Macedonian) Иран, член на број еден час на движењето се случува Terrorored линкови злоупотреба на човековите благослови, сега мирни демонстрации може да биде исклучен од интернет комуникација воспоставен. Не е добро!
  7 (Xhosa) Iran, ilungu inani elinye ixesha intshukumo ngokuya Terrorored amakhonkco kakubi iintsikelelo zabantu, ngoku imiboniso zoxolo nga ivalwe ukusuka unxibelelwano lusekiwe. Akukuhle!
  8 (Kyrgyz) Иран, Terrorored шакекти адамдардын бата кыянат бара саны бир жолку иш-мүчөсү, азыр тынч нааразылык байланыш белгиленген тыюу салынышы мүмкүн. жакшы эмес!
  9 (Scots Gaelic) Iran, Terrorored abuse beannachadh an fhàinne, an àireamh de aon-bhall agus a-nis a dh'fhaodadh a bhith air thoirmeasg ann an fhianais-dhùbhlain. Cha mhath!
Telephone says: Iran, Terrorored abuse blessings of the ring, the number of single members and now that could be banned in the evidence. Not good!

 
 
2017/12/31-19:06:52: PLOTUS: What a year it’s been, and we're just getting started. Together, we are MAKING AMERICA GREAT AGAIN! Happy New Year!! https://t.co/qsMNyN1UJG
  1 (Javanese) Apa taun wis, lan kita lagi miwiti. Bareng, kita nggawe AMERICA GREAT AGAIN! Happy New Year !! https://t.co/qsMNyN1UJG
  2 (Russian) В каком году, и мы начинаем. Вместе мы делаем БОЛЬШУЮ АМЕРИКУ СНОВА! С Новым годом !! https://t.co/qsMNyN1UJG
  3 (Portuguese) Em que ano, e estamos começando. Juntos fazemos mais AMÉRICA OUTRA VEZ! Feliz Ano Novo !! https://t.co/qsMNyN1UJG
  4 (Danish) I det år, og vi er begyndt. Sammen gør vi mere AMERICA IGEN! Godt Nytår !! https://t.co/qsMNyN1UJG
  5 (Sundanese) Dina sataun jeung kami geus dimimitian. Duaan urang tiasa ngadamel langkung Amerika deui! Senang Taun Anyar !! https://t.co/qsMNyN1UJG
  6 (Estonian) Aastas ja oleme hakanud. Üheskoos suudame rohkem ameeriklasi tagasi! Happy New Year !! https://t.co/qsMNyN1UJG
  7 (Corsican) Un annu, è avemu iniziatu. Inseme ci pò fà più Miricani ritornu! Tanti Year New !! https://t.co/qsMNyN1UJG
  8 (Hausa) A shekara da kuma fara. Za mu iya yin fiye da Amirkawa da baya! Happy Sabuwar Shekara !! https://t.co/qsMNyN1UJG
  9 (Somali) sanadkii la soo bilaabay. Waxaan samayn karaa more Americans dib! Happy New Year !! https://t.co/qsMNyN1UJG
Telephone says: year started. We can do more Americans back! Happy New Year !! https://t.co/qsMNyN1UJG

 
 
2017/12/31-18:36:28: PLOTUS: My deepest condolences to the victims of the terrible shooting in Douglas County @DCSheriff, and their families. We love our police and law enforcement - God Bless them all! #LESM
  1 (Lao) ຄວາມອົດທົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າທີ່ສຸດກັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຍິງຂີ້ຮ້າຍໃນເຂດ Douglas County, DCSheriff, ແລະຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຮົາຮັກຕໍາຫຼວດແລະການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍຂອງພວກເຮົາ - ພຣະເຈົ້າປະທານໃຫ້ເຂົາເຈົ້າທັງຫມົດ! #LESM
  2 (Malay) kesabaran saya dengan mangsa-mangsa menembak yang dahsyat di Douglas County, DCSheriff, dan keluarga mereka. Kami suka pasukan polis kita dan undang-undang kita - Allah memberikan kepada mereka semua! #LESM
  3 (Tajik) сабри ман бо қурбониёни тирандозӣ ба сахтӣ Дуглас метр DCSheriff, ва оилаҳои онҳо. Мо дӯст нерӯҳои пулис ва шариати мо - Худо ба ҳамаи онҳо дод! #LESM
  4 (Samoan) Loʻu onosai i le afaina o le fanaina ogaoga i Douglas County, DCSheriff, ma o latou aiga. Tatou te alolofa i lo tatou malosiaga leoleo ma tuuina atu i latou uma i le tulafono o le Atua! #LESM
  5 (Tamil) டக்ளஸ் கவுண்டி, DCSheriff மணிக்கு தீவிர ஷாட் என் நோயாளியின் ஆபத்து, அவர்களின் குடும்பங்கள். நாங்கள் எங்கள் போலீஸ் படைகள் அன்பு மற்றும் தேவனுடைய சட்டம் அவற்றை அனைத்து கொடுக்க! #LESM
  6 (Spanish) El condado de Douglas, DCSheriff serio tiro a riesgo de mis pacientes y sus familias. Amamos a nuestros cuerpos de policía y se los damos a la ley de Dios! #LESM
  7 (Hmong) Douglas County, DCSheriff loj txhaj koob tshuaj tivthaiv ntawm txoj kev pheej hmoo ntawm kuv cov neeg mob thiab lawv tsev neeg. Peb hlub peb cov tub ceev xwm thiab muab lawv mus rau Vajtswv lub txoj kev cai! #LESM
  8 (Sinhala) ඩග්ලස් කවුන්ටි, මගේ රෝගීන් හා ඔවුන්ගේ පවුල්වල අවදානම් DCSheriff වෙඩි. අපේ පොලිස් ආදරය හා දෙවිගේ නීතිය ඔවුන් ලබා දුන්නා! #LESM
  9 (Chichewa) Douglas County, odwala ndi mabanja awo pachiswe DCSheriff mpirawo. Chikondi apolisi wathu ndi nawapatsa malamulo! #LESM
Telephone says: Douglas County, sick patients and their families at risk DCSheriff ball. Love our police and give them the law! #LESM

 
 
2017/12/31-13:36:32: PLOTUS: Why would smart voters want to put Democrats in Congress in 2018 Election when their policies will totally kill the great wealth created during the months since the Election. People are much better off now not to mention ISIS, VA, Judges, Strong Border, 2nd A, Tax Cuts & more?
  1 (Tamil) ஸ்மார்ட் வாக்காளர்கள் 2018 ஆம் ஆண்டில் ஜனநாயகக் கட்சியை காங்கிரசில் வைக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள். தேர்தல் முடிந்தபின், மாதங்களில் உருவாக்கப்பட்ட பெரும் செல்வத்தை அவர்களது கொள்கைகள் முழுமையாகக் கொன்றுவிடும். இப்போது ISIS, VA, நீதிபதிகள், வலுவான எல்லை, 2 வது A, வரி குறைப்புக்கள் மற்றும் பலவற்றை குறிப்பிட தேவையில்லை.
  2 (Javanese) Ing taun 2018 Pamilih pinter sing Demokrat ing Congress pengin tetep. Sasampunipun, ing kasugihan gedhe digawe ing sasi rampung matèni kawicaksanan. Saiki Suster, Langkawi, hakim, pengecoran kuwat, 2 A, ora kanggo sebutno ngethok tax lan liyane.
  3 (Cebuano) Sa 2018 mga botante ang mga Smart demokrata sa Kongreso gusto nga magpabilin. Wala madugay human sa, ang dakung bahandi gilalang sa nangagi bug-os nga pagpatay sa palisiya. Karon Sister Resort, mga maghuhukom, nga nagataktak sa usa ka lig-on, 2 Usa ka, dili sa naghisgot sa pagtibhang sa buhis ug daghan pa.
  4 (Zulu) Ngo 2018 abavoti Smart Democrats Congress ufuna ukuhlala. Ngokushesha ngemva kwalokho, ama-ingcebo enkulu wadala esikhathini esidlule ukubulala ngokuphelele inqubomgomo. Manje uDade kuyona, amajaji, bephonsa eqinile, 2 A, ingasaphathwa ukusikeka intela nokuningi.
  5 (Latvian) In 2018 vēlētāju Smart demokrātu Kongress vēlas palikt. Drīz pēc tam, lielu bagātību radīts pagātnē nogalināt politiku. Tagad māsa Resort, tiesneši, liešanas spēcīgu, 2 A, nemaz nerunājot par nodokļu samazināšanu un vairāk.
  6 (Belarusian) У 2018 годзе выбаршчыкаў Смарт-дэмакраты ў Кангрэсе хочуць застацца. Неўзабаве пасля таго, як вялікае багацце, створанае ў мінулым, каб забіць палітыку. Цяпер сястра курорт, суддзі, адліўка моцных, 2 А, не кажучы ўжо аб падатковых скарачэннях і многіх іншых.
  7 (Polish) W 2018 wyborców Inteligentne Demokraci w Kongresie chcą pozostać. Wkrótce po wielkim bogactwem stworzonego w przeszłości, aby zabić polityka. Teraz ośrodek siostra, sędziowie, odlewania silny, 2 A, nie wspominając o cięć podatkowych, i wiele innych.
  8 (Hausa) A shekara ta 2018, masu kada kuri'a Smart Democrats a Congress so su zauna. Ba da da ewa bayan da mai girma dũkiya halitta a baya ya kashe siyasa. Yanzu 'yar'uwar mafaka, da alƙalai, Fitar da karfi, 2 A, ba a ma maganar haraji cuts, da kuma waɗansu da yawa.
  9 (Serbian) У 2018, гласачи Смарт демократе у Конгресу желе да остану. Убрзо након великог богатства створеног у прошлости да убије политику. Сада је сестра центар, судије, ливење јака, 2, да не помињемо пореске олакшице, као и многе друге.
Telephone says: In 2018, voters Smart Democrats in the Congress want to stay. Soon after the great wealth created in the past to kill politics. Now is the sister center, judges, casting strong, 2, not to mention tax relief, as well as many others.

 
 
2017/12/31-13:26:29: PLOTUS: If the Dems (Crooked Hillary) got elected, your stocks would be down 50% from values on Election Day. Now they have a great future - and just beginning! https://t.co/9TzSC8F8vY
  1 (Scots Gaelic) Ma chaidh na Dems (Crooked Hillary) a thaghadh, bhiodh na stoc agad sìos 50% bho luachan air Latha an Taghaidh. A-nis tha deagh àm ri teachd aca - agus dìreach a 'tòiseachadh! https://t.co/9TzSC8F8vY
  2 (Kazakh) DEMs (Crooked Хиллари) таңдалған болса, қор сайлау күні мәндерден 50% төмендеді еді. Енді жақсы болашақ - мен ғана бастаған! https://t.co/9TzSC8F8vY
  3 (Bosnian) DEM (Crooked Hillary) je izabran, vrijednosti zaliha na dan izbora će biti smanjen za 50%. Sada za dobrobit budućnosti - Upravo sam počeo! https://t.co/9TzSC8F8vY
  4 (Portuguese) DEM (curvado Hillary) é seleccionado, o valor de estoques em dia eleição será reduzida em 50%. Agora, para o bem do futuro - Eu só comecei! https://t.co/9TzSC8F8vY
  5 (Swahili) (DEM curved Hillary) imechaguliwa, thamani ya siku hifadhi ya uchaguzi itakuwa kupunguzwa kwa 50%. Sasa, kwa ajili ya baadaye - Mimi tu ya kuanza! https://t.co/9TzSC8F8vY
  6 (Maori) (Whawhe dem Hillary) te tīpakohia, te uara o te rakau o te rā pōti ka heke i te 50%. Na, mo te heke mai - e ahau tika tīmata! https://t.co/9TzSC8F8vY
  7 (Spanish) (Dem ronda Hillary) seleccionado, el valor de las existencias de ese voto se reducirá a 50%. En cuanto al futuro - acabo de empezar! https://t.co/9TzSC8F8vY
  8 (Indonesian) (Dem putaran Hillary) yang dipilih, nilai saham yang memilih akan dikurangi menjadi 50%. Adapun masa depan - Saya baru saja mulai! https://t.co/9TzSC8F8vY
  9 (Korean) DEM (힐러리 반올림)을 선택하고, 주식의 값이 50 %로 감소 될 것이다 당선자. 미래로 - 난 그냥 시작 해요! https://t.co/9TzSC8F8vY
Telephone says: If you select DEM (Hillary Rounding), the value of the stock will be reduced to 50%. Into the future - I just started! https://t.co/9TzSC8F8vY

 
 
2017/12/31-13:03:29: PLOTUS: Big protests in Iran. The people are finally getting wise as to how their money and wealth is being stolen and squandered on terrorism. Looks like they will not take it any longer. The USA is watching very closely for human rights violations!
  1 (Cebuano) Mga dagkong protesta sa Iran. Ang mga tawo sa katapusan nahimong maalamon kon giunsa nga ang ilang salapi ug bahandi gikawat ug gi-usikan ang terorismo. Ingon og dili na nila kini makuha. Ang Estados Unidos nagtan-aw pag-ayo sa paglapas sa tawhanong katungod!
  2 (Corsican) Large prutesti in Iran. L 'omu pi appoi addivintò sàviu cumu i so soldi, è casteddi arrubati è fù disfatta u terrurismu. Si paria ch'elli ùn arrivare. The United States hè veghjanu da vicinu l 'pettu diritti umani!
  3 (Chinese (Simplified)) 大规模抗议伊朗。 “人最终成为明智的金钱和财产如何被偷了,是恐怖主义。如果他们得到。美国正在密切注视“侵犯人权!
  4 (Welsh) protestiadau torfol yn Iran. "Mae pobl yn dod yn synhwyrol yn y pen draw sut mae arian ac eiddo wedi'i ddwyn, yn terfysgaeth. Os ydynt yn ei gael. Yr Unol Daleithiau yn gwylio agos y" troseddu yn erbyn hawliau dynol!
  5 (Turkish) İran'da kitlesel protestolar. "İnsanlar para ve mülk çalıntı sonuçta nasıl mantıklı hale geliyor, terördür. Bunu alırsanız. ABD yakından izliyor" insan hakları ihlali!
  6 (Czech) masové protesty v Íránu. „Lidé jsou stále ukradeného majetku, peněz a nakonec, jak logické je terorismus. Pokud si to. Pozorně sledování amerických“ porušování lidských práv!
  7 (Bosnian) masovnih protesta u Iranu. "Ljudi su i dalje ukradene imovine, novca, i na kraju, kako je logično je terorizam. Ako ga. Pažljivo pratiti "kršenja američkog ljudskih prava!
  8 (Kyrgyz) Иранда массалык митингдер. "Эл дагы деле уурдалган мүлк, акча да, акыр-аягы, терроризм канчалык жүйөлүү ал. Тактык менен кармансак, анда. Жатабыз", АКШ адам укуктарын бузуу!
  9 (Kannada) ಇರಾನ್ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಎಲ್ಲಾ ನಂತರ "ಜನರು ಈಗಲೂ ಕಳೆದುಹೋದ ಆಸ್ತಿ, ಹಣ, ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ. ನಾವು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಇದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಲವಾದ ಹೊಂದಿದೆ.", US ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ!
Telephone says: Iran mass protests. After all, "people are still lost property, money, and ultimately, terrorism. If we follow it is strongly strong.", US Human Rights Violation!

 
 
2017/12/31-04:46:21: PLOTUS: “Trump Rally: Stocks put 2017 in the record books” https://t.co/0foQGaFjMh
  1 (Kannada) "ಟ್ರಂಪ್ ರ್ಯಾಲಿ: ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ​​2017 ಅನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತವೆ" https://t.co/0foQGaFjMh
  2 (Gujarati) https://t.co/0foQGaFjMh "સ્ટોક્સ 2017 Books માં ટ્રમ્પ રેલી તેમને રેકોર્ડ કરવા માટે"
  3 (Latin) https://t.co/0foQGaFjMh "ac porta" recordarentur illuc concurrite BUCINUM in MMXVII Books
  4 (Shona) https://t.co/0foQGaFjMh "kepagedhi" kunyora 2017 dziite Trump Books
  5 (French) https://t.co/0foQGaFjMh « passerelle » pour écrire les bases 2017 Trump Livres
  6 (Gujarati) https://t.co/0foQGaFjMh "ગેટવે" 2017 ટ્રમ્પ Books માં પાયો લખી
  7 (Thai) https://t.co/0foQGaFjMh "ประตู" เพื่อเขียนรากฐานในปี 2017, Trump หนังสือ
  8 (Myanmar (Burmese)) 2017 ခုနှစ်တွင် Trump စာအုပ်တွေက၎င်း၏အခြေခံအုတ်မြစ်ရေးသားဖို့ https://t.co/0foQGaFjMh "တံခါး" ။
  9 (Slovak) 2017 Trump písať knihy, je jeho základom https://t.co/0foQGaFjMh "gate".
Telephone says: 2017 Trump to write books is the basis of https://t.co/0foQGaFjMh "gate".

 
 
2017/12/30-22:42:09: PLOTUS: Jobs are kicking in and companies are coming back to the U.S. Unnecessary regulations and high taxes are being dramatically Cut, and it will only get better. MUCH MORE TO COME!
  1 (Serbian) Послови се шетају и компаније се враћају у САД Непотребне прописе и високи порези драматично се смањују, а то ће бити боље. Много више да дођем!
  2 (Chinese (Simplified)) 乔布斯走路和公司正在返回美国的不必要的管制和高税收显着减少,这将是更好的。更多的惊喜!
  3 (Arabic) وظائف وشركة يعودون إلى الولايات المتحدة على المشي لا لزوم لها التنظيم وارتفاع الضرائب بشكل كبير، سيكون من الأفضل. المزيد من المفاجآت!
  4 (Haitian Creole) Travay ak konpayi retounen nan Etazini yo nan mache règleman nesesè ak gwo taks dramatikman, li ta pi bon. Plis supriz!
  5 (Thai) งานและผลตอบแทนของ บริษัท ไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาในกฎระเบียบที่ไม่จำเป็นและภาษีสูงอย่างมากมันจะดีกว่า ประหลาดใจมากขึ้น!
  6 (Hawaiian) A me ka hoi hou ana o ka poe a hiki i ka US makeke i ka hoʻokali kūpono 'hooponopono a me na auhau kiʻekiʻe, no laila ia mea maikaʻi. More me ka haohao!
  7 (Polish) I powrót do tych na rynku amerykańskim w niepotrzebnych regulacji i wysokich podatków, więc jest dobrze. Więcej niespodzianka!
  8 (Croatian) Vraćam se na američkom tržištu u nepotrebne regulacije i visokih poreza, tako da je dobro. Više iznenađenje!
  9 (Yoruba) Mo ti pada si awọn US oja ni kobojumu ilana ati ki o ga-ori, ki o dara. Diẹ iyalenu!
Telephone says: I returned to the US. Market in unnecessary process and high taxes, so good. More shocking!

 
 
2017/12/30-22:36:41: PLOTUS: I use Social Media not because I like to, but because it is the only way to fight a VERY dishonest and unfair “press,” now often referred to as Fake News Media. Phony and non-existent “sources” are being used more often than ever. Many stories & reports a pure fiction!
  1 (Hmong) Kuv siv Social Media tsis yog vim kuv nyiam, tab sis vim nws yog tib txoj kev los mus sib ntaus sib tua thiab tsis ncaj ncees "xovxwm," tam sim no feem ntau hu ua Fake News Media. Phony thiab tsis yog-cov "sources" yog siv ntau zaus dua li puas tau. Ntau cov dab neeg thiab ceeb toom txog cov lus tseeb dawb huv!
  2 (Albanian) I përdorni Social Media nuk është my favorite, por për shkak se ajo është e vetmja mënyrë për të luftuar dhe të ndershëm "shtyp", tani në përgjithësi quhet Fake News Media. Rremë dhe jo "burimet" është përdorur më shpesh se kurrë. Shumë nga tregimet dhe raporteve në lidhje me të fundit të pastër!
  3 (French) J'utilise les médias sociaux est pas mon préféré, mais parce qu'il est le seul moyen de combattre et honnête « presse », maintenant appelé généralement faux Nouvelles médias. Faux et non des « ressources » est le plus souvent jamais utilisé. La plupart des histoires et des rapports sur la dernière propre!
  4 (Zulu) Ngisebenzisa zokuxhumana akuyona intandokazi yami, kodwa ngoba indlela kuphela ukulwa nethembekile "cindezela," manje ngokuvamile okuthiwa amanga izindaba abezindaba. "Imithombo" Amanga hhayi ngokuvamile akazange asebenzise. izindaba Iningi imibiko siqu zakamuva!
  5 (French) Utilisation de la communication n'est pas mon préféré, mais parce qu'il est le seul moyen de combattre et fidèle « presse » est maintenant souvent appelé les médias. « Sources » Faux pas souvent ne pas utiliser. La plupart des rapports d'information sur le dernier personnel!
  6 (Frisian) It brûken fan de kommunikaasje is net myn favoriete, mar om't it is de ienige manier om te fjochtsjen en trou "druk" wurdt no faak neamd de media. "Boarnen" False net faak net brûke. De measte nijs ferslach docht fan 'e nijste personiel!
  7 (Latvian) No komunikācijas izmantošana nav mans favorīts, bet tāpēc, ka tas ir vienīgais veids, kā cīnīties un uzticīgu "spiedienu" tagad bieži sauc par medijiem. "Avoti" False nav bieži izmanto. Lielākā daļa ziņu ziņojumus par jaunākajiem darbiniekiem!
  8 (Croatian) Komunikacije nije moj favorit, ali zato što je to jedini način da se bore i vjerni „pritisak” se danas često nazivaju medijima. „Izvori” Lažno često ne koriste. Većina vijesti o najnovijim zaposlenih!
  9 (Scots Gaelic) Conaltradh Chan eil mi as fheàrr, ach seach gur e an aon dòigh air sabaid agus dìleas "sreath" a-nis gu tric air ainmeachadh mar na meadhanan. "Sources" False tric nach chleachdadh. As an naidheachd as ùire mu na luchd-obrach!
Telephone says: Communications I'm not the best, but as the only way to fight and loyal "row" is now often referred to as the media. "Sources" False is often not used. Latest news about the staff!

 
 
2017/12/30-21:12:45: PLOTUS: On Taxes: “This is the biggest corporate rate cut ever, going back to the corporate income tax rate of roughly 80 years ago.This is a huge pro-growth stimulus for the economy. Every year the Obama WH overstated how the economy would grow. Now real economics and jobs.” @WSJ Report
  1 (Croatian) O porezima: "Ovo je najveća stopa smanjenja korporativnih stopa ikada, koja se vraća na stopu poreza na dobit otprilike 80 godina. To je ogroman poticaj rasta za gospodarstvo. Svake godine Obama WH pretekao je kako će gospodarstvo rasti. Sada stvarna ekonomija i poslovi. "#WSJ Report
  2 (Hausa) A Haraji: "Wannan shi ne mafi girma raguwar kamfanoni kudi taba, ya dawo zuwa da kamfanoni haraji kudi na kimanin shekaru 80. Wannan shi ne wani gagarumin goyon baya girma a cikin tattalin arzikin kasar. A kowace shekara, Obama WH riska da cewa tattalin arzikin za su yi girma. Yanzu na ainihi tattalin arziki da kuma jobs. "#WSJ Report
  3 (Armenian) Հարկերը. «Սա ամենամեծ անկումը ֆինանսական ընկերություններում երբեւէ, վերադառնում է կորպորատիվ հարկային փոխարժեքով տարիքը 80. Սա զգալի խթան տնտեսության աճը: Ամեն տարի, Օբաման WH ամբողջ տնտեսության տնտեսությունը կաճի. Այժմ իրական տնտեսությունը եւ աշխատատեղեր »: #WSJ հաշվետվություն
  4 (Danish) Skatter. "Dette er den største nogensinde falde i finansielle virksomheder, selskabsskatten tilbage til en alder af 80. Det er et markant løft til den økonomiske vækst. Hvert år vil økonomien vokse med WH Obama økonomi. Nu realøkonomien og arbejdspladser. " #WSJ rapport
  5 (Indonesian) Pajak. "Ini adalah yang terbesar yang pernah jatuh perusahaan keuangan, perusahaan kembali ke usia 80. Ini adalah dorongan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Setiap tahun ekonomi akan tumbuh oleh WH Obama ekonomi. Sekarang ekonomi riil dan pekerjaan." Laporan #WSJ
  6 (Malay) Cukai. "Ini adalah yang terbesar yang pernah jatuh syarikat kewangan, syarikat kembali ke usia 80. Ini adalah dorongan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Setiap tahun ekonomi akan tumbuh oleh WH Obama ekonomi. Sekarang ekonomi sebenar dan pekerjaan." laporan #WSJ
  7 (Irish) Cánacha. "Is é seo an is mó titim riamh i gcomhlachtaí airgeadais, tá an chuideachta ar ais go dtí aois 80. Seo treisiú suntasach ar fhás eacnamaíoch. Gach bliain beidh an geilleagar ag fás ag WH Obama eacnamaíocht. Anois an bhfíorgheilleagar agus fostaíochta." tuarascáil #WSJ
  8 (Bulgarian) Данъци и такси. "Това е най-големият спад някога във финансови компании, компанията се завръща на възрастта 80. Това е значителен тласък на икономическия растеж. Всяка година икономиката ще нарасне с WH Обама икономика. Сега реалната икономика и заетостта." доклад #WSJ
  9 (Filipino) Mga buwis at mga bayarin. "Ito ay ang pinakamalaking drop na ba sa pinansiyal na mga kumpanya, ang kumpanya ay bumalik sa edad 80. Ito ay isang makabuluhang mapalakas sa paglago ng ekonomiya. Bawat taon ang ekonomiya ay lalaki sa pamamagitan ng WH Obama ekonomiya. Ngayon ang tunay na ekonomiya at trabaho." Ang ulat #WSJ
Telephone says: Taxes and fees. "This is the biggest drop in financial firms, the company is back to the age of 80. This is a significant boost in economic growth. Every year the economy will grow by the WH Obama economy. Now the real economy and work. " The #WSJ report

 
 
2017/12/30-19:02:54: PLOTUS: Oppressive regimes cannot endure forever, and the day will come when the Iranian people will face a choice. The world is watching! https://t.co/kvv1uAqcZ9
  1 (Tajik) Танзими режими абадӣ то абад давом нахоҳад ёфт, ва рӯзе хоҳад омад, ки мардуми Эрон бо интихоби худ рӯ ба рӯ хоҳанд шуд. Ҷаҳон тамошо мекунад! https://t.co/kvv1uAqcZ9
  2 (Swahili) Udhibiti serikali si mara milele, milele na siku itakuja kwamba watu wa Iran itakuwa uso kwa uso na uchaguzi wake. kuangalia dunia! https://t.co/kvv1uAqcZ9
  3 (Welsh) Ni fydd gyfundrefn reoleiddio para am byth, am byth, a bydd y diwrnod yn dod y bydd pobl o Iran yn wyneb yn wyneb â'i ddewis. gwylio'r byd! https://t.co/kvv1uAqcZ9
  4 (Basque) erregimen Arautzaileak ez du betiko iraungo, betiko, eta eguna Iran jendea ezagutu bere aukera etorriko da. Mundu behaketa! https://t.co/kvv1uAqcZ9
  5 (Javanese) regime Regulatory ora langgeng selawasé, ing salawas-lawase, lan dina bakal teka kanggo Iran kanggo ketemu wong. Nonton donya! https://t.co/kvv1uAqcZ9
  6 (Portuguese) regime regulatório não vai durar para sempre, para sempre, e o dia virá ao Irã para conhecer pessoas. Ver o mundo! https://t.co/kvv1uAqcZ9
  7 (Sinhala) නියාමන පාලන තන්ත්රය සදහටම, සදහටම පවතින්නේ නෑ, සහ දිනය ජනතාව හමුවීමට ඉරානයට පැමිණ ඇත. ලෝකය බලන්න! https://t.co/kvv1uAqcZ9
  8 (Azerbaijani) insanlar İranla görüşmək üçün tənzimləyici rejim əbədi deyil, əbədi və gün gəldi. dünya baxın! https://t.co/kvv1uAqcZ9
  9 (Yiddish) מענטשן מיט איראן צו דיסקוטירן די רעגולאַטאָרי רעזשים וועט נישט לעצט אויף אייביק, אויף אייביק, און אַ טאָג האט קומען. זען די וועלט! https://t.co/kvv1uAqcZ9
Telephone says: People with Iran to discuss the regulatory regime will not last forever, and a day has come. See the World! https://t.co/kvv1uAqcZ9

 
 
2017/12/30-19:00:55: PLOTUS: The entire world understands that the good people of Iran want change, and, other than the vast military power of the United States, that Iran’s people are what their leaders fear the most.... https://t.co/W8rKN9B6RT
  1 (Portuguese) O mundo inteiro entende que o bom povo do Irã quer mudar e, além do vasto poder militar dos Estados Unidos, que o povo do Irã é o que seus líderes mais temem ... https://t.co/W8rKN9B6RT
  2 (Hausa) A dukan duniya ta fahimci cewa mai kyau al'ummar Iran son canja kuma, a cikin sararin soja ikon Amurka, al'ummar Iran shi ne cewa ta shugabannin tsõron mafi ... https://t.co/W8rKN9B6RT
  3 (Swahili) dunia nzima inaelewa kuwa watu wazuri ya Iran wanataka mabadiliko, na kwa nguvu kubwa ya kijeshi ya Marekani, taifa la Iran ni kwamba viongozi wake hofu zaidi ... https://t.co/W8rKN9B6RT
  4 (Hausa) A dukan duniya ta fahimci cewa mai kyau al'ummar Iran so canza, kuma cikin mafi girma da soja ikon Amurka, al'ummar Iran shi ne cewa ta shugabannin tsõron more ... https://t.co/W8rKN9B6RT
  5 (Shona) Nyika yose anonzwisisa kuti zvakanaka vanhu Iran nenzara kushandura, uye mukuru simba nevarwi United States, kuti Iranian rudzi ndechokuti vatungamiriri ayo kutya more ... https://t.co/W8rKN9B6RT
  6 (Belarusian) Увесь свет разумее, што добрыя людзі галадаюць Іран змяніць, і найвялікшую ваенную моц Злучаных Штатаў, іранскі народ у тым, што яе лідэры баяцца больш ... https://t.co/W8rKN9B6RT
  7 (Luxembourgish) Der ganzer Welt versteet déi gutt Leit sinn Starving Iran, ze änneren an de gréisste militäresch Muecht vun der USA, den iraneschen Leit, déi hir Cheffen Angscht stäerkste ... https://t.co/W8rKN9B6RT
  8 (Czech) Svět ví, že dobří lidé hladoví Íránu, pro změnu největší vojenskou moc Spojených států, íránský lid, aby jejich představitelé se obávají nejvíce ... https://t.co/W8rKN9B6RT
  9 (Chichewa) Dziko likudziwa kuti anthu abwino njala Iran kusintha lamphamvu lankhondo la United States, anthu aku Iran kuti atsogoleri awo mantha kwambiri ... https://t.co/W8rKN9B6RT
Telephone says: The world is aware that the best hungry people in Iran will change the United States military force, the Iranian people that their leaders are terrified ... https://t.co/W8rKN9B6RT

 
 
2017/12/30-03:42:58: PLOTUS: Many reports of peaceful protests by Iranian citizens fed up with regime’s corruption & its squandering of the nation’s wealth to fund terrorism abroad. Iranian govt should respect their people’s rights, including right to express themselves. The world is watching! #IranProtests
  1 (Urdu) ایرانی شہریوں نے پرامن احتجاج کے بہت سے رپورٹوں کو حکومت کی بدعنوان سے بھرپور اور ملک بھر میں دہشت گردی کو فنڈ دینے کے لئے ملک کی دولت کے اسباب کی بھرپور کوشش کی. ایرانی حکومت کو اپنے لوگوں کے حقوق کا احترام کرنا چاہیے، بشمول خود کو اظہار کرنے کا حق. دنیا دیکھ رہا ہے! # ایرانی پرنٹس
  2 (Azerbaijani) İranlılar Pornoqrafiya zəngin hesabat çox güclü cəhd və ölkənin sərvət ümummilli dinc etiraz terrorizmlə maliyyələşdirilməsi deməkdir. İran hökuməti özlərini ifadə etmək hüququ da daxil olmaqla, öz xalqının hüquqlarına hörmət etməlidir. dünya seyr edir! İran izləri #
  3 (Yoruba) Awọn Iranians gbiyanju lati ba awọn orilẹ-ede oro ti ọlọrọ Iroyin kan gan lagbara ọna ti owo ipanilaya orilẹ-alaafia protest. The Iranian ijoba, pẹlu awọn si ọtun lati han ara wọn, lati fi owo awọn ẹtọ ti ti àwọn ènìyàn wọn. awọn aye ti wa ni wiwo! Iran iṣmiṣ #
  4 (Icelandic) Írani reyndi að ríku auðlindir landa tilkynna mjög sterkt reiðufé hryðjuverkum landsvísu friðsamlegum mótmælum. Írönsk stjórnvöld, með rétt til að tjá sig, að virða réttindi þeirra fólk. heimurinn er að horfa á! Iran markar #
  5 (Estonian) Iraanlased püüdnud rikas ressursside riikidest teatas väga tugev raha terrorismi üleriigiline rahumeelse protesti. Iraani võimud on õigus väljendada ennast, austama oma rahva. Maailm jälgib! Iraan tähistab #
  6 (Bulgarian) Иранците са се опитали богатите ресурси на страните докладвани много силен паричен тероризма национален мирен протест. Иранските власти имат право да изразят себе си, да спазва собствените си хора. Светът гледа! Иран стои #
  7 (Sinhala) ඉතා ශක්තිමත් මුදල් ත්රස්තවාදය ජාතික සාමකාමී විරෝධතා රටේ සම්පත්වල වාර්තා ඉරාන උත්සාහ කර තිබේ. ඉරාන බලධාරීන්, තම අදහස් ප්රකාශ තමන්ගේ ජනතාවට ගරු කිරීමට අයිතිය ඇත. ලොව බලා ඇත! ඉරානය # සිටී
  8 (Indonesian) Sebuah kuat terorisme mata uang nasional protes damai di negara itu telah mencoba untuk melaporkan sumber dari Iran. pemerintah Iran untuk menghormati hak untuk mengekspresikan rakyat mereka sendiri. dunia sedang menonton! Iran #
  9 (Luxembourgish) Eng staark national Währung Terrorismus friddleche Protester am Land hunn probéiert d'Quell vun Iran ze Rapport. der iranescher Regierung d'Recht op Respekt hir eege Leit ze auszedrécken. D'Welt war kucken! Iran #
Telephone says: A strong national currency Terrorism peaceful protests in the country have tried to report the source of Iran's report. the Iranian government has the right to respect its own people. The world was watching! Iran #

 
 
2017/12/29-13:16:12: PLOTUS: The Democrats have been told, and fully understand, that there can be no DACA without the desperately needed WALL at the Southern Border and an END to the horrible Chain Migration & ridiculous Lottery System of Immigration etc. We must protect our Country at all cost!
  1 (Khmer) អ្នកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានគេប្រាប់ហើយយល់យ៉ាងពេញលេញថាមិនអាចមាន DACA ដោយគ្មានវត្តមាន WALL នៅតាមព្រំដែនភាគខាងត្បូងហើយនិង END ចំពោះការផ្លាស់ប្តូរខ្សែសង្វាក់ឈ្លានពាននិងប្រព័ន្ធឆ្នោតអចិន្រ្តៃយ៍នៃអន្តោប្រវេសន៍។ ល។ យើងត្រូវការពារប្រទេសរបស់យើងក្នុងតម្លៃទាំងអស់!
  2 (Somali) Xisbiga ayaa u sheegay, oo si buuxda u fahmaan in ay jirto noqon kartaa DACA aan Wall xuduudda koonfurta, iyo END in la beddelo silsilad ah ee gardarada iyo nidaam joogto ah doorashada ee socdaalka. . Waxaan u baahan nahay, gaashaankayaga at dhan!
  3 (Irish) Dúirt an páirtí, agus go hiomlán a thuiscint gur féidir go mbeadh aon Wall DACA taobh theas den teorainn, agus CRÍOCH a athrú ar an slabhra na forrántachta agus próiseas leanúnach roghnú taistil. . Ní mór dúinn a chosaint ar chor ar bith!
  4 (Shona) The pati akati, uye zvakazara kuti hapana Wall dacă muganhu wokumaodzanyemba, uye grassroots kushandura cheni yaiparadza uye richiitwa zvokufamba kusarudzwa. . Tinofanira kuchengetedza zvachose!
  5 (Sundanese) pihak ceuk, sarta pinuh salah Besar dacă wates kidul, sarta grassroots ngarobah ranté tina agresi tur nuluykeun leumpang pamilihan. . Urang kedah melestarikan pisan!
  6 (Basque) Festa esan zuen, eta inork DACA hegoaldeko mugatik betea, eta Grassroots eraso-katean aldatu eta oinez hauteskunde. , hark iraun behar dugu!
  7 (Corsican) Disse u partitu, è una piena di amandoi cunfini miridiunali, e l 'attacchi grassroots è pedi catina-elezzione. Avemu bisognu di prisirvà it!
  8 (Malagasy) Hoy ny fety, dia feno dacă sisintany, ny 'eny ifotony fanafihana ny tongony aman-gadra-fifidianana. Mila miaro izany!
  9 (Turkish) tatil DACA sınırları, 'zemin saldırı ve ayak zinciri seçilmesini doldurulur. Biz onu korumak gerekir!
Telephone says: the holidays are filled with the selection of 'DACA borders', 'ground attack' and 'foot chain'. We need to protect it!

 
 
2017/12/29-13:04:09: PLOTUS: Why is the United States Post Office, which is losing many billions of dollars a year, while charging Amazon and others so little to deliver their packages, making Amazon richer and the Post Office dumber and poorer? Should be charging MUCH MORE!
  1 (Bengali) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডাকঘর কেন, যা বছরে কয়েক কোটি ডলারের খেসারত দিচ্ছে, আমাজন এবং অন্যদেরকে তাদের প্যাকেজগুলি সরবরাহ করার সামান্য চার্জ করার সময়, আমাজনকে ধনী এবং ডাকঘর ড্যাম্বার এবং দরিদ্র করে তোলে? আরো চার্জ করা উচিত!
  2 (Maori) He aha te United States Post Office, he torutoru miriona tara i te tau, i te mea utu, Amazon me ētahi atu ki te whakaora i to ratou pōkai ina amajanake te tiaki iti, me te dyambara Post ana e whai taonga, me te rawakore? Me ki atu tenei ake!
  3 (Bengali) কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পোস্ট অফিস এক বছর কয়েক মিলিয়ন ডলার, দাম, আমাজন এবং অন্যদের তাদের প্যাকেজ উপলব্ধ করার যখন amajanake ধনী ও দরিদ্র সুরক্ষিত ক্ষুদ্র ও dyambara পোস্ট ? আর এই বিশেষ!
  4 (Chinese (Simplified)) 什么是每年几百万美元在美国邮政总局,价格,亚马逊和其他人时,他们的包,以保护小和dyambara后amajanake富人与穷人?而在这个特殊的!
  5 (Slovak) Čo je to milióny dolárov ročne v Spojených štátoch Post Office, ceny, Amazon a ďalší, ich balenie s cieľom chrániť malé a dyambara po amajanake bohatými a chudobnými? V tomto špeciálu!
  6 (Swedish) Vad är en miljon dollar per år i USA Post Office, priser, Amazon och andra förpackningar för att skydda små och dyambara efter amajanake rika och fattiga? Detta Special!
  7 (Georgian) რა არის მილიონი დოლარი წელიწადში აშშ Post Office, ფასები, Amazon და სხვა შეფუთვა, დაიცვას მცირე და dyambara შემდეგ amajanake მდიდარი და ღარიბი? ეს განსაკუთრებული!
  8 (Azerbaijani) Nə US Post Office, qiymətlər, Amazon və digər qablaşdırma bir milyon dollar bir il, və amajanake zəngin və yoxsul sonra kiçik dyambara qorumaq? Bu xüsusi!
  9 (Danish) Hvad de US Post Office, priser, Amazon og anden emballage en million dollars om året, og så er den lille dyambara amajanake beskytte de rige og fattige? Det er specielt!
Telephone says: What the US Post Office, prices, Amazon and other packaging one million dollars a year, and so is the little dyambara amajanake protect the rich and the poor? It is special!

 
 
2017/12/29-12:46:23: PLOTUS: While the Fake News loves to talk about my so-called low approval rating, @foxandfriends just showed that my rating on Dec. 28, 2017, was approximately the same as President Obama on Dec. 28, 2009, which was 47%...and this despite massive negative Trump coverage & Russia hoax!
  1 (Greek) Ενώ οι Fake News αγαπούν να μιλάνε για τη λεγόμενη βαθμολογία μου για χαμηλή έγκριση, το #foxandfriends μόλις έδειξε ότι η βαθμολογία μου στις 28 Δεκεμβρίου 2017 ήταν περίπου η ίδια με τον Πρόεδρο Ομπάμα στις 28 Δεκεμβρίου 2009, που ήταν 47%. . Και αυτό παρά την μαζική αρνητική κάλυψη Trump & φάρσα της Ρωσίας!
  2 (Chinese (Traditional)) 雖然假新聞津津樂道所謂的我的低收養#foxandfriends收視率只是表明我對2017年12月28日,收視率為約與美國總​​統奧巴馬同於2009年12月28日,這是47%。 。這儘管大量的負面報導特朗普和惡作劇俄羅斯!
  3 (Norwegian) Selv om den såkalte falske nyheter snakket om min adopsjon #foxandfriends lave karakterer bare viser jeg den 28 desember 2017, rangeringen var omtrent det samme med USAs president Barack Obama den 28. desember 2009, som er 47 %. . Dette til tross for mye negativ publisitet prank Trump og Russland!
  4 (Samoan) E ui lava o le mea ua taʻua o tala sese talanoa e uiga i loʻu vaetamaina faailoga maualalo #foxandfriends na faaali ou Tesema 28, 2017, o le faatulagaga lea sa e uiga i le tasi ma le US Peresitene Barack Obama ia Tesema 28, 2009, o le 47%. . e ui lava i prank faasalalauga le lelei tele lenei pu ma Rusia!
  5 (Sindhi) جيتوڻيڪ منهنجي اپنائڻ جي باري ۾ ايترو-سڏيو ڪوڙي ڳالهائي شڪلين گهٽ #foxandfriends مون کي ڊسمبر 28، 2017 بيٺو، جي درجابندي 28 ڊسمبر 2009 ع تي آمريڪا جي صدر بارڪ اوباما جي هڪ جي باري ۾ هو ، 47٪. . prank ميڊيا چڱو سوراخ ۽ روس جي باوجود!
  6 (Polish) Nawet mój przyjęcie tzw fałszywej rozmowy o mniej straszny mi #foxandfriends 28 grudnia 2017 reprezentował rating w dniu 28 grudnia 2009 przez prezydenta USA Baracka Obamę był jednym z około 47%. , prank media i Rosja pomimo najlepszych dziur!
  7 (Indonesian) Bahkan adopsi saya yang disebut bicara palsu tentang kurang menakutkan bagi saya #foxandfriends 28 Desember 2017 diwakili rating pada tanggal 28 Desember 2009 oleh Presiden AS Barack Obama adalah salah satu dari sekitar 47%. , Media Prank dan Rusia meskipun lubang terbaik!
  8 (Russian) Мое принятие даже называют ложной говорить о менее страшным для меня #foxandfriends 28 декабря 2017 представлен рейтинг 28 декабря 2009 года президент США Барак Обама является одним из приблизительно 47%. Медиа розыгрыши и Россия, несмотря на все дыры!
  9 (Nepali) मेरो निर्णय पनि 2017 को दर्जा डिसेम्बर 28, 2009 अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा लगभग 47% को एक प्रतिनिधित्व छ, डिसेम्बर 28 मेरो लागि कम डरलाग्दो बारेमा झूटा कुरा भनिन्छ #foxandfriends। मिडिया ड्र र सबै प्वालहरू बाबजुद रूस,!
Telephone says: My decision is also a representation of 2017 December 28, 2009 American President Barack Obama is a representation of nearly 47%, December 28 called me false things about less scary for #foxandfriends. Despite the media dr and all the holes, Russia, Russia!

 
 
2017/12/29-00:01:47: PLOTUS: In the East, it could be the COLDEST New Year’s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up!
  1 (Amharic) በምስራቅ, የ COLDEST የአዲስ ዓመት ዋዜማ ሊሆን ይችላል. ምናልባትም ያንን ጥሩ አሮጌ አለም አቀፍ የሙቀት መቆጣጠሪያን ተጠቅመን አገራችንን, ነገር ግን ሌላ ሀገሮች ሳይሆን, ለመከላከል ከሶስት መቶ ዶላሮችን ይሸጡ ነበር. የሚሰራ!
  2 (Finnish) Itään, kylmin voi olla uudenvuodenaattona. Ehkä se vanha kunnon maapallon lämpeneminen kansakunnan käyttää ohjainta, mutta myytiin kolmesataa dollaria, eikä muissa maissa, jotta. Voimassa!
  3 (Armenian) Դեպի արեւելք, կարող է լինել ամենացուրտ Ամանորյա Եվայի. Գուցե դա լավ է հին գլոբալ տաքացումը է ազգը օգտագործել վերահսկիչ, բայց վաճառվել է երեք հարյուր դոլարով, եւ ոչ թե այլ երկրներում, որպեսզի. Վավեր.
  4 (Persian) در شرق، می تواند سردترین شب سال نو. شاید آن را به خوبی برای افراد مسن مورد استفاده برای کنترل گرمایش جهانی، اما به فروش می رسد برای سه صد دلار، و نه در کشورهای دیگر به منظور. توضیحات.
  5 (Sesotho) Ka Bochabela, e ka ba batang Eva Selemo se Secha. Mohlomong ho molemo bakeng sa batho ba lilemo li sebediswa ho laola ho futhumala ha lefatše, empa rekisoe ka liranta tse makholo a mararo, 'me se le linaheng tse ling e le hore. Litlhaloso.
  6 (Khmer) នៅភាគខាងកើត, វានឹងមានត្រជាក់អេវ៉ាឆ្នាំថ្មី។ ប្រហែលជាល្អប្រសើរជាងមុនសម្រាប់មនុស្សដែលមានអាយុត្រូវបានគេប្រើដើម្បីត្រួតពិនិត្យការឡើងកំដៅផែនដីជាសកលទេប៉ុន្តែលក់បានបីរយដុល្លារនិងបណ្តាប្រទេសផ្សេងទៀតដែលមាន។ យោបល់។
  7 (Japanese) 東では、それは寒い大晦日になります。地球温暖化を制御するために使用されてきた人々が、数百ドルおよびその他の国のためにたぶんより良いです。コメント。
  8 (Georgian) აღმოსავლეთით, ეს იქნება ცივი საახალწლო. ხალხი, რომელიც უკვე გამოიყენება კონტროლის გლობალური დათბობის, უკეთესია, ვიდრე ალბათ რამდენიმე ასეული დოლარი და სხვა ქვეყნებში. კომენტარი.
  9 (Scots Gaelic) Gus an taobh an ear, bidh e fuar Oidhche na Bliadhna Ùire. Daoine a chaidh a chleachdadh gus smachd a chumail air blàthachadh na cruinne, 's dòcha nas fheàrr na beagan cheudan dolair agus dùthchannan eile. Beachdan.
Telephone says: To the east, it will be cold New Year's Eve. People used to control world warming, probably better than a few hundred dollars and other countries. Feedback.

 
 
2017/12/28-23:14:22: PLOTUS: Together, we are MAKING AMERICA GREAT AGAIN! https://t.co/OeyTdFyl1Q https://t.co/wdLQkfdy4m
  1 (Scots Gaelic) Còmhla, tha sinn a 'DÈANAMH AMERICA GREAT AGAIN! https://t.co/OeyTdFyl1Q https://t.co/wdLQkfdy4m
  2 (Icelandic) Saman, gera við Great America Again! https://t.co/OeyTdFyl1Q https://t.co/wdLQkfdy4m
  3 (Malagasy) Miara-dia manao America Great indray! https://t.co/OeyTdFyl1Q https://t.co/wdLQkfdy4m
  4 (Malayalam) നാം അമേരിക്ക ഗ്രേറ്റ് വീണ്ടും ചെയ്യും! https://t.co/OeyTdFyl1Q https://t.co/wdLQkfdy4m
  5 (Lao) ພວກເຮົາຈະກັບຄືນໄປບ່ອນໃນອະເມລິກາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງ! https://t.co/OeyTdFyl1Q https://t.co/wdLQkfdy4m
  6 (Greek) Θα επιστρέψουμε στην Αμερική μεγάλη! https://t.co/OeyTdFyl1Q https://t.co/wdLQkfdy4m
  7 (Chichewa) Ife tidzabwerera ku America kwambiri! https://t.co/OeyTdFyl1Q https://t.co/wdLQkfdy4m
  8 (Kyrgyz) Биз Америка кайтып келет! https://t.co/OeyTdFyl1Q https://t.co/wdLQkfdy4m
  9 (Tajik) Мо баргашта меояд, ба Амрико! https://t.co/OeyTdFyl1Q https://t.co/wdLQkfdy4m
Telephone says: We are coming back to America! https://t.co/OeyTdFyl1Q https://t.co/wdLQkfdy4m

 
 
2017/12/28-19:20:48: PLOTUS: I've been saying it for a long, long time. #NoKo https://t.co/LQl7tGhMdO
  1 (Punjabi) ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. #NoKo https://t.co/LQl7tGhMdO
  2 (Chinese (Traditional)) 我這樣說,很長一段時間。 #NoKo https://t.co/LQl7tGhMdO
  3 (French) Je dis cela depuis longtemps. #NoKo https://t.co/LQl7tGhMdO
  4 (Xhosa) Nditsho oku ixesha elide. #NoKo https://t.co/LQl7tGhMdO
  5 (Scots Gaelic) Tha mi ag ràdh seo airson ùine fhada. #NoKo https://t.co/LQl7tGhMdO
  6 (Macedonian) Ова го велам за долго време. #NoKo https://t.co/LQl7tGhMdO
  7 (Gujarati) હું લાંબા સમય માટે આ કહે છે. #NoKo https://t.co/LQl7tGhMdO
  8 (Bulgarian) Казвам това за дълго време. #NoKo https://t.co/LQl7tGhMdO
  9 (Czech) Říkám to po dlouhou dobu. #NoKo https://t.co/LQl7tGhMdO
Telephone says: I say it for a long time. #NoKo https://t.co/LQl7tGhMdO

 
 
2017/12/28-16:24:08: PLOTUS: Caught RED HANDED - very disappointed that China is allowing oil to go into North Korea. There will never be a friendly solution to the North Korea problem if this continues to happen!
  1 (Gujarati) લાલ હાથ પકડ્યો - ખૂબ નિરાશ છે કે ચીન ઉત્તર કોરિયામાં જવા માટે તેલ આપે છે. જો ઉત્તર કોરિયાની સમસ્યાનો ઉકેલ આવવાનો ચાલુ રહે તો કોઈ મૈત્રીપૂર્ણ ઉકેલ નહીં આવે!
  2 (Norwegian) Tatt på fersken - er svært skuffet over at Kina lar olje til Nord-Korea. Hvis du kommer til å slå Nord-Koreas problemer er ingen vennlig løsning!
  3 (Xhosa) Iimvelaphi In Lo Mthetho - na kudana kakhulu ukuba China ivumela ioli ku North Korea. Ukuba uza kujika iingxaki North Korea ukuba akukho sisombululo friendly!
  4 (Javanese) Origins Ing undhang - lan adoh luwih yen China ngidini lenga kanggo Korea Utara. Yen sampeyan nguripake masalah Korea Lor sing ora solusi loropaken!
  5 (Swedish) Lagen Origins - och långt mer om Kina tillåter olja till Nordkorea. Om du vänder på problemet med Nordkorea som inte vänlig lösning!
  6 (Slovenian) Zakon Origins - in veliko več, če Kitajska omogoča nafte v Severno Korejo. Če se obrnejo na problem Severne Koreje, ki niso rešitev!
  7 (Portuguese) Origens Act - e muito mais, se a China permite que o óleo à Coreia do Norte. Se você ligar para o problema da Coreia do Norte, não a solução!
  8 (Tajik) Амал пайдоиши - ва бештар, агар Чин имкон медиҳад, нафт ба Кореяи Шимолӣ. Агар шумо проблемаи Кореяи Шимолӣ, на ҳалли мехонанд!
  9 (Bulgarian) Външен вид - и повече, ако Китай позволява масло в Северна Корея. Ако се обадите на Северна Корея проблем, а не решение!
Telephone says: Appearance - and more if China allows oil in North Korea. If you call North Korea a problem, not a solution!

 
 
2017/12/28-16:18:20: PLOTUS: Retail sales are at record numbers. We’ve got the economy going better than anyone ever dreamt - and you haven’t seen anything yet!
  1 (Hebrew) המכירות הקמעונאיות הן במספרי שיא. יש לנו את הכלכלה הולך טוב יותר מכל אחד אחר אי פעם חלם - ואתה לא ראית שום דבר עדיין!
  2 (Uzbek) Chakana savdo rekord raqamlari bor. Biz iqtisodiyoti hech orzu hammadan yaxshiroq bo'ladi bor - va siz hali hech narsa ko'rmadim!
  3 (Cebuano) Retail sales sa mga numero nga rekord. Kita walay tinguha ekonomiya mahimong mas maayo pa kay sa bisan kinsa - ug ikaw wala pa makita sa bisan unsa!
  4 (Javanese) toko dodolan ing cathetan nomer. Kita ora duwe ekonomi bakal luwih saka wong liya - lan sampeyan ora weruh apa-apa!
  5 (Persian) خرده فروشی در تعداد بی سابقه. ما هیچ اقتصاد بهتر از هر کس دیگری خواهد بود - و شما هیچ چیز را نمی دانم!
  6 (Hausa) Kiri a rikodin lambobi. Ba mu da tattalin arzikin zai kasance mafi alhẽri fiye da kowa - da ba ku sani ba wani abu!
  7 (German) Kiri in Rekordzahlen. Unsere Wirtschaft wird besser sein als alle anderen - und Sie wissen nichts!
  8 (Greek) Kiri σε αριθμούς ρεκόρ. Η οικονομία μας θα είναι καλύτερα από όλους τους άλλους - και δεν ξέρετε τίποτα!
  9 (Welsh) Kiri yn nifer y cofnod. Mae ein heconomi yn well na phawb arall - a ydych yn gwybod dim byd!
Telephone says: Kiri is the record number. Our economy is better than everyone else - do you know anything!

 
 
2017/12/28-15:24:53: PLOTUS: Vanity Fair, which looks like it is on its last legs, is bending over backwards in apologizing for the minor hit they took at Crooked H. Anna Wintour, who was all set to be Amb to Court of St James’s & a big fundraiser for CH, is beside herself in grief & begging for forgiveness!
  1 (Frisian) Vanity Fair, dat liket op 'e lêste skonken, giet nei boppen ôf yn' e ferwizing foar de minder hurd dy't se namen by Crooked H. Anna Wintour, dy't allegearre yn 'e holle fan St James' s waard en in grutte fûnsmaten foar CH , is neist har yn 'e freze en freegjen foar ferjouwing!
  2 (Armenian) Vanity Fair, որը հայտնվում է վերջին ոտքերի, գնում է վերեւում է հղում դեպի ավելի քիչ դժվար է, որ իրենք ունեցել ժամը Ծուռ Հ Աննա Wintour, որոնք ի ղեկավար St James ի եւ մեծ fûnsmaten համար CH, կողքին նրան վախի եւ խնդրել է ներում!
  3 (Galician) Vanity Fair, que aparece nas pernas, vai ao principio do enlace a menos difícil que tiñan en Crooked H. Anna Wintour, que de cabeza para St James e fûnsmaten CH, á beira do seu medo e pedir perdón!
  4 (English) Vanity Fair, which appears in the legs, goes to the beginning of the least difficult link they had in Crooked H. Anna Wintour, who heads for St James and fûnsmaten CH, beside her fear and apologize!
  5 (Sinhala) කකුල් වල පෙනෙන වැනිටි ෆෙයාර්, එහි ඇති බහින්බස්වීමක් හා ඇන්ටි වින්ටෝර්හි ඇති වූ අමාරුම සබඳතාවේ ආරම්භය ඇයගේ බියෙන් ඇලළී සමාව ඉල්ලයි!
  6 (Thai) Vanity Fair ที่ปรากฏในขาจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ยากที่สุดในการโต้แย้งและvinṭōrhiต่อต้านขอโทษกลัวความกลัวของเธอ!
  7 (Bengali) ভ্যানিটি ফেয়ার সম্পর্ক, সবচেয়ে কঠিন vinṭōrhi বিরুদ্ধে তর্ক শুরুতে পা প্রকাশিত হয় এবং আমি তার আশঙ্কা!
  8 (Afrikaans) Vanity Fair verhoudings, die moeilikste om te argumenteer teen vinṭōrhi gepubliseer die eerste stap, en ek vrees!
  9 (Danish) Vanity Fair relationer, svært at argumentere imod offentliggjort vinṭōrhi det første skridt, og jeg er bange!
Telephone says: Vanity Fair relations, hard to argue against published vinṭōrhi the first step, and I'm afraid!

 
 
2017/12/28-02:46:31: PLOTUS: “Arrests of MS-13 Members, Associates Up 83% Under Trump” https://t.co/70iPHy2Yqn
  1 (Xhosa) "Ukubanjwa kwamalungu e-MS-13, ama-Associates Up 83% phantsi kweTrump" https://t.co/70iPHy2Yqn
  2 (Sesotho) "The tšoaroeng ha litho tsa MS-13, e Associates Up 83% tlas'a kweTrump" https://t.co/70iPHy2Yqn
  3 (Slovak) "Zadržanie členov MS-13, až 83% Associates pod kweTrump" https://t.co/70iPHy2Yqn
  4 (Croatian) „Uhićenje članova MS-13, 83%, u nastavku su kweTrump Associates' https://t.co/70iPHy2Yqn
  5 (Hmong) "Cov raug ntes ntawm cov mej zeej ntawm lub MS-13, 83%, hauv qab no lub kweTrump Associates 'https://t.co/70iPHy2Yqn
  6 (Indonesian) "Penangkapan para anggota MS-13, 83%, di bawah Associates kweTrump https://t.co/70iPHy2Yqn
  7 (Kurdish (Kurmanji)) "Girtinên ji endamên MS-13, 83%, li jêr Associates kweTrump https://t.co/70iPHy2Yqn
  8 (Azerbaijani) Aşağıdakı Associates MS-13 83%, üzvlərinin "həbs kweTrump https://t.co/70iPHy2Yqn
  9 (Kyrgyz) төмөнкү Associates, MS-13 мүчөлөрүнүн 83% "камакка https://t.co/70iPHy2Yqn kweTrump
Telephone says: The following Associates, MS-13 members arrested the 83% "https://t.co/70iPHy2Yqn kweTrump

 
 
2017/12/28-02:09:22: PLOTUS: “On 1/20 - the day Trump was inaugurated - an estimated 35,000 ISIS fighters held approx 17,500 square miles of territory in both Iraq and Syria. As of 12/21, the U.S. military est the remaining 1,000 or so fighters occupy roughly 1,900 square miles..” @jamiejmcintyre @dcexaminer https://t.co/OgYEuDgzD2
  1 (Chinese (Simplified)) “1月20日 - 特朗普成立当天 - 估计有3.5万ISIS战士在伊拉克和叙利亚拥有大约17,500平方英里的领土。截至12月21日,美军剩余的约1000架左右的战斗机占据了约1900平方英里..“#jamiejmcintyre #dcexaminer https://t.co/OgYEuDgzD2
  2 (Telugu) "జనవరి 20 - ట్రంప్ రోజు స్థాపించబడింది - ఒక అంచనా 35,000 యోధులు ఐసిస్ గురించి 17,500 ఇరాక్ మరియు సిరియా డిసెంబర్ 21 తో ముగిసిన భూభాగం యొక్క చదరపు మైళ్ల 1000 యోధులు చుట్టూ మిగిలిన సంయుక్త దళాలు సుమారు 1900 చదరపు అడుగుల ఆక్రమిస్తాయి. మైలు .. "# jamiejmcintyre #dcexaminer https://t.co/OgYEuDgzD2
  3 (Tajik) "20 январ - сур рӯзи таъсис - тақрибан 35,000 ба 17,500 ҷангиён дар Ироқ ва Сурия дар бораи Isis анҷом 21 декабри соли 1000, ҷангиёни километр мураббаъ қаламрави атрофи боқимондаи нерӯҳои ИМА ишғол тақрибан 1900 пойҳои мураббаъ Mile ..." # Jamiejmcintyre #dcexaminer HTTPS: // t.co/OgYEuDgzD2
  4 (Estonian) "20. jaanuar - päeval trompet moodustatud - hinnanguliselt 35000 kuni 17500 võitlejad Iraagis ja Süürias, Isis kohta 21. detsember 1000 ruutkilomeetrit territooriumi ümber ülejäänud võitlejad USA sõjaväe hõivab umbes 1900 ruutjalga Mile ..." # Jamiejmcintyre #dcexaminer HTTPS: // t.co/OgYEuDgzD2
  5 (Marathi) "20 जानेवारी - दिवस रणशिंग स्थापना - इराक आणि सीरिया, Isis एक 35,000 17,500 करण्यासाठी मुलांना 21 डिसेंबर रोजी अंदाज, अमेरिकन लष्करी मुलांना उर्वरित सुमारे प्रदेश 1000 चौरस किलोमीटर व्यापलेले बद्दल 1,900 मैलाचे चौरस फूट ..." # Jamiejmcintyre #dcexaminer https: // टी. को / OgYEuDgzD2
  6 (Yiddish) "יאנואר 20 - דער טאָג פון די פאַרלייגן פון די טרומייט - איראק און סיריע, יסיס אויף פאָרעקאַסץ פֿאַר אַ 35,000 צו 17,500 קינדער דעצעמבער 21, די יו מיליטעריש וועגן קינדער אַרום די מדינה אַקיאַפּייז 1000 קוואַדראַט קילאָמעטערס, די מנוחה פון די 1,900-מייל קוואַדראַט פֿיס ..." # דזשאַמיעדזשמסינטירע #דסעקסאַמינער הטטפּס: // ה. אויף / אָגיעודגזד2
  7 (Chinese (Traditional)) “1月20日 - 建立小號的日子 - 伊拉克和敘利亞,伊希斯上預測35000 17500兒童12月21日,美國約佔全國各地的孩子們的軍事佔領千平方公里,在1900平方英里的休息腳......“#jamyejmsintire#dsexaminer https://開頭噸。開/ ogyeudgzd 2
  8 (Kannada) "ಜನವರಿ 20 - ಸಣ್ಣ ಸ್ಥಾಪನೆ ದಿನ - ಇರಾಕ್ ಮತ್ತು ಸಿರಿಯಾ, ಐಸಿಸ್ 3,500,017,500 ಮಗು ಡಿಸೆಂಬರ್ 21 ಊಹಿಸಲು, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸೈನಿಕ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ದೇಶದ ಮಕ್ಕಳು, ಉಳಿದ 1900 ಚದರ ಮೈಲಿ ನಷ್ಟಿದೆ ಕಾಲು ...... "# jamyejmsintire # dsexaminer HTTPS: // ಟನ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ. ಓಪನ್ / ogyeudgzd 2
  9 (Spanish) "20 Enero - el día de pequeño establecimiento - Irak y Siria, ISIS 3500017500 predicen un niño el 21 de diciembre, la ocupación militar de los Estados Unidos del país durante mil kilómetros cuadrados, lo que representa una cuarta parte de los restantes 1.900 millas cuadradas ......" # jamyejmsintire # dsexaminer HTTPS: / / tonelada al principio. Abrir / 2 ogyeudgzd
Telephone says: "January 20 - the day of small settlement - Iraq and Syria, ISIS 3500017500 predict a child on December 21, the United States military occupation of the country for a thousand square kilometers, accounting for a quarter of the remaining 1,900 square miles ...... "# jamyejmsintire # dsexaminer HTTPS: / / ton at the beginning. Open / 2 ogyeudgzd

 
 
2017/12/27-23:11:13: PLOTUS: Just left West Palm Beach Fire & Rescue #2. Met with great men and women as representatives of those who do so much for all of us. Firefighters, paramedics, first responders - what amazing people they are!
  1 (Spanish) Acabo de abandonar West Palm Beach Fire & Rescue # 2. Se reunió con grandes hombres y mujeres como representantes de aquellos que hacen tanto por todos nosotros. Bomberos, paramédicos, primeros intervinientes: ¡qué personas tan increíbles son!
  2 (Greek) Απλά άφησε West Palm Beach Fire & Διάσωσης # 2 αντιμετωπίστηκε με μεγάλη τους άνδρες και τις γυναίκες ως εκπροσώπους αυτών που κάνουν τόσα πολλά για όλους μας. Οι πυροσβέστες, παραϊατρικό προσωπικό, την πρώτη αντίδραση: αυτό που οι άνθρωποι είναι τόσο απίστευτο!
  3 (Welsh) Newydd adael West Palm Beach Tân ac Achub # 2 yn cyfarfod â dynion a menywod gwych fel cynrychiolwyr y rhai sy'n gwneud cymaint i ni. Diffoddwyr Tân, parafeddygon, ymatebwyr cyntaf: beth mae pobl mor anhygoel!
  4 (Mongolian) Зүгээр л West Palm Beach гал гарч, аврах # 2 нь бидний хувьд маш их хийдэг хүмүүсийн төлөөлөл болгон маш их эрэгтэй, эмэгтэй уулзах болно. Гал сөнөөгчид, эмч, эхний оролцогчийн: Хүмүүс маш гайхамшигтай юм юу!
  5 (Welsh) Just West Palm Beach tân allan, gan arbed # 2 yn gweld llawer o ddynion a menywod sy'n cynrychioli'r bobl sy'n gwneud llawer i ni. Diffoddwyr Tân, meddygon, y cyfranogwr cyntaf: Yr hyn mae pobl mor wych!
  6 (Irish) Just a tine amach West Palm Beach, coigilt # 2 chonaic go leor d'fhir agus mná a dhéanann ionadaíocht do dhaoine a bhfuil a lán dúinn. Lucht Múchta Dóiteán, dochtúirí, an chéad rannpháirtí: Cad iad na daoine chomh mór!
  7 (Croatian) Samo ivaca West Palm Beach, spremanje # 2 vidio mnoge muškarce i žene koji predstavljaju ljudi koji imaju puno za nas. Vatrogasci, liječnici, prvi sudionik: Što su ljudi tako veliki!
  8 (Czech) Jen nervy West Palm Beach, ukládání # 2 viděl mnoho mužů a žen, kteří zastupují lidi, kteří mají hodně nám. Hasiči, lékaři, první účastník: Jaké jsou lidé tak velký!
  9 (Persian) فقط اعصاب غرب پالم بیچ، صرفه جویی در # 2 بسیاری از مردان و زنانی که نشان دهنده افرادی که تا حد زیادی به ما می داد. آتش نشانان، پزشکان، اولین شرکت: مردم چه آنقدر بزرگ است!
Telephone says: Only the West Palm Beach nerves, saving # 2 Many men and women representing people who gave us a lot. Firefighters, doctors, the first company: what's so great people!

 
 
2017/12/27-22:49:31: PLOTUS: “On 1/20 - the day Trump was inaugurated - an estimated 35,000 ISIS fighters held approx 17,500 square miles of territory in both Iraq and Syria. As of 12/21, the U.S. military estimates the remaining 1,000 or so fighters occupy roughly 1,900 square miles...” via @jamiejmcintyre https://t.co/0lXKMUoPE9
  1 (Macedonian) "На 1/20 - денот Трамп беше инаугуриран - околу 35.000 борци на ИСИС одржаа околу 17.500 квадратни милји територија во Ирак и Сирија. Од 12/21, американската војска проценува дека преостанатите 1.000 борци заземаат околу 1.900 квадратни милји ... "преку #jamiejmcintyre https://t.co/0lXKMUoPE9
  2 (Somali) "1/20 The - maalinta Trump la caleemo - oo ku saabsan 35,000 Xarakada ISIS qabtay oo ku saabsan 17,500 square miles of territory ee Ciraaq iyo Suuriya Tan iyo 12/21, ciidamada Mareykanka ee ku qiyaastay in 1,000 Xarakada haray mashquulin ku saabsan 1,900 square miles ...." Iyada oo loo marayo # jamiejmcintyre https://t.co/0lXKMUoPE9
  3 (Kazakh) «1/20 - Трамп қалдырады - шамамен 35,000 ISIS жауынгерлері 12/21 бері Ирак пен Сириядағы аумағында шамамен 17.500 шаршы шақырым тәркіленді, АҚШ-тың әскери қалған 1000 жауынгерлері туралы 1900 шаршы алады бағалауы миль .... «# jamiejmcintyre https://t.co/0lXKMUoPE9 арқылы
  4 (Polish) „1/20 - Trump rezerwy - około 35.000 żołnierzy od 12/21 ISIS zajęte około 17500 kilometrów kwadratowych terytorium Iraku i Syrii, szacunki amerykańskich wojskowych pozostałych 1000 żołnierzy będzie około 1900 mil kwadratowych ....” # jamiejmcintyre https: // przez t.co/0lXKMUoPE9
  5 (Yoruba) "1/20 - ipè ni ẹtọ - nipa 35,000 ogun lati 12/21 ISIS ti tẹdo nipa 17.500 km square agbegbe ti Iraq ati Siria, awọn US ologun nkan ti awọn ti o ku 1,000 enia ni yio jẹ nipa 1.900 square miles ...." # jamiejmcintyre https: // nipa t .kini / 0lXKMUoPE9
  6 (Slovak) "1/20 - trúbka rezervy - približne 35.000 vojakov 12/21 ISIS obsadené 17.500 kilometrov štvorcových územia Iraku a Sýrii, vojenské odhady amerických zostávajúcich 1000 vojakov by bolo asi 1900 štvorcových míľ ... . "# jamiejmcintyre https: // t .Čo / 0lXKMUoPE9
  7 (Marathi) // टी .काय: Jamiejmcintyre https "1/20 - - रणशिंग साठा बद्दल 35,000 सैन्याने 12/21 ISIS व्यापलेल्या 17.500 किमी इराक आणि सीरिया च्या चौरस क्षेत्र, अमेरिकन लष्करी अंदाज उर्वरित 1,000 सैन्याने बद्दल 1,900 चौरस मैल .... होईल" / 0lXKMUoPE9
  8 (Khmer) // ក្រុមហ៊ុន T 's បាន: Jamiejmcintyre HTTPS "1/20 - - កងទ័ពប្រហែល 35.000 នាក់ដែលភាគហ៊ុន 12/21 ក្រុម ISIS ត្រែបន្លឺកាន់កាប់ 17.500 ការ៉េនៃតំបន់គីឡូម៉ែត្រប្រទេសស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ាក់យោធាអាមេរិកបានប៉ាន់ប្រមាណថានៅសល់ 1.000 នាក់កងទ័ពប្រមាណជា 1.900 នាក់នឹងមាន .... ការ៉េម៉ាយ" / 0lXKMUoPE9
  9 (Kyrgyz) // T 'S: Jamiejmcintyre HTTPS "1/20 - болжол менен 35000 аскер - 12/21 ISIS сурнай 17,500 чарчы км, Сирия жана Ирактагы аянтын ээлеген ээ, америкалык аскер калган 1000 аскер, болжол менен 1900 чарчы чакырым деп эсептейт ..." / 0lXKMUoPE9
Telephone says: // T 'S: Jamiejmcintyre HTTPS "1/20 - about 35,000 troops - 12/21 ISIS trumpet has occupied area of ​​17.500 square kilometers, Syria and Iraq, the US military in 1000, is approximately 1900 square kilometers ... "/ 0lXKMUoPE9

 
 
2017/12/26-22:17:14: PLOTUS: All signs are that business is looking really good for next year, only to be helped further by our Tax Cut Bill. Will be a great year for Companies and JOBS! Stock Market is poised for another year of SUCCESS!
  1 (Bulgarian) Всички признаци са, че бизнеса изглежда наистина добър за следващата година, само за да бъде допълнително подпомогнат от нашия законопроект за намаляване на данъците. Ще бъде страхотна година за компании и JOBS! Фондовият пазар е готов за още една година успех!
  2 (Hungarian) Minden jelek szerint az üzleti nagyon jól néz ki a jövő évre, csak azért, hogy tovább támogatja a törvényjavaslatot, hogy csökkentse az adókat. Ez lesz a nagy év vállalatok és munkahelyek! A tőzsde kész újabb egy évre a siker!
  3 (Ukrainian) Все вказує на те, що бізнес виглядає дуже добре протягом наступного року, просто продовжувати підтримувати законопроект про скорочення податків. Це буде великий рік для промисловості і робочих місць! Фондовий ринок готовий до ще один рік успіху!
  4 (Latvian) Visas pazīmes rāda, ka bizness izskatās ļoti labi, nākamajā gadā, tikai turpinās atbalstīt likumprojektu par nodokļu samazināšanu. Tas būs liels gads nozarei un darba vietu! Akciju tirgus gatavs vēl gadu panākumiem!
  5 (Chichewa) zizindikiro zonse kuti ntchito amayang'ana zabwino kwambiri, chaka chamawa, koma adzapitiriza kuthandiza bilu pa mabala msonkho. Idzakhala chaka kwambiri mafakitale ndi ntchito! msika Stock wokonzeka kwa zaka za chipambano!
  6 (Korean) 작업이 다음 해, 꽤 좋은 보이지만, 세금 감면에 법안을 지원하기 위해 계속하는 모든 표지판입니다. 그것은 큰 년간 업계를하고 작동합니다! 주식 시장의 성공 년간 준비!
  7 (Sindhi) نوڪري ايندڙ سال، خوبصورت سٺي لڳندي، سڀ نشانيون ٽيڪس جي زراعت تي بل جي حمايت جاري. اها صنعت ۽ ڪم لاء هڪ وڏي سال جي! اسٽاڪ مارڪيٽ ۾ ڪامياب سال تيار ڪري!
  8 (Afrikaans) Job volgende jaar, lyk redelik goed, al tekens belasting faktuur op landbou volgehoue ​​ondersteuning. Die bedryf en werk vir 'n jaar! Aandelemark suksesvolle jaar om voor te berei!
  9 (Portuguese) Emprego no próximo ano parece muito bom, todos factura fiscal sinais na agricultura apoio contínuo. A indústria e trabalhar por um ano! Stock Market ano de sucesso para preparar!
Telephone says: Employment next year looks very good, all bill tax signs in agriculture support continuous. The industry and work for a year! Stock Market year of success to prepare!

 
 
2017/12/26-13:24:27: PLOTUS: WOW, @foxandfrlends “Dossier is bogus. Clinton Campaign, DNC funded Dossier. FBI CANNOT (after all of this time) VERIFY CLAIMS IN DOSSIER OF RUSSIA/TRUMP COLLUSION. FBI TAINTED.” And they used this Crooked Hillary pile of garbage as the basis for going after the Trump Campaign!
  1 (Xhosa) WOW, #foxandfrlends "I-Dossier is gugus. I-Clinton Campaign, iDosc. I-FBI Ayikwazi (emva kwalo lonke ixesha) UKUZIPHATHA IZIKHOKELO EZIKHULU KWI-RUSSIA / UKUQHUBA KWE-TRUMP COLLUSION. I-FBI EFILEYO. "Yaye basebenzisa le ngxube ye-Hillary yerhafu njengesizathu sokulandela i-Trump Campaign!
  2 (Tamil) வாவ், #foxandfrlends "டோஸிர் gugus உள்ளது. கிளின்டன் பிரச்சாரம், ரெக். எப்பிஐ முடியுமா (நேரம் கழித்து) ரஷ்யாவில் பெரிய நடத்தை வழிகாட்டுதல்கள் / நிகழ்ச்சித் டிரம்ப் உள்கூட்டுக்களை. எப்பிஐ இறந்துவிட்டாள்." அவர்கள் பயன்படுத்த டிரம்ப் பிரச்சாரத்தின் பின்பற்ற ஒரு காரணம் என வரி ஹிலாரி கலவையை!
  3 (Polish) Wow, #foxandfrlends "Dossier jest gugus. Kampanii Clinton, Reg. FBI Can (znowu), największy w Rosji wytyczne behawioralne / Program zmowa Trump. FBI nie żyje." Wykorzystać je jako powód do naśladowania linię kampanii Hillary mieszaniny Trump!
  4 (Swahili) Wow, #foxandfrlends "Makala ni gugus. Kampeni Clinton, Kanuni Na. Can FBI (tena), kubwa katika Urusi miongozo tabia / Programu njama Trump. FBI amekufa." Kuzitumia kama sababu ya kufuata mstari wa kampeni Hillary mchanganyiko Trump!
  5 (Tamil) ஆஹா, #foxandfrlends "கட்டுரை gugus உள்ளது. பிரச்சாரத்தின் கிளின்டன், பிரா. கேன் எப்பிஐ (மீண்டும்), ரஷ்யா வழிமுறைகளை பாத்திரம் / சதி டிரம்ப் திட்டம். எப்பிஐ மிகப்பெரிய இறந்துவிட்டாள்." பிரச்சாரம் ஹிலாரி சேர்க்கையை டிரம்ப் வரி பின்பற்ற ஒரு காரணம் அவற்றை பயன்படுத்தவும்!
  6 (Macedonian) Леле, #foxandfrlends "статија е gugus. Кампања на Клинтон, Рег. Кејн ФБИ (повторно), Русија, проектот за настава карактер / заговор Трамп. ФБИ најголем мртов". Користете ги како причина да ја следат линијата на кампања на Хилари комбинација Трамп!
  7 (Filipino) Wow, #foxandfrlends "article gugus. Campaign Clinton, Reg. Kane FBI (muli), Russia, ang proyekto para sa pagtuturo karakter / plot Trump. FBI pinaka-patay." Gamitin ang mga ito bilang isang dahilan upang sundin ang mga linya ng kampanya Hillary kumbinasyon Trump!
  8 (Maori) Wow, #foxandfrlends "tuhinga gugus. Campaign Clinton, Reg. Kane FBI (ano), Russia, te kaupapa mō te whakaako pūāhua / wahi Trump. FBI tino-mate." Whakamahia ratou rite te take ki te whai i te rārangi o te pakanga Hillary ngā Trump!
  9 (Nepali) वाह, "gugus कागजात अभियान क्लिंटन, Reg। केन एफबीआई (फेरि), रूस, शिक्षा वर्ण / स्थान ट्रम्प। एफबीआई भन्दा-मेट लागि आधार।।" #foxandfrlends अभियान हिलारी ट्रम्प सूची छ एउटा कारण तिनीहरूलाई प्रयोग!
Telephone says: Wow, "gugus document campaign clinton, reg. Ken fbi (again), russia, tramp education / position. The #foxandfrlends campaign is a trump list moving campaign using one reason!

 
 
2017/12/26-11:58:42: PLOTUS: Based on the fact that the very unfair and unpopular Individual Mandate has been terminated as part of our Tax Cut Bill, which essentially Repeals (over time) ObamaCare, the Democrats & Republicans will eventually come together and develop a great new HealthCare plan!
  1 (Filipino) Batay sa katotohanan na ang napaka-di-makatarungan at hindi sikat na Indibidwal na Mandate ay natapos na bilang bahagi ng aming Tax Cut Bill, na mahalagang Repeals (sa paglipas ng panahon) na si ObamaCare, ang mga Demokratiko at Republikano ay magkakasamang magtagpo at bumuo ng isang mahusay na bagong planong HealthCare!
  2 (Albanian) Bazuar në faktin se mandati shumë e padrejtë dhe jopopullore individuale do të përfundojë si pjesë e Bill tonë Cut Tatimore, e cila në thelb shfuqizon (me kalimin e kohës) që Obamacare, demokratët dhe republikanët bashku të vijnë së bashku dhe të ndërtuar një plan të madh të ri të kujdesit shëndetësor!
  3 (Macedonian) Врз основа на фактот дека многу од нефер термин и непопуларни поединец ќе се заврши како дел од нашата сметка за намалување на даноците, со кои суштински се менува (со текот на времето) на Obamacare, демократите и републиканците заедно да се здружат и да се изгради план голем број на нови здравствени!
  4 (Polish) Opierając się na fakcie, że wiele z nieuczciwego i niepopularne osoby zostaną zakończone w ramach naszego projektu ustawy w celu zmniejszenia podatków, która zasadniczo zmienia (w czasie) z Obamacare, Demokraci i Republikanie razem łączyć i budować planuje szereg nowych zdrowia!
  5 (Japanese) 不公平と不人気者の多くは、本質的に結合するために一緒にObamacare、民主党と共和党の(時間的に)変化し、新しい健康の数を建設する計画税を減らすために私たちの法案の一部として完成されるという事実に基づいて!
  6 (Uzbek) adolatsiz va Sevilmagan kishi ko'p, asta-sekin birgalikda aslida bir qator qurish rejalashtirilgan soliq kamaytirish maqsadida yangi salomatligini, bizning loyihani o'zgartirish demokratlar va (vaqt) Respublikachilar, bog'lash Aslida asoslangan, ular bir qismi sifatida tugallangan, deb!
  7 (Maori) iwi taurite me te ta'emanakoa tahi, taahiraa i te taahiraa, i roto i te meka, whakaritea he maha o te hanganga hou i roto i te tikanga ki te whakaiti i te huringa tāke, te hauora o to tatou kaupapa ki hono Democrats me Republicans (wa), e hāngai ana i runga i te meka e oti ratou ei tuhaa o taua!
  8 (Filipino) pagtutugma tao at hindi sikat isa, hakbang-hakbang, sa katunayan, ay nagbibigay ng isang bilang ng mga bagong istruktura upang mabawasan ang duty cycle, ang kalusugan ng aming panukala at upang Democrats Republicans (oras), batay sa ang katunayan na ang mga ito ay isang bahagi ng na!
  9 (Lao) ໂຍບາຍຄວາມລັບປະຊາຊົນແລະເປັນທີ່ນິຍົມຫນຶ່ງ, ຂັ້ນຕອນທີໂດຍຂັ້ນຕອນ, ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ໃຫ້ຈໍານວນຂອງໂຄງສ້າງໃຫມ່ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນວົງຈອນຍົກເວັ້ນພາສີ, ສຸຂະພາບຂອງການສະເຫນີຂອງພວກເຮົາແລະເພື່ອຊາທິປະໄຕປະ (ທີ່ໃຊ້ເວລາ), ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຈິງທີ່ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າ ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງວ່າ!
Telephone says: A popular and popular one, step by step, in fact, give a number of new structures to reduce the duty-free circuit, the health of our proposals and to democracy (time), based on the fact that they are part of that!

 
 
2017/12/25-23:33:55: PLOTUS: I hope everyone is having a great Christmas, then tomorrow it’s back to work in order to Make America Great Again (which is happening faster than anyone anticipated)!
  1 (Punjabi) ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ (ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦਾਜੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ)!
  2 (Hawaiian) I manaolana ana a pau i ka Christmas nui, alaila, i nehinei ka mea, ua hele mai hoʻi i hana i ka hana i ka hoi hou nui i kaʻAmelika Hui Pūʻia (i mea māmā ma mua o kekahi olelo)!
  3 (Albanian) Shpresoj se të gjithë e Krishtlindjeve të madhe, dhe dje ai kishte ardhur për të bërë punën për kthimin e më shumë ka'Amelika Hui Pū'ia (për shpejtësi se sa një fjalë)!
  4 (Indonesian) Saya berharap bahwa semua Natal yang besar, dan kemarin dia datang untuk melakukan pekerjaan untuk pengembalian lebih ka'Amelika Hui Pū'ia (untuk kecepatan dari sebuah kata)!
  5 (Punjabi) ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਿਸਮਸ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਨੇ (ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਪੀਡ ਲਈ) ਹੋਰ ka'Amelika ਹੁਈ Pū'ia ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ!
  6 (Kurdish (Kurmanji)) Ez hêvî dikim ku hemû Christmas mezin, û duh ew (ji bo ku bo demeke speed kar) yên zêdetir ka'Amelika Pū'ia vegere!
  7 (Chichewa) Ine ndikuyembekeza kuti onse Khirisimasi kwambiri, ndipo dzulo izo (zimenezo) kwa liwiro zambiri ka'Amelika pu'al kumbuyo!
  8 (Albanian) Shpresoj që të gjithë e Krishtlindjeve, dhe dje ai (ajo) për të shpejtuar more'a Ajo pu'al back!
  9 (Romanian) Sper ca toate de Crăciun, și ieri, el (EA) pentru a accelera more'n Se pu'al înapoi!
Telephone says: I hope all of Christmas, and yesterday, he (it) to accelerate more'n Se pu'al back!

 
 
2017/12/25-13:36:51: PLOTUS: MERRY CHRISTMAS!!! https://t.co/mYtV5GNdLl
  1 (Lao) MERRY CHRISTMAS !!! https://t.co/mYtV5GNdLl
  2 (Mongolian) Merry Christmas !!! https://t.co/mYtV5GNdLl
  3 (Russian) С Рождеством !!! https://t.co/mYtV5GNdLl
  4 (Galician) Bo Nadal !!! https://t.co/mYtV5GNdLl
  5 (Gujarati) મેરી ક્રિસમસ !!! https://t.co/mYtV5GNdLl
  6 (Icelandic) Gleðileg jól !!! https://t.co/mYtV5GNdLl
  7 (Gujarati) મેરી ક્રિસમસ !!! https://t.co/mYtV5GNdLl
  8 (French) Joyeux Noël !!! https://t.co/mYtV5GNdLl
  9 (Sinhala) නත්තලක් !!! https://t.co/mYtV5GNdLl
Telephone says: CHRISTMAS !!! https://t.co/mYtV5GNdLl

 
 
2017/12/25-03:51:53: PLOTUS: MERRY CHRISTMAS!! https://t.co/xa2qxcisVV
  1 (Polish) WESOŁYCH ŚWIĄT!! https://t.co/xa2qxcisVV
  2 (Indonesian) MERRY CHRISTMAS !! https://t.co/xa2qxcisVV
  3 (Swedish) GOD JUL !! https://t.co/xa2qxcisVV
  4 (Latvian) PRIECĪGUS ZIEMASSVĒTKUS !! https://t.co/xa2qxcisVV
  5 (Lithuanian) Linksmų Kalėdų !! https://t.co/xa2qxcisVV
  6 (Ukrainian) З Різдвом !! https://t.co/xa2qxcisVV
  7 (Myanmar (Burmese)) ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာခရစ္စမတ် !! https://t.co/xa2qxcisVV
  8 (Tajik) Димоғчоқӣ Мавлуди !! https://t.co/xa2qxcisVV
  9 (Turkish) İyi Noeller !! https://t.co/xa2qxcisVV
Telephone says: Merry Christmas !! https://t.co/xa2qxcisvv

 
 
2017/12/25-02:56:19: PLOTUS: People are proud to be saying Merry Christmas again. I am proud to have led the charge against the assault of our cherished and beautiful phrase. MERRY CHRISTMAS!!!!!
  1 (Persian) مردم افتخار می کنند که دوباره کریسمس را دوباره بخوانند. من افتخار می کنم که این اتهام را علیه ضرب و شتم علامت قدردانی و زیبای من رهبری کرده است. کریسمس مبارک!!!!!
  2 (Kazakh) Адамдар басқа Рождество қайтадан сол мақтан тұтамыз. Мен алғыс белгісі ұрып және әдемі тағылған айыптардың Мен соқты мақтан тұтамын. Рождество !!!!!
  3 (Slovak) Ľudia sú opäť hrdí na druhé Vianoce. Aj bol zbitý a obvinenia proti krásne znamenie vďačnosti som veľmi hrdý. Vianočné !!!!!
  4 (Shona) Vanhu vari kamwe kudada mumwe Krisimasi zvakare. Zvino akarohwa uye mhosva chiratidzo chokuonga akanaka Ndinodada kwazvo. Christmas !!!!!
  5 (Javanese) Wong sing bangga yen Natal maneh. Panjenenganipun diantemi lan ngutuk tandha sukur kanggo apik aku bangga banget. Natal !!!!!
  6 (Lithuanian) Žmonės vėl didžiuojamės šiuo Kalėdas. Jis buvo sumuštas ir pasmerktųjų ženklas padėką už gerai, kad aš labai didžiuojuosi. Kalėdų !!!!!
  7 (Ukrainian) Люди пишаються знову це Різдво. Він був побитий і проклятий знак подяки за те хороше, що я дуже пишаюся. Різдво !!!!!
  8 (Norwegian) Folk er stolte av igjen denne julen. Han ble slått og forbannet takknemlighet for det gode som jeg er veldig stolt. Jule !!!!!
  9 (Polish) Ludzie są znowu dumni to Boże Narodzenie. Został pobity i przeklinał wdzięczność za dobro, że jestem bardzo dumny. Boże !!!!!
Telephone says: People are proud again this Christmas. He was beaten and cursed gratitude for the good that I am very proud of. God !!!!!

 
 
2017/12/24-20:35:26: PLOTUS: The Tax Cut/Reform Bill, including Massive Alaska Drilling and the Repeal of the highly unpopular Individual Mandate, brought it all together as to what an incredible year we had. Don’t let the Fake News convince you otherwise...and our insider Polls are strong!
  1 (Slovak) Návrh zákona o znížení dane / reformy vrátane masívneho vŕtania z Aljašky a zrušenie veľmi nepopulárneho individuálneho mandátu priniesol všetko dohromady o tom, čo sme mali neuveriteľný rok. Nedovoľte, aby vám Fake News presvedčili inak ... a naše zasvätené prieskumy sú silné!
  2 (Slovenian) Predlog zakona o davčnih olajšavah / reforme, vključno z masivno vrtanja na Aljaski in odpravo nepriljubljene posameznega mandata je združil vse, kar smo imeli neverjetna leto. Ne pustite, Fake News prepričal drugače ... in naše namenske raziskave so močni!
  3 (Tamil) அலாஸ்காவில் பாரிய தோண்டுதல் மற்றும் பிரபலமற்ற தனிப்பட்ட அதிகாரம் அகற்ற உட்பட வரிச் சலுகைகள் / சீர்திருத்தங்களிலும், வரைவு சட்டம் நாங்கள் நம்பமுடியாத ஆண்டு இருந்தது எல்லாம் இணைந்தபோது. வேண்டாம் போலி செய்திகள் மாறாக அது வற்புறுத்தப்பட்டது ... நமது அர்ப்பணிப்பு ஆராய்ச்சி உறுதியாக இருக்கிறது!
  4 (Malagasy) Mba hanesorana ny goavana ary atsofony any Alaska sy nalaza ratsy, anisan'izany ny fe-potoana tsirairay hetra fandrisihana / fanavaozana, ny volavolan-dalàna momba Ny fanambarana ny zava-drehetra dia efa nanana mampino taona. Hosoka hafatra raha tsy izany dia tsy nandresy lahatra ... ny fanoloran-tenantsika dia ny hiantohana ny fikarohana!
  5 (Hmong) Yuav kom tshem tawm cov loj heev thiab drilling nyob rau hauv Alaska thiab infamous, xws li lub sij hawm ntawm txhua se incentives / kho kom zoo, tus nqi rau qhov kev tshaj tawm ntawm tej yam uas nws tau muaj ib qho zoo kawg xyoo. Dag lus yog hais tias lawv tsis ntseeg ... peb kev cog lus no yog los xyuas kom meej cov kev tshawb fawb!
  6 (Xhosa) Ukuze kupheliswe omkhulu kunye kunokwembiwa e Alaska kunye mfuduko, ezifana lixesha inkuthazo yerhafu / guqula nganye, ixabiso kwisibhengezo izinto athe waba unyaka engakholelekiyo. Kukuba musani ukukholwa ... ukuzibophelela kwethu kukuqinisekisa uphando!
  7 (Swedish) För att eliminera hög och borrning i Alaska och migration, såsom skattelättnader / modifiera vardera, priset på tillkännagivandet och han var ett år av otroligt. Tro inte att ... vårt engagemang är att säkerställa utredningen!
  8 (Xhosa) Nya eliphezulu kwaye kugrunjwa e Alaska yokufudukela, ezifana irhafu / ukuguqula nganye, ixabiso saziso, yaye yaba ngunyaka Amazing. Musa ukucinga ukuba ... ukuzibophelela kwethu kukuqinisekisa uphando!
  9 (Malayalam) നികുതി / ഓരോ മാറ്റം, വില പ്രഖ്യാപനം, ഒപ്പം അവിശ്വസനീയമായ ഒരു വർഷം ആയിരുന്നു അലാസ്ക മൈഗ്രേഷൻ ഒരു ഉയർന്ന ഓള്. നിങ്ങൾ ... നമ്മുടെ പ്രതിബദ്ധത അന്വേഷണം ഉറപ്പാക്കാൻ എന്നു കരുതുന്നുണ്ടോ?
Telephone says: Taxes / per change, price announcement, and an incredibly year was a high thrust on the Alaska migration. Do you think we can make sure our commitment is to investigate?

 
 
2017/12/24-13:48:11: PLOTUS: The Fake News refuses to talk about how Big and how Strong our BASE is. They show Fake Polls just like they report Fake News. Despite only negative reporting, we are doing well - nobody is going to beat us. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!
  1 (Maori) Kaore te News Fake e pai ki te korero mo to Big me pehea te kaha o to tatou BASE. E whakaatu ana ratou i nga Poari Pakeha kia rite tonu ki ta ratou e purongo ana i nga korero pakari Ahakoa nga korero kino, kei te pai ta matou mahi - kaore tetahi e patu ia matou. MAKE MAHI AMERICA!
  2 (Corsican) Ùn Zumpa News vi parla à Big è cumu u putere di u nostru fundamentu. Si capisce chì l 'Board European secondu à u so raportu nant'à u CAPABILITY discursu, mentri la mala nutizia hè noi pò fari - e nuddu ci hè di minà. Facissi DO PARMIGIANI!
  3 (Malay) Palsu Berita tidak akan bercakap dengan besar dan bagaimana kuasa Foundation. Anda memahami bahawa 'Lembaga Eropah mengikut hubungan mereka pada ucapan KEUPAYAAN, manakala berita buruk adalah yang boleh kita lakukan - dan tidak ada berdegup. JADIKAN DO AMERICA!
  4 (Myanmar (Burmese)) မမှန်သောသတင်းများကိုကြီးတွေနှင့်မည်သို့ပါဝါဖောင်ဒေးရှင်းမှစကားပြောလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အလျှင်း beats - မကောင်းတဲ့သတင်းကြှနျုပျတို့ပွုနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျနေချိန်မှာသင်, မိန့်ခွန်းစွမ်းရည်မှသူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအညီ '' ဥရောပ Institute မှနားလည်ပါသည်။ DO အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု!
  5 (Swedish) Hur stor falska nyheter, och kommer inte att prata med ström Foundation. Inget slår - när de dåliga nyheterna är att vi kan göra, tal färdigheter i enlighet med deras förhållande till 'förstå' Europeiska institutet. DO USA!
  6 (Hungarian) Mennyi hamis híreket, és nem fog beszélni a jelenlegi Alapítvány. Semmi sem fogható - amikor a rossz hír az, hogy meg tudjuk csinálni, a beszéd készségek való viszonyuk szerint „megértéséhez” Európai Intézet. DO Egyesült Államokban!
  7 (Sinhala) කෙතරම් සාවද්ය පුවත්, සහ ඔබ වත්මන් පදනම ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. කිසිවක් ස්පන්දනය - නරක පුවත් අප එය කළ හැකි බව වන විට, යුරෝපීය ආයතනයේ කතාව කුසලතා "අවබෝධය" තම සම්බන්ධතාව අනුව. එක්සත් ජනපදය එපා!
  8 (Chichewa) Zabodza bwanji uthenga, ndipo mulibe kunena za maziko panopa. Palibe ukugunda - uthenga woipa ndi kuti tingathe kukwaniritsa zimenezi, Institute European luso kulankhula, "kumvetsetsa", malinga ndi mabanja awo. Kodi United States!
  9 (Persian) چگونه اطلاعات نادرست، و شما لازم نیست که می گویند در حال حاضر در مورد پایه و اساس. بدون ضربه - خبر بد این است که ما می توانیم به این هدف دست، توانایی موسسه اروپایی به تعبیری، "درک"، با توجه به خانواده های آنان. چه در ایالات متحده!
Telephone says: How information is false, and you do not have to say right now about the foundation. Without a hit - the bad news is that we can achieve this goal, the ability of the European institution to be interpreted, "understanding", with respect to their families. What in the United States!

 
 
2017/12/24-12:25:22: PLOTUS: .@FoxNews-FBI’s Andrew McCabe, “in addition to his wife getting all of this money from M (Clinton Puppet), he was using, allegedly, his FBI Official Email Account to promote her campaign. You obviously cannot do this. These were the people who were investigating Hillary Clinton.”
  1 (Tajik) # FoxNews-FBI's Andrew McCabe, "илова ба зани худ аз ҳамаи ин пул аз M (Клинтон Puppet), ӯ истифода бурдааст, ки ӯ FBI Email Account Email барои пешбурди маъракаи худ. Шумо албатта инро карда наметавонед. Инҳо одамоне буданд, ки Ҳиллари Клинтро тафтиш мекарданд ".
  2 (Malagasy) # FoxNews-FBI ny Andrew McCabe, "koa ny vadiny izany rehetra izany vola avy any M Clinton (saribakoly), dia manadino fa ny FBI Email Account Email mba hampiroboroboana ny fampielezan-kevitra. Azo antoka ianao tsy afaka manao izany. Ireo olona izay Hillary jereo Klintro. "
  3 (Swahili) # FoxNews FBI, mke wake, Andrew McCabe, "pesa hizi zote kutoka M Clinton (doll), husahau yale FBI pepe Akaunti pepe kukuza kampeni. Hakika, huwezi kufanya hivyo. Watu ambao Hillary kuona Klintro. "
  4 (Spanish) # FoxNews FBI, su mujer, Andrew McCabe, "Todo el dinero de M Clinton (muñeca), se olvida de que el FBI cuenta de correo electrónico campaña de promoción. En efecto, no se puede hacer eso. La gente que ve Klintro Hillary."
  5 (Frisian) # FoxNews FBI, syn frou, Andrew McCabe, "Alle jild út M Clinton (pols), ferjit dat de FBI e-post akkount Promoasje kampanje. Yndie, kinne jo net dwaan. Minsken dy't sjogge Klintro Hillary . "
  6 (Basque) # FoxNews FBI, bere emaztea, Andrew McCabe, "M Clinton (eskumuturra) dirua guztiak, gogoan izan du FBIk e-mail kontu Sustapen kanpaina. Izan ere, ezin duzu egin. Ikusi nor Klintro Hillary People".
  7 (Galician) # FoxNews FBI, a súa esposa, Andrew McCabe, "M Clinton (pulso) todo o diñeiro, lembre-se a conta de campaña de correo-e de promoción para o FBI. En realidade, non pode facelo. Vexa quen Klintro Hillary persoas".
  8 (Slovak) # FoxNews FBI, jeho manželka, Andrew McCabe, "M Clinton (zápästie) všetky peniaze, nezabudnite na účet e-mailovú kampaň a povýšenie na FBI. V skutočnosti, môžete to urobiť. Pozrite sa, kto Klintro Hillary ľudí ".
Telephone says: # FoxNews FBI, his wife, Andrew McCabe, "M Clinton (wrist) all the money, do not forget to account an email campaign and promoted to the FBI, in fact, you can do it." See who Klintro Hillary people ".

 
 
2017/12/23-22:57:51: PLOTUS: Remember, the Republicans are 5-0 in Congressional races this year. In Senate, I said Roy M would lose in Alabama and supported Big Luther Strange - and Roy lost. Virginia candidate was not a “Trumper,” and he lost. Good Republican candidates will win BIG!
  1 (Welsh) Cofiwch, mae'r Gweriniaethwyr yn 5-0 mewn rasys Congressional eleni. Yn y Senedd, dywedais y byddai Roy M yn colli yn Alabama ac yn cefnogi Big Luther Strange - a collodd Roy. Nid oedd ymgeisydd Virginia yn "Trumper," ac fe gollodd. Bydd ymgeiswyr Gweriniaethol da yn ennill Gronfa Loteri Fawr!
  2 (Croatian) Zapamtite, republikanci u Kongresu utrka ove godine na 5-0. U parlamentu, rekao sam da je Roy M izgubi u Alabami i podržava Big Luther Strange - i izgubio Roy. Virginia nije bio kandidat „Trumper” i izgubio. Republikanski kandidati dobro pobijediti BIG!
  3 (Swahili) Kumbuka, Republican katika Congress jamii mwaka huu katika 5-0. Bungeni, nilimwambia Roy M waliopotea katika Alabama na kuunga mkono Big Luther Strange - na kupoteza Roy. Virginia hakuwa mgombea "Trumper" na waliopotea. wagombea wa Republican vizuri kushinda BIG
  4 (Chinese (Traditional)) 請記住,在國會共和黨人在今年的5-0類。議會,我說羅伊M在阿拉巴馬丟失,支持大路德奇怪 - 和失去羅伊。弗吉尼亞是不是候選人“Trumper”和丟失。良好的共和黨候選人贏得大
  5 (Hindi) इस साल याद रखें, कांग्रेस में रिपब्लिकन 5-0 वर्ग। संसद, मैंने कहा रॉय एम अलबामा में खो दिया है, लूथर अजीब बड़ा समर्थन - और रॉय को खो दिया। वर्जीनिया एक उम्मीदवार "Trumper" और नहीं खोया है। अच्छा रिपब्लिकन उम्मीदवारों बड़ा जीत
  6 (Danish) Husk i år, Republikanerne 5-0 klasse i Kongressen. Parlamentet, sagde jeg Roy M. tabt i Alabama, Luther Strange stor støtte - og tabte til Roy. Virginia er en kandidat "Trumper" og ikke tabt. Gode ​​republikanske kandidater vinde stort
  7 (Portuguese) Lembre-se este ano, os republicanos 5-0 classe no Congresso. Parlamento, eu disse Roy M. perdido no Alabama, um grande apoio Luther Strange - e perdeu para Roy. Virginia é um candidato "Trumper" e não perdeu. Bons candidatos republicanos ganhar em grande
  8 (Lao) ຈືຂໍ້ມູນການປີດັ່ງກ່າວນີ້, ປະໃນລະດັບກອງປະຊຸມ 5-0. ສະພາແຫ່ງຊາດ, ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າວ່າ Roy M. ສູນເສຍໃນອະລາບາມາສະຫນັບສະຫນູນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ Luther Strange - ແລະສູນເສຍໄປ Roy. Virginia ເປັນຜູ້ຝຶກຫັດ "Trumper" ແລະບໍ່ໄດ້ສູນເສຍ. ຜູ້ສະຫມັກປະທານາທິດີຊະນະໃຫຍ່
  9 (Somali) Xusuusnow sanadkan, 5-0 ee shirka. Baarlamaanka, waxaan is-idhi Roy M. waayay taageerada Alabama weyn Luther qariibsado - oo laga badiyay Roy. Virginia musharax "Trumper" oo laga badiyay. musharaxiinta Jamhuuriga guuleystay weyn
Telephone says: Remember this year, 5-0 in the conference. Parliament, I said Roy M. missed Alabama's great Luther support - losing Roy. Virginia Trumper Wins Nobel Prize the great Republican victory

 
 
2017/12/23-22:44:45: PLOTUS: The Stock Market is setting record after record and unemployment is at a 17 year low. So many things accomplished by the Trump Administration, perhaps more than any other President in first year. Sadly, will never be reported correctly by the Fake News Media!
  1 (Dutch) De aandelenmarkt zet record na record en de werkloosheid is 17 jaar laag. Zoveel dingen bereikt door de Trump Administration, misschien meer dan elke andere president in het eerste jaar. Helaas zal dit nooit correct worden gerapporteerd door de Fake News Media!
  2 (Urdu) مارکیٹ ریکارڈ قائم کرنے کے بعد ریکارڈ اور بے روزگاری 17 سال کم ہے. تو بہت سی چیزیں انتظامیہ ٹرمپ، پہلے سال میں کسی بھی دوسرے صدر کے مقابلے میں شاید زیادہ کی طرف سے حاصل کیا. بدقسمتی سے اس جعلی نیوز میڈیا طرف صحیح اطلاع نہیں دی جائے گی!
  3 (Luxembourgish) Kader Rekord no Rekord Maart an de Chômage ass manner wéi 17 Joer. Sou ware vill Saachen déi vläicht méi wéi all aner President vun der Administratioun Trump, éischt Joer erreecht. Leider confirméiert dat geschmuggelte news Medien et net Recht ginn!
  4 (Xhosa) Ukubeka irekhodi emva irekhodi emarikeni kunye neqondo lentswela ongaphantsi kweminyaka eli-17. Ngoko kwakukho ezininzi izinto ngaphezu mhlawumbi ngaphezu kwakhe nawuphi na omnye umongameli wolawulo Trump, kunyaka wokuqala kwaphunyezwa. Ngelishwa ukuqinisekisa ukuba ukuqhatha amajelo eendaba akulungile!
  5 (Amharic) በገበያ ውስጥ መዝገብ እና አጥነት መጠን በኋላ ከመዝገብ በማዋቀር 17 ዓመት ዕድሜ በታች ነው. ስለዚህ ይወርዳልና አስተዳደር ማንኛውም ሌላ ፕሬዚዳንት, ትግበራ የመጀመሪያ ዓመት በላይ ሳይሆን አይቀርም ብዙ ነበሩ. በሚያሳዝን ሁኔታ, ይህ ብልሃት ለማረጋገጥ ብዙሃን ስህተት ነው!
  6 (Kurdish (Kurmanji)) Piştî ku log li bazarê û rêjeya bêkariyê di e li jêr record diçine 17 sal ji temenê xwe. Loma bi rêveberiya serokekî din, application çiqas bêtir netêketinê di sala pêşî de bûn. Mixabin, vê teknîkê de ye, bi awayekî ku di medyayê de xelet e!
  7 (Xhosa) Emva kokuba log kwimarike kunye neqondo lentswela ungaphantsi irekhodi sentlalo kwiminyaka eli-17 ubudala. Ngoko ke, ulawulo umongameli, isicelo kungenzeka kunyaka wokuqala ngakumbi. Ngelishwa, le yokuzoba, kangangoko eendaba akulungile!
  8 (Latvian) Pēc mijmaiņas darījumu tirgū, un bezdarba līmenis ir zemāks par ierakstu iestatījumu 17 gadus vecs. Tāpēc, vadība prezidents, pieteikumu var būt pirmais gads vairāk. Diemžēl, šī metode, jo ziņas nav labi!
  9 (Igbo) Mgbe gbanwee ahịa, na ndị na-enweghị ọrụ ọnụego bụ ala karịa ndekọ mwube 17 afọ. Ya mere, management president, ngwa nwere ike na-akpa afọ ọzọ. Dị mwute ikwu na, usoro a, ebe ọ bụ na amụma adịghị mma!
Telephone says: When sales are changed, unemployment rates are less than 17 years old. So, presidential management, an application may be another year. Unfortunately, this method, since the forecast is not good!

 
 
2017/12/23-20:32:43: PLOTUS: Wow, “FBI lawyer James Baker reassigned,” according to @FoxNews.
  1 (Frisian) Wow, "FBI-advokaat James Baker ferassearre," neffens #FoxNews.
  2 (Greek) Πω πω, "FBI δικηγόρος James Baker ferassearre," σύμφωνα #FoxNews.
  3 (Dutch) Wow, "FBI advocaat James Baker ferassearre", aldus #FoxNews.
  4 (Kyrgyz) Wow, "FBI юристи Жеймс Бейкер ferassearre" #FoxNews билдирди.
  5 (Amharic) ዋው, #FoxNews "የ FBI ጠበቃ, ጄምስ ኤ ቤከር ferassearre".
  6 (Romanian) Wow, #FoxNews "Avocatul FBI, James A. Baker ferassearre".
  7 (Arabic) نجاح باهر، #FoxNews "FBI المحامي جيمس بيكر ferassearre".
  8 (Malay) Wow, #FoxNews "peguam FBI James Baker ferassearre".
  9 (Bulgarian) Уау, #FoxNews "адвокат Джеймс Бейкър ferassearre ФБР".
Telephone says: Wow, #FoxNews "attorney James Baker ferassearre FBI."

 
 
2017/12/23-20:30:07: PLOTUS: FBI Deputy Director Andrew McCabe is racing the clock to retire with full benefits. 90 days to go?!!!
  1 (Hindi) एफबीआई के उप निदेशक एंड्रयू मैककेबे पूर्ण लाभ से रिटायर करने के लिए घड़ी दौड़ रहे हैं जाने के लिए 90 दिन? !!!
  2 (Slovak) Ak chcete FBI zástupca riaditeľa Andrew Makkebe sledovať závod odísť z plne využívať 90 dní? !!!
  3 (Filipino) Upang FBI Deputy Director Andrew Makkebe panoorin ang lahi pumunta mula sa ganap na paggamit ng 90 na araw? !!!
  4 (Catalan) Per sotsdirector de l'FBI Andrew Makkebe veure la cursa de passar d'un ús complet dels 90 dies? !!!
  5 (Marathi) एफबीआयचे अँड्र्यू Makkebe उपसंचालक पहा शर्यत 90 दिवस पूर्ण वापर जाता? !!!
  6 (Croatian) FBI je zamjenik ravnatelja Pogledaj Andrew Makkebe je u potpunosti iskoristiti utrke u 90 dana? !!!
  7 (Chinese (Traditional)) FBI副主任安德魯·觀是Makkebe充分體驗比賽在90天內? !
  8 (Haitian Creole) FBI Adjwen Direktè Andre konsèp se Makkebe tout eksperyans jwèt la nan 90 jou? !
  9 (Persian) اف بی آی معاون اندرو مفهوم است Makkebe همه تجربه بازی در 90 روز؟ !
Telephone says: FBI Deputy Andrew's concept is Makkebe all the experience of playing in 90 days? !

 
 
2017/12/23-20:27:05: PLOTUS: How can FBI Deputy Director Andrew McCabe, the man in charge, along with leakin’ James Comey, of the Phony Hillary Clinton investigation (including her 33,000 illegally deleted emails) be given $700,000 for wife’s campaign by Clinton Puppets during investigation?
  1 (Czech) Jak může šéf FBI Andrew McCabe, zodpovědný muž, společně s únikem Jamese Comeya z vyšetřování Phony Hillary Clinton (včetně jejích 33 000 nelegálně smazaných e-mailů) dostat 700 000 dolarů za kampaň manželky Clintona Puppetsem během vyšetřování?
  2 (Sindhi) ڪيئن هيٺئين چيف اندرياس McCabe، ذميوار شخص، گڏجي جيمس Comeya راڻي Phony وزير هيلري ڪلنٽن جي ڇڏڻ سان (ان جي 33.000 سميت غير قانوني طور ختم اي- ميلون) ڪري سگهو ٿا ته شهيد راڻي جي دور ۾ هلري ڪلنٽن جي زال Puppets جي مهم لاء 700.000 آمريڪي ڊالر حاصل ڪرڻ جي؟
  3 (Tamil) எப்படி எப்பிஐ தலைமை ஆண்ட்ரூ மெக்காபே பொறுப்பான நபர், ஒன்றாக போலியான அமைச்சர் ஜேம்ஸ் Comeya hylry விசாரணை வெளியீடு (33.000 சட்டவிரோதமாக நீக்கப்பட்டது மாற மின்னஞ்சல்கள் உள்பட) முடியும் மனைவி கிளின்டன் பிரச்சாரம் பப்பட்ஸிற்கு விசாரணை போது வழிவகுக்கிறது 700,000 அமெரிக்க டாலர்கள் அடைய?
  4 (Serbian) ФБИ је главни Ендрју меккапе како је особа задужена, заједно, лажни министар Џејмс Цомеиа хилри суђење за отпуштање (33.000 незаконито уклоњени из прекидача, укључујући и е-маилова) Клинтон кампања лутака жена могао достићи УС $ 700,000 током истрага води?
  5 (Malayalam) ചുമതല വ്യക്തി എഫ്ബിഐ തലവൻ ആൻഡ്രൂ മെക്കപെ, ഒന്നിച്ചു, തെറ്റായ മന്ത്രി ജെയിംസ് ചൊമെഇഅ ഹില്രി വിചാരണ റിലീസ് (33,000 നിയമവിരുദ്ധമായി സ്വിച്ച് നിന്നും നീക്കം, ഇ-മെയിലുകൾ ഉൾപ്പെടെ) ക്ലിന്റൺ പ്രചാരണ സ്ത്രീകൾ പോകുന്നു അന്വേഷണം സമയത്ത് അമേരിക്കൻ $ 700,000 എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല സജ്ജമാക്കുന്നു?
  6 (Kurdish (Kurmanji)) Kesê berpirsyar yên Andrew mekkape kahînan (FBI), bi hev re, derewîn Wezîrê James Sets ceame'i'a Hillary serbestberdana trial (33,000 qaçax ji Guhestina rakirin, û nikaribû Amerîka 700.000 $ di dema lêpirsînê de, di nav de e-mailên Clinton bigihîne) dê ji bo kampanyaya jinan?
  7 (Kannada) ಮುಖ್ಯ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ mekkape ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿ (ಎಫ್ಬಿಐ), ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಸುಳ್ಳು ಮಂತ್ರಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ ceame'i'a ಹಿಲರಿ ಪ್ರಯೋಗ ಬಿಡುಗಡೆ (33,000 ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬೆಳೆದ, ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾದ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಇಮೇಲ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ $ 700,000 ಬದಲಾಗಲಿದೆ ತನಿಖೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಲುಪಲು) ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ?
  8 (Gujarati) એન્ડ્રુ જવાબદાર વ્યક્તિ (એફબીઆઈ), mekkape મળીને ખોટા પ્રધાન જેમ્સ ceame'i'a હિલેરી સુનાવણી પ્રકાશન (33,000 ગેરકાયદે ઊભા છે, અને યુએસ $ 700,000, ક્લિન્ટને ઇમેઇલ્સ તપાસ દરમિયાન સ્વીચ સુધી પહોંચવા માટે સહિત) મહિલા અભિયાન સુયોજિત કરે છે?
  9 (Estonian) Andrew vastutab (FBI), mekkape koos vale minister James ceame'i'a Hillary kohtuprotsessi vabastamist (33,000 ebaseaduslikult tõstetud, ja US $ 700.000, sealhulgas Clinton seab) naiste kampaania jõuda lüliti uurimise käigus kirju?
Telephone says: Andrew is in charge of (FBI), with the release of the fake minister James Ceame'i Hillary's trial (33,000 illegally raised, and US $ 700,000, including Clinton sets up) a women's campaign to reach the switch during the investigation emails?

 
 
2017/12/22-22:11:56: PLOTUS: Remember, the most hated part of ObamaCare is the Individual Mandate, which is being terminated under our just signed Tax Cut Bill.
  1 (Telugu) గుర్తుంచుకోండి, ఒబామా కేర్లో అత్యంత ద్వేషపూరిత భాగం ఇండివిడ్యువల్ మాండేట్, ఇది మా ఒప్పుకున్న పన్ను కట్ బిల్లు క్రింద నిలిపివేయబడింది.
  2 (Amharic) , ኦባማ በጣም የጥላቻ ክፍል ስር ቆይቷል ያለውን ግለሰብ ሥልጣን, ግድ አስታውስ የእኛ ግብር የተቆረጠ ክፍያ ይስማማል.
  3 (Vietnamese) Obama đồng ý phải nhớ rằng người thờ ơ nhất người có thẩm quyền dưới một phần ghét của hóa đơn thuế của chúng tôi.
  4 (Myanmar (Burmese)) အိုဘားမားအခွန်ဥပဒေကြမ်း၏တစ်ဦးသောအဘို့ကိုအောက်မှာအခွင့်အာဏာအရှိဆုံးလစျြလြူရှုသူတစ်ဦးကျွန်တော်တို့ကိုမုန်းသောမှတ်မိဖို့သဘောတူလိုက်တယ်။
  5 (Czech) Obama daňové vyúčtování orgánu podle části jedné z nejvíce ignorována souhlasil, že rozpozná, že nás nenávidí.
  6 (Norwegian) Obama skatt regningen etter fullmakt fra en av de mest ignorerte enige om å anerkjenne som hater oss.
  7 (Basque) Obama zerga gehien zaio jaramonik baten agintepean faktura adostu duten gorroto gurekin aitortu.
  8 (Hmong) Obama pom zoo rau cov nqi se nyob rau hauv lub txib ntawm ib qho ntawm feem ignored nco uas ntxub peb.
  9 (Icelandic) Obama samþykkt skattgreiðenda undir stjórn einn af the hunsað sem hata okkur.
Telephone says: Obama approved the taxpayer under the control of one of the most ignored ones.

 
 
2017/12/22-20:47:43: PLOTUS: Today, it was my great honor to sign the largest TAX CUTS and reform in the history of our country. Full remarks: https://t.co/kMxoxEB68G https://t.co/OeAoA0sLfx
  1 (Latin) Vestibulum erat in maximo honore subscribere tax cuts et historiae patriae reformationem. Dicta plena: https://t.co/kMxoxEB68G https://t.co/OeAoA0sLfx
  2 (Welsh) Roedd y fynedfa Roedd yn anrhydedd mawr i lofnodi toriadau treth a diwygio'r hanes y wlad. O'r enw llawn https://t.co/kMxoxEB68G https://t.co/OeAoA0sLfx
  3 (Cebuano) pultahan sa usa ka dako nga dungog nga mopirma sa pagtibhang sa buhis ug reporma sa kasaysayan sa nasud. Gitawag nga puno https://t.co/kMxoxEB68G https://t.co/OeAoA0sLfx
  4 (Hmong) qhib ib tug zoo yawm kos npe rau cov nyiaj ua se txiav thiab kho nyob rau hauv lub teb chaws lub keeb kwm. Hu tag nrho https://t.co/kMxoxEB68G https://t.co/OeAoA0sLfx
  5 (Sundanese) Muka tanda hébat keur cut pajeg sarta dirawat di sajarah nagara urang. Nelepon sagala https://t.co/kMxoxEB68G https://t.co/OeAoA0sLfx
  6 (Mongolian) бууруулах, улс орны түүхэнд эмчилж татвар нь их урьдчилгаа. Дуудах Бүх https://t.co/kMxoxEB68G https://t.co/OeAoA0sLfx
  7 (Chinese (Simplified)) 减少和治疗的国家税收的历史提前。全https://t.co/kMxoxEB68G https://t.co/OeAoA0sLfx
  8 (Korean) 사전에 국가의 세금 감소 및 치료의 역사. 전체 https://t.co/kMxoxEB68G https://t.co/OeAoA0sLfx
  9 (Swedish) Historien om den nationella minskning och behandling före skatt. Full https://t.co/kMxoxEB68G https://t.co/OeAoA0sLfx
Telephone says: The history of national reduction and pre-tax treatment. Full https://t.co/kMxoxEB68G https://t.co/OeAoA0sLfx

 
 
2017/12/22-20:47:15: PLOTUS: The United Nations Security Council just voted 15-0 in favor of additional Sanctions on North Korea. The World wants Peace, not Death!
  1 (Kannada) ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಪರವಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ 15-0 ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿ ಬಯಸಿದೆ, ಮರಣವಲ್ಲ!
  2 (Javanese) Watesan tambahan ing Korea Lor ing atas Dewan Keamanan PBB milih 15-0 turnout. donya kepengin tentrem, maranavalla!
  3 (Danish) Yderligere restriktioner på Nordkorea i FNs Sikkerhedsråd stemte 15-0 valgdeltagelse. verden ønsker fred, maranavalla!
  4 (Bengali) জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের উত্তর কোরিয়ার আরও নিষেধাজ্ঞা 15-0 টার্নআউট বা ভোটদানের হার ভোট দিয়েছে। বিশ্ব শান্তি, maranavalla চায়!
  5 (Shona) UN Security Council zvirango pamusoro North Korea uyewo akavhotera 15-0 turnout. Rugare World, maranavalla anoda!
  6 (Galician) sancións do Consello de Seguridade de Nacións Unidas contra a Corea do Norte tamén votou 15-0 afluencia. Paz Mundial, o Navalla quere!
  7 (Macedonian) санкциите на Советот за безбедност на Обединетите нации против Северна Кореја, исто така, гласаа 15-0 прилив. Светскиот мир, Razor сакате!
  8 (Afrikaans) sanksies van die Veiligheidsraad van die Verenigde Nasies teen Noord-Korea gestem ook 15-0 oplewing. Wêreldvrede, Razor wil!
  9 (Filipino) pagbibigay-parusa sa pamamagitan ng Security Council ng United Nations laban sa North Korea bumoto din 15-0 surge. World Peace, labaha gusto!
Telephone says: sanctions by the United Nations Security Council against North Korea also voted 15-0 surge. World Peace, razor want!

 
 
2017/12/22-18:40:29: PLOTUS: Congressman Ron DeSantis is a brilliant young leader, Yale and then Harvard Law, who would make a GREAT Governor of Florida. He loves our Country and is a true FIGHTER!
  1 (Welsh) Mae'r Cyngresydd Ron DeSantis yn arweinydd ifanc gwych, Iâl ac yna Harvard Law, a fyddai'n gwneud Llywodraethwr GREAT o Florida. Mae'n caru ein gwlad ac mae'n wir yn fwy diogel!
  2 (Yiddish) די סינגרעסידד ראָן דעסאַנטיס איז אַ גרויס יונג פירער, יייל האַרוואַרד געזעץ און דעמאָלט, אַז וואָלט מאַכן אַ גרויס גובערנאטאר פון Florida. ער האט ליב אונדזער לאַנד און עס איז טאַקע סאַפער!
  3 (Xhosa) Le singresidd Ron desantis eliyinkokheli abaselula kakhulu, umthetho Yale yaseHarvard ngoko ukuba enze irhuluneli enkulu Florida. Uyabathanda ilizwe lethu kwaye ikhuseleke ngokwenene!
  4 (Korean) 론은 리더가 너무 젊은 산티스이 singresidd, 하버드 예일 법은 플로리다 주지사 너무 많은 일을합니다. 그는 우리 나라를 사랑하고 보호!
  5 (Amharic) ሮን santiseuyi singresidd, ዬል, ሃርቫርድ ሕግ በጣም ወጣት መሪዎች በጣም ብዙ ነገሮች በፍሎሪዳ ገዢ ናቸው ነበር. እሱ ይወዳል እና ሀገር ይጠብቃል!
  6 (Telugu) రాన్ santiseuyi singresidd, యేల్ మరియు హార్వర్డ్ లా పాలన చాలా యువ నాయకులు ఫ్లోరిడా లో చాలా విషయాలు ఉంటాయి. అతను ప్రేమించే మరియు దేశం రక్షిస్తుంది!
  7 (Belarusian) Рон santiseuyi singresidd, Ельскі і Гарвардскі юрыдычны рэжым, многія маладыя лідэры ў Фларыдзе шмат рэчаў. Ён любіць і абараняе краіну!
  8 (Chinese (Traditional)) 羅恩santiseuyi singresidd,耶魯大學和哈佛大學法學院制度,在佛羅里達州的許多年輕領袖,很多東西。他熱愛並保護的國家!
  9 (Sundanese) Ron santiseuyi singresidd, Universitas Yale, sarta sistem sakola hukum Universitas Harvard, loba inohong ngora di Florida, loba hal. Anjeunna dipikacinta tur ditangtayungan nagara!
Telephone says: Ron santiseuyi singresidd, Yale University, and the Harvard University law school, many young leaders in Florida, a lot of things. He loved and protected the country!

 
 
2017/12/22-16:46:49: PLOTUS: 95% of Americans will pay less or, at worst, the same amount of taxes (mostly far less). The Dems only want to raise your taxes!
  1 (Chinese (Traditional)) 95%的美國人將支付更少的稅,或者在最壞的情況下支付相同數量的稅(主要是少得多)。德姆斯只想提高你的稅收!
  2 (Swahili) asilimia 95 ya Wamarekani kulipa kidogo kodi, au kulipa kiasi hicho cha kodi katika hali mbaya (hasa kiasi kidogo). Demus wanataka tu kuongeza kodi yako!
  3 (Sinhala) ඇමරිකානුවන් සියයට 95 අඩු බදු ගෙවීමට හෝ දුප්පත් තත්ත්වය (විශේෂයෙන් කුඩා ප්රමාණයක්) බදු එකම මුදල ගෙවීමට. Demus ඔබගේ බදු ඉහළ ඕන!
  4 (Polish) 95 procent Amerykanów płaci niższe podatki lub słabą jakość (szczególnie w małej ilości) pieniądze płacić takie same podatki. Demus zwiększyć swoje podatki!
  5 (Cebuano) 95 porsiyento sa mga Amerikano sa pagbayad sa dili kaayo buhis o kabus nga kalidad (ilabi na sa usa ka gamay nga kantidad sa) salapi sa pagbayad sa mao usab nga buhis. Demus sa pagdugang sa inyong mga buhis!
  6 (Persian) 95 درصد از آمریکایی ها پرداخت مالیات کمتر و یا کیفیت پایین (به خصوص در مقدار کمی از) پول برای پرداخت همان مالیات است. Demus افزایش مالیات خود را!
  7 (Danish) 95 procent af amerikanerne betaler mindre i skat eller lav kvalitet (især i en lille mængde) penge til at betale de skatter. Demus øge din skat!
  8 (Indonesian) 95 persen orang Amerika membayar pajak kurang atau kualitas rendah (terutama dalam jumlah kecil) uang untuk membayar pajak. Demus meningkatkan pajak Anda!
  9 (Filipino) 95 porsiyento ng mga Amerikano ay magbabayad nang mas mababa buwis o mababang kalidad (lalo na sa isang maliit na halaga ng) pera upang magbayad ng buwis. Demus dagdagan ang iyong mga buwis!
Telephone says: 95 percent of Americans will pay less taxes or low quality (especially with a small amount of) money to pay taxes. Demus increase your taxes!

 
 
2017/12/22-15:07:55: PLOTUS: Will be signing the biggest ever Tax Cut and Reform Bill in 30 minutes in Oval Office. Will also be signing a much needed 4 billion dollar missile defense bill.
  1 (Corsican) Serà firmatu u maiò ufficiu Impurtativi di Cut and Reform Bill in 30 minuti in l'Uffiziu Oval. Cumanda fussi firmatu un billete di difesa di missile di 4 mila di misuri.
  2 (Irish) Nach bhfuil an oifig mór Impurtativi Bhille um Athchóiriú Gearr agus i 30 nóiméad san Oifig Oval. Bhí sé ag síniú diúracán cosanta billete 4000 Bearta.
  3 (Zulu) Hhayi ehhovisi elikhulu Impurtativi Reform Bill Sika futhi emizuzwini engu-30 e-Office Okusaqanda. Wayelethwa ngemvume billete 4000 izinyathelo missile ukuzivikela.
  4 (Amharic) አይደለም ራስ ቢሮ Impurtativi ማሻሻያ ቢል ቁረጥ እና ሞላላ ቢሮ ውስጥ 30 ደቂቃ ላይ. እሱም 4000 በ Billet ሚሳይል የመከላከያ እርምጃዎች ነበር.
  5 (Hebrew) זה לא המשרד הראשי Impurtativi תיקון ביל Cu ו 30 דקות בחדר הסגלגל. בשנת 4000 הוא היה אמצעים להגנה מפני טילים בילט.
  6 (Latin) Hoc est officium caput Impurtativi Emendatione Bill C et XXX minuta ad officium ovalis. In (IV) telum defensionem consilium et conata est.
  7 (Catalan) És responsabilitat del cap Impurtativi projecte de reforma 100 i de 30 minuts a l'oficina oval. En (4) el pla de defensa antimíssils i l'intent.
  8 (Mongolian) Энэ нь ямар ч шинэчлэлийн төсөл Impurtativi 100, зууван албанд 30 минутын үүрэг хариуцлага юм. (4) пуужингийн довтолгооноос эсэргүүцэн хамгаалах төлөвлөгөө, оролдлого байна.
  9 (Javanese) Iki 30-menit tanggung jawab kanggo maksud apa project pembaharuan Impurtativi 100, Oval Office. (4) plans pangayoman lan usaha marang rudal.
Telephone says: This is a 30-minute responsibility for any project renewal of Impurtativi 100, Oval Office. (4) protection plans and missiles.

 
 
2017/12/22-15:04:40: PLOTUS: With all my Administration has done on Legislative Approvals (broke Harry Truman’s Record), Regulation Cutting, Judicial Appointments, Building Military, VA, TAX CUTS & REFORM, Record Economy/Stock Market and so much more, I am sure great credit will be given by mainstream news?
  1 (Sesotho) Ka Ts'ebetso ea ka eohle e entseng tumellanong le tumello ea molao (ho qhetsoeng tlaleho ea Harry Truman), ho khaola ha melao ea molao, ho khethoa ha makhotla, ho haha ​​sesole, ma-VA, taolo ea taxi le boitsebiso bo nepahetseng, tlaleho ea khoebo / khoebo ea khoebo le lintho tse ngata, ke kholisehile hore mokitlane o moholo o tla fuoa ka litaba tse tloaelehileng?
  2 (Finnish) Prosessissa kaikki tehtiin sopusoinnussa oikeudellisia (qhetsoeng raportoida Harry Truman), ei leikata määräysten mukaan, nimittämisestä armeijan rakentaa sotilas, co-VA, taksin tietohallinto tarkka, liiketoimintakertomuksen / liikekumppanuusohjelma monet asiat, olen vakuuttunut siitä, että suuri luotto annetaan yleisiin ongelmiin?
  3 (Basque) Prozesua guztiak line egin zuten lege-ekin (qhetsoeng Harry Truman berri emateko), ez du araudia moztu armadako hitzordua on militarra eraikitzeko, co-VA, taxi bat IT zehatza, enpresa-txosten / enpresa gauza asko lankidetzan, konbentzituta kreditu handi hori arazo komunak emandako nago?
  4 (Swedish) Processen är i linje med alla lagar med (qhetsoeng Harry Truman att rapportera), reglerna skära marinen möte på militär konstruktion, co-VA, en taxi korrekta, affärs-rapporter / företag en hel del saker i partnerskap övertygad kredit detta stora gemensamma problem jag förutsatt?
  5 (Lao) ຂະບວນການດັ່ງກ່າວແມ່ນສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດຫມາຍທັງຫມົດ (qhetsoeng Harry Truman ທີ່ຈະລາຍງານ), ກົດລະບຽບການຕັດກອງປະຊຸມກອງທັບເຮືອໃນການກໍ່ສ້າງທະຫານ, ການຮ່ວມມືຊ່ວຍເຫຼືອ VA, ເປັນ taxi ທີ່ຖືກຕ້ອງ, ການລາຍງານທຸລະກິດ / ທຸລະກິດຫຼາຍຂອງສິ່ງຕ່າງໆໃນການຮ່ວມມືສິນເຊື່ອໃຈວ່ານີ້ບັນຫາທົ່ວໄປທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂ້າພະເຈົ້າ ສະຫນອງໃຫ້?
  6 (Polish) Proces jest zgodny z prawem (qhetsoeng Harry'ego Trumana do raportu), zasady wyciąć Navy do budowania współpracy wojskowej pomocy VA, prawo taxi, raporty biznesowe / Biznes dużo rzeczy na kredyt współpracy, że ten wspólny problem wielki I, pod warunkiem?
  7 (Latvian) Šis process ir likumīgs (qhetsoeng Harijs Trūmens ar ziņojumu), noteikumi samazināt Navy veidot militāro sadarbības palīdzību VA, tiesības taksometru, ziņo Business / Business daudz lietas, par kredīta sadarbību kopīgu problēmu, ka tas lieliski es ja?
  8 (Filipino) Ang prosesong ito ay may-bisa (qhetsoeng Harry Truman sa ulat), ang mga patakaran na mabawasan ang Navy upang bumuo ng militar kooperasyon VA right taxi, ang mga ulat Negosyo / Negosyo ng maraming mga bagay sa mga credit kooperasyon karaniwang mga problema na ang dakilang I right?
  9 (Indonesian) Proses ini berlaku (qhetsoeng Harry Truman dalam laporan), aturan mengurangi Angkatan Laut untuk mengembangkan kerjasama militer VA taksi tepat, melaporkan Bisnis / Bisnis banyak hal tentang masalah umum kerjasama kredit yang aku benar besar?
Telephone says: This process is valid (qhetsoeng Harry Truman in the report), the rules reduce the Navy to develop military cooperation VA taxis right, reported Business / Business many things about the general problem of credit cooperation that I'm right?

 
 
2017/12/22-14:17:05: PLOTUS: “The President has accomplished some absolutely historic things during this past year.” Thank you Charlie Kirk of Turning Points USA. Sadly, the Fake Mainstream Media will NEVER talk about our accomplishments in their end of year reviews. We are compiling a long & beautiful list.
  1 (Myanmar (Burmese)) "နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကဒီအတိတ်တစ်နှစ်ကာလအတွင်းအချို့သောလုံးဝသမိုင်းဝင်သောအရာတို့ကိုပြည့်စုံပါပြီ။ " အမှတ်အမေရိကန်နိုင်ငံဖွင့်များ၏ချာလီက Kirk ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဝမ်းနည်းစရာကတော့အတုအဓိကမီဒီယာတစ်နှစ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသူတို့ရဲ့အဆုံး၌အကြှနျုပျတို့၏အောင်မြင်မှုများအကြောင်းကိုပြောဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ကရှည်လျား & လှပသောစာရင်းပြုစုထားပါသည်။
  2 (Welsh) "Y llywydd Dywedodd hyn yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae rhai hanesyddol iawn ac yn llawn o bethau sydd wedi galluogi yr Unol Daleithiau." Na Diolch Charlie Kirk. Yn anffodus, bydd y cyfryngau mawr yn yr adolygiad blynyddol o'u ffug byth yn siarad am ein cyflawniadau. Rydym wedi rhestru hir a hardd.
  3 (Galician) "O presidente dixo que durante o ano pasado, algúns moi histórica e chea de cousas que permitiron que os Estados Unidos." Non, grazas Charlie Kirk. Por desgraza, os grandes medios de comunicación, na revisión anual da súa pseudo nunca falamos sobre as nosas realizacións. Listados un longo e fermoso.
  4 (Catalan) "El president va dir que durant l'any passat, alguns molt històric i ple de coses que han permès als Estats Units." No, gràcies Charlie Kirk. Per desgràcia, els principals mitjans de comunicació, en la seva revisió anual de la pseudo mai parlen dels nostres èxits. Enumerat una llarga i bella.
  5 (Cebuano) "Ang presidente sa miingon nga sa miaging tuig, pipila ka makapaikag ug makasaysayanong mga butang nga gitugotan sa Estados Unidos." Walay pasalamat Charlie Kirk. Ikasubo, ang mainstream media, sa iyang tinuig nga review sa mini dili sa pagsulti sa atong mga kalampusan. Gihisgotan ang usa ka taas nga ug matahum.
  6 (Tamil) "ஜனாதிபதி கூறினார் கடந்த வருடத்திற்கான அமெரிக்காவில் அனுமதி சில சுவாரசியமான மற்றும் வரலாற்று விஷயங்களை." இல்லை நன்றி சார்லி கிர்க். துரதிர்ஷ்டவசமாக, முக்கிய ஊடகங்கள், மினி அதன் வருடாந்திர விமர்சனத்தில் எங்கள் வெற்றிக்கு பேச முடியாது. ஒரு நீண்ட மற்றும் அழகான குறிப்பிடப்படுகிறது.
  7 (Punjabi) "ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ." ਕੋਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਚਾਰਲੀ ਕਿਰਕ. ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ, ਮਿੰਨੀ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ.
  8 (Cebuano) "Miingon ang Estados Unidos gitugotan alang sa pipila ka makapaikag ug makasaysayanong mga butang nga sa miaging tuig sa presidente." Salamat Charlie Kirk. Ikasubo, ang mainstream media, ang mini makasulti alang sa atong kalampusan sa iyang tinuig nga review. Nagtumong sa usa ka taas nga ug matahum.
  9 (Esperanto) "Usono permesis iun interesa kaj historia aferoj pasintjare la prezidanto." Danke Charlie Kirk. Bedaŭrinde, la rimedoj convencionales, la mini paroli por nia sukceso en sia ĉiujara revizio. Aludante longa kaj bela.
Telephone says: "The United States allowed some interesting and historical things last year the president." Thanks Charlie Kirk. Unfortunately, the conventional media, the mini speak of our success in its annual review. Alluding long and beautiful.

 
 
2017/12/22-13:05:06: PLOTUS: At some point, and for the good of the country, I predict we will start working with the Democrats in a Bipartisan fashion. Infrastructure would be a perfect place to start. After having foolishly spent $7 trillion in the Middle East, it is time to start rebuilding our country!
  1 (Kannada) ಕೆಲವು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಉತ್ತಮತೆಗಾಗಿ, ನಾವು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಾನು ಊಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಖವಾಗಿ 7 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಸಮಯ!
  2 (German) Und das Land uttamategagi an einem gewissen Punkt, werden wir beginnen, mit den Demokraten in einem bilateralen Mode zu arbeiten, denke ich. Infrastruktur ist der perfekte Ort zu beginnen. Murkhavagi 7 Billionen Dollar in den Nahen Osten, nach dem Wiederaufbau unseres Landes bei den Ausgaben, die die Zeit ist!
  3 (Portuguese) E o uttamategagi terra em algum ponto, vamos começar a trabalhar com os democratas de forma bilateral, eu acho. Infra-estrutura é o lugar perfeito para começar. Murkhavagi 7 trilhões de dólares dos EUA no Oriente Médio, após a reconstrução do nosso país nos gastos, que é o tempo!
  4 (Somali) Oo dhulka uttamategagi barta qaar ka mid ah, waxaan bilaabi doonaa xisbiga shaqeeya ku salaysan laba geesoodka ah, waxaan u malaynayaa. Kaabayaasha waa meel ku fiican si ay u bilaabaan. Murkhavagi 7 trillion oo doolarka Maraykanka ah ee Bariga Dhexe, ka dib markii dib u dhiska dalka ee kharashka, taas oo ah markii ugu!
  5 (Korean) Uttamategagi 지구가 어떤 점에서, 우리는 양자의 기초 작업을 시작합니다, 나는 생각한다. 인프라는 시작하기에 좋은 장소입니다. Murkhavagi 7,000,000,000,000 달러 중동에서의 시간 비용의 재건 후!
  6 (Malay) Uttamategagi bumi pada masa tertentu, kami akan memulakan kerja-kerja asas kedua-duanya, saya fikir. Infrastruktur adalah tempat yang baik untuk bermula. Murkhavagi 7.000.000.000.000 dolar dalam pembinaan semula selepas kos masa yang di Timur Tengah!
  7 (Chichewa) Uttamategagi lapansi panthawi ina, tidzayamba ntchito pa maziko a onse, ine ndikuganiza. Zomangamanga ndi malo abwino kuyamba. Murkhavagi madola 7.000.000.000.000 mu kukhazikitsanso ndalama kuti nthawi Middle East!
  8 (Cebuano) Ang tta tegagi sa kalibutan sa pipila ka mga punto, kita magsugod sa trabaho sa basehan sa tanan, sa akong hunahuna. Engineering mao ang usa ka maayo nga dapit sa pagsugod. Sa rkhavagi 7.000.000.000.000 dolyares sa pagpasig-uli sa salapi nga sa Middle East!
  9 (Slovenian) Svet TTA tegagi neko točko, začnemo delati na podlagi vsega, mislim. Engineering je dober kraj za začetek. Rkhavagi 7,000,000,000,000 dolarjev za povrnitev denarja na Bližnjem vzhodu!
Telephone says: TTA world tegagi some point, we start to work on everything, I think. Engineering is a good place to start. Rkhavagi 7,000,000,000,000 dollars to repay money in the Middle East!

 
 
2017/12/22-12:50:42: PLOTUS: So true! https://t.co/1c8hu6O5t9
  1 (Frisian) Echt wier! https://t.co/1c8hu6O5t9
  2 (German) Wirklich wahr! https://t.co/1c8hu6O5t9
  3 (Pashto) په رښتيا رښتيا! https://t.co/1c8hu6O5t9
  4 (Bulgarian) В интерес на истината! https://t.co/1c8hu6O5t9
  5 (Haitian Creole) Nan verite! https://t.co/1c8hu6O5t9
  6 (Chichewa) Mu choonadi! https://t.co/1c8hu6O5t9
  7 (Frisian) In wierheid! https://t.co/1c8hu6O5t9
  8 (Igbo) Na eziokwu! https://t.co/1c8hu6O5t9
  9 (Bengali) সত্য! https://t.co/1c8hu6O5t9
Telephone says: Truth! https://t.co/1c8hu6O5t9

 
 
2017/12/22-12:47:51: PLOTUS: Our big and very popular Tax Cut and Reform Bill has taken on an unexpected new source of “love” - that is big companies and corporations showering their workers with bonuses. This is a phenomenon that nobody even thought of, and now it is the rage. Merry Christmas!
  1 (Bosnian) Naš veliki i veoma popularan Predlog poreza i reforme preuzeo je neočekivani novi izvor "ljubavi" - to su velike kompanije i korporacije koje tuširaju svoje radnike bonima. Ovo je fenomen o kojem niko nije razmišljao, a sada je bes. Sretan božić!
  2 (Hawaiian) Ko makou nui a me ka nui kaulana manaʻoi hāpai 'ia a me ka auhau mihi i ka unexpected hou kumu o "aloha" - i kēia mau mea nui a me nā poʻe hui, ka poe e lū kā lākou mau hana BONIMA. He He kŰia i ole kekahi manaʻo, a me kēia manawa i ka huhu. Mele Kalikimaka!
  3 (English) Our great and popular celebrities and the tax tribute to the new unxpected new source of "aloha" - these great ones and associations, who break their BONIMA activities. This is a great idea, and now it's time for anger. Merry christmas!
  4 (Shona) Mhemberero dzedu dzakakurumbira uye dzakakurumbira uye mutero wemitero kune itsva itsva isingatarisirwi imomo ye "aloha" - idzi dzakanaka uye masangano, vanoputsa mabasa avo eBONIMA. Uyu ndiwo pfungwa huru, uye zvino ndiyo nguva yekutsamwa. Kisimusi yakanaka!
  5 (Romanian) Festivități de faimos și popular și fiscale noastre scutiri de la noi nouă neașteptată în „Aloha“ - aceste valori și instituții, abuzat responsabilitățile lor BONIMA. Acesta este un punct cheie, iar acum este timpul pentru furie. Crăciun frumos!
  6 (Slovak) Osláv našich známych a populárnych daňových výnimiek pre nové nečakané nové "Aloha" - tieto hodnoty a inštitúcie zneužila svoje povinnosti BONIMA. To je kľúčový bod, a teraz je čas k hnevu. Krásne Vianoce!
  7 (Basque) Gure ezagun eta herrikoia zerga salbuespenak ustekabeko berria "Aloha" berrirako ospakizuna - balio eta erakunde horiek neurriz euren betebeharrak BONIMA. Hau funtsezko puntu bat da, eta, orain, haserrea denbora da. Eguberri!
  8 (Chichewa) Athu odziwika ndi osaphatikizidwamo otchuka msonkho zosayembekezereka latsopano "Aloha" mu chikondwerero cha watsopano - ndi mtengo wa ntchito zawo BONIMA ndi mabungwe awa. Izi ndi mfundo yaikulu, ndipo tsopano ndi nthawi mkwiyo. Panyengo ya Khirisimasi!
  9 (Slovak) Náš známy a populárny nie sú zahrnuté dane z neočakávané nové "Aloha" na oslavu nového - a hodnota ich BONIMA s týmito organizáciami. To je hlavný bod, a teraz je čas na zlosť. Veselé Vianoce!
Telephone says: Our familiar and popular are not included taxes from the unexpected new "Aloha" to celebrate the new - and the value of their BONIMA with these organizations. That's the main point, and now is the time for anger. Merry Christmas!

 
 
2017/12/21-18:16:29: PLOTUS: THANK YOU to everyone who joined me at the @WhiteHouse yesterday. Together, we are MAKING AMERICA GREAT AGAIN! https://t.co/9HgcBKDSxo https://t.co/dTMU8OwmWB
  1 (French) MERCI à tous ceux qui m'ont rejoint au #WhiteHouse hier. Ensemble, nous rendons l'Amérique encore plus belle! https://t.co/9HgcBKDSxo https://t.co/dTMU8OwmWB
  2 (Croatian) Hvala svima koji su me jučer pridružili na #WhiteHouse. Zajedno ćemo napraviti ljepše Ameriku! https://t.co/9HgcBKDSxo https://t.co/dTMU8OwmWB
  3 (Malay) Terima kasih kepada semua yang menyertai saya semalam untuk #WhiteHouse. Bersama-sama kita akan menjadikan Amerika yang lebih baik! https://t.co/9HgcBKDSxo https://t.co/dTMU8OwmWB
  4 (Arabic) شكرا لجميع الذين انضموا لي أمس إلى #WhiteHouse. معا سنجعل أميركا مكانا أفضل! https://t.co/9HgcBKDSxo https://t.co/dTMU8OwmWB
  5 (Italian) Grazie a tutti quelli che mi ha raggiunto ieri per #WhiteHouse. Insieme faremo l'America un posto migliore! https://t.co/9HgcBKDSxo https://t.co/dTMU8OwmWB
  6 (Serbian) Хвала свима који су ме јуче придружио се #ВхитеХоусе. Заједно ћемо направити Америка боље место! хттпс://т.цо/9ХгцБКДСко хттпс://т.цо/дТМУ8ОвмВБ
  7 (Slovenian) Hvala vsem, ki me je danes pridružil je # VhiteHouse. Skupaj bomo Amerika boljši! https: //t.co/9HgcBKDSko https: //t.co/dTMU8OvmVB
  8 (Frisian) Mei tank oan elkenien dy't by my hjoed is # VhiteHouse. Tegearre sille wy better Amearika! https: //t.co/9HgcBKDSko https: //t.co/dTMU8OvmVB
  9 (Chichewa) Zikomo kuti aliyense amene ali nane lero # VhiteHouse. Pamodzi, titha America! https: //t.co/9HgcBKDSko https: //t.co/dTMU8OvmVB
Telephone says: Thank you for everyone who has me today # VhiteHouse. Together, we're going to America! https: //t.co/9HgcBKDSko https: //t.co/dTMU8OvmVB

 
 
2017/12/21-14:52:22: PLOTUS: House Democrats want a SHUTDOWN for the holidays in order to distract from the very popular, just passed, Tax Cuts. House Republicans, don’t let this happen. Pass the C.R. TODAY and keep our Government OPEN!
  1 (Filipino) Nais ng mga House Democrats isang SHUTDOWN para sa mga pista opisyal upang makagambala mula sa napaka-tanyag, naipasa na lang, Mga Buwis sa Pagkuha. House Republicans, huwag hayaan ang mangyari ito. Ipasa ang CR ngayon at panatilihing OPEN ang aming Gobyerno!
  2 (Hindi) हाउस डेमोक्रेट छुट्टियों बहुत लोकप्रिय है, बस पारित कर दिया, करों अधिग्रहण से हस्तक्षेप करने के लिए के लिए एक बंद करना चाहते हैं। हाउस रिपब्लिकन, ऐसा न दें। फॉरवर्ड सीआर अब और हमारे सरकार को खुला रखने के!
  3 (Myanmar (Burmese)) အိမ်ဒီမိုကရက်အားလပ်ရက်အလွန်လူကြိုက်များရုံရှောက် သွား. အခွန်ဝယ်ယူစွက်ဖက်ရန်ရပ်တန့်စေချင်တယ်။ အိမ်ရီပတ်ဘလစ်ကန်, မပေးပါဘူး။ ရှေ့ဆက် CR ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိုးရဖွင့်လှစ်ပိုရှည်စောင့်ရှောက်!
  4 (Maori) Whare Democrats tika te hararei tino hira. kia wawao moni ki te mutu hoko. Whare Republicans kore mahi. CR ki tonu ki te pupuri i whakatuwheratia roa to tatou kāwanatanga!
  5 (Italian) Casa dei Democratici passare la vacanza cruciale. per dimostrare i soldi per smettere di comprare. Casa repubblicani non fanno. CR di continuare a tenere aperto il nostro governo!
  6 (Nepali) घर डेमोक्रेट को महत्वपूर्ण छुट्टी पारित गर्न। खरीद रोक्न पैसा प्रमाणित गर्न। घर रिपब्लिकन छैन। राख्न हाम्रो सरकार खोल्न जारी सीआर!
  7 (Chichewa) Nyumba Democrats pochitika holide zofunika. Wogulitsa ndalama zogulira amasiya. Nyumba Republicans satero. Boma chathu kutsegula Kr!
  8 (Bulgarian) Къща демократите да преминат важен празник. пари спирка Продавач. Къща републиканци не го правят. Нашето правителство се отвори Cr!
  9 (Belarusian) Дом дэмакратаў прайсці важнае свята. грошы прыпынак прадаўца. Дом рэспубліканцы не робяць. Наш урад адкрыла Cr!
Telephone says: House Democrats to pass an important holiday. Seller money stop. House Republicans do not. Our government has opened Cr!

 
 
2017/12/21-13:56:28: PLOTUS: Home Sales hit BEST numbers in 10 years! MAKE AMERICA GREAT AGAIN
  1 (Serbian) Хоме продаја погодио БЕСТ бројеве за 10 година! МАКЕ АМЕРИЦА ГРЕАТ АГАИН
  2 (Kurdish (Kurmanji)) firotina Home xist BEST hejmara bo 10 salan! MAKE AMERICA MEZIN DIBE
  3 (Hawaiian) Home kuai ku BEST helu no 10 makahiki! MAKE Amerika NUI hou
  4 (Lao) ຂາຍຫນ້າທໍາອິດເພີ່ມຂຶ້ນບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບ 10 ປີ! ໃຫ້ອະເມລິກາເພີ່ມເຕີມ
  5 (Chinese (Simplified)) 房屋销售上升最好的名单为10年!美国更多
  6 (Sesotho) Home thekiso ema lethathamo la molemo ka ho fetisisa le lilemo tse 10! More US
  7 (Malagasy) Home varotra ka ny lisitry ny tsara indrindra 10 taona! More US
  8 (German) Hausverkäufe und eine Liste der besten 10 Jahre! mehr US
  9 (Hawaiian) Home kuai, a me ka papa inoa o ka mea maikai loa 10 makahiki! hou US
Telephone says: Home Sale, and the best list for 10 years! new US

 
 
2017/12/21-12:45:17: PLOTUS: Was @foxandfriends just named the most influential show in news? You deserve it - three great people! The many Fake News Hate Shows should study your formula for success!
  1 (Chichewa) Kodi # #friendsfriends anangotchulidwa chisonkhezero champhamvu kwambiri mu nkhani? Inu mukuyenerera izo - anthu atatu aakulu! Zowonongeka Zowonongeka Zowonongeka zimayenera kuphunzira njira yanu yopambana!
  2 (Russian) Что # #friendsfriends просто отметил сильное влияние в случае? Вы заслужили это - три здорово! Поврежденные повреждения поврежденных должны узнать свой путь к успеху!
  3 (Persian) # #friendsfriends که به سادگی اشاره نفوذ قوی در مورد؟ شما استحقاق آن را - سه بزرگ! آسیب آسیب دیده آسیب دیده باید راه خود را به موفقیت را پیدا کنید!
  4 (Kannada) # #friendsfriends ಕೇವಲ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನೋಡಿ? ನೀವು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ - ಮೂರು ದೊಡ್ಡ! ಹಾನಿ ಹಾನಿ ಹಾನಿ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು!
  5 (Azerbaijani) # Yalnız görmək deyil güclü təsir #friendsfriends? Siz haqq - üç böyük! Damage zərər Damage uğur üçün yol tapmaq lazımdır!
  6 (Slovak) # Iba friendsfriends silný dopad nie je vidieť? Zaslúžiš - tri skvelé! škoda škoda škoda bude musieť nájsť cestu k úspechu!
  7 (Hmong) # Tsuas friendsfriends muaj zog feem tsis pom? Tsim nyog - peb zoo! txaj muag txaj muag txaj muag yuav tsum tau nrhiav ib txoj kev rau kev kawm tau zoo!
  8 (Russian) # Только friendsfriends сильного влияния не видит? - мы заслуживаем лучше! позор позор позор должен найти путь к успеху!
  9 (Armenian) # Միայն friendsfriends ուժեղ ազդեցություն չի տեսնում: - մենք արժանի է ավելի լավ! ամոթ, ամոթ, ամոթ պետք է գտնել մի ճանապարհ դեպի հաջողության!
Telephone says: # Only friendsfriends do not see a strong impact. - we deserve better! shame, shame, shame should find a way to success!

 
 
2017/12/21-12:24:22: PLOTUS: The Massive Tax Cuts, which the Fake News Media is desperate to write badly about so as to please their Democrat bosses, will soon be kicking in and will speak for themselves. Companies are already making big payments to workers. Dems want to raise taxes, hate these big Cuts!
  1 (Punjabi) ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਕੱਟਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਬੌਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਬੇਬਸ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ. ਡੰਡ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋ!
  2 (Frisian) Massive lêsteferlichting, dêr't de fake nijs media is kwetsber foar minne skriuwen te behagen syn Demokratyske Partij baas, gau sil prate mei harren en sil sprekke foar harsels. Bedriuwen binne al grutte betelje de arbeiders. Wolle jo ferheegjen belesting skriemen, haatsje de besuniging big!
  3 (Malayalam) ഭീമമായ നികുതിയിളവുകൾ, ഏത് വ്യാജ വാർത്ത മാധ്യമങ്ങൾ മോശം രചനകളെ ദുർബല ഉടൻ അവരുമായി സംസാരിക്കും തങ്ങൾക്കും സംസാരിക്കും തന്റെ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ബോസിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ആണ്. കമ്പനികൾ ഇതിനകം വലിയ തൊഴിലാളികൾ പണം ആകുന്നു. നിങ്ങൾ, കരീം നികുതികൾ കരയും വലിയ സമ്പാദ്യം വെറുക്കുന്നു!
  4 (Tajik) захмро андоз азими, ки васоити ахбори қалбакӣ барои худ сухан ва сухан бо онҳо ҳарчи зудтар осебпазир ба навиштан бад аст, барои писанд омадан ба раҳбари худ дар Ҳизби демократ. ширкатҳои калон аллакай дар пулии кормандони. Шумо мехоҳам андоз нафрат намоянд, ва гирья пасандозҳои бузург!
  5 (Portuguese) cortes de impostos maciços, mídia falsos para a sua vulnerável e falar com eles o mais rápido possível para escrever para agradar seu líder no Partido Democrata. As grandes empresas já estão no dinheiro. Você odiaria impostos, choro e grande economia!
  6 (Ukrainian) масові скорочення податків, помилкові засоби масової інформації для їх вразливих і говорити з ними якомога швидше написати, щоб догодити свій лідер в Демократичній партії. Великі компанії вже в грошах. Ви ненавидите податки, ридаючи і велику економію!
  7 (Urdu) بڑے پیمانے پر ٹیکس میں کمی، ان کے کمزور کے لئے جھوٹے میڈیا اور ڈیموکریٹک پارٹی میں ان کے لیڈر کو خوش کرنا ممکن لکھنا جیسے ہی ان سے بات کریں. بڑی کمپنیوں کے پاس پیسہ ہے. آپ ٹیکس، روتے اور عظیم بچت سے نفرت ہے!
  8 (Malagasy) Fampihenana goavana ny hetra araka izay azo atao mba hanoratra ny haino aman-jery diso sy ny Antoko Demokratika mpitarika noho ny malemy lahateny ho azy ireo. Ny orinasa be manam-bola. Ianao mankahala hetra sady nitomany sy tahiry lehibe!
  9 (Welsh) gostyngiad sylweddol yn y dreth cymaint â phosibl i ysgrifennu at y cyfryngau anghywir ac arweinydd y Blaid Ddemocrataidd oherwydd y gwan, siaradwch â nhw. Gall y cwmnïau mawr fforddio. Rydych casineb trethi, wylo ac arbedion gwych!
Telephone says: talk to them as much as tax as much as possible to write to the wrong media and the leader of the Democratic Party because of the weak. Large companies can afford. You hate taxes, weeping and great savings!

 
 
2017/12/20-21:44:50: PLOTUS: WE ARE MAKING AMERICA GREAT AGAIN! https://t.co/HY353gXV0R
  1 (Azerbaijani) BİZ AMERİKA BÖYÜK YAXIN EDƏRİK! https://t.co/HY353gXV0R
  2 (Korean) 우리는 NEAR 미국이 큰 수있다! https://t.co/HY353gXV0R
  3 (Serbian) Можемо БЛИЗИНИ Америка супер! хттпс://т.цо/ХИ353гКСВ0Р
  4 (Hausa) Mun KUSA America mai girma! https: //t.co/HI353gKSV0R
  5 (Georgian) ჩვენ თითქმის გააკეთა ამერიკა დიდი! https: //t.co/HI353gKSV0R
  6 (Afrikaans) Ons amper gemaak Amerika groot! https: //t.co/HI353gKSV0R
  7 (Arabic) نحن تقريبا جعل أميركا بلدا عظيما! الشبكي: //t.co/HI353gKSV0R
  8 (Malayalam) ഞങ്ങൾ ഏകദേശം അമേരിക്ക ഒരു വലിയ രാജ്യം! നെറ്റ്വർക്കിങ്: //ത്.ചൊ/ഹി൩൫൩ഗ്ക്സ്വ്൦ര്
  9 (Maori) Ko tatou he whenua nui, e pā ana ki Amerika! Whatunga: //t.cea/hi353gksv0r
Telephone says: We are a great country, about America! Network: //t.cea/hi353gksv0r

 
 
2017/12/20-18:09:45: PLOTUS: We are delivering HISTORIC TAX RELIEF for the American people! #TaxCutsandJobsAct https://t.co/lLgATrCh5o
  1 (Kyrgyz) Биз Америка эли тарыхый САЛЫК жардам жеткирген болобуз! #TaxCutsandJobsAct https://t.co/lLgATrCh5o
  2 (Finnish) Olemme antaneet amerikkalaisille historiallisesti veroa! #TaxCutsandJobsAct https://t.co/lLgATrCh5o
  3 (Cebuano) Among gihatag sa mga Amerikano sa kasaysayan sa buhis! #TaxCutsandJobsAct https://t.co/lLgATrCh5o
  4 (Hindi) हम अमेरिकी कर इतिहास दे दिया है! #TaxCutsandJobsAct https://t.co/lLgATrCh5o
  5 (Malagasy) Efa nanome American tantara! #TaxCutsandJobsAct https: // tiksio / llagatrc5o
  6 (Frisian) Ik haw jûn Amerikaanske skiednis! #TaxCutsandJobsAct https: // Tiksi / llagatrc5o
  7 (Tamil) நான் அமெரிக்க வரலாற்றில் கொடுத்த! #TaxCutsandJobsAct https: // என்று Tiksi ல் / llagatrc5o
  8 (Belarusian) Я даў у амерыканскай гісторыі! #TaxCutsandJobsAct https: // у Тыксі / llagatrc5o
  9 (Greek) Έδωσα στην αμερικανική ιστορία! #TaxCutsandJobsAct https: // σε Tiksi / llagatrc5o
Telephone says: I gave in American history! #TaxCutsandJobsAct https: // to Tiksi / llagatrc5o

 
 
2017/12/20-17:30:27: PLOTUS: Together, we are MAKING AMERICA GREAT AGAIN! https://t.co/47k9i4p3J2
  1 (Georgian) ჩვენ ერთად ვიღებთ ამერიკას https://t.co/47k9i4p3J2
  2 (Myanmar (Burmese)) ကျနော်တို့အမေရိကား https://t.co/47k9i4p3J2 အောင်
  3 (Filipino) Ang aming Amerika https://t.co/47k9i4p3J2
  4 (Azerbaijani) Bizim America https://t.co/47k9i4p3J2
  5 (German) Unser Amerika https://t.co/47k9i4p3J2
  6 (Kannada) ನಮ್ಮ ಅಮೇರಿಕಾ https://t.co/47k9i4p3J2
  7 (Italian) Per la https://t.co/47k9i4p3J2
  8 (Portuguese) para https://t.co/47k9i4p3J2
  9 (Samoan) e https://t.co/47k9i4p3J2
Telephone says: https://t.co/47k9i4p3J2

 
 
2017/12/20-16:39:04: PLOTUS: I would like to congratulate @SenateMajLdr on having done a fantastic job both strategically & politically on the passing in the Senate of the MASSIVE TAX CUT & Reform Bill. I could have not asked for a better or more talented partner. Our team will go onto many more VICTORIES!
  1 (Kannada) ಮಿಸ್ಸಿವ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ & ರಿಫಾರ್ಮ್ ಬಿಲ್ನ ಸೆನೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಮೇಲೆ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು # ಸೆನೆಟ್ಮ್ಯಾಜ್ಲಾಡರ್ ಅನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಉತ್ತಮ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಪಾಲುದಾರನನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂಡವು ಹಲವು ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ!
  2 (Bengali) ট্যাক্স কেটে & কেয়ার রিফর্ম বিল যে কৌশলগতভাবে ও রাজনৈতিকভাবে বিস্ময়কর কাজ missiv উপর সেনেট পাস, আমি # senetmyajladar অভিনন্দন জানাচ্ছি করতে হবে। আমার আরও ভালো বা তার বেশি প্রতিভাবান অংশীদার জন্য অনুরোধ করা হয়নি। আমাদের দলের অনেক viktoriyagalige যাচ্ছে!
  3 (Haitian Creole) Taks Koupe & Swen Refòm bòdwo ki te pase Sena a sou travay bèl bagay missiv estratejik e politikman, mwen gen bay felisite # senetmyajladar. Mwen menm mwen te pa t 'mande pou yon patnè pi bon oswa plis talan. Ekip nou an ki pral viktoriyagalige!
  4 (Esperanto) Imposta Cut & Prizorgo Reforma beko trakuris la Senato sur laboro mirindaĵoj missiv strategie kaj politike, mi devas gratuli # senetmyajladar. Mi ankaŭ ne petis pli bonan partneron aŭ pli talenta. Nia teamo viktoriyagalige!
  5 (Croatian) Porezna Cut & Njega prijedlog reforme prošao Senat na poslu čuda missiv strateški i politički, moram čestitati # senetmyajladar. Ja također ne pitati za bolji partnera ili više talentirani. Naš tim viktoriyagalige!
  6 (Indonesian) Pajak Cut & usulan reformasi Perawatan melewati Senat di keajaiban bekerja Missive strategis dan politis, saya harus mengucapkan selamat kepada # senetmyajladar. Saya juga tidak meminta mitra yang lebih baik atau lebih berbakat. Tim viktoriyagalige kami!
  7 (Dutch) Tax Cut & Care hervormingsvoorstel geslaagd voor de Senaat in de magie van Missive strategische en politieke werk, ik moet # senetmyajladar feliciteren. Ik wist ook niet vragen om een ​​betere partner of een meer getalenteerd. Viktoriyagalige ons team!
  8 (Irish) Gearr Cánach & togra le haghaidh athchóiriú Cúram ritheadh ​​an obair straitéiseach agus polaitíochta Seanad i draíocht missive, ní mór dom comhghairdeas # senetmyajladar. Liom freisin nach raibh a iarraidh comhpháirtíochta níos fearr nó níos cumasach. Viktoriyagalige ár bhfoireann!
  9 (Afrikaans) Belasting gesny & Care hervorming voorstel verby die strategiese en politieke werk in magic missive Senaat, moet ek # senetmyajladar gelukwens. Ek het ook nie vra vir 'n beter vennoot of 'n meer talentvolle. Viktoriyagalige ons span!
Telephone says: Tax cut & Care reform proposal beyond strategic and political work in magic missive Senate, I must congratulate # senetmyajladar. I also did not ask for a better partner or more talented. Viktoriyagalige our team!

 
 
2017/12/20-14:32:51: PLOTUS: The Tax Cuts are so large and so meaningful, and yet the Fake News is working overtime to follow the lead of their friends, the defeated Dems, and only demean. This is truly a case where the results will speak for themselves, starting very soon. Jobs, Jobs, Jobs!
  1 (Serbian) Пореске оштрице су тако велике и тако значајне, а ипак Факе Невс ради прековремено да прате водеће пријатеље, поражене Демс и само понижавају. Ово је заиста случај у коме ће резултати сами говорити, почевши врло брзо. Послови, послови, послови!
  2 (Tajik) blades андоз то калон ва хеле муҳим аст, ва ҳанӯз қалбакӣ Ҳабарҳои кор изофакорї ба пайравӣ аз дӯстони пешбари ҳастанд, Dems ва танҳо хору мағлуб. Ин аст, ки парванда, ки дар он натиҷаҳои барои худ сухан, хеле ба зудӣ оғоз. Ҷобс, ҷои кор, ҷойи!
  3 (Hmong) Tax tuaj thiaj li loj thiab nws yog ib qho tseem ceeb heev, thiab lawv tseem ua hauj lwm overtime ua raws li cov ua News Fake cov phooj ywg, Dems thiab utterly tua yeej. Qhov no yog cov ntaub ntawv, nyob rau hauv uas cov kev tshwm sim hais lus rau lawv tus kheej heev sai sai. Cov hauj lwm, cov hauj lwm, cov hauj lwm!
  4 (Finnish) Vero niin suuri ja se on erittäin tärkeää, ja he tekevät ylitöitä seuraamaan uutisia Fake ystäviä, Dems ja täysin voitettu. Tämä pätee, jossa tapahtuma puhuvat puolestaan ​​hyvin nopeasti. Työtä, työtä, työpaikkoja!
  5 (Albanian) Tatimi aq e madhe dhe kjo është shumë e rëndësishme, dhe ata janë duke punuar jashtë orarit të ndiqni lajmet miq fallco, Dems dhe mundi plotësisht. Ky është rasti në të cilin ngjarja flasin për veten e tyre shumë shpejt. Jobs, punë, punë!
  6 (Macedonian) Данок толку голема и тоа е многу важно, и тие работат прекувремено за да го следат лажни вести пријатели, демократите и целосно поразена. Ова е случај во кој случај зборуваат сами за себе многу брзо. Работни места, работни места, работни места!
  7 (Japanese) 税とても素晴らしい、それは非常に重要であり、彼らは偽のニュースの友人、民主党と完全に敗北を追跡するために残業しています。これは、この場合のケースは非常に迅速にすべてを物語っています。ジョブズ、仕事、仕事!
  8 (Azerbaijani) Tax qədər böyük, bu, çox vacibdir, onlar tam məğlubiyyət və Demokrat Partiyasının takip, biz iş çalışırıq dostları saxta xəbər var. Bu, çox tez bütün bu halda şahidlik belədir. Jobs, iş, iş!
  9 (Serbian) Порез на тако велики, да је веома важно да се прате пораза и Демократске странке, покушавамо да радимо од лажни вести пријатеље. То је пречесто сведоци у овом случају је следећи. Послови, послови, послови!
Telephone says: The tax on such a big, that it is very important to follow the defeat and the Democratic Party, we are trying to work out false friends friends. This is often a witness in this case is the following. Jobs, Jobs, Jobs!

 
 
2017/12/20-06:09:06: PLOTUS: The United States Senate just passed the biggest in history Tax Cut and Reform Bill. Terrible Individual Mandate (ObamaCare)Repealed. Goes to the House tomorrow morning for final vote. If approved, there will be a News Conference at The White House at approximately 1:00 P.M.
  1 (Maori) Ko te United States Senate noa i te nui i roto i te tuhinga Putea Tapeke Whakataunga me Reform. Kua whakakorea te Whakaaetanga Whaiaro takitahi (ObamaCare). Haere ki te Whare i te ata apopo mo te pooti whakamutunga. Mena kua whakaaetia, ka waiho he huihuinga mo te Runanga Nui i te White House mo te 1:00 PM
  2 (Korean) 재무 제표의 양이 미국 상원은 결제 및 개혁을 총 미국. 취소 된 계약 개인 개인 (오바마의 보건). 최종 투표를 집 내일 아침으로 이동합니다. 승인 된 경우에는 오후 1시에 대한 백악관에서 총회의 회의가 될 것
  3 (Persian) مقدار کل صورتهای مالی، مجلس سنای ایالات متحده و ایالات متحده اصلاحات پرداخت. قراردادهای لغو افراد خصوصی (درمانی پرزیدنت اوباما). رای نهایی در فردا صبح خانه حرکت می کند. اگر تایید شود، وجود خواهد داشت جلسه مجمع عمومی در کاخ سفید برای 13:00
  4 (Kazakh) қаржы есептілігін жалпы сомасы, Америка Құрама Штаттары Сенат пен Америка Құрама Штаттарының реформасын төлейді. Болдырылмады келісімшарттар жеке тұлғалар (Президент Обаманың денсаулық). Үй ертең таңертең қозғалыс соңғы дауыс. бекітілген болса, 13:00 арналған Ақ үйде жалпы отырысы өтеді
  5 (Sinhala) මූල්ය ප්රකාශ කරන ලද මුළු මුදල ෙකොපමණද, එක්සත් ජනපද සෙනෙට් මණ්ඩලය ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය ප්රතිසංස්කරණ යොමු කරනු ඇත. අවලංගු ගිවිසුම් පුද්ගලයන් (ජනාධිපති ඔබාමාගේ සෞඛ්ය). පසුගිය ඡන්ද ගෙදර හෙට උදෑසන රථවාහන. අනුමත නම්, මහ සභා රැස්වීම 13:00 දී ධවල මන්දිරයේ දී පැවැත්වීමට නියමිත
  6 (Malayalam) യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് സെനറ്റ് സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ മൊത്തം തുക യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് പരിഷ്കരണ നൽകുകയും ചെയ്യും. കരാറുകൾ പേർ (പ്രസിഡന്റ് ഒബാമയുടെ ആരോഗ്യ). മുമ്പത്തെ വോട്ടുകൾ വീട്ടിൽ നാളെ രാവിലെ ട്രാഫിക്. അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ, പൊതുയോഗത്തിൽ 13:00 ന് വൈറ്റ് ഹൗസിൽ നടക്കും
  7 (Cebuano) Ang kinatibuk-ang kantidad sa mga pinansyal nga mga pahayag sa Estados Unidos Senado ug sa Estados Unidos sa reporma. Mga kasabutan ang mga (ni Presidente Obama sa panglawas). Ugma sa buntag, ang mga patigayon sa mga miaging boto sa balay. Kon aprobahan, aksyonista ipahigayon sa White House sa 13:00
  8 (Chinese (Simplified)) 在美国参议院和美国财务报表的总金额改革。协议(奥巴马总统的健康)。明天上午,在房子的最后一投的流量。如果获得批准,股东将在白宫举行13:00
  9 (Swedish) Den totala mängden reformer i USA senaten och bokslutet USA. Agreement (President Obamas hälsa). I morgon, den sista bilden av trafiken på huset. Om det godkänns, kommer aktieägarna att hållas kl 13:00 i Vita huset
Telephone says: The total amount of reforms in the United States Senate and the US accounts. Agreement (President Obama's Health). Tomorrow, the last picture of the traffic on the house. If approved, shareholders will be held at 13:00 in the White House

 
 
2017/12/19-20:18:13: PLOTUS: Congratulations to Paul Ryan, Kevin McCarthy, Kevin Brady, Steve Scalise, Cathy McMorris Rodgers and all great House Republicans who voted in favor of cutting your taxes!
  1 (Dutch) Felicitaties aan Paul Ryan, Kevin McCarthy, Kevin Brady, Steve Scalise, Cathy McMorris Rodgers en alle grote House-republikeinen die voor het verlagen van je belastingen hebben gestemd!
  2 (Amharic) ጳውሎስ ራያን ወደ እንኳን ደስ አለዎት, ኬቪን McCarthy, ኬቪን Brady, ስቲቭ Scalise, ካቲ McMorris ከሪቻርድ እና ግብር አወረዱት ሰጥቻለሁ ሁሉ ዋነኛ-ቤት Republicans!
  3 (Arabic) مبروك بول ريان لتهانينا، كيفن مكارثي، كيفن برادي، أنا صوت لستيف سكاليز، كاثي مكموريس رودجرز وخفض الضرائب لجميع الجمهوريين المدارس الابتدائية!
  4 (Igbo) Ekele Paul Ryan Ekele, Kevin McCarthy, Kevin Brady, m tozuru oke Steve Scalaz, Kathy Rodgers Mkmauric na bee ụtụ isi niile Republican ụlọ akwụkwọ praịmarị!
  5 (Tajik) Бо шарофати ба Павлус Райан Ташаккур, Кевин МакКарти, Кевин Брэйди, ман барои Стив Scalaz, Кави Rodgers Mkmauric овоз ва бурида андоз аз ҳама мактаби ибтидоӣ ҷумҳуриявии!
  6 (Shona) Nemhaka Paul Ryan Maita, Kevin McCarthy, Kevin Brady, Steve Scalaz, Kathy Rodgers Mkmauric inzwi uye richivezwa mutero ose Republican puraimari!
  7 (Corsican) Perchè Paul Ryan ringrazià vi, Kevin Brugnaro, Kevin Diaz, Steve Scalaz, Kathy Rodgers Mkmauric vuci e tagghiau li tassi ogni primariu Republican!
  8 (Hungarian) Miért Paul Ryan Köszönöm, Kevin McCarthy, Kevin Diaz, Steve Scalaz, Kathy Rodgers Mkmauric hang- és adócsökkentésre minden republikánus elsődleges!
  9 (Croatian) Zašto Pavao Ryan Hvala ti, Kevin McCarthy, Kevin Diaz, Steve Scalaz, Kathy Rodgers Mkmauric glas i smanjiti poreze svaki republikanska primarne!
Telephone says: Why Paul Ryan Thank You, Kevin McCarthy, Kevin Diaz, Steve Scalaz, Kathy Rodgers Mkmauric voice and cut taxes on every Republican Primary!

 
 
2017/12/19-15:07:01: PLOTUS: A story in the @washingtonpost that I was close to “rescinding” the nomination of Justice Gorsuch prior to confirmation is FAKE NEWS. I never even wavered and am very proud of him and the job he is doing as a Justice of the U.S. Supreme Court. The unnamed sources don’t exist!
  1 (Scots Gaelic) Sgeulachd anns an #washingtonpost gun robh mi faisg air "ath-cheangail" an ainmeachadh aig a 'Cheartais Gorsuch mus deach dearbhadh a dhèanamh air FAKE NEWS. Chan eil mi a-riamh a 'toirt buaidh air agus tha mi uabhasach moiteil às agus an obair a tha e a' dèanamh mar Cheartas air Àrd-chùirt nan SA. Chan eil na stòran gun ainm ann!
  2 (Haitian Creole) istwa #washingtonpost ke mwen prèske "re-aliyman" mansyone nan GORSUCH Jistis la anvan pilòt fo NEWS. Mwen pa janm afekte e mwen trè fyè ak travay la l ap fè kòm Jistis nan Tribinal la segondè nan USA a. Pa gen sous anonim nan!
  3 (Belarusian) #washingtonpost гісторыя, якую я амаль «паўторнае выраўноўванне» згадваецца ў Gorsuch юстыцыі, перш чым пілот ілжывай інфармацыі. Я ніколі не пацярпелі, і я вельмі ганаруся працай, якую ён робіць, як суддзя Высокага суда ў ЗША. Няма ананімны крыніца ў!
  4 (Javanese) #washingtonpost crita aku meh "re-Alignment" kasebut ing Kehakiman Gorsuch, sadurunge pilot saka informasi palsu. Aku wis tau nandhang, lan Aku bangga banget saka karya piyambakipun mengkono, minangka hakim ing Pengadilan High ing Amerika Serikat. Akeh sumber anonim ing!
  5 (Hungarian) #washingtonpost történet vagyok, hogy „újra igazítás” az Igazságügyi Gorsuch, mielőtt a pilóta hamis információkat. Én még soha nem szenvedett, és nagyon büszke vagyok a munka csinál, mint a bíró a Legfelsőbb Bíróság az Egyesült Államokban. Sok névtelen forrás!
  6 (Albanian) I #washingtonpost histori për të "ri-shtrirjes" së Drejtësisë Gorsuch para informacionit të rremë e pilotit. Unë kurrë nuk kanë vuajtur, dhe jam shumë krenar për punën që ai ishte duke bërë, si gjyqtar i Gjykatës së Lartë të Shteteve të Bashkuara. Shumë burim anonim!
  7 (Yiddish) איך #וואַשינגטאָנפּאָסט געשיכטע צו "שייַעך-אַליינמאַנט" גאָרסוטש פון גערעכטיקייט איידער דער פּילאָט פאַלש אינפֿאָרמאַציע. איך האָבן קיינמאָל געליטן, און איך בין זייער שטאָלץ פון די אַרבעט ער איז געווען טאן, ווי אַ הויך קאָורט ריכטער פון די פאַרייניקטע שטאַטן. פילע אַנאַנאַמאַס מקור!
  8 (Serbian) Ја # васхингтонпост прича за "поновно усклађивање" горсутсх правде пред пилот лажним информацијама. Ја никада нисам патио, и веома сам поносан на посао који је радио, као Вишег суда судије Сједињених Америчких Држава. Многи анонимни извор!
  9 (Tajik) Ман # достони vashingtonpost барои "realignment" судии gorsutsh пеш озмоишӣ маълумоти бардурӯғ. Ман ҳеҷ гоҳ зарар кардам, ва ман хеле ифтихор аз коре, ки ӯ ҳамчун судяи Суди олии Иёлоти Муттаҳида кор ҳастам. Бисёре аз сарчашмаи беном!
Telephone says: I am # vashingtonpost story for realignment courtesy of gorsutsh preliminary information. I have never been hurt, and I am very proud of what he works as the Supreme Court of the United States. Many sources of anonymity!

 
 
2017/12/19-11:23:41: PLOTUS: Stocks and the economy have a long way to go after the Tax Cut Bill is totally understood and appreciated in scope and size. Immediate expensing will have a big impact. Biggest Tax Cuts and Reform EVER passed. Enjoy, and create many beautiful JOBS!
  1 (Nepali) स्टक र अर्थव्यवस्थाको लागि कर कट कट बिल पछि पूर्णतया बुझ्न र दायरा र साइजमा सराहना गर्ने एक लामो तरिका छ। तुरुन्तै खर्च हुनेछ एक ठूलो प्रभाव। सबै भन्दा ठूलो कर कटौती र सुधार गर्नुहोस्। मजा लिनुहोस्, र धेरै सुन्दर जोबहरू सिर्जना गर्नुहोस्!
  2 (Swedish) Räkningen för skattesänkningen efter cut lager och ekonomin till fullo förstå och uppskatta omfattningen och storleken på en lång väg. Kommer att tillbringa en stor effekt omedelbart. Den största skattesänkningen och förbättra. Njut, och skapa en mycket vacker jobaharu!
  3 (Arabic) مشروع قانون لخفض الضرائب بعد الأسهم قطع والاقتصاد لنفهم تماما ونقدر نطاق وحجم طريق طويل. سوف تنفق تأثير كبير على الفور. أكبر خفض الضرائب وتحسين. التمتع، وخلق jobaharu جميلة جدا!
  4 (Gujarati) એક બિલ કાપવા અને અર્થતંત્ર સંપૂર્ણપણે સમજી અને અવકાશ અને લાંબા માર્ગ સ્ટોક કદ કદર પછી કર કાપી. તમે એક મોટી અસર તરત જ ખર્ચ કરશે. સૌથી કર કાપ અને સુધારી શકે છે. આનંદ માણો, અને ખૂબ જ સુંદર jobaharu બનાવો!
  5 (Italian) Taglio di un disegno di legge e l'economia per comprendere appieno e apprezzare lo spazio e una lunga strada di tagliare le tasse dopo la dimensione magazzino. Vi permetterà di trascorrere un grande effetto immediato. La maggior parte può tagliare le tasse e migliorare. Godetevi, e creare molto bello jobaharu!
  6 (Polish) Cięcie rachunek i gospodarki, aby w pełni zrozumieć i docenić przestrzeń i długą drogę do obniżenia podatków od wielkości stada. Spędzisz wielki efekt natychmiastowy. Większość może obniżyć podatki i poprawić. Cieszyć się i tworzyć bardzo piękne jobaharu!
  7 (Telugu) బిల్లు మరియు ఆర్ధిక కట్టింగ్ పూర్తిగా అర్థం మరియు స్పేస్ మరియు మంద పరిమాణాన్ని పన్నులు తగ్గించేందుకు ఒక దీర్ఘ మార్గం అభినందిస్తున్నాము. మీరు వెంటనే ఒక గొప్ప ప్రభావం గడుపుతారు. అత్యంత పన్నులు తగ్గించడానికి మరియు మెరుగుపరచడానికి. ఆనందించండి మరియు చాలా అందమైన jobaharu సృష్టించు!
  8 (Bosnian) Rezanja račun i ekonomije u potpunosti razumiju i cijene prostora i vozio dug put da se smanji veličina poreza. Čim ćete provesti veliki učinak. Smanjiti poreze i poboljšati najviše. Jobaharu zabaviti i stvoriti najljepši!
  9 (Dutch) Snijden wetsvoorstel en de economie volledig te begrijpen en waarderen de ruimte en reed een lange weg naar de grootte van de belasting te verminderen. Zodra u een groot effect te brengen. Belastingen verlagen en de meest verbeteren. Jobaharu plezier te hebben en te creëren mooi!
Telephone says: Cutting bill and fully understand the economy and appreciate the space and drove a long way to reduce the size of the tax. Once you bring a big effect. Reduce taxes and improve the most. Jobaharu have fun and create beautiful!

 
 
2017/12/19-11:04:11: PLOTUS: DOW RISES 5000 POINTS ON THE YEAR FOR THE FIRST TIME EVER - MAKE AMERICA GREAT AGAIN!
  1 (Maltese) DOW JIKKUNSIDRA 5000 PUNT FIS-SENA GĦALL-EWWEL ĦIN EVER - JAGĦRFU L-AMERIKA MGĦANDA ĠODDA!
  2 (Malagasy) Dow Mihevitra POINT Tamin'ny taona 5000 Sambany VE - manaiky NY New America MGĦANDA!
  3 (Sindhi) ميڊيڪل منصوبا نڪتو جو سال 5000 ع ۾، پهريون ڀيرو سدائين - جي نئين آمريڪا گانڌي لوڪ!
  4 (Urdu) میڈیکل منصوبہ سال 5000 کے نتیجے میں، زندگی میں پہلی بار - نئے امریکہ گاندھی لوک!
  5 (Portuguese) O ano de plano de saúde 5000, pela primeira vez na vida - novo US Congresso Lok!
  6 (Shona) The utano Hurongwa gore 5000 kokutanga muupenyu - itsva US Congress Lok!
  7 (Tamil) சுகாதார திட்டம் ஆண்டும் 5,000 வாழ்க்கையில் முதல் முறையாக - புதிய அமெரிக்க காங்கிரஸ் லோக்!
  8 (Pashto) د امریکا د نوي کانګرس Lok - د لومړي ځل لپاره په ژوند کې د 5،000 روغتیایی پلان کال!
  9 (Greek) Το νέο αμερικανικό Κογκρέσο Lok - σχέδιο για την υγεία έτος 5000, για πρώτη φορά στη ζωή!
Telephone says: The New US Congress Lok - Health Plan Year 5000, for the First Time in Life!

 
 
2017/12/19-00:54:32: PLOTUS: Together, our task is to strengthen our families, to build up our communities, to serve our citizens, and to celebrate AMERICAN GREATNESS as a shining example to the world.... https://t.co/ds6tZlgJpA
  1 (Swahili) Pamoja, kazi yetu ni kuimarisha familia zetu, kujenga jumuiya zetu, kutumikia wananchi wetu, na kusherehekea AMERICAN GREATNESS kama mfano mzuri kwa ulimwengu .... https://t.co/ds6tZlgJpA
  2 (Galician) Xuntos, a nosa tarefa é fortalecer as nosas familias, construír as nosas comunidades, para servir os nosos cidadáns, e para conmemorar grandeza americana como un bo exemplo para o mundo .... https://t.co/ds6tZlgJpA
  3 (Romanian) Împreună, sarcina noastră este de a consolida familiile noastre, să construiască comunitățile noastre, pentru a servi cetățenii noștri, și pentru a sărbători măreția americană ca un bun exemplu pentru lume .... https://t.co/ds6tZlgJpA
  4 (Finnish) Yhdessä meidän tehtävämme on vahvistaa perheitä, rakentaa yhteisöjä, jotta voimme palvella kansalaisiamme, ja juhlia Amerikan suuruutta hyvänä esimerkkinä maailmalle .... https://t.co/ds6tZlgJpA
  5 (Tajik) Якҷоя, вазифаи мо аст, ки ба таҳкими оила, бунёди ҷомеаҳо, то ки мо шаҳрвандони мо ки хизмат кунад ва ҷашн Бузургии Амрико ҳамчун як намунаи хуб ба ҷаҳон .... https://t.co/ds6tZlgJpA
  6 (German) Gemeinsam ist unsere Aufgabe, Familien zu stärken, bauen Gemeinden, unsere Bürger, die wir bedienen, und Amerikas Größe als ein gutes Beispiel für die Welt zu feiern .... https://t.co/ds6tZlgJpA
  7 (Frisian) Tegearre, ús taak is te fersterkjen famyljes, bouwe mienskippen, ús boargers dat wy tsjinje, en te fieren Amearika syn gruttens as in goed foarbyld foar de wrâld .... https://t.co/ds6tZlgJpA
  8 (Albanian) Së bashku, detyra jonë është për të forcuar familjet, të ndërtuar komunitetet, qytetarët tanë që ne të shërbyer dhe për të festuar madhështinë e Amerikës si një shembull i mirë për botën .... https://t.co/ds6tZlgJpA
Telephone says: Together, our task is to strengthen families, build communities, our citizens to serve and celebrate America's greatness as a good example for the world .... https://t.co/ds6tZlgJpA

 
 
2017/12/18-23:49:30: PLOTUS: With the strategy that I announced today, we are declaring that AMERICA is in the game and AMERICA is DETERMINED to WIN! OUR FOUR PILLARS OF NATIONAL SECURITY STRATEGY: https://t.co/B3POaMVID8
  1 (Hebrew) עם האסטרטגיה שהכרזתי היום, אנו מכריזים כי אמריקה נמצאת במשחק ואמריקה נחושה לנצח! ארבעת הלוחות של אסטרטגיית הביטחון הלאומי: https://t.co/B3POaMVID8
  2 (Luxembourgish) Mat der Strategie ech haut annoncéiert, erklären mir dass Amerika spillt an Amerika ass alles ze gewannen! Véier Pëllen vun der National Sécherheetsstrategie: Https://t.co/B3POaMVID8
  3 (Romanian) Cu strategia am anunțat astăzi, declarăm că America îl joacă în America este determinată să câștige! Patru comprimate a strategiei de securitate națională: Https://t.co/B3POaMVID8
  4 (Arabic) استراتيجية أعلنا اليوم تعلن أن تلعب أمريكا في أمريكا عازمة على الفوز! أربعة أقراص من استراتيجية الأمن القومي: Https://t.co/B3POaMVID8
  5 (Shona) Strategy dzakazivisa nhasi akazivisa kuti United States kuridza America akatsunga kuhwina! discs mana National Security Strategy: Https://t.co/B3POaMVID8
  6 (Hmong) Zoo tau tshaj tawm hnub no tshaj tawm hais tias lub tebchaws United States plays ib tug America txiav txim los yeej! plaub discs National Security zoo: Https://t.co/B3POaMVID8
  7 (Hawaiian) Ua hai mai la i keia la, a hai mai i ka United States Radio he America manao e lanakila! eha iwi kuamoʻo National e malu ai: Https://t.co/B3POaMVID8
  8 (Kannada) ನಾನು ಇಂದು ತಿಳಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಗೆಲ್ಲಲು ಭಾವಿಸಲಾದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಮೆರಿಕ ರೇಡಿಯೋ ಹೇಳಿದರು! ನಾಲ್ಕು ಮೂಳೆಗಳು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ: Https://t.co/B3POaMVID8
  9 (Czech) dnes řekl jsem mu, a United States of America Radio měl vyhrát! Čtyři kosti pro národní bezpečnost: Https://t.co/B3POaMVID8
Telephone says: today I told him, and the United States of America Radio should win! Four Bones for National Security: Https://t.co/B3POaMVID8

 
 
2017/12/18-22:25:21: PLOTUS: 70 Record Closes for the Dow so far this year! We have NEVER had 70 Dow Records in a one year period. Wow!
  1 (Bengali) 70 রেকর্ড এই বছর পর্যন্ত ডো জন্য বন্ধ! আমরা এক বছরে একবার 70 ডো রেকর্ডে ছিলাম না। কি দারুন!
  2 (Hausa) Wannan shekara, domin Dow zuwa rikodi kusa da 70! Sau ɗaya a shekara da muke da mai rikodin na 70 ya ba da wuya. Me ne mai girma!
  3 (Swahili) Mwaka huu, kwa Dow na rekodi karibu na 70! Mara moja kwa mwaka tuna kumbukumbu ya 70 haikuwa ngumu. Nini ni kubwa!
  4 (Japanese) 今年は、ダウ70に近いレコードへ!年に一度、私たちは70のレコードは、ハードではなかったです。何が素晴らしいです!
  5 (Hmong) Xyoo no, mus kaw nyob rau hauv lub Dow 70 cov ntaub ntawv! Ib xyoos ib zaug, peb 70 ntawm cov ntaub ntawv, nws tsis yog ib tug nyuaj. Yuav ua li cas yog amazing!
  6 (Albanian) Këtë vit, për të mbyllur në Dow 70 dosjet e! Një herë në vit, 70 e rastit, kjo nuk është një kompromis. Sa e mahnitshme!
  7 (Javanese) taun iki, ing Dow ditutup 70 file! Sawise taun, cilik 70, iku ora rembugan a. Carane apik tenan!
  8 (Malagasy) amin'ity taona ity, ny Dow nakatona 70 rakitra! Rehefa avy isan-taona, ny raharaha 70, dia tsy misy marimaritra iraisana. Ahoana no mangatsiatsiaka!
  9 (Norwegian) dette året, Dow stengt 70 filer! Etter ett år, 70 tilfeller, er det ingen konsensus. Hvor kult!
Telephone says: this year, Dow closed 70 files! After a year, 70 cases, there is no consensus. How cool!

 
 
2017/12/18-22:20:21: PLOTUS: Thank you Maria B! https://t.co/v1UR63CqLK
  1 (Latvian) Paldies Maria B! https://t.co/v1UR63CqLK
  2 (Amharic) አንተ ማሪያ ቢ እናመሰግናለን! https://t.co/v1UR63CqLK
  3 (Bulgarian) Благодаря ти, Мария B! https://t.co/v1UR63CqLK
  4 (Afrikaans) Dankie, Maria B! https://t.co/v1UR63CqLK
  5 (Bengali) আপনাকে ধন্যবাদ, মেরি বি! https://t.co/v1UR63CqLK
  6 (Basque) Eskerrik asko, Mary B! https://t.co/v1UR63CqLK
  7 (Kazakh) Мэри B рахмет! https://t.co/v1UR63CqLK
  8 (Tajik) Ташаккур ба шумо, Марям B! https://t.co/v1UR63CqLK
  9 (Serbian) Хвала, Мари Б! хттпс://т.цо/в1УР63ЦкЛК
Telephone says: Thanks, Marie B! https: //t.co/v1UR63CkLK

 
 
2017/12/18-22:18:14: PLOTUS: So true Ivanka! https://t.co/BNGUJG69Ki
  1 (Khmer) ដូច្នេះ Ivanka ពិត! https://t.co/BNGUJG69Ki
  2 (Armenian) Ivanka! https://t.co/BNGUJG69Ki
  3 (Dutch) Ivanka! https://t.co/BNGUJG69Ki
  4 (Russian) Иванка! https://t.co/BNGUJG69Ki
  5 (Esperanto) Ivanka! https://t.co/BNGUJG69Ki
  6 (Somali) Ivanka! https://t.co/BNGUJG69Ki
  7 (Hungarian) Iván! https://t.co/BNGUJG69Ki
  8 (Khmer) លោក Ivan! https://t.co/BNGUJG69Ki
  9 (Punjabi) ਸ੍ਰੀ ਇਵਾਨ! https://t.co/BNGUJG69Ki
Telephone says: Mr. Ivan! https://t.co/BNGUJG69Ki

 
 
2017/12/18-20:40:09: PLOTUS: As the world watches, we are days away from passing HISTORIC TAX CUTS for American families and businesses. It will be the BIGGEST TAX CUT and TAX REFORM in the HISTORY of our country! https://t.co/EvcAkjuf8w
  1 (Sinhala) ලෝකය බලා සිටින නිසා ඇමරිකානු පවුල් හා ව්යාපාර සඳහා අතොරක් නැති බදු පැනවීම අප අතහැර යනවා. අපේ රටේ ඉතිහාසය තුළ අතිවිශිෂ්ට බදු කප්පාදුව හා බදු ප්රතිසංස්කරණය වනු ඇත! https://t.co/EvcAkjuf8w
  2 (French) implacables fiscales des familles et des entreprises américaines dans le monde à imposer notre volonté baisser. les réductions d'impôt en suspens et la réforme fiscale sera dans l'histoire de notre pays! https://t.co/EvcAkjuf8w
  3 (English) Relentless tax dollars from American families and businesses around the world to impose our will lower. the outstanding tax cuts and tax reform will be in the history of our country! https://t.co/EvcAkjuf8w
  4 (Khmer) ប្រាក់ដុល្លារមិនចេះរីងស្ងួតពីគ្រួសារអាមេរិចនិងធុរកិច្ចនៅជុំវិញពិភពលោកដើម្បីកំណត់ឱ្យឆន្ទៈរបស់យើងធ្លាក់ចុះ។ ការកាត់បន្ថយពន្ធនិងការកែទម្រង់ពន្ធនឹងកើតមាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសរបស់យើង! https://t.co/EvcAkjuf8w
  5 (Hmong) Lub Dollar rau American cov tsev neeg thiab cov lag luam nyob ib ncig ntawm lub ntiaj teb no los mus txiav txim lub kam ntawm peb poob. Tax yuav txo tau thiab se kho kom zoo yuav muab qhov chaw nyob rau hauv lub keeb kwm ntawm peb lub teb chaws! https://t.co/EvcAkjuf8w
  6 (Xhosa) Dollar iintsapho yaseMelika kunye namashishini jikelele ehlabathini ukuba ingaba enesono zethu. Ukuncitshiswa Irhafu kunye nohlaziyo kwerhafu ziya kuthatha indawo kwimbali yelizwe lethu! https://t.co/EvcAkjuf8w
  7 (Malay) keluarga dolar di Amerika dan seluruh dunia perniagaan jika dosa kami. Pengurangan cukai dan pembaharuan cukai akan berlaku dalam sejarah negara kita! https://t.co/EvcAkjuf8w
  8 (Nepali) अमेरिका र व्यापार को दुनिया भर हामी पाप यदि परिवार डलर। कर कटौती र कर सुधार हाम्रो देश को इतिहास मा हुनेछ! https://t.co/EvcAkjuf8w
  9 (Scots Gaelic) Na Stàitean Aonaichte agus air feadh an t-saoghail, ma tha sinn a 'peacachadh an Teaghlaich Dollar gnothachas. Cìs gearraidhean cìse agus ath-leasachadh ann an eachdraidh ar dùthcha a bhios! https://t.co/EvcAkjuf8w
Telephone says: United States and worldwide, if we sink the Family Dollar business. Tax cuts and reforms in the history of our country! https://t.co/EvcAkjuf8w

 
 
2017/12/18-20:28:19: PLOTUS: When the American People speak, ALL OF US should listen. Just over one year ago, you spoke loud and clear. On November 8, 2016, you voted to MAKE AMERICA GREAT AGAIN! https://t.co/3AOv53S0PU
  1 (Mongolian) Америкийн ард түмэн ярихад бүгдээрээ сонсох ёстой. Нэг жилийн өмнө та нар чанга дуугаар ярьдаг байсан. 2016 оны 11-р сарын 8-нд та AMERICA MAKE AGENCE AGENCING TO RELEASE! https://t.co/3AOv53S0PU
  2 (Kazakh) Америка халқы барлық баяндаманы тыңдау үшін қажет. Осыдан бір жыл бұрын, сіз қатты дауыстап сөйлесіп болды. 8 маусым, 11, 2016 жылғы, егер Сіз Америка AGENCE AGENCING ХАБАРЛАМАСЫ жасауға! https://t.co/3AOv53S0PU
  3 (Maltese) Il-poplu Amerikan bżonn li tisma 'l tar-rapport. Sena ilu, inti kienu jitkellem fil-vuċi loud. 8 11 Ġunju, 2016, jekk inti tixtieq li tagħmel l-Amerika Agence ĦRUĠ AGENCING! https://t.co/3AOv53S0PU
  4 (Albanian) Populli amerikan duhet të dëgjojnë të flitet. Një vit më parë, ju jeni duke folur me zë të lartë. 8 Qer 11 2016, në qoftë se ju doni të bëni America Agence AGENCING çështje! https://t.co/3AOv53S0PU
  5 (Malay) Rakyat Amerika perlu mendengar laporan itu. Setahun yang lalu, anda bercakap dengan kuat. 8 Jun 11, 2016, jika anda mahu untuk membuat Amerika Agence AGENCING kira! https://t.co/3AOv53S0PU
  6 (Macedonian) Американскиот народ треба да се слушне во извештајот. Пред една година, што зборуваше гласно. 8 11 Јуни 2016, ако сакате да се направи Америка Agence Agence надвор! https://t.co/3AOv53S0PU
  7 (Indonesian) Orang-orang Amerika perlu mendengar laporan tersebut. Setahun yang lalu, ia berbicara keras. 8 Jun 11, 2016, jika Anda ingin membuat Amerika Agence Agence keluar! https://t.co/3AOv53S0PU
  8 (Yoruba) The American eniyan nilo lati gbọ awọn iroyin. A odun seyin, ó sọ loudly. 8 June 11, 2016, ti o ba ti o ba fẹ lati ṣe American Agence Agence jade! https://t.co/3AOv53S0PU
  9 (Esperanto) La usona popolo bezonas aŭdi la novaĵon. Antaŭ jaro, li diris laŭte. 8 Junio ​​11, 2016, se vi volas fari usona Agence Agence eksteren! https://t.co/3AOv53S0PU
Telephone says: The American people need to hear the news. A year ago, he said loudly. 8 June 11, 2016, if you want to make American Agence Agence out! https://t.co/3AOv53S0PU

 
 
2017/12/18-20:19:19: PLOTUS: Over the past 11 months, I have travelled tens of thousands of miles, to visit 13 countries. I have met with more than 100 world leaders and everywhere I traveled, it was my highest privilege and greatest honor to represent the AMERICAN PEOPLE! https://t.co/7SDsEeIhJH
  1 (Czech) Za posledních 11 měsíců jsem cestoval desítkami tisíc kilometrů, abych navštívil 13 zemí. Setkal jsem se s více než 100 světovými vůdci a všude, kam jsem cestoval, bylo to moje nejvyšší výsada a největší česť reprezentovat AMERICKÉ LIDY! https://t.co/7SDsEeIhJH
  2 (Lao) ໃນໄລຍະ 11 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເດີນທາງຫລາຍສິບພັນກິໂລແມັດຈະໄປຢ້ຽມຢາມ 13 ປະເທດ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພົບກັບຫຼາຍກ່ວາ 100 ຜູ້ນໍາຂອງໂລກແລະຢູ່ທົ່ວທຸກແຫ່ງຂ້າພະເຈົ້າເດີນທາງ, ມັນກໍເປັນສິດທິທີ່ສູງທີ່ສຸດຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລະກຽດສັກສີເພື່ອເປັນຕົວແທນຂອງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ Lidya AMERICA! https://t.co/7SDsEeIhJH
  3 (Xhosa) Kwezi nyanga-11 ezidlulileyo mna ahamba amawaka eekhilomitha ukuya kutyelela kumazwe ali-13. Ndandidibana neenkokheli zehlabathi ngaphezu kwe-100 yaye yonke ukuhamba, ilungile phezu kwam nesihombo ukumela Lidya AMERICA inkulu! https://t.co/7SDsEeIhJH
  4 (Galician) 11 meses atrás eu viaxei miles de millas para visitar 13 países. Eu me atope con líderes do mundo máis de 100 e todas as viaxes, ben encima de min e unha honra representar Lidya América grande! https://t.co/7SDsEeIhJH
  5 (Armenian) 11 ամիս առաջ ես հազարավոր կիլոմետրեր այցելել է 13 երկիր: Ես հանդիպել եմ աշխարհի առաջնորդների եւ ավելի քան 100 Ամբողջ ճանապարհորդության, ինչպես նաեւ վերը նշված ինձ ու պատիվ է ներկայացնել LIDYA Ամերիկա great! https://t.co/7SDsEeIhJH
  6 (Serbian) Пре 11 месеци сам путовао хиљаде километара да посети 13 земаља. Срео сам се са светским лидерима и више од 100 током путовања, као што је изнад мене и част да представља ЛИДИА Америка супер! хттпс://т.цо/7СДсЕеИхЈХ
  7 (Lao) 11 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເດີນທາງຫລາຍພັນກິໂລແມັດຈະໄປຢ້ຽມຢາມ 13 ປະເທດ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພົບກັບຜູ້ນໍາຂອງໂລກແລະຫຼາຍກ່ວາ 100 ລະຫວ່າງການເດີນທາງ, ເປັນຂ້າງເທິງນີ້ຂ້າພະເຈົ້າແລະກຽດສັກສີເພື່ອເປັນຕົວແທນຂອງອາເມລິກາ Lidia ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່! https: //t.co/7SDsEeIhJH
  8 (Uzbek) 11 oy oldin, men 13 mamlakatlarni ziyorat qilish, minglab kilometr sayohat. Men dunyo rahbarlari bilan uchrashdi va 100 dan ortiq xalqaro sayohat men va Amerika Lidiya katta vakillik qilish uchun bir sharaf yuqorida emas! https: //t.co/7SDsEeIhJH
  9 (French) il y a 11 mois, je me suis rendu des milliers de kilomètres pour visiter 13 pays. J'ai rencontré les dirigeants du monde et plus de 100 Voyage international et Lydia grand honneur de représenter ce qui précède! https: //t.co/7SDsEeIhJH
Telephone says: 11 months ago, I traveled thousands of miles to visit 13 countries. I met world leaders and more than 100 international travel and Lydia great honor to represent the above! https: //t.co/7SDsEeIhJH

 
 
2017/12/18-19:35:39: PLOTUS: Our deepest sympathies and most heartfelt prayers are with the victims of the train derailment in Washington State. We are closely monitoring the situation and coordinating with local authorities... https://t.co/Gyf5BdVm4G
  1 (Tamil) வாஷிங்டனில் உள்ள ரயில் பாதையின் பாதிப்புக்குள்ளான எங்கள் ஆழ்ந்த அனுதாபங்களும், இதயப்பூர்வமான ஜெபங்களும் உள்ளன. நாங்கள் நெருக்கமாக நிலைமையை கண்காணித்து உள்ளூர் அதிகாரிகளோடு ஒருங்கிணைக்கிறோம் ... https://t.co/Gyf5BdVm4G
  2 (Luxembourgish) Eis déifste Neveu dem Affer vun der Zuch Wee zu Washington, sin do soe Gebieder. Mir sinn iwwerwaacht der Situatioun enk mat der lokal Autoritéiten Koordinatioun ... https://t.co/Gyf5BdVm4G
  3 (Samoan) E momoli atu faamaisega i le afaina o le auala nofoaafi i Washington, ou te fai atu tatalo. O loo tatou mataituina lelei le tulaga ma le pulega i le lotoifale e faamaopoopo ... https://t.co/Gyf5BdVm4G
  4 (Danish) Vi udtrykker medfølelse med ofrene for jernbanen i Washington, siger jeg en bøn. Vi følger nøje situationen med myndighederne i det lokale koordinatsystem ... https://t.co/Gyf5BdVm4G
  5 (Czech) Vyjadřujeme soustrast obětem železničního ve Washingtonu, já pomodlit. Jsme pozorně sleduje situaci s orgány místní souřadného systému ... https://t.co/Gyf5BdVm4G
  6 (Myanmar (Burmese)) ကျနော်တို့ငါဆုတောင်းပဌနာ, ဝါရှင်တန်ရှိရထားလမ်း၏သားကောင်များကြှနျတျောတို့၏ဝမ်းနည်းကြောင်းဖော်ပြ။ ကျနော်တို့နီးနီးကပ်ကပ်ဒေသခံ coordinate system ကို ... https://t.co/Gyf5BdVm4G နှင့်အတူအခြေအနေကစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်
  7 (Khmer) ការអធិស្ឋានរបស់យើងសម្រាប់ជនរងគ្រោះនៃផ្លូវដែកនេះបានសម្តែងការសោកស្តាយវ៉ាស៊ីនតោន។ ប្រព័ន្ធសំរបសំរួលយើងបិទក្នុងស្រុកកំពុងតាមដានស្ថានភាពនេះជាមួយ ... https://t.co/Gyf5BdVm4G
  8 (Estonian) Meie palved ohvrite raudtee on väljendanud kahetsust Washington. Koordineerida meie sulgemine on jälgida olukorda kohalike ... https://t.co/Gyf5BdVm4G
  9 (Lao) ຄໍາອະທິຖານຂອງພວກເຮົາຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຂອງໄຟໄດ້ສະແດງຄວາມເສຍໃຈທີ່ວໍຊິງຕັນ. ປະສານງານຂອງພວກເຮົາປິດຕິດຕາມກວດກາສະຖານະການໃນທ້ອງຖິ່ນ ... https://t.co/Gyf5BdVm4G
Telephone says: Our prayer victims of fire have expressed regret at Washington. Our coordinates close monitoring of local situation ... https://t.co/Gyf5BdVm4G

 
 
2017/12/18-18:51:26: PLOTUS: My thoughts and prayers are with everyone involved in the train accident in DuPont, Washington. Thank you to all of our wonderful First Responders who are on the scene. We are currently monitoring here at the White House.
  1 (Basque) Nire pentsamenduak eta otoitzak DuPont treneko istripu batean parte hartzen duten guztiekin daude. Eskerrik asko Eszenatokian gure Lehenengo Erantzun zoragarri guztiekin. Gaur egun, White House zaintza ari gara.
  2 (Bosnian) Moje misli i molitve su sa svim DuPont uključeni u željeznička nesreća. Hvala vam za sve divne fazi našeg prvog odgovora. Danas, pratimo Bijele kuće.
  3 (Lithuanian) Mano mintys ir maldos yra su visais DuPont dalyvauja geležinkelio avarijos. Dėkojame visiems nuostabų etape mūsų pirmąjį atsakymą. Šiandien mes laikomės Baltuosius rūmus.
  4 (Nepali) सबै ड्यूपन्ट को रेलवे दुर्घटनामा भाग मेरो विचार र प्रार्थना हो। हाम्रो पहिलो प्रतिक्रिया को सबै अद्भुत चरण धन्यवाद। आज, हामी व्हाइट हाउस पालन।
  5 (Sesotho) menahano ea ka kaofela le lithapelo Dupont ke karolo ea kotsi ea seporo. boitšoaro ba rōna ba pele ba ho leboha mohato tsohle tse babatsehang. Kajeno, re latela White House.
  6 (Basque) Nire pentsamenduak eta otoitzak guztiak Dupont trenbide istripu parte da. Gure lehen jokabide ederraz urrats guztiak eskertu. Gaurkoan White House jarraituko dugu.
  7 (Swahili) mawazo yangu yote na sala Dupont ni sehemu ya ajali ya reli. Hatua yetu ya kwanza kuwashukuru njia zote za ajabu. Leo, tunaendelea White House.
  8 (Azerbaijani) Bütün fikir və namaz Dupont dəmir yolu qəzasında bir hissəsidir. Bizim ilk addım bütün gözəl yolları təşəkkür edirəm. Bu gün biz Ağ Ev davam edir.
  9 (Somali) Fikirradooda oo dhammu iyo salaadda Dupont waa qayb ka mid ah shil tareen. tallaabo hore jeclaan lahaa in aan u mahad celiyo dhamaan siyaabo cajiib ah. Maanta waxaan doonayaa in aan Aqalka Cad.
Telephone says: All their thoughts and Dupont prayer are part of a train accident. I would like to thank you for all the wonderful ways. Today I want to go to the White House.

 
 
2017/12/18-18:41:06: PLOTUS: The train accident that just occurred in DuPont, WA shows more than ever why our soon to be submitted infrastructure plan must be approved quickly. Seven trillion dollars spent in the Middle East while our roads, bridges, tunnels, railways (and more) crumble! Not for long!
  1 (Yiddish) די באַן צופאַל אַז פּונקט פארגעקומען אין דופּאָנט, WA ווייזט מער ווי אלץ וואָס אונדזער באַלד צו זיין דערלאנגט ינפראַסטראַקטשער פּלאַן מוזן זיין באוויליקט געשווינד. זיבן טריליאַן דאָללאַרס פארבראכט אין די מיטל מזרח בשעת אונדזער ראָודז, בריקן, טאַנאַלז, באַן (און מער) צעברעקלען! ניט פֿאַר לאַנג!
  2 (Zulu) Le ngozi isitimela ukuthi nje kwenzeka ngo Dupont, WA libonisa kunanini ngaphambili ukuthi uhlelo lwethu ingqalasizinda ngokushesha ozokwethulwa kumele kuvunywe ngokushesha. amadola Seven isigidintathu wachitha eMpumalanga Ephakathi ngenkathi yethu imigwaqo, amabhuloho, imigudu, ujantshi (nokuningi) sidilike! Hhayi isikhathi eside!
  3 (Maori) Ko te aituā tereina i tangohia e wahi i roto i Dupont, whakaatu ana neke atu i te ake e Me whakaaetia to tatou hanganga pūnaha kia hohoro ki te aroaro tonu WA. E whitu trillion tara pau i roto i te Middle Te Tai Rāwhiti i to tatou huarahi, piriti, huna, rerewē (atu) hu'ahu'a! Ehara i roto i te wa roa!
  4 (Luxembourgish) Zuch Accident datt Plaz an Dupont huet, weist méi wéi jee, datt mir erlaabt ginn soll Systemer séier virun jeeweils ze bauen. Siwen Billiounen Dollar am Mëttleren Osten an eis Stroossen, Brécken, Tunnellen, Eisebunn (méi) Stécker ass! Net an eng laang Zäit!
  5 (Chichewa) Phunzitsani ngozi imene inachitika Dupont ali, zimasonyeza kwambiri kuti tiyenera kulola machitidwe msanga musanadye bomba. zankhaninkhani, Isanu madola mu Middle East ndi wathu misewu, milatho ngalandezi njanji (more) zidutswa ndi! Osati nthawi yaitali!
  6 (Bulgarian) Жп катастрофа, настъпила в Dupont, това показва, че трябва да оставите системата непосредствено преди експлозията. на съдбата, седем долара в Близкия изток и нашите пътища, мостове, железопътни линии може landezi (още) парчета с! Не много!
  7 (Hawaiian) Ke kaʻaahi kui ana i loko o Dupont, ka mea hōʻike ia oe, ke waiho wale i ka'ōnaehana pono ma mua o ka Naita. o ka hoʻopaʻi, ehiku dala ma ka Middle Hikina a me ko makou mau alanui, na alahaka,? aeaciui hiki landezi (hou) mau apana! Not nui!
  8 (Shona) Cars kugadzirwa Dupont, uyo akandiudza kuti kusiya ka'ōnaehana chete pamberi kuputika. Chirango, madhora manomwe kuMiddle East uye dzedu migwagwa, mabhiriji,? njanji anogona landezi (itsva) zvidimbu! Not zvikuru!
  9 (Belarusian) Аўтамабілі, што вырабляюцца Dupont, якія сказалі мне, каб пакінуць «Глядзі ehana непасрэдна перад выбухам. Палітыка, сем даляраў на Блізкім Усходзе і ў нашых дарог, мастоў ,? чыгунка можа landezi (новые) штук! Не так шмат!
Telephone says: Cars manufactured by Dupont, who told me to leave, "Look ehana just before the explosion. Policy, seven dollars in the Middle East and our roads, bridges ,? Railways may landezi (new) pieces! Not so much!

 
 
2017/12/18-11:42:18: PLOTUS: Ivanka Trump will be interviewed on @foxandfriends.
  1 (Shona) Ivanka Trump ichabvunzurudzwa pane #foxandfriends.
  2 (Kazakh) #foxandfriends бойынша Иванка Трамп берген сұхбаты.
  3 (Spanish) #foxandfriends Ivanka Trump en una entrevista.
  4 (Georgian) #foxandfriends Ivanka Trump ინტერვიუში.
  5 (Corsican) #foxandfriends Ivanka Trump in un intervista.
  6 (Scots Gaelic) #foxandfriends Ivanka Trump ann an agallamh.
  7 (Slovak) #foxandfriends Ivanka Trump v rozhovore.
  8 (Slovenian) #foxandfriends Ivanka Trump v pogovoru.
  9 (Lithuanian) #foxandfriends Ivanka Trump interviu.
Telephone says: #foxandfriends Ivanka Trump in an interview.

 
 
2017/12/18-11:23:49: PLOTUS: Remember, Republicans are 5-0 in Congressional Races this year. The media refuses to mention this. I said Gillespie and Moore would lose (for very different reasons), and they did. I also predicted “I” would win. Republicans will do well in 2018, very well! @foxandfriends
  1 (Haitian Creole) Sonje byen, Repibliken yo 5-0 nan ras Kongrè a ane sa a. Medya yo refize mansyone sa. Mwen te di Gillespie ak Moore ta pèdi (pou rezon trè diferan), epi yo te fè. Mwen menm tou prevwa "mwen" ta genyen. Repibliken yo ap fè byen nan 2018, trè byen! #foxandfriends
  2 (Punjabi) ਦੌੜ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਰੀਪਬਲਿਕਨ 5-0 ਇਸ ਸਾਲ. ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਲੈਸਪੀ ਅਤੇ ਮੂਰ (ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨ ਲਈ) ਗੁਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ: "ਮੈਨੂੰ" ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ. ਰੀਪਬਲਿਕਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ 2018 ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ! #foxandfriends
  3 (Esperanto) Memori en la partio raso, Respublikanoj 5-0 tiun jaron. La amaskomunikiloj rifuzis mencii ĝin. Mi rakontis Gillespie kaj Moore (perdiĝos por diversaj kialoj), kaj ili faris. Mi ankaŭ antaŭdiris: "Mi gajnos". Respublikanoj bone agos kun tre bona 2018! #foxandfriends
  4 (Galician) Teña en conta que na carreira partido, republicanos 5-0 este ano. Os medios de comunicación quixo mencionar. Eu dixen Gillespie e Moore (perdido por varias razóns), e eles fixeron. Eu tamén previu "eu vou gañar." Os republicanos non vai ben con un bo 2018! #foxandfriends
  5 (Danish) Bemærk, at i tiden spillet, 5-0 republikanere i år. Medierne ønskede at nævne. Jeg sagde Gillespie og Moore (tabt af forskellige årsager), og de gjorde. Jeg også forudsagde: "Jeg vil vinde." Republikanerne vil gøre godt med en god 2018! #foxandfriends
  6 (Amharic) 5-0 Republicans በዚህ ዓመት, በ አሂድ ጨዋታ ላይ መሆኑን ልብ በል. የሚዲያ መጥቀስ ፈለገ. እኔ Gillespie እና ሙር (በተለያዩ ምክንያቶች ያጡ) አለ; እነርሱም አደረጉ. እኔ ደግሞ አስቀድሞ ተናግሯል: "እኔ ማሸነፍ ይሆናል." Republicans ጥሩ 2018 ጋር መልካም ታደርጋለህ! #foxandfriends
  7 (Chichewa) 5-0 Republicans dziwani kuti chaka chino, mu masewera mothamanga. Iye ankafuna osanenapo atolankhani. Ine Gillespie ndi Moore (anataya, pali zifukwa zosiyanasiyana); Ndipo iwo anatero. Inenso analosera kuti: "Ndidzakhala apambane." Republicans bwino ndi zabwino 2018! #foxandfriends
  8 (Arabic) 5-0 الجمهوريين نعلم أن هذا العام، كنت تلعب بشكل أسرع. وقال إنه يريد ناهيك عن الصحفيين. I llespie جلعاد ومور (خسر، وهناك مجموعة متنوعة من الأسباب)؛ وفعلوا ذلك. كما أنني تنبأت: "سأفوز." الجمهوريون بشكل جيد وجيد 2018! #foxandfriends
  9 (Czech) 5-0 republikáni vědí, že letos budete hrát rychleji. Říkal, že chce nemluvě novinářům. llespie I Gilad a Moore (ztratil, a existuje celá řada důvodů), a oni to udělali. Také jsem předpovídal: „Myslím, že vyhraje.“ Republikáni jsou v pořádku 2018! #foxandfriends
Telephone says: 5-0 Republicans know that this year you will play faster. He said he wants to tell journalists. llespie I Gilad and Moore (lost, and there are a number of reasons), and they did. I also predicted: "I think he will win." The Republicans are all right 2018! #foxandfriends

 
 
2017/12/18-00:26:08: PLOTUS: More than a century after conquering flight, the #WrightBrothers continue to motivate & inspire Americans, who never tire of exploration & innovation. This GREAT AMERICAN SPIRIT can be found in the design of every new supersonic jet and next generation: https://t.co/NeKPMgkdg8 https://t.co/pODjl00lAy
  1 (Hebrew) יותר ממאה שנה לאחר כיבוש הטיסה, #WrightBrows ממשיכים להניע & לעורר את האמריקאים, אשר מעולם לא מתעייף של חקירה וחדשנות. זו רוח אמריקאית גדולה ניתן למצוא בעיצוב של כל סילון חדש הדור הבא: https://t.co/NeKPMgkdg8 https://t.co/pODjl00lAy
  2 (Malagasy) Mihoatra ny zato taona taorian'ny fanafihana amin'ny fiaramanidina, #WrightBrows mbola handrisika sy aingam-panahy ny Amerikana, izay tsy kodiarana ny fanadihadiana sy ny fanavaozana. Io toe-tsaina Amerikana lehibe mety ho hita ao amin'ny famolavolana ny vaovao rehetra-taranaka manaraka fiaramanidina: Https://t.co/NeKPMgkdg8 Https://t.co/pODjl00lAy
  3 (Sundanese) Leuwih ti saratus taun sanggeus éta serangan dina pesawat, #WrightBrows masih memotivasi tur mere ilham ka Amerika, anu pernah ban panalungtikan jeung inovasi. dangong Amérika Ieu bisa kapanggih dina rarancang sadaya pesawat salajengna generasi anyar: Https://t.co/NeKPMgkdg8 Https://t.co/pODjl00lAy
  4 (Catalan) Més de cent anys després de l'atac a l'avió, #WrightBrows encara motivar i inspirar als americans, que no es cansa de recerca i innovació. Aquesta actitud dels Estats Units es pot trobar en el disseny de tots els nous avions de nova generació: Https://t.co/NeKPMgkdg8 Https://t.co/pODjl00lAy
  5 (Yoruba) Lori ọgọrun ọdun lẹhin ti awọn kolu lori ofurufu, #WrightBrows si tun ru ki o si awon America, ti o ko taya ti iwadi ati ĭdàsĭlẹ. Eleyi iwa ti awọn United States le ri ninu awọn oniru ti gbogbo awọn titun ofurufu iran: Https://t.co/NeKPMgkdg8 Https://t.co/pODjl00lAy
  6 (Esperanto) Pli ol cent jaroj post la atako en la aviadilo, #WrightBrows ankoraŭ interesoj kaj Ameriko, kiu neniam lacegigas de esplorado kaj novigado. Tiu sinteno de Usono troviĝas en la dezajno de ĉiu nova aviadilo generacio: Https://t.co/NeKPMgkdg8 Https://t.co/pODjl00lAy
  7 (Serbian) Више од стотину година након напада на авион, #ВригхтБровс још интереси и Америка, који никада гуме истраживања и иновација. Овакав став Сједињених Америчких Држава се налази у дизајну сваке нове генерације авиона: Хттпс://т.цо/НеКПМгкдг8 Хттпс://т.цо/пОДјл00лАи
  8 (Kyrgyz) учакта кол жүздөн ашуун жыл өтсө да, # изилдөө жана идеялардын качан шиналар кызыкчылыгы жана Америка, VrightBrovs. Америка Кошмо Штаттарынын бул мамилеси аба кемесинин ар бир жаңы муундун долбоор болуп саналат: HTTPS: //t.co/NeKPMgkdg8 HTTPS: //t.co/pODjl00lAi
  9 (Portuguese) Mais de cem anos após o ataque no avião, e # não se cansa de idéias e interesses, e pesquisas americano, VrightBrovs. Estados Unidos da América, esta abordagem é que cada nova geração de projetos de aeronaves: HTTPS: //t.co/NeKPMgkdg8 HTTPS: //t.co/pODjl00lAi
Telephone says: More than a hundred years after the attack on the plane, and # never tires of ideas and interests, and American research, VrightBrovs. United States of America, this approach is that every new generation of aircraft projects: HTTPS: //t.co/NeKPMgkdg8 HTTPS: //t.co/pODjl00lAi

 
 
2017/12/17-21:13:35: PLOTUS: Wonderful weekend at Camp David. A very special place. A lot of very important work done. Heading back to the @WhiteHouse now. https://t.co/cKxlsdr1ut
  1 (Kyrgyz) Camp Дөөтүгө сонун дем алыш. Өзгөчө жер. абдан маанилүү тапшырмалар боюнча абдан көп иш жасаган. Эми кайра #WhiteHouse көздөй. https://t.co/cKxlsdr1ut
  2 (Corsican) Camp David hè una duminicata maravigghiusa. A postu particulare. A assai affari assai impurtanti. Avà, vai daretu à #WhiteHouse. https://t.co/cKxlsdr1ut
  3 (Armenian) Ճամբարը Դավիթը հրաշալի հանգստյան օրերին: A մասնավորապես տեղ: Մի շատ կարեւոր է: Հիմա, վերադառնալ #WhiteHouse: https://t.co/cKxlsdr1ut
  4 (Bosnian) Camp David je bio divan vikend. Posebno mjesto. Veoma važan. Sada, natrag na #WhiteHouse: https://t.co/cKxlsdr1ut
  5 (Khmer) បោះជំរុំដាវីឌជាចុងសប្តាហ៍អស្ចារ្យ។ កន្លែងពិសេស។ មួយសំខាន់ខ្លាំងណាស់។ ឥឡូវត្រឡប់ទៅ #WhiteHouse: https://t.co/cKxlsdr1ut
  6 (Maltese) Camp David kien weekend kbir. post speċjali. A importanti ħafna. Issa lura #WhiteHouse: https://t.co/cKxlsdr1ut
  7 (Lithuanian) Stovykla Dovydas buvo puikus savaitgalis. ypatinga vieta. Labai svarbu. Dabar grįžkite #WhiteHouse: https://t.co/cKxlsdr1ut
  8 (Hmong) Camp David yog ib tug zoo lis xaus. ib tug tshwj xeeb qhov chaw. Heev tseem ceeb heev. Tam sim no rov qab #WhiteHouse: https://t.co/cKxlsdr1ut
  9 (Yiddish) לאַגער דוד איז געווען אַ גוט אָפּרוטעג. אַ ספּעציעל אָרט. זייער וויכטיק. איצט צוריק #ווהיטעהאָוסע: https://t.co/cKxlsdr1ut
Telephone says: Camp David was a good weekend. A special place. Very important. Now back #WithHouse: https://t.co/cKxlsdr1ut

 
 
2017/12/17-17:01:58: PLOTUS: As a candidate, I promised we would pass a massive TAX CUT for the everyday working American families who are the backbone and the heartbeat of our country. Now, we are just days away... https://t.co/MADTGUMktX
  1 (Maltese) Bħala kandidat, wiegħed li se ngħaddu minn MASSAĠĠ TA 'TAXXA enormi għall-familji Amerikani li jaħdmu ta' kuljum li huma s-sinsla u l-qalb tal-pajjiż tagħna. Issa, aħna ftit jiem bogħod ... https://t.co/MADTGUMktX
  2 (Bosnian) Kao kandidat, obećao je da će se iz masaža POREZ ogromne američke radničke porodice svakodnevne da su okosnica i srce naše zemlje. Sada smo par dana ... https://t.co/MADTGUMktX
  3 (Norwegian) Som kandidat, lovet han å være fra massasje INNTEKT store amerikanske arbeids familier hverdag som er ryggraden og hjertet av vårt land. Nå har vi et par dager ... https://t.co/MADTGUMktX
  4 (Shona) Somunhu musarudzo, akavimbisa kuti kubva masaja YAMUNOWANA zvikuru nokushanda mhuri zuva nezuva American vari nomuzongoza uye mwoyo nyika yedu. Zvino tine pezvizuva ... https://t.co/MADTGUMktX
  5 (Sesotho) Ka likhetho, o ile a tšepisa hore ho sililoa chelete malapa a mangata a sebetsa letsatsi American ke mokokotlo 'me lipelo tsa ba naha ya rona. Hona joale re na le matsatsi a seng makae ... https://t.co/MADTGUMktX
  6 (Kyrgyz) шайлоо-жылы ал америкалык иштеп, акча көп үй-кайра жана биздин өлкөнүн жүрөгү массаж убада кылган. Биз азыр бир нече күн ... https://t.co/MADTGUMktX
  7 (Javanese) Ing AS, akèh dhuwit, lan janji pijet jantung negara kita. We are saiki ing sawetara dina ... https://t.co/MADTGUMktX
  8 (Welsh) Yn yr Unol Daleithiau, mae llawer o arian, ac yn addo i tylino y galon ein gwlad. Rydym yn awr mewn ychydig ddyddiau ... https://t.co/MADTGUMktX
  9 (Cebuano) Sa US, sa usa ka daghan sa salapi, ug misaad sa pagmasahe sa kasingkasing sa atong nasud. Kita karon sa usa ka pipila ka adlaw ... https://t.co/MADTGUMktX
Telephone says: In the US, a lot of money, and promised to foster the heart of our country. We are now in a few days ... https://t.co/MADTGUMktX

 
 
2017/12/16-20:31:43: PLOTUS: WEEKLY ADDRESS🇺🇸 https://t.co/1sH20Hb33x
  1 (Shona) VHIKI ADDRESS🇺🇸 https://t.co/1sH20Hb33x
  2 (Russian) Неделя ADDRESS🇺🇸 https://t.co/1sH20Hb33x
  3 (Marathi) आठवडा ADDRESS🇺🇸 https://t.co/1sH20Hb33x
  4 (Ukrainian) Тиждень ADDRESS🇺🇸 https://t.co/1sH20Hb33x
  5 (Belarusian) Тыдзень ADDRESS🇺🇸 https://t.co/1sH20Hb33x
  6 (Gujarati) અઠવાડિયું ADDRESS🇺🇸 https://t.co/1sH20Hb33x
  7 (Swahili) Wiki ADDRESS🇺🇸 https://t.co/1sH20Hb33x
  8 (Myanmar (Burmese)) ဝီကီADDRESS🇺🇸 https://t.co/1sH20Hb33x
  9 (Chinese (Simplified)) 维基ADDRESS🇺🇸https://t.co/1sH20Hb33x
Telephone says: Wikid ADDRESS🇺🇸https: //t.co/1sH20Hb33x

 
 
2017/12/16-20:05:05: PLOTUS: TAX CUTS will increase investment in the American economy and in U.S. workers, leading to higher growth, higher wages, and more JOBS! https://t.co/4GxM8psMU1
  1 (Yoruba) Awọn owo ti owo-ori yoo mu idoko-owo si ilosoke ni aje Amẹrika ati ni awọn oṣiṣẹ Amẹrika, ti o nlọ si idagbasoke ti o ga, awọn oya ti o ga julọ, ati diẹ sii JOBS! https://t.co/4GxM8psMU1
  2 (Shona) The mitero kuchawedzera mari dzichiwedzera US upfumi uye US kubasa, ndokusiya kuti pave yepamusoro mari, soro, uye mamwe mabasa! https://t.co/4GxM8psMU1
  3 (Catalan) L'impost es sumarà diners per augmentar l'economia i els EUA Estats Units a treballar, deixant a proporcionar ingressos alts, alta, i altres activitats! https://t.co/4GxM8psMU1
  4 (Arabic) فإن زيادة الضرائب إضافة المال إلى الاقتصاد الأمريكي والولايات المتحدة إلى العمل، وترك توفير الدخل المرتفع، وارتفاع، وغيرها من الأنشطة! https://t.co/4GxM8psMU1
  5 (Chinese (Simplified)) 税收的增加对美国经济和美国加钱工作,让高收入,高及其他活动的规定! https://t.co/4GxM8psMU1
  6 (Zulu) Tax ukwanda emnothweni US nase-US ukuze ungeze imali emsebenzini, ngakho ukuthi imibandela-engenayo ephezulu, okusezingeni eliphezulu futhi neminye imisebenzi! https://t.co/4GxM8psMU1
  7 (Tamil) அமெரிக்க பொருளாதாரத்தில் வரி அதிகரிப்பு மற்றும், வேலை பணம் சேர்க்க பொருட்டு அமெரிக்க உயர் உயர் மற்றும் மற்ற செயல்பாடுகளுக்காக அடிப்படையில் என்று! https://t.co/4GxM8psMU1
  8 (Xhosa) kunyuswe irhafu kuqoqosho American kunye, ukwenzela ukongeza imali ukusebenza kwi US kunye neminye imisebenzi ezisekelwe phezulu! https://t.co/4GxM8psMU1
  9 (Chichewa) msonkho kuwonjezeka pa chuma American ndipo, kuti awonjezere ndalama ntchito mu US ndi zinthu zina zochokera! https://t.co/4GxM8psMU1
Telephone says: tax increases in American economy and, to increase spending in the US and other derivatives! https://t.co/4GxM8psMU1

 
 
2017/12/16-14:52:03: PLOTUS: Congratulations to two great and hardworking guys, Corey Lewandowski and David Bossie, on the success of their just out book, “Let Trump Be Trump.” Finally people with real knowledge are writing about our wonderful and exciting campaign!
  1 (Irish) Comhghairdeas le beirt ghéagóirí móra agus crua-oibre, Corey Lewandowski agus David Bossie, ar an rath a bhí ag a gcuid leabhar, "Let Trump Be Trump." Ar deireadh, tá daoine atá fíor-eolas ag scríobh faoin bhfeachtas iontach agus spreagúil againn!
  2 (Catalan) Felicitats als dos principals ghéagóirí i treballador, i David Bossie Corey Lewandowski, en l'èxit del seu llibre, "Que Trump Trump Be." Finalment, la gent està informada realment escriure gran campanya i tenim emocionant!
  3 (Telugu) రెండు ప్రధాన ghéagóirí మరియు hardworking, మరియు డేవిడ్ BOSSIÈRE కోరీ లెవన్డోస్కి అతని పుస్తకం విజయానికి అభినందనలు "ఆ ఉండండి ట్రంప్ ట్రంప్." చివరగా, ప్రజలు నిజంగా పెద్ద ప్రచారం వ్రాయడం సమాచారం మరియు ఉత్తేజకరమైన ఉంటాయి!
  4 (Igbo) The isi ihe abụọ ghéagóirí na arụsị ọrụ ike, na David Corey Lewandowski BOSSIÈRE ekele nke ọma nke akwụkwọ ya, "Nwee na opi bụ opi." N'ikpeazụ, ndị mmadụ bụ n'ezie ndị na nnukwu na-akpali akpali mkpọsa ọmụma ede!
  5 (Persian) دو ghéagóirí اصلی و کار سخت، و به لطف دیوید کوری لواندوفسکی BOSSIÈRE به خوبی از کتاب خود، "و شاخ شاخ است." در نهایت، مردم اطلاعات کمپین واقعا بزرگ و هیجان انگیز در نوشتن!
  6 (Somali) Laba ghéagóirí muhiimsan iyo shaqo adag, iyo mahad David Corey Lewandowski BOSSIÈRE si fiican uga soo buug uu qoray, "iyo geeska." Ugu dambeyntii, xilli runtii waa weyn iyo macluumaad xiiso leh oo qoraal ah!
  7 (Hebrew) שני ghéagóirí חשוב וקשה עבודה, ובזכות דוד קורי לבנדובסקי BOSSIÈRE גם מתוך ספר שכתב, "והצופר." לבסוף, זה באמת נהדר ומידע מעניין בכתב!
  8 (Uzbek) David Kori Levandovski Bossiere ikki ghéagóirí muhim va qiyin ishni, va rahmat ham u yozgan kitob, kelgan "va shox." Nihoyat, u yozma, albatta, buyuk va qiziqarli ma'lumot!
  9 (Chinese (Simplified)) 大卫·科里莱万多夫斯基Bossiere 2个ghéagóirí重要而困难的工作,并感谢你从他写的书,“和喇叭。”最后,它被写,当然,一个伟大而有趣的信息!
Telephone says: David Corlelevanovski Bossiere 2 ghéagóirí Important and difficult work, and thank you for the book he wrote from him, "and trumpet." And finally, it was written, of course, a great and informative message!

 
 
2017/12/16-03:12:37: PLOTUS: Great job Kevin, we are all proud of you! https://t.co/K6hEEaOxKt
  1 (Xhosa) Umsebenzi omkhulu uKevin, sonke siqhayisa ngawe! https://t.co/K6hEEaOxKt
  2 (Latvian) Par Kevin misija, mēs visi lielīties par jums! https://t.co/K6hEEaOxKt
  3 (Maori) Mō Kevin misioni, whakamanamana matou katoa e pā ana ki a koutou! https://t.co/K6hEEaOxKt
  4 (Bengali) কেভিন মিশন সম্পর্কে, আমরা আপনার সম্পর্কে সব গর্ব! https://t.co/K6hEEaOxKt
  5 (Gujarati) મિશન વિશે કેવિન, અમે તમને બધી ગર્વ છે! https://t.co/K6hEEaOxKt
  6 (Afrikaans) Kevin oor die missie, ons is almal trots op jou! https://t.co/K6hEEaOxKt
  7 (Khmer) លោក Kevin នៅលើបេសកកម្មនេះយើងទាំងអស់គ្នាមានមោទនភាពចំពោះអ្នក! https://t.co/K6hEEaOxKt
  8 (Japanese) ケビンはこのミッションに、私たちはあなたのすべての誇りに思っています! https://t.co/K6hEEaOxKt
  9 (Kannada) ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆವಿನ್, ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ! https://t.co/K6hEEaOxKt
Telephone says: Kevin in this campaign, we all hope to be proud! https://t.co/K6hEEaOxKt

 
 
2017/12/16-00:00:12: PLOTUS: DOW, S&P 500 and NASDAQ close at record highs! #MAGA https://t.co/hvqwnqSGuG
  1 (Gujarati) ડાઉ, એસએન્ડપી 500 અને નાસ્ડેક રેકોર્ડ હાઇ્સ પર બંધ! # મેગા https://t.co/hvqwnqSGuG
  2 (Haitian Creole) Dow, S & P 500 ak Nasdaq fèmen nan yon haisa dosye! # Mega https://t.co/hvqwnqSGuG
  3 (Punjabi) ਡੋ, S & P 500 ਅਤੇ Nasdaq ਇਕ ਰਿਕਾਰਡ haisa 'ਤੇ ਬੰਦ! # ਮੈਗਾ https://t.co/hvqwnqSGuG
  4 (Romanian) Dow, S & P 500 și închis pe Nasdaq, un haisa record! # Mega https://t.co/hvqwnqSGuG
  5 (Estonian) Dow, S & P 500 ja Nasdaq suletud rekordiliselt huu! # Mega https://t.co/hvqwnqSGuG
  6 (Chichewa) Kuyambira Dow, ndi S & P 500, NASDAQ, ndi kulemba chatsekedwa hoo! # Mega https://t.co/hvqwnqSGuG
  7 (Marathi) पासून Dow आणि एस अँड पी 500, नॅसडॅक, आणि बंद खो खो लिहा! # मेगा https://t.co/hvqwnqSGuG
  8 (Sinhala) ඩව් හා S & P 500 සිට, NASDAQ නොපෙලඹෙන ලියන්න කට වහනවා! # මෙගා https://t.co/hvqwnqSGuG
  9 (Corsican) The Dow è l 'S & P 500 dipoi, NASDAQ s'ava fattu scrive più indulging! # Mega https://t.co/hvqwnqSGuG
Telephone says: The Dow and the S & P 500 since, NASDAQ has become more indulging! # Mega https://t.co/hvqwnqSGuG

 
 
2017/12/15-21:58:13: PLOTUS: Today, it was my tremendous honor to visit Marine Helicopter Squadron One (HMX-1) at the Marine Corps Air Facility in Quantico, Virginia. I am honored to serve as your Commander-in-Chief. On behalf of an entire Nation, THANK YOU for your sacrifice and service. We love you! https://t.co/eLOTc7do52
  1 (Belarusian) Сёння, гэта была мая велізарны гонар наведаць марскі верталётнай эскадрыллі One (HMX-1) у корпус марской пяхоты Air фонду ў Квантико, штат Вірджынія. Я маю гонар служыць у якасці галоўнакамандуючага галоўнакамандуючага. Ад імя ўсёй нацыі, ДЗЯКУЙ за ахвяру і служэнне. Мы любім цябе! https://t.co/eLOTc7do52
  2 (Hmong) Niaj hnub no, nws yog kuv tus yawm mus xyuas lub Maritime Nyoob hoom qav taub Squadron ib (HMX-1) nyob rau hauv lub Tubrog nkoj Corps Cua chaw nyob rau hauv Quantico, Virginia. Kuv muaj cov honour mus ua hauj lwm raws li Commander nyob rau hauv Chief Commander nyob rau hauv Chief. Nyob rau sawv cev ntawm lub tag nrho lub teb chaws, ua tsaug rau koj cov kev txi thiab muab kev pab. Peb hlub koj! https://t.co/eLOTc7do52
  3 (Somali) Maanta, waxa sharaf ii ah in ay soo booqdaan Helicopter ah Maritime Qiimeynta (HMX-1) in Facility Marine Corps Air ee Quantico, Virginia. Waxaan leeyahay sharaf u ah inay u adeegaan sida Taliyaha Guud Taliyaha Guud. Anigoo ku hadlaya magaca dalka oo dhan, ku mahadsantahay inaad allabariga iyo hawsha. Waxaan aad u jeclahay! https://t.co/eLOTc7do52
  4 (Welsh) Heddiw, yr wyf yn falch i ymweld â'r Asesiad Forwrol hofrennydd (HMX-1) Cyfleuster Marine Corps Air yn Quantico, Virginia. Rwy'n cael y fraint i wasanaethu fel Comander yn Brif Comander yn y Prif. Ar ran yr holl, diolch i chi am eich aberth a gwasanaeth. Rwyf wrth fy modd i chi! https://t.co/eLOTc7do52
  5 (Ukrainian) Сьогодні я пишаюся тим, щоб відвідати морський оцінки вертольота (HMX-1) Корпусу морської піхоти Air Facility в Квантіко, штат Вірджинія. Я маю честь служити в якості головнокомандувача головнокомандувача. Від імені всіх, дякую вам за жертві і при службі. Я люблю тебе! https://t.co/eLOTc7do52
  6 (Arabic) اليوم أنا فخور لزيارة تقييم البحري طائرات الهليكوبتر (HMX-1) مرفق مشاة البحرية الجوية في كوانتيكو بولاية فرجينيا. يشرفني أن تكون بمثابة القائد العام. نيابة عن جميع، وشكرا لكم لتضحياتكم والخدمة. أنا أحبك! https://t.co/eLOTc7do52
  7 (Khmer) ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមោទនភាពនឹងការផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់កងម៉ារីនទស្សនាឧទ្ធម្ភាគចក្រ (HMX-1) ឥណទានម៉ារីនអាកាសនៅ Quantico រដ្ឋ Virginia ។ ខ្ញុំមានកិត្តិយសខ្លាំងណាស់ដែលបានបម្រើការជាមេបញ្ជាការនាយកនេះ។ ក្នុងនាមនៃការទាំងអស់សូមអរគុណអ្នកសម្រាប់ការលះបង់និងការបម្រើរបស់អ្នក។ ខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នក! https://t.co/eLOTc7do52
  8 (Estonian) Täna ma olen uhke, et külastada Marine hinnangust (HMX-1) helikopter õhu krediidi Marines on Quantico Virginia. Mul on suur au on olnud vastutav direktor. Kõigi nimel tänan teid pühendumist ja teenust. Ma armastan sind! https://t.co/eLOTc7do52
  9 (Greek) Σήμερα, είμαι υπερήφανος για να επισκεφθείτε τις αξιολογήσεις Ναυτιλίας (HMX-1) ελικόπτερο της πιστωτικής αέρα πεζοναύτες στο Quantico, Βιρτζίνια. Είναι τιμή μου να ήταν ο κύριος σκηνοθέτης. Εκ μέρους όλων σας ευχαριστήσω για την αφοσίωση και την υπηρεσία σας. Σ 'αγαπώ! https://t.co/eLOTc7do52
Telephone says: Today, I am proud to visit the Marine Credit Ratings (HMX-1) Marine Air Helicopter helicopter in Quantico, Virginia. It is my honor to be the main director. On behalf of all of you, thank you for your dedication and service. I love you! https://t.co/eLOTc7do52

 
 
2017/12/15-19:48:59: PLOTUS: You are always there for us – THE MEN AND WOMEN IN BLUE. Thank you to our police, thank you to our sheriffs, and thank you to our law enforcement families. God Bless you all, and GOD BLESS AMERICA! #LESM https://t.co/9ejiddVL9h
  1 (Zulu) Uhlale ukhona kithi - ABANTU NABAZI BOMBUZO. Siyabonga emaphoyiseni ethu, ngiyabonga kubaphathi bethu, futhi ngiyabonga emindenini yethu yokuqinisa umthetho. UNkulunkulu akubusise bonke, futhi NKULUNKULU BHEKA AMERIKA! #LESM https://t.co/9ejiddVL9h
  2 (Danish) Forbliv til os - folk kender BOMBUZO. Tak til politiet, vores tak til vores ledelse, og vores tak til familierne for at styrke loven. Gud velsigne jer alle, og Erika GUD LOOK! #LESM https://t.co/9ejiddVL9h
  3 (Chichewa) Tisungeni ife - anthu kudziwa BOMBUZO. Zikomo ku polisi, zikomo kwa eni athu, ndi kuthokoza kwathu kwa mabanja kulimbikitsa malamulo. Mulungu akudalitseni inu nonse, ndi Erika MULUNGU TAONA #LESM https://t.co/9ejiddVL9h
  4 (Telugu) మాకు ఉంచేందుకు - ప్రజలు BOMBUZO తెలుసు. పోలీసులు ధన్యవాదాలు మా సొంత కృతజ్ఞతలు, మరియు కుటుంబాలకు మా కృతజ్ఞతా చట్టం ప్రోత్సహించడానికి. దేవుని మీరు అన్ని అనుగ్రహించు, మరియు దేవుని ఎరికా #LESM చూసింది https://t.co/9ejiddVL9h
  5 (Kazakh) бізге ұстаңыз - адам BOMBUZO білемін. полиция, біздің өз алғыс, және заң жәрдемдесу отбасыларына алғысымызды арқасында. Құдай сені барлық батасын, және Құдай Erica https://t.co/9ejiddVL9h #LESM екенін көрді
  6 (Hindi) हमें रखें - मैं लोगों को पता है BOMBUZO। धन्यवाद हमारे अपने पुलिस को, और कानून के परिवारों को बढ़ावा देने के धन्यवाद करने के लिए। भगवान आप सभी को आशीर्वाद है, और परमेश्वर ने देखा कि एरिका https://t.co/9ejiddVL9h #LESM
  7 (Scots Gaelic) Cùm oirnn - tha mi BOMBUZO daoine eòlach. Taing airson taing a thoirt a bhrosnachadh teaghlaichean againn fhèin a 'phoileis, agus an lagh. Beannaicheadh ​​Dia dhuibh uile, agus chunnaic Dia gun Erica https://t.co/9ejiddVL9h #LESM
  8 (Polish) Kontynuuj - I BOMBUZO znajome. Dzięki podziękować zachęcić rodziny do naszej policji, a prawo. Bóg wam błogosławi wszystkim, i widział Bóg, że Erica https://t.co/9ejiddVL9h #LESM
  9 (Malayalam) തുടരുക - പിന്നെ ബൊംബുജൊ പരിചിതമായ. നമ്മുടെ പൊലീസ് നന്ദി കുടുംബങ്ങൾക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് നന്ദി, നിയമം. നിങ്ങള് ദൈവത്തെ മറന്നു, ദൈവം എന്നു എറിക് https://t.co/9ejiddVL9h #ലെസ്മ് കണ്ടു
Telephone says: Stay tuned - then familiar with bomber. Thank you for promoting the Thanksgiving Families of our Police, Law. You forgot God, Eric said that God is in the https://t.co/9ejiddVL9h #Lesm

 
 
2017/12/15-17:36:00: PLOTUS: To each member of the graduating class from the National Academy at Quantico, CONGRATULATIONS! https://t.co/bGT8S33ZLU
  1 (Hausa) Ga kowane memba na karatun digiri na Kwalejin Nahiyar a Quantico, HALITTAWA! https://t.co/bGT8S33ZLU
  2 (Esperanto) Por ĉiu membro de la diplomiĝinto de la Afrika Akademio en Quantico, kreo! https://t.co/bGT8S33ZLU
  3 (Ukrainian) Для кожного члена випускника Африканської академії в Квантіко, створення! https://t.co/bGT8S33ZLU
  4 (Sesotho) Setho ka seng sa Afrika Academy kalogo ka Quantico, pōpo! https://t.co/bGT8S33ZLU
  5 (Pashto) په Quantico د افریقا د اکاډمۍ د فراغت په هر غړي، رامنځته! https://t.co/bGT8S33ZLU
  6 (Romanian) Quantico stabilit în fiecare membru al Academiei de absolvire din Africa ,! https://t.co/bGT8S33ZLU
  7 (Chinese (Simplified)) 提科设在非洲学院毕业的每一位成员! https://t.co/bGT8S33ZLU
  8 (Shona) Quantico akaisa nhengo dzose African kudzidza chikoro! https://t.co/bGT8S33ZLU
  9 (Azerbaijani) Quintana antik məktəbdə Afrika işlərin hər bir üzvü qoymaq! https://t.co/bGT8S33ZLU
Telephone says: Put every member of African work in Quintana Ancient School! https://t.co/bGT8S33ZLU

 
 
2017/12/15-13:55:02: PLOTUS: It was my honor. THANK YOU! https://t.co/1LvqbRQ1bi
  1 (Hungarian) Az én megtiszteltetés volt. KÖSZÖNÖM! https://t.co/1LvqbRQ1bi
  2 (Spanish) Fue un honor. GRACIAS! https://t.co/1LvqbRQ1bi
  3 (Galician) Foi unha honra. GRAZAS! https://t.co/1LvqbRQ1bi
  4 (Lao) ມັນເປັນກຽດສັກສີ. ຂໍຂອບໃຈ! https://t.co/1LvqbRQ1bi
  5 (Marathi) तो एक सन्मान आहे. धन्यवाद! https://t.co/1LvqbRQ1bi
  6 (Belarusian) Гэта вялікі гонар. Дзякуй! https://t.co/1LvqbRQ1bi
  7 (Korean) 그것은 큰 영광입니다. 감사합니다! https://t.co/1LvqbRQ1bi
  8 (Amharic) ይህ ታላቅ ክብር ነው. እናመሰግናለን! https://t.co/1LvqbRQ1bi
  9 (Samoan) o se mamalu tele lenei. Faafetai lava! https://t.co/1LvqbRQ1bi
Telephone says: this is a great honor. Many thanks! https://t.co/1LvqbRQ1bi

 
 
2017/12/14-21:20:51: PLOTUS: “Manufacturing Optimism Rose to Another All-Time High in the Latest @ShopFloorNAM Outlook Survey” https://t.co/LuV4BMp0Xc
  1 (Yoruba) "Awọn iṣelọpọ ti iṣelọpọ soke si Igbakeji Ọlọhun miiran ni Titun Ayẹwo #ShopFloorNAM Outlook" | https://t.co/LuV4BMp0Xc
  2 (Hindi) "ऊपर अन्य प्रस्तुतियों के चयापचय नई नमूना #ShopFloorNAM Outlook में वाइस अल्लाह के लिए" | https://t.co/LuV4BMp0Xc
  3 (Kyrgyz) "Башка жараткан мурда орун басары Алла жаңы үлгү #ShopFloorNAM Outlook зат" | HTTPS: // tiksio / LuV4BMp0Xc
  4 (Swahili) "Nyingine naibu Allah kuundwa kwa mtindo mpya #ShopFloorNAM Outlook" | HTTPS: // tiksio / LuV4BMp0Xc
  5 (Hawaiian) "O kekahi hope Allah i hana i ka mea hou kükohu #ShopFloorNAM Outlook" | Https: // tiksio / LuV4BMp0Xc
  6 (Sesotho) "Ba bang ba ba le tsepo ea Allah a bōpa ea mohlala e ncha #ShopFloorNAM Outlook" | Https: // tiksio / LuV4BMp0Xc
  7 (Korean) | "일부는 알라 새로운 모델 #ShopFloorNAM Outlook을 만들어 희망을 가지고" https : //로 tiksio / LuV4BMp0Xc
  8 (Swedish) | "Vissa har hopp Allah skapade den nya modellen #ShopFloorNAM Outlook" https: // som tiksio / LuV4BMp0Xc
  9 (Japanese) | 「いくつかの希望アッラーは新しいモデルを作成してい#ShopFloorNAM展望」のhttps://などtiksio / LuV4BMp0Xc
Telephone says: | 'Some hope Allah is creating a new model # ShopFloorNAM Outlook' https: // etc. tiksio / LuV 4 BMp 0 Xc

 
 
2017/12/14-20:35:14: PLOTUS: In 1960, there were approximately 20,000 pages in the Code of Federal Regulations. Today there are over 185,000 pages, as seen in the Roosevelt Room. Today, we CUT THE RED TAPE! It is time to SET FREE OUR DREAMS and MAKE AMERICA GREAT AGAIN! https://t.co/teAVNzjvcx
  1 (Hausa) A 1960, akwai kimanin 20,000 pages a cikin Dokokin Tarayya Dokokin. A yau akwai litattafan 185,000, kamar yadda aka gani a cikin Roosevelt Room. Yau, muna SANKIN RUKAN RUWA! Lokaci ya yi da za a shirya FREE OUR DREAMS kuma mu yi AMERICA GREAT! https://t.co/teAVNzjvcx
  2 (Thai) ในปี 1960 มีประมาณ 20,000 หน้าในกฎหมายของรัฐบาลกลางและระเบียบ วันนี้มีหนังสือ 185.000 อย่างที่ได้เห็นในห้องโรสเวลต์ วันนี้เรา AIRFORM น้ำฝน! ใช้เวลาในการเตรียมความพร้อมสำหรับฟรีความฝันของเราและเรา AMERICA ที่ดี! https://t.co/teAVNzjvcx
  3 (Chinese (Traditional)) 1960年,有在聯邦法律和法規約20,000。今天有185000書,今天在羅斯福看到我們AIRFORM雨!花時間免費,我們的夢想,我們的大美準備! https://t.co/teAVNzjvcx
  4 (Finnish) Vuonna 1960 on liittovaltion lakeja ja asetuksia noin 20000. Tänään on 185000 kirjoja, näemme tänään sateessa AIRFORM Roosevelt! Viettää vapaa-aikaa, unelmissamme, erittäin kaunis valmis! https://t.co/teAVNzjvcx
  5 (Gujarati) 1960 માં, ત્યાં ફેડરલ કાયદાઓ અને નિયમનો 20000. વિશે આજે 185.000 પુસ્તકો ત્યાં છે, અમે વરસાદ Airform રૂઝવેલ્ટ આજે જુઓ! તમારા લેઝર સમય, અમારા સપના ખર્ચ, અમારા ખૂબ જ સુંદર તૈયાર છે! https://t.co/teAVNzjvcx
  6 (Uzbek) 1960 yilda, taxminan 20,000 federal qonunlar va qoidalarga bor bugun 185000 kitoblar bor, biz yomg'ir Airform Ruzvelt bugun ko'rish! Bo'sh vaqt, bizning tush sarf, bizning juda yaxshi tayyorlangan! https://t.co/teAVNzjvcx
  7 (Sundanese) Dina 1960, kira-kira 20.000 undang jeung peraturan féderal, kiwari aya 185.000 buku, urang tingali hujan Airform Roosevelt kiwari! belanja luang, impian urang, urang disiapkeun kacida alusna! https://t.co/teAVNzjvcx
  8 (Armenian) 1960 թ.-ին, մոտ 20,000 դաշնային օրենքները եւ կանոնակարգերը, որ կան հիմա, 185.000 գրքեր, մենք տեսնում ենք, անձրեւ Airform Ռուզվելտի հիմա! ազատ գնումներ, մենք երազում ենք, շատ լավ է պատրաստված: https://t.co/teAVNzjvcx
  9 (Finnish) Vuonna 1960 noin 20000 liittovaltion lakeja ja asetuksia, on nyt 185000 kirjoja, näemme sade Airform Roosevelt nyt! free-ostoksia, meidän unelma, erittäin hyvin valmistautunut. https://t.co/teAVNzjvcx
Telephone says: In the 1960s about 20,000 federal laws and regulations, there are now 185,000 books, we see rain Airform Roosevelt now! free shopping, our dream, very well prepared. https://t.co/teAVNzjvcx

 
 
2017/12/14-20:27:00: PLOTUS: When Americans are free to thrive, innovate, & prosper, there is no challenge too great, no task too large, & no goal beyond our reach. We are a nation of explorers, pioneers, innovators & inventors. We are nation of people who work hard, dream big, & who never, ever give up... https://t.co/9LVdp6zOgZ
  1 (Italian) Quando gli americani sono liberi di prosperare, innovare e prosperare, non c'è nessuna sfida troppo grande, nessun compito troppo grande, e nessun obiettivo oltre la nostra portata. Siamo una nazione di esploratori, pionieri, innovatori e inventori. Siamo una nazione di persone che lavorano duramente, sognano in grande, e che mai e poi mai si arrendono ... https://t.co/9LVdp6zOgZ
  2 (Norwegian) Når amerikanerne står fritt til å blomstre, innovere og fremgang, det er ingen utfordring for stor, ingen oppgave for stor, og ingen mål utenfor vår rekkevidde. Vi er en nasjon av oppdagere, pionerer, innovatører og oppfinnere. Vi er en nasjon av mennesker som jobber hardt, drømme stort, og aldri, aldri gi opp ... https://t.co/9LVdp6zOgZ
  3 (Czech) Když jsou zdarma umožní rozvoj, inovace a pokrok Američané, není příliš velká výzva, žádný úkol příliš velké, a žádné cíle mimo náš dosah. Jsme národ průzkumníků, inovátorů, inovátoři a vynálezci. Jsme národ lidí, kteří tvrdě pracují, velký sen, a nikdy, nikdy se nevzdávej ... https://t.co/9LVdp6zOgZ
  4 (Sindhi) جڏهن توهان، سبز کي innovate ۽ آمريڪا ۾ جاري، نه تمام وڏو چئلينج مفت آهي، جو ڪو به ڪم تمام وڏو آهي، ۽ اسان جي رسڻ کان ڪو مقصد. اسان explorers، innovators، ايجاد ۽ innovators جي هڪ قوم آهيون. اسان جي ماڻهن جو سخت ڪم جي هڪ قوم آهي، خواب ويل، ۽ ڪڏهن به نه، ڪڏهن به همت نه هاريو ... https://t.co/9LVdp6zOgZ
  5 (Serbian) Ви, зелена иновације и напредак у Америци, не већи изазов је слободан, нема посла је велик, а ми доћи до циља. Наши истраживачи, иноватори, и иноватори из овог проналаска су један народ. Наши људи су народ напорног рада, сањају велике, и никад, никад не одустај ... хттпс://т.цо/9ЛВдп6зОгЗ
  6 (Corsican) Tù, a nuvità, verde è u prugressu in America, ùn taglia sfida hè una free, ùn u travagliu hè maiò, è noi ghjunghje sin'à l 'arrivata. U nostru circadori, innovators, è criatori di u prisente invenzione sò una nazione. U nostru populu sò una nazione, di travagliu, sognu grande, è mai, mai rinuncià ... https: //t.co/9LVdp6zOgZ
  7 (Belarusian) Натхненне, інавацыя, зялёны і прагрэс у Амерыцы, а не больш складаная задача з'яўляецца свабоднай, а не праца вялікая, і мы дасягаем «аздабленне. Нашы даследчыкі, наватары і вынаходнікі гэтага вынаходкі з'яўляюцца нацыяй. Нашы людзі нацыя, праца, вялікая мара, і ніколі, ніколі не здавайцеся ... https: //t.co/9LVdp6zOgZ
  8 (Georgian) Inspiration, ინოვაცია, მწვანე, და პროგრესის ამერიკაში, ვიდრე უფრო რთული არის უფასო და არ მუშაობს დიდი, და ჩვენ მივაღწევთ "ჩაივლის. ჩვენი მკვლევარები, ინოვატორები და გამომგონებელთა ამ გამოგონების ერი ვართ. ჩვენი ხალხი, ერი, მუშაობა, ვოცნებობ, და არასდროს, არასდროს არ დავთმობთ ... https: //t.co/9LVdp6zOgZ
  9 (Zulu) Ugqozi, emisha, oluhlaza, futhi intuthuko e-America, kunokuba lo nzima ke imahhala futhi akusebenzi omkhulu, futhi singase sifinyelele "kube sekupheleni. Abacwaningi bethu, izinto kanye nabasunguli lokhu okusungulile kukhona isizwe. Wethu abantu, nezizwe, umsebenzi, iphupho, futhi ungalokothi, ungalokothi ungadikibali ... https: //t.co/9LVdp6zOgZ
Telephone says: The inspiration, the new, the green, and the development of America, may be difficult and free of charge, and may be "at the end." Our researchers, the elements and creators of this invention are a nation, our people, nations, work, dreams, and never , never give up ... https: //t.co/9LVdp6zOgZ

 
 
2017/12/14-20:13:05: PLOTUS: Today, we gathered in the Roosevelt Room for one single reason: to CUT THE RED TAPE! For many decades, an ever-growing maze of regs, rules, and restrictions has cost our country trillions of dollars, millions of jobs, countless American factories, & devastated entire industries. https://t.co/ostXOVnckf
  1 (Mongolian) Өнөөдөр бид Росвелтт өрөөнд нэг л шалтгаанаар цуглуулав: RED TAPE! Олон арван жилийн туршид дэг журам, дүрэм журам, хязгаарлалтууд нь манай улс хэдэн тэрбум доллар, хэдэн сая ажлын байр, олон тооны Америкийн үйлдвэрүүд, сүйрсэн бүх үйлдвэрүүдээс үнэтэй байдаг. https://t.co/ostXOVnckf
  2 (Spanish) Hoy en día, nos hemos reunido la misma razón, la habitación Rosvyeltt: BUROCRÁTICO! Durante muchas décadas, normas, reglamentos y restricciones han costado a nuestros país miles de dólares y millones de puestos de trabajo, muchas industrias de Estados Unidos y destruido todas las fábricas. https://t.co/ostXOVnckf
  3 (Tajik) лента сурх: Имрӯз мо њамин сабаб, дар ҳуҷраи Rosvyeltt ҷамъ кардаанд! Тӯли даҳсолаҳо бисёр қоидаҳои, муқаррарот ва маҳдудиятҳои он ҳазорон кишвари мо доллар ва миллионҳо ҷойи корӣ, бисёр саноати ИМА арзиш дошта ва тамоми корхонаҳо ҳалок кардем. https://t.co/ostXOVnckf
  4 (Georgian) წითელი ლენტი დღეს, აქედან გამომდინარე, ჩვენ დაგროვილი Rosvyeltt ოთახი! ათწლეულების განმავლობაში, ბევრი წესები, წესები და შეზღუდვები ჩვენი ქვეყნის ათასობით დოლარი და მილიონი სამუშაო ადგილი, ბევრი არ ჯდება აშშ მრეწველობის და განადგურებული მთელი საწარმო. https://t.co/ostXOVnckf
  5 (Zulu) Red Ribbon Day, Ngakho-ke, thina ezinqwabelene Rosvyeltt Igumbi! Sekungamashumi eminyaka INcwadi Yonyaka eziningi imithetho, iziqondiso kanye nemikhawulo ku izinkulungwane zethu izwe zamadola izigidi zemisebenzi, abaningi baye abiza US izimboni futhi wabhubhisa yonke ibhizinisi. https://t.co/ostXOVnckf
  6 (Malagasy) Red fehy Day, noho izany, izahay efa nanangona Rosvyeltt ny mpijery! Nandritra ny taona maro, ny Diarin'ny maro tamin'ny lalàna, ny fitsipika ary ny faneriterena ny ny an'arivony dolara an-tapitrisany ny asa, dia maro no nampaka an'i Etazonia indostria ka nanimba ny raharaham-barotra manontolo. https://t.co/ostXOVnckf
  7 (Sinhala) රතු පීත්ත පටිය දින, ඒ නිසා, අපි Rosvyeltt කාමරයේ රැස් කර ඇත! වසර ගණනාවක් පුරා, සත්යය රැකියා ඩොලර් සහ මිලියන දහස් ගණනක් මත නීති, රෙගුලාසි සහ සීමා තහංචි බොහොමයක්, බොහෝ ඇමරිකානු කර්මාන්ත සඳහා කැඳවා සමස්ත ගනුදෙනුව විනාශ කර ඇත. https://t.co/ostXOVnckf
  8 (Sindhi) ڳاڙهو ربن ڏينهن، تنھنڪري اسان کي Rosvyeltt ڪمري ۾ گڏ ڪيو آهي! سالن کان، لکين ۽ ڪروڙين لکن جي هزارين، ڪيترن ئي احڪام ۽ پابنديون تي سچ ضابطن ۾، ڪيترن ئي آمريڪا صنعت لاء سڏيو پوري برو ڪيو ويو آهي. https://t.co/ostXOVnckf
  9 (Xhosa) imini iribhoni ebomvu, ngoko igumbi Rosvyeltt kunye! Iminyaka, izigidi kunye nezigidi krvṛyn amawaka, imimiselo amaninzi kunye nokuthintelwa nemithetho inyaniso, abaninzi baseMerika ebizwa ngokuba yonke le iye embi. https://t.co/ostXOVnckf
Telephone says: day red ribbon, so the room Rosvyeltt and! For many years, millions and millions of krvṛyn thousand, many regulations and restrictions and laws of truth, many Americans are called all of this bad. https://t.co/ostXOVnckf

 
 
2017/12/14-17:05:14: PLOTUS: As a candidate, I promised we would pass a massive tax cut for the everyday, working Americans. If you make your voices heard, this moment will be forever remembered as a great new beginning – the dawn of a brilliant American future shining with PATRIOTISM, PROSPERITY AND PRIDE! https://t.co/exsBzrlCdw
  1 (Malagasy) Amin'ny maha-kandidà ahy, dia nampanantena aho fa handefa hetra mafy ho an'ny Amerikanina isan'andro sy miasa. Raha mandre ny feonao ianao, ity fotoana ity dia ho tsarovana mandrakizay ho fiandohan'ny fanombohana vaovao - ny fahataperan'ny ho avy Amerikana mamirapiratra mamirapiratra miaraka amin'ny PATRIOTISM, FITIAVANA SY FITIAVANA! https://t.co/exsBzrlCdw
  2 (English) As a candidate, I promise to pay toller taxes to Americans everyday and work. If you hear your voice, this time will be forever remembered as the beginning of a new start - the end of the future of brilliant American beauty with PATRIOTISM, LOVE AND LOVE! https://t.co/exsBzrlCdw
  3 (Kazakh) Мен үміткер ретінде, американдықтарға күнделікті және жұмыс істейтін адамдарға салық төлеуге уәде беремін. Егер сіз дауысыңызды естисіздер, бұл жолы жаңа бастаманың бастамасы - PATRIOTISM, СҮЙМЕН ЖӘНЕ СҮЙІСІМЕН керемет американдық сұлулықтың болашағының соңы. https://t.co/exsBzrlCdw
  4 (Marathi) मी दररोज अमेरिकन उमेदवार म्हणून आणि काम लोक कर भरण्याची वचन. राष्ट्रभक्ती, स्क्रॅप आणि SÜYISIMEN अमेरिकन सौंदर्य महान भविष्यात शेवटी - आपण आवाज, एक नवीन उपक्रम सुरुवातीपासून या वेळी estïsizder तर. https://t.co/exsBzrlCdw
  5 (French) Je travaille comme un candidat quotidien américain, et a promis de payer la taxe. Le patriotisme, la ferraille et SÜYISIMEN American Beauty grand avenir à la fin - si vous le son, le début d'une nouvelle entreprise, ce estïsizder temps. https://t.co/exsBzrlCdw
  6 (Afrikaans) Ek werk as 'n daaglikse Amerikaanse kandidaat, en het belowe om die belasting te betaal. Patriotisme, afval en SÜYISIMEN American Beauty groot toekoms in die einde - as sy die begin van 'n nuwe maatskappy, estïsizder tyd. https://t.co/exsBzrlCdw
  7 (Marathi) मी दररोज अमेरिकन उमेदवार म्हणून काम, आणि कर भरणे वचन दिले. देशभक्ती, शेवटी कचरा आणि SÜYISIMEN अमेरिकन ब्यूटी उत्तम भावी - त्याच्या एक नवीन कंपनी, estïsizder वेळ सुरू आहे. https://t.co/exsBzrlCdw
  8 (Swahili) Mimi hufanya kazi kila siku kama mgombea wa Marekani, na aliahidi kulipa kodi. Uzalendo, taka, na hatimaye SÜYISIMEN American Beauty baadaye kubwa - muda wa kuanza kampuni mpya, estïsizder. https://t.co/exsBzrlCdw
  9 (Scots Gaelic) Tha mi ag obair a h-uile latha mar thagraiche airson na Stàitean Aonaichte, agus gheall am màl a phàigheadh. Gràdh-dùthcha, sgudal, agus mu dheireadh SÜYISIMEN American Beauty mòr san àm ri teachd - àm airson tòiseachadh a 'chompanaidh ùr, estïsizder. https://t.co/exsBzrlCdw
Telephone says: I work every day as a candidate for the United States, and pay the rent. Lovely countryside, rubbish, and finally SÜYISIMEN American great big future - time to start the new company, estïsizder. https://t.co/exsBzrlCdw

 
 
2017/12/14-12:59:56: PLOTUS: Republican Tax Cuts are looking very good. All are working hard. In the meantime, the Stock Market hit another record high!
  1 (Bulgarian) Републиканските данъчни облекчения изглеждат много добре. Всички работят усилено. В същото време фондовата борса достигна още един рекорден връх!
  2 (Corsican) succorsu impositi Republican circà assai bonu. Tutti i travagghiu duru. À u listessu tempu u mercatu scorta arrivatu un altru altu fiche!
  3 (Danish) Republikanske skattelettelser ser venligt. Alt det hårde arbejde. På det tidspunkt nåede aktiemarkedet en rekord høj!
  4 (Czech) Republikánští daňové škrty vypadají příjemný. Všechnu těžkou práci. V tomto bodě se akciový trh rekordní!
  5 (Swahili) Republican kupunguza kodi kuonekana urafiki. All kazi ngumu. Katika hatua hii, soko ina rekodi!
  6 (Albanian) reduktimin e taksave republikan parë miqësitë. E gjithë puna e madhe. Në këtë pikë, tregu ka një rekord!
  7 (Hindi) पहले रिपब्लिकन कर दोस्ती को कम करने। सभी कड़ी मेहनत। इस बिंदु पर, बाजार एक रिकॉर्ड है!
  8 (German) Erste Republikaner zu reduzieren Freundschaft. Die ganze harte Arbeit. Zu diesem Zeitpunkt ist der Markt ein Rekord!
  9 (Gujarati) પ્રથમ રીપબ્લિકન મિત્રતા ઘટાડે છે. બધા હાર્ડ કામ કરે છે. આ સમયે બજારમાં રેકોર્ડ છે!
Telephone says: First Republican reduces friendship All work hard. This time the market is on the record!

 
 
2017/12/13-23:58:18: PLOTUS: Thank you Omarosa for your service! I wish you continued success.
  1 (Croatian) Hvala Omarosa za vašu uslugu! Želim vam daljnji uspjeh.
  2 (Latvian) Pateicamies Omarosa jūsu pakalpojumu! Novēlu jums turpmākus panākumus.
  3 (Serbian) Омароса Хвала на услузи! Желим Вам даљи успех.
  4 (Hawaiian) Omarosa Mahalo oe no kou hana! I makemake oe hou ia i ka pomaikai.
  5 (Nepali) Omarosa आफ्नो कामको लागि धन्यवाद! म तिमी अगाडी सफलता चाहनुहुन्छ।
  6 (Sinhala) Omarosa ඔබේ වැඩ කටයුතු වෙනුවෙන් ස්තූතියි! මම ඔබට තව දුරටත් සාර්ථක ඕන.
  7 (Cebuano) Omarosa Salamat sa inyong buhat! Gusto ko nga mas kalampusan.
  8 (Bulgarian) Omarosa Благодаря за вашата работа! Искам по-голям успех.
  9 (Kannada) ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ Omarosa ಧನ್ಯವಾದಗಳು! ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ಸು ಬಯಸುವ.
Telephone says: Thank you Omarosa for your work! I want more success.

 
 
2017/12/13-14:45:48: PLOTUS: If last night’s election proved anything, it proved that we need to put up GREAT Republican candidates to increase the razor thin margins in both the House and Senate.
  1 (Sundanese) Lamun pemilu kamari peuting urang dibuktikeun nanaon, éta dibuktikeun yén urang kudu nyimpen nepi calon Republik hébat ngaronjatkeun agul margins ipis dina duanana ka Baitullah sarta Sénat.
  2 (Danish) Hvis aftes valg beviste noget, viste det sig, at vi skal holde op det store potentiale for at forbedre de barbermaskine tynde marginer i både Repræsentanternes Hus og Senatet.
  3 (Bengali) গত রাতে নির্বাচনের কিছু প্রমাণিত, তাহলে এটি প্রমাণ আমরা উভয় হাউস এবং সেনেট মধ্যে ক্ষুর পাতলা মার্জিন আরও উন্নত করার জন্য মহান সম্ভাব্য বজায় রাখা উচিত নয়।
  4 (Kannada) ಚುನಾವಣಾ ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ, ಏನು ಸಾಬೀತಾಯಿತು ನಂತರ ನಾವು ನಿರ್ವಹಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಭಾವ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಲುವಾಗಿ ಹೌಸ್ ಮತ್ತು ಸೆನೇಟ್ ಎರಡೂ ರೇಜರ್ ತೆಳುವಾದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಬೇಕು.
  5 (Sinhala) මැතිවරණ ඊයේ රාත්රියේ කිසිම දෙයක් ඔප්පු, ඉන් පසුව අපි තව දුරටත් මන්දිරයේ හා සෙනෙට් සභාවේ දෙකේම දැළි-තුනී ආන්තිකය සඳහා විශාල නැඹුරුවක් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා පවත්වාගෙන යා යුතු එය ඔප්පු වෙනවා.
  6 (Kurdish (Kurmanji)) Hilbijartinên şevê de cara îspat tiştekî, hingê divê em jî ji bo berdewam ber bi pêş a trend bo margin more razor-tenik di herdu Nuneran û Senata bikin.
  7 (Tajik) шаб интихобот дорад, чизе ба исбот, пас ба мо лозим аст, ки минбаъд низ инкишоф тамоюли барои маржа бештар Андрія-лоғар ҳам дар хонаи ва Сенат.
  8 (Zulu) Ukhetho ebusuku inokuthile ukufakazela, ngakho kudingeka siqhubeke ukuthuthukisa mkhuba isikhathi esingaphezu nesilinganiso insingo-nomzimba omncane eNdlini futhi iSigele.
  9 (Hindi) चुनाव रात साबित करने के लिए कुछ न कुछ है, तो हम एक रेजर पतली सभा और सीनेट का एक उपाय से अधिक के लिए अभ्यास में सुधार जारी की जरूरत है।
Telephone says: There is something to prove the election night, so we need to continue to improve the practice for more than a razor thin assembly and a measure of the Senate.

 
 
2017/12/13-13:02:52: PLOTUS: Wow, more than 90% of Fake News Media coverage of me is negative, with numerous forced retractions of untrue stories. Hence my use of Social Media, the only way to get the truth out. Much of Mainstream Meadia has become a joke! @foxandfriends
  1 (Ukrainian) Вау, понад 90% оприлюднення фалунських ЗМІ в мене є негативним, з численним примусовим відводом неправдивих історій. Отже, моє використання соціальних медіа, єдиний спосіб отримати правду. Значна частина Mainaday Meadia стала жартом! #foxі друзі
  2 (Portuguese) Uau, mais de 90% publicação falunskyh mídia eu for negativo, com muitos desvio forçado de histórias falsas. Então, meu uso das mídias sociais, a única maneira de obter a verdade. Grande parte Mainaday meadia se tornar uma piada! # amigos Foxi
  3 (Persian) وای، بیش از 90٪ انتشار falunskyh من منفی رسانه ها، با بسیاری از انحراف مجبور از داستان های نادرست است. بنابراین استفاده من از رسانه های اجتماعی، تنها راه برای دریافت حقیقت. meadia Mainaday بسیار تبدیل شدن به یک شوخی! # دوستان FOXI
  4 (Lithuanian) Oho, daugiau nei 90% mano falunskyh neigiamų žiniasklaidos, su daugeliu priverstinio nukreipimo istorija yra klaidinga. Taigi, mano naudojimas socialinės žiniasklaidos, vienintelis būdas gauti tiesą. meadia Mainaday tampa pokštas! # Draugai Foxi
  5 (Gujarati) વાહ, મારા falunskyh નકારાત્મક મીડિયા 90% કરતા વધુ, ઘણા ફરજ પડી ઉતરાણ વાર્તા સાથે ખોટું છે. તેથી સામાજિક મીડિયા મારી ઉપયોગ, માત્ર રસ્તો સત્ય મેળવો. મીડ Mainaday મજાક છે! # મિત્રો Foxi
  6 (Ukrainian) Ух ти, мої falunskyh негативні ЗМІ неправильно з більш ніж 90%, багатьма були змушені історією посадки. Тому моє використання соціальних медіа, єдиний спосіб дізнатися правду. Мід це жарт Mainaday! # Друзі Фоксі
  7 (Norwegian) Wow, mine falunskyh negative media riktig med mer enn 90%, mange har hatt en historie med planting. Så min bruk av sosiale medier, den eneste måten å vite sannheten. Mead er en spøk Mainaday! # Venner Foxi
  8 (Yiddish) וואַו, מיין פאַלונסקיה נעגאַטיוו מידיאַ ריכטיק מיט מער ווי 90%, פילע האָבן געהאט אַ געשיכטע פון ​​פּלאַנטינג. אַזוי מיין נוצן פון געזעלשאַפטלעך מידיאַ, דער בלויז וועג צו וויסן דעם אמת. Mead איז אַ וויץ מאַינאַדייַ! # Friends פאָקסי
  9 (Chichewa) Oo, falunskih wanga TV zoipa molondola pa 90% ambiri amene mbiriyakale ya kubzala. Choncho ntchito yanga ya chikhalidwe TV, njira yokha kudziwa choonadi. Mead ndi nthabwala mainaday! # Friends Foxy
Telephone says: Oh, my smoker TV is badly accurate at 90% of most of the history of planting. So my career in the media is the only way to know the truth. Mead is a mainaday jokes! # Friends Foxy

 
 
2017/12/13-11:22:04: PLOTUS: The reason I originally endorsed Luther Strange (and his numbers went up mightily), is that I said Roy Moore will not be able to win the General Election. I was right! Roy worked hard but the deck was stacked against him!
  1 (Xhosa) Isizathu sokuba endala ndivuma uLuther Strange (kwaye amanani akhe akhuphuka ngamandla), ngaba ndathi uRoy Moore akayi kukwazi ukuphumelela u-Ukhetho oluPhezulu. Ndandilungile! URoy wabesebenza kanzima kodwa ikhonkco yayixotshelwa kuye!
  2 (Italian) Il motivo per cui più vecchio Luther Strange (ed i numeri sono in aumento con forza), si dice Roy Moore non sarà in grado di vincere la Style elezioni. Avevo ragione! Roy stava lavorando duro ma il link lo stava ascoltando!
  3 (Welsh) Y rheswm pam Luther hŷn Strange (ac mae'r niferoedd yn codi yn gryf), dywedir na fydd Roy Moore yn gallu ennill yr Arddull etholiadau. Yr oedd yn iawn! Roedd Roy yn gweithio'n galed ond mae'r cyswllt yn gwrando!
  4 (Gujarati) શા માટે જૂની લ્યુથર વિચિત્ર (અને આ નંબર ભારપૂર્વક વધી રહી છે), જણાવ્યું હતું કે રોય મૂરે ચૂંટણી પ્રકાર જીતી શકે છે. હું અધિકાર હતો! રોય હાર્ડ કામ કરતા હતા પરંતુ લિંક સાંભળી છે!
  5 (Amharic) አሮጌውን ሉተር እንግዳ አጥብቆ እያደገ (እና ቁጥር) ነው ለምንድን ነው, እሱ ሮይ ሙር ያለውን ምርጫ ማሸነፍ እንደሚችል ተናግረዋል. እኔ ትክክል ነበር! ሮይ ለመስማት ጠንክሮ መሥራት, ነገር ግን አገናኙ ነበር!
  6 (Japanese) なぜ古いルーザー・ストレンジが強く成長している(と数)され、選挙、ロイ・ムーアに勝つことができた、と彼は言いました。私は正しかったです!ロイは聞くために懸命に働いたが、リンクがありました!
  7 (Swedish) Varför gamla Loser Strange växer kraftigt (och nummer), val, kunde vinna Roy Moore, sade han. Jag var rätt! Roy har arbetat hårt för att höra, det fanns en länk!
  8 (Serbian) Зашто Старо Губитник Чудно расте снажно (и број), избори, могли освојити Рои Мооре, рекао је он. Ја сам био у праву! Рој је радио тешко чути, постоји веза!
  9 (Slovak) Prečo Starý porazený Weird rastúce silno (a číslo) voľby, vyhrať Roi Moore, povedal. Mal som pravdu! Roy pracoval ťažké počuť, existuje spojitosť!
Telephone says: Why the Old Weird Weird growing strong (and number) election, win Roi Moore, he said. I was right! Roy worked hard to hear, there is a connection!

 
 
2017/12/13-04:08:42: PLOTUS: Congratulations to Doug Jones on a hard fought victory. The write-in votes played a very big factor, but a win is a win. The people of Alabama are great, and the Republicans will have another shot at this seat in a very short period of time. It never ends!
  1 (Norwegian) Gratulerer med Doug Jones på en hardkjempet seier. Innskuddstemtene spilte en veldig stor faktor, men en seier er en seier. Folkene i Alabama er flotte, og republikanerne vil ha et nytt skudd på dette setet på svært kort tid. Det slutter aldri!
  2 (German) Wir gratulieren Doug Jones auf einem hart erkämpften Sieg. Einlagen Vote Tene spielten eine sehr große Rolle, aber ein Sieg ist ein Sieg. Die Menschen in Alabama sind groß, und die Republikaner einen neuen Schuss auf diesem Sitz in sehr kurzer Zeit. Es endet nie!
  3 (Hindi) एक कठिन लड़ी जीत पर डौग जोन्स को बधाई। जमा वोट Tene एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, लेकिन एक जीत एक जीत है। अलबामा में लोग बड़े हैं, और रिपब्लिकन एक बहुत ही कम समय में इस सीट पर एक नया शॉट। यह कभी नहीं समाप्त होता है!
  4 (Ukrainian) Вітає Даг Джонс у впертій перемоги. Депозит голосу Тен грає величезну роль, але перемога є перемога. Люди в Алабамі великі, і республіканці постріл в місці в дуже короткий проміжок часу. Це ніколи не закінчиться!
  5 (Latin) Jones in victoria durus Doug suscipit. Decem partes suffragiorum depositum plays ingens, sed victoria est victoria. Homines magnae sunt in Alabama, et exortum est in Republicans in paululum tempus. Quod eius non erit finis
  6 (Croatian) Doug Jones u Viktoriji nekoć znao. Deset igra veliku depozit glasova, ali pobjeda je pobjeda. Ljudi su velike u Alabami, a pucao do republikancima u malo vremena. To će biti kraj njega neće biti
  7 (Somali) Doug Jones ee Victoria mar ogaa. Toban ciyaara deposit badan oo cod, Laakiinse guusha waxaa guul. Dadka waa weyn ee Alabama, kubad si Jamhuuriga ee in muddo ah. Waxa ay noqon doontaa dhammaadka waxaa ka mid ah ma noqon doonto
  8 (Maori) Doug Jones i roto i Victoria mohio kotahi. Kotahi tekau nui te moni tāpui nui, engari riro te wikitoria te. Ngā pakeke Alabama, Republican o te pōro i te wā. ka waiho te reira i te mutunga o te reira e kore e waiho
  9 (Armenian) Doug Ջոնսը Victoria, որ մեկ: Տասը խոշոր ավանդ գումարը, սակայն այդ հաղթանակը: Չափահասների համար Alabama, հանրապետական ​​գնդակի ժամանակին: դա կլինի վերջը չի լինի
Telephone says: Doug Jones Victoria is one. Ten major deposits, but that victory. For adults in Alabama, the time of the Republican ball. it will not be the end

 
 
2017/12/12-22:13:13: PLOTUS: Wishing all of those celebrating #Hanukkah around the world a happy and healthy eight nights in the company of those they love. https://t.co/A5W0PDWBxp https://t.co/D9MVVPq39x
  1 (Gujarati) વિશ્વભરમાં # હનુક્કાહની ઉજવણી કરતા બધાને તે ઈચ્છે છે કે તેઓ જે પ્રેમ કરે છે તેની કંપનીમાં આઠ રાત ખુશ અને સ્વસ્થ રહે છે. https://t.co/A5W0PDWBxp https://t.co/D9MVVPq39x
  2 (Latvian) # Atzīmējot Hanukkah visā pasaulē, nekā viņiem patīk visiem, kas vēlas to astoņas naktis viņa uzņēmums ir laimīgi un veselīgi. https://t.co/A5W0PDWBxp https://t.co/D9MVVPq39x
  3 (Xhosa) # KuMbhiyozo Wabantwana yiHanukkah ehlabathini, kunokuba bathanda bonke abafuna ukuba nobusuku ezisibhozo naye umntu wonwabile kwaye usempilweni. https://t.co/A5W0PDWBxp https://t.co/D9MVVPq39x
  4 (Gujarati) # તમામ જેઓ કરવા માંગો છો માટે પ્રેમ વિશ્વમાં હનુક્કાહ ઉજવણી, બદલે આઠ તેને ખુશ અને સ્વસ્થ છે. https://t.co/A5W0PDWBxp https://t.co/D9MVVPq39x
  5 (Thai) # ความรักที่จะเฉลิมฉลอง Hanukkah ในโลกสำหรับทุกคนที่ต้องการมากกว่าแปดมันมีความสุขและมีสุขภาพดี https://t.co/A5W0PDWBxp https://t.co/D9MVVPq39x
  6 (Hawaiian) # Love e hoʻolauleʻa ai Hanukkah i loko o ke ao nei no nā mea a pau e pono ai ka mea, aole i ewalu, hauʻoli, a ola. https://t.co/A5W0PDWBxp https://t.co/D9MVVPq39x
  7 (Japanese) 幸せと生きている、8、それをする必要はありませんすべての人のために世界にハヌカを祝う#愛。 https://t.co/A5W0PDWBxp https://t.co/D9MVVPq39x
  8 (Persian) زنده و شاد است، 8، # عشق را به جشن هانوکا در جهان برای همه کسانی که نیازی به آن انجام دهد. https://t.co/A5W0PDWBxp https://t.co/D9MVVPq39x
  9 (Swahili) Live na furaha, 8, # upendo kusherehekea Hanukkah duniani kwa wanaohitaji wale wote. https://t.co/A5W0PDWBxp https://t.co/D9MVVPq39x
Telephone says: Live and happy, 8, # love to celebrate Hanukkah on earth for all those who need it. https://t.co/A5W0PDWBxp https://t.co/D9MVVPq39x

 
 
2017/12/12-14:23:55: PLOTUS: Consumer Confidence is at an All-Time High, along with a Record High Stock Market. Unemployment is at a 17 year low. MAKE AMERICA GREAT AGAIN! Working to pass MASSIVE TAX CUTS (looking good).
  1 (Belarusian) Індэкс спажывецкага даверу знаходзіцца на небывала высокі, нароўні з фондавага рынку рэкордна высокага ўзроўню. Беспрацоўе ў 17-гадовага мінімуму. ЗРАБІЦЕ AMERICA БОЛЬШОЙ ЗНОЎ! Праца прайсці масіўнае Зніжэнне падаткаў (добра выглядаць).
  2 (Azerbaijani) İstehlakçı inamı birja rekord ilə yanaşı, yüksək bütün zaman edir. 17 il aşağı işsizlik. AMERICA GREAT YENƏ olun! kütləvi vergi cut (yaxşı baxmaq) keçmək üçün çalışır.
  3 (Vietnamese) Niềm tin tiêu dùng trong thị trường chứng khoán, cùng với các hồ sơ, là mức cao nhất mọi thời đại. 17 năm thất nghiệp thấp. Hãy Great America LẠI! cắt giảm thuế lớn (nhìn tốt) cố gắng để vượt qua.
  4 (French) La confiance des consommateurs dans le marché boursier, ainsi que le dossier, est le plus haut niveau de tous les temps. faible taux de chômage de 17 ans. Faire Great America NOUVEAU! importantes réductions d'impôts (regardez bien) tente de passer.
  5 (Portuguese) A confiança do consumidor no mercado de ações, eo registro é o nível mais alto de todos os tempos. baixa taxa de desemprego de 17. Faça Great America NOVO! cortes fiscais substanciais (boa aparência) tenta passar.
  6 (Catalan) La confiança del consumidor en el mercat de valors, i el registre és el nivell més alt de tots els temps. baixa taxa d'atur dels 17. Feu Great America NOU! retallades d'impostos substancials (guapo) intenta passar.
  7 (Japanese) 消費者の株式市場の信頼、およびレジストリは、すべての時間の最も高いです。 17の低い失業率は、グレートアメリカNEWを作ろう!大幅な減税は(ハンサム)合格しようとします。
  8 (Estonian) Trust tarbija aktsiaturg, registrikood on kõrgeim kogu aeg. Madal tööpuudus 17, püüdes teha Great America UUS! Olulised maksukärbete proovida läbida (ilus).
  9 (Ukrainian) Довіра споживачів фондовий ринок, реєстр є найвищим з усіх часів. Низький рівень безробіття в 17 років, намагаючись зробити Велику Америку NEW! Значні скорочення податків, щоб спробувати передати (красивий).
Telephone says: The consumer confidence in the stock market, the registry is the highest of all time. Low unemployment in 17 years, trying to make Great America NEW! Significant tax cuts to try to convey (beautiful).

 
 
2017/12/12-14:09:27: PLOTUS: The people of Alabama will do the right thing. Doug Jones is Pro-Abortion, weak on Crime, Military and Illegal Immigration, Bad for Gun Owners and Veterans and against the WALL. Jones is a Pelosi/Schumer Puppet. Roy Moore will always vote with us. VOTE ROY MOORE!
  1 (Haitian Creole) Moun yo nan Alabama pral fè sa ki dwat. Doug Jones se pro-avòtman, fèb sou krim, militè ak imigrasyon ilegal, Move pou mèt zam ak veteran ak kont miray la. Jones se yon mannken Pelosi / Schumer. Roy Moore ap toujou vote avèk nou. VOTE ROY MOORE!
  2 (Croatian) Ljudi Alabama će učiniti ono što je ispravno. Doug Jones je za pobačaj, slab na kriminal, vojne i ilegalne imigracije, loše za vlasnike oružja i branitelja i na zid. Jones je lutka Pelosi / Schumer. Roy Moore će uvijek glasovati s nama. VOTE ROY MOORE!
  3 (Slovenian) Ljudje Alabama bo to, kar je prav. Doug Jones je za splav, šibka na kriminal, vojne in nezakonitega priseljevanja, slabo za lastnike pištolo in veteranov in na steno. Jones lutka Pelosi / Schumer. Roy Moore bo vedno glasovali z nami. GLASOVANJE ROY MOORE!
  4 (Spanish) La gente de Alabama hará lo que es correcto. Doug Jones para un aborto, débil contra el crimen, la guerra y la inmigración ilegal malo para los propietarios de armas y los veteranos ya la pared. Jones muñeca Pelosi / Schumer. Roy Moore siempre será votado con nosotros. VOTACIÓN Roy Moore!
  5 (Armenian) Alabama մարդիկ անել այն, ինչ ճիշտ է. Doug Ջոնսը աբորտ, թույլ հանցագործության, պատերազմի եւ ապօրինի ներգաղթի վատ է հրազենային սեփականատերերի եւ վետերանների եւ պատին: Jones դաստակ Փելոսին / Շումերը: Ռոյ Մուրը միշտ կողմ են քվեարկել մեզ հետ: ԸՆՏՐԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ Roy Moore!
  6 (Norwegian) Alabama mennesker gjør det som er rett. Doug Jones abort, lav kriminalitet og ulovlig innvandring er dårlig for krigsveteraner og pistol eiere og veggen. Jones håndledd Pelosi / schumer. Roy Moore alltid stemt med oss. DISTRICT Roy Moore!
  7 (Sundanese) jalma Alabama ngalakukeun naon katuhu. Doug Santang aborsi, kajahatan lemah sareng imigrasi ilegal anu goréng pikeun veterans perang sarta boga gun na témbok. pigeulang Santang Pelosi / Schumer. Roy Moore salawasna geus jeung urang. Sakabupaten Roy Moore!
  8 (Estonian) Alabama inimesed teeksid, mis on õige. Doug Jones abort, kuritegevuse ja nõrk ebaseadusliku sisserände on halb sõjaveterane ja relv omanikud seina. randme Jones Pelosi / Schumer. Roy Moore alati olnud koos meiega. DISTRICT Roy Moore!
  9 (Turkish) Alabamalar doğru olanı yapmak için. Doug Jones, kürtaj, suç ve yasadışı göç duvara savaş gazileri ve silah sahiplerinin zayıf için kötüdür. bilek Jones Pelosi / Schumer. Roy Moore hep bizimleydi. BÖLGE Roy Moore!
Telephone says: Alabamas to do the right thing. Doug Jones, abortion, crime, and illegal immigration are the worst for the weakness of the wall war veterans and gun owners. wrist Jones Pelosi / Schumer. Roy Moore was always with us. REGION Roy Moore!

 
 
2017/12/12-13:03:36: PLOTUS: Lightweight Senator Kirsten Gillibrand, a total flunky for Chuck Schumer and someone who would come to my office “begging” for campaign contributions not so long ago (and would do anything for them), is now in the ring fighting against Trump. Very disloyal to Bill & Crooked-USED!
  1 (Malayalam) ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് സെനറ്റർ കിർസ്റ്റൺ ഗില്ലബ്രാൻറ്, ചക് ഷൂമറുമായുള്ള ഒരു വിഡ്ഢിത്തരമാണ്. വളരെ മുൻപേ പ്രചാരണം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി "യാചകൻ" ഓഫീസിലെത്തുന്ന ഒരാൾ (ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല), ഇപ്പോൾ ട്രംപിൽ പോരാട്ടത്തിനിടയിൽ. ബില്ലും വിദ്വേഷവും വളരെയേറെ അവിശ്വസനീയം!
  2 (Bosnian) Senator Kirsten gillabranr, lagani, a glava sumarumayulla viddhittaraman. U cilju pružanja dugo kampanje "Facebook", jedan od ophisilettunna (sada se ne može učiniti ništa za njih), sada trampil pearattattinitayil. Računa i mržnja je daleko više neverovatno!
  3 (Myanmar (Burmese)) အထက်လွှတ်တော်အမတ် Kirsten gillabranr, အလင်းအလေးချိန်နှင့်ဦးခေါင်း sumarumayulla viddhittaraman ။ ရှည်လျားသောမဲဆွယ်စည်းရုံးရေး "Facebook မှာ" ophisilettunna တစ်ဦး (ယခုသင်သည်ထိုသူတို့အဘို့အဘယ်အရာကိုမျှမပွုနိုငျ), ယခုခွေလငျြခရီး pearattattinitayil ပေးနိုင်ရန်အတွက်။ အကောင့်များနှင့်မုန်းတီးမှု ပို. အံ့သြဖွယ်ပါ!
  4 (Indonesian) Senator Kirsten gillabranr, ringan dan kepala sumarumayulla viddhittaraman. Sebuah kampanye yang panjang "Facebook" ophisilettunna (sekarang Anda tidak dapat melakukan apa-apa untuk mereka), gelandangan ini pearattattinitayil dapat menawarkan. Rekening dan kebencian. Amazing!
  5 (Georgian) სენატორმა Kirsten gillabranr, ნათელი და უფროსი sumarumayulla viddhittaraman. ხანგრძლივი კამპანია "Facebook" ophisilettunna (ახლა არაფრის გაკეთება არ შეუძლია მათთვის), ამ bums pearattattinitayil შეუძლია. ანგარიშები და სიძულვილი. საოცარი!
  6 (Latvian) Senators Kirsten gillabranr, skaidru un galvas sumarumayulla viddhittaraman. Long kampaņa "Facebook" ophisilettunna (tagad nevar darīt neko par tiem), šo Bums pearattattinitayil var. Ziņojumi un naida. Amazing!
  7 (Javanese) Senator Kirsten gillabranr, cetha lan sirah sumarumayulla viddhittaraman. Kampanye Long "Facebook" ophisilettunna (saiki ora bisa nindakake apa-apa bab mau), kebutuhan sing akeh banget iki uga pearattattinitayil. Lapuran lan sengit. Amazing!
  8 (Bosnian) Senator Kirsten gillabranr, jasna i glava sumarumayulla viddhittaraman. Long Kampanja "Facebook" ophisilettunna (sada se ne može učiniti ništa o njima), dohvat i pearattattinitayil. Izvještaji i napeto. Amazing!
  9 (Amharic) ሴናተር ኪርሽተን gillabranr, ግልጽ እና ራስ sumarumayulla viddhittaraman. ረጅም ዘመቻ "ፌስቡክ" ophisilettunna (አሁን እነሱን ስለ ምንም ነገር ማድረግ አይችልም), መልሶ ማግኘት እና pearattattinitayil. ሪፖርቶች እና የተካረረ. አስደናቂ!
Telephone says: Senator Kurschen gillabranr, clear and self sumarumayulla viddhittaraman. A long campaign "fuss" ophisilettunna (they can not do anything about them anymore), get back and pearattattinitayil. Reports and miscellaneous. Wonderful!

 
 
2017/12/12-12:10:58: PLOTUS: Despite thousands of hours wasted and many millions of dollars spent, the Democrats have been unable to show any collusion with Russia - so now they are moving on to the false accusations and fabricated stories of women who I don’t know and/or have never met. FAKE NEWS!
  1 (Bosnian) Uprkos hiljadama sati trošenih i potrošenih mnogo miliona dolara, demokrate nisu mogle pokazati bilo kakav dogovor sa Rusijom - tako da sada pređu na lažne optužbe i izmišljene priče o ženama koje ne poznajem i / ili nikad nisam ispunjen. FAKE NEWS!
  2 (Basque) orduz desegiten milaka eta milioika dolar asko eman arren, demokratek ezin Errusiarekin edozein akordio erakusteko - beraz, orain salaketa faltsuak aldatzeko eta ezagutzen ez duten eta / edo ez dute inoiz ezagutu emakumeen buruzko istorioak MENDAZA. FAKE NOTICIAS!
  3 (Kazakh) доллар сағат және миллиондаған, мыңдаған қираған, бірақ көптеген адамдар үшін, демократтар Ресеймен кез келген келісім болуы мүмкін емес - жалған айыптауларды өзгерту әзірге және кездесті ешқашан әйелдер туралы әңгімелер білесіз және / немесе дайындалған жоқ. Fake News!
  4 (Kurdish (Kurmanji)) wêrankirina bi hezaran saetan û bi milyonan dolar, di heman demê de ji bo gelek kesan, ku demokrat ne dikare bibe, ti peymanek bi Rûsyayê re ji bo guhertina giliyê derewîn tu caran hevdîtin kir, lê hê hûn li ser çîrokên jinan û / an amade dizanin ne. Fake News!
  5 (Spanish) la destrucción de miles de horas y millones de dólares, pero para muchas personas, los demócratas no puede ser cualquier acuerdo con Rusia para sustituir a los calumniadores no se conocían, y sin embargo, en las historias de las mujeres y / o preparados saber. Noticias falsa!
  6 (Vietnamese) sự tàn phá của hàng ngàn giờ và hàng triệu đô la, nhưng đối với nhiều người, đảng Dân chủ không thể được bất kỳ thỏa thuận với Nga để thay thế vu cáo không biết, nhưng những câu chuyện của người phụ nữ và / hoặc chuẩn bị để biết. tin tức sai sự thật!
  7 (Chichewa) chiwonongeko cha maola ambiri ndi mamilioni a madola, koma chifukwa anthu ambiri, Democratic Party sangakhale pangano lililonse ndi Russia m'malo mabodza sankadziwa, koma nkhani ya mkazi ndi / kapena kukonzekera. uthenga onyenga!
  8 (Malay) kemusnahan beribu-ribu jam dan berjuta-juta dolar, tetapi bagi ramai, Parti Demokratik tidak boleh menjadi apa-apa perjanjian dengan Rusia untuk propaganda tidak tahu, tetapi kisah seorang wanita dan / atau persediaan. mesej palsu!
  9 (Bosnian) uništavanje hiljada sati i milijune dolara, ali za mnoge, Demokratska stranka ne može biti bilo kakav sporazum s Rusijom za propagandu, ne znam, ali priča o ženi i / ili zalihe. lažnu poruku!
Telephone says: the destruction of thousands of hours and millions of dollars, but for many, the Democratic Party can not be any agreement with Russia for propaganda, I do not know, but the story of a woman and / or stock. false message!

 
 
2017/12/11-14:17:19: PLOTUS: Another false story, this time in the Failing @nytimes, that I watch 4-8 hours of television a day - Wrong! Also, I seldom, if ever, watch CNN or MSNBC, both of which I consider Fake News. I never watch Don Lemon, who I once called the “dumbest man on television!” Bad Reporting.
  1 (Amharic) ሌላ ጊዜ የተሳሳቱ, በዚህ ጊዜ ባለፈበት ሰዓት, ​​በቀን ከ 4-8 ሰአት ቴሌቪዥን እመለከት ነበር - የተሳሳተ! በተጨማሪም ሁልጊዜም የሐሰት ዜናን የምመለከታቸው ከ CNN ወይም MSNBC ጋር ነው. አንድ ጊዜ "ዱብጀኛው ሰው በቴሌቪዥን" የምጠራውን ዶን-ሎይም አይቼው አላውቅም. መጥፎ ሪፖርት.
  2 (Irish) Amanna eile, mícheart, míchruinn Ag an am seo, bhí mé ag breathnú ar an teilifís in aghaidh an lae 4-8 uair an chloig - mícheart! Lena chois sin, tá sé i gceist i gcónaí leis an nuacht bréagach ó CNN nó MSNBC. "Ní fhaca One dubijenyewi teilifíse" Don thugtar orthu loyimi. Bad tuarascáil.
  3 (Slovenian) Drugi časi, nepravilni, netočni V tem času, sem gledal televizijo na dan 4-8 ur - narobe! Poleg tega je vedno ukvarja z lažno novico iz CNN ali MSNBC. "Eden ni dubijenyewi TV" Don imenuje loyimi. Bad poročilo.
  4 (Catalan) Altres vegades, incorrectes, inexactes En aquest moment, jo estava veient la televisió per dia 4-8 hores - malament! A més, sempre s'enganxa amb la falsa notícia de la CNN o MSNBC. "Un no dubijenyewi TV" Don diu el loyimi. informe dolent.
  5 (Armenian) Մյուս անգամ, սխալ, անարժանահավատ Այս պահին, ես դիտելով հեռուստացույց 4-8 ժամ մեկ օր, սխալ! Ի լրումն, միշտ մնում է կեղծ նորություններին CNN- ով կամ MSNBC: «Դուք չեք dubijenyewi հեռուստացույց« Դոն, - ասում է loyimi: Հաղորդել վատ.
  6 (Malay) Pada masa yang lain, tidak betul, tidak tepat Pada ketika ini, saya menonton TV untuk 4-8 ​​jam sehari, salah! Di samping itu, sentiasa kekal CNN- berita palsu atau MSNBC: "Anda tidak dubijenyewi TV" Don berkata loyimi: Melaporkan buruk.
  7 (Arabic) وفي أحيان أخرى، ليس صحيحا، ليس صحيحا في الوقت الراهن، وأنا أشاهد التلفزيون لمدة 4-8 ساعات يوميا، سواء! وبالإضافة إلى ذلك، والبقاء دائما CNN- أخبار كاذبة أو MSNBC: "أنت لا TV dubijenyewi" قال دون loyimi: بلغ سيئة.
  8 (Estonian) Teinekord see ei ole tõsi, ei ole tõsi praegu ja ma telekat 4-8 tundi päevas, kas! Lisaks viibib alati CNN- vale uudis või MSNBC: "Sa ei ole TV dubijenyewi" ütles Don loyimi: oli halb.
  9 (Amharic) በሌላ ጊዜ ደግሞ, እውነተኛ እንጂ እውነት አይደለም እና አሁን እኔ ወይ: 4-8 ሰዓት በቀን ለ ቴሌቪዥን ለመመልከት! ስለመቆየት በተጨማሪ ሁልጊዜ ሐሰተኛ ዜና ወይም በኤም CNN-: "አንተ የቴሌቪዥን dubijenyewi የለንም" ዶን loyimi አለ: መጥፎ ነበር.
Telephone says: At other times, it's true, it's not true, and now it's 4-8 hours to watch for the day! In addition to staying, we always have a false news or a CNN-: "We do not have TV dubijenyewi" Don loyimi said: It was bad.

 
 
2017/12/10-21:18:40: PLOTUS: Very little discussion of all the purposely false and defamatory stories put out this week by the Fake News Media. They are out of control - correct reporting means nothing to them. Major lies written, then forced to be withdrawn after they are exposed...a stain on America!
  1 (Azerbaijani) Fake News Media tərəfindən bu həftə bütün məqsədli yalan və defamatory hekayələr çox az müzakirə. Onlar nəzarətdən kənar deyil - düzgün hesabat vermək onlara heç bir şey deməkdir. Böyük yalanlar yazılmışdır, sonra məruz qaldıqdan sonra geri çəkilmək məcburiyyətində qalacaqlar ... Amerika üzərində bir ləkə!
  2 (Indonesian) Palsu palsu Berita Media dan cerita memfitnah minggu ini, semua tujuan, sangat sedikit diskusi. Mereka tidak keluar dari kontrol - hak untuk laporan berarti apa-apa bagi mereka. kebohongan besar ditulis, maka Anda akan dipaksa untuk mundur setelah ... noda di Amerika!
  3 (Catalan) Fals mitjans falsa notícia i una història difamatòria aquesta setmana, per a tot ús, molt poca discussió. Ells no surtin de control - el dret a l'informe no vol dir res per a ells. gran mentida està escrit, llavors vostè es veurà obligat a retirar-se després ... una taca a Amèrica!
  4 (Dutch) Vals nieuws media valse en lasterlijke verhaal deze week, voor alle doeleinden, zeer weinig discussie. Ze gaan niet uit de hand - het recht om het rapport betekent niets voor hen. grote leugen is geschreven, dan zult u worden gedwongen met pensioen te gaan na een plek ... in Amerika!
  5 (Corsican) False news, regista e parolle è storia defamatory sta settimana, tutte e so mutivazione, assai pocu discussione. Ci vai fora di manu - lu dirittu significa nunda à elli u rapportu. grande, minzogna hè scrittu, vi sarà furzatu a so ritirata, dopu un locu ... in America!
  6 (Galician) falsas noticias, medios e historial de mensaxes e difamatorias esta semana, multifacetado, moi pouca discusión. Nós saímos da man - o dereito non significa nada para eles a relación. gran mentira está escrito, será forzado a retirarse tras un lugar ... en América!
  7 (Armenian) կեղծ է նորություններ, ԶԼՄ-ների եւ հաղորդագրությունը պատմությունը եւ զրպարտչական այս շաբաթ, բազմաբովանդակ, շատ քիչ քննարկում: Մենք դուրս ձեռքը, որ այն ճիշտ չի նշանակում, ոչինչ նրանց հարաբերությունները: մեծ սուտ է գրված, ստիպված է լինելու մեկուսանալ հետո մի տեղ ... Ամերիկայում!
  8 (Hungarian) hamis hírek, a média és az üzenetet a történelem és a rágalmazó ezen a héten, sokoldalú, nagyon kevés vitát. Kaptunk ki a kezét, csak nem jelent semmit a kapcsolatukat. nagy hazudik neked, kénytelen lesz visszavonulni, miután egy hely ... America!
  9 (Sindhi) ڪوڙي خبر، ميڊيا ۽ تاريخ جي پيغام ۽ طنز هن هفتي، versatile، تمام ٿوري بحث. اسان جي هٿ مان نڪري روانو ٿيو، پر انهن جو تعلق ڪا به مطلب نه آهي. اوھان کي وڏو ڪوڙ، هڪ جاء کان پوء رٽائر ڪرڻ ... آمريڪا تي مجبور ڪيو ويندو!
Telephone says: No news, media and history messages and tales this week, versatile, very few discussion. Get out of our hand, but do not care about them. A big lie, retreat after you ... America will be forced to!

 
 
2017/12/10-13:35:28: PLOTUS: Getting closer and closer on the Tax Cut Bill. Shaping up even better than projected. House and Senate working very hard and smart. End result will be not only important, but SPECIAL!
  1 (Yoruba) Ni sunmọ ati sunmọ lori Iwe Ijẹ-Owo Tax. Ṣiṣe-ṣiṣe soke ani dara ju iṣẹ akanṣe lọ. Ile ati Alagba ṣiṣẹ pupọ ati ki o smati. Ipari ipari yoo jẹ ko ṣe pataki nikan, ṣugbọn Pataki!
  2 (Hindi) बंद और मेटाबोलिक आयकर पर हो रही है। भी अनुमान की तुलना में बेहतर कार्यों को बनाना। सभा और सीनेट बहुत होशियार काम करते हैं। रैप नहीं केवल महत्वपूर्ण है, लेकिन आवश्यक हो जाएगा!
  3 (Yiddish) אויסגעלאשן און געטינג אויף מעטאַבאָליק שטייַער. קרעאַטינג בעסער דזשאָבס ווי עסטימאַטעד. הויז און סענאַט אַרבעט זייער קלוג. קלאַפּ איז ניט בלויז וויכטיק, אָבער נייטיק!
  4 (Macedonian) Надвор и добивање на метаболни данок. Создавање на подобри работни места отколку што се проценуваше. Претставничкиот дом и Сенатот работат многу паметни. Рап не е само важна, но е потребно!
  5 (German) Und Stoffwechselsteuer bekommen. Die Schaffung besserer Arbeitsplätze als geschätzt. Haus und Senat arbeiten sehr smart. Rap ist nicht nur wichtig, sondern notwendig!
  6 (Persian) و کنترل سوخت و ساز بدن است. ایجاد شغل بهتر از برآورد شده است. مجلس نمایندگان و سنا کار بسیار هوشمند است. رپ نه تنها مهم است، اما لازم است!
  7 (Lithuanian) Ir kontroliuoti organizmo medžiagų apykaitą. Darbo vietų kūrimas geresnis nei planuota. Namai ir Senato dirbti labai protingas. Repas yra ne tik svarbus, bet reikia!
  8 (Haitian Creole) Men, kontwole metabolis kò a. kreyasyon djòb pi bon pase espere. House ak Sena nan travay trè entelijan. Rap se pa sèlman enpòtan, men sa nesesè!
  9 (Chichewa) Koma kulamulira kagayidwe thupi. chilengedwe ntchito bwino kuposa kuyembekezera. Nyumba ndi Senate ntchito wochenjera kwambiri. Rap si zofunika, koma kofunika!
Telephone says: But to control the metabolism of the body. nature works better than waiting. House and Senate are very clever. Rap is not necessary, but worth it!

 
 
2017/12/10-13:30:44: PLOTUS: Things are going really well for our economy, a subject the Fake News spends as little time as possible discussing! Stock Market hit another RECORD HIGH, unemployment is now at a 17 year low and companies are coming back into the USA. Really good news, and much more to come!
  1 (Slovak) Veci sa naozaj dobre darí pre naše hospodárstvo, čo je predmet, ktorý Fake News trávi čo najmenším časom ako diskutuje! Akciová burza zaznamenala ďalší rekord v HIGH, nezamestnanosť je teraz na 17 rokoch nízka a spoločnosti sa vracajú späť do USA. Naozaj dobré správy a ešte oveľa viac!
  2 (Portuguese) As coisas estão indo muito bem para a nossa economia, um assunto que a News Falso gasta tão pouco tempo como uma discussão! Bolsa registrou outro recorde na alta, o desemprego está agora com 17 anos de baixo e as empresas estão voltando para os EUA. Realmente uma boa notícia e muito mais!
  3 (Georgian) ვაპირებთ ძალიან კარგად ჩვენი ეკონომიკა, სათაური რომ News False გაატარონ როგორც მცირე დრო, როგორც არგუმენტი! საფონდო ბაზარზე კიდევ ერთი რეკორდი მაღალი, უმუშევრობა არის 17 დაბალი და ბიზნესს გთხოვოთ აშშ. მართლაც სასიხარულო და უფრო მეტი!
  4 (Hebrew) הכלכלה שלנו הולכת טובה מאוד, הוצאת False חדשות כותרת זמן מועט ככל ויכוח! שוק המניות למשנו גבוה, אבטלת שיא נמוך ועסקים פונים ארה"ב 17. באמת חדשות טובות, ועוד!
  5 (Malayalam) നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക, നന്നായി ഒരു വാദം ചെറിയ സമയം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു തെറ്റ് വാർത്ത തലക്കെട്ട് പോകുന്നു! ഹൈ-മാറ്റുന്നതിൽ ഓഹരി വിപണി, റെക്കോർഡ് കുറഞ്ഞ തൊഴിലില്ലായ്മയും ബിസിനസ്സുകൾ അമേരിക്കൻ 17. ശരിക്കും നല്ല വാർത്ത തിരിഞ്ഞു, കൂടുതൽ!
  6 (Welsh) Mae ein heconomi, yn ogystal gyhoeddi mewn amser byr, mae'r ddadl yn mynd o'i le gyda'r teitl newyddion! High-newid, farchnad stoc, cofnodi diweithdra isel ac Americanaidd o fusnesau mewn gwirionedd yn troi 17. Y newyddion da yw bod, a mwy!
  7 (Yoruba) Wa aje, bi daradara bi atejade ni akoko kukuru kan, awọn ariyanjiyan lọ ti ko tọ pẹlu awọn akọle ti awọn iroyin! Ga-iyipada iṣura oja, gba kekere alainiṣẹ ati American owo kosi tan 17. Awọn ti o dara awọn iroyin ni wipe, ati siwaju sii!
  8 (Myanmar (Burmese)) ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးကိုအဖြစ်အချိန်တိုအတွင်းထုတ်ဝေခြင်း, ငြင်းခုံသတင်းခေါင်းစဉ်မှားသွားတယ်! high-မတည်ငြိမ်သောစတော့ရှယ်ယာစျေးကွက်, စံချိန်အနိမ့်အလုပ်လက်မဲ့နှင့်အမေရိကန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမှန်တကယ်သတင်းကောင်းကြောင်းနှင့်ထို့ထက် ပို. ဖြစ်ပါသည် 17. ကိုဖွင့်!
  9 (Sinhala) ඉතා කෙටි කාලයක් තුළ අපගේ ප්රකාශන ව්යාපාර, මාධ්ය වැරදි තර්ක! චංචල කොළඹ කොටස් වෙළඳ පොළ වන්නේ ඉහල, වාර්තා අඩු විරැකියාව හා එක්සත් ජනපද ආර්ථිකය ඇත්තටම හොඳ ආරංචියක්, හා වඩා. 17. විවෘත!
Telephone says: Our publishing business, the media wrong arguments in a very short time! The volatile Colombo stock market is high, reported low unemployment and the US economy is really good news, and more. 17. Open!

 
 
2017/12/10-02:17:26: PLOTUS: No American should be separated from their loved ones because of preventable crime committed by those illegally in our country. Our cities should be Sanctuaries for Americans – not for criminal aliens! https://t.co/CvtkCG1pln
  1 (Malayalam) നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അനധികൃതമായി നടത്തുന്ന പ്രതിരോധ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കാരണം അമേരിക്കക്കാർക്ക് അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നും വേർപിരിക്കാനാവില്ല. ഞങ്ങളുടെ നഗരങ്ങൾ അമേരിക്കക്കാർക്ക് സങ്കേതങ്ങൾ ആയിരിക്കണം - ക്രിമിനൽ വിദേശികൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല! https://t.co/CvtkCG1pln
  2 (Zulu) BaseMelika ngenxa nokuvimbela ubugebengu ezweni lethu ngokungasisemthethweni verpirikkanavilla yabo priyappettavaril. AbaseMelika kumele kube ekhosombeni amadolobha ethu - hhayi abafokazi lobugebengu! https://t.co/CvtkCG1pln
  3 (Irish) Meiriceánaigh le cosc ​​na coireachta inár dtír neamhdhleathach verpirikkanavilla n priyappettavaril. Ní mór don Meiriceánaigh a bheith ar ár gcathracha recess coiriúil - ní le haghaidh eachtrannaigh! https://t.co/CvtkCG1pln
  4 (Hungarian) Az amerikaiak bűnmegelőzés az országban illegálisan priyappettavaril verpirikkanavilla. Az amerikaiak kell lennie a városokban szünetet büntető - nem a külföldieknek! https://t.co/CvtkCG1pln
  5 (Maltese) L-Amerikani huma fil-pajjiż priyappettavaril illegalment verpirikkanavilla prevenzjoni tal-kriminalità. L-Amerikani għandhom bħala kriminali bi spazji urbani - mhux għall-barranin! https://t.co/CvtkCG1pln
  6 (Estonian) Ameeriklased on riigis ebaseaduslikult priyappettavaril verpirikkanavilla kuritegevuse ennetamiseks. Ameeriklased peavad olema kriminaalkorras linnapiirkondades - mitte välismaalastele! https://t.co/CvtkCG1pln
  7 (Kurdish (Kurmanji)) Amerîkiyan li bi qaçaxî ji dewletê verpirikkanavilla pêşîlêgirtina sûc priyappettavaril in. Amerîkî, divê cezayê ya li herêmên bajarî be - ne ji bo bîyanîyan! https://t.co/CvtkCG1pln
  8 (Catalan) Nord-americans al país il·legalment verpirikkanavilla priyappettavaril en la prevenció del delicte. Americà, la pena ha d'estar en zones urbanes - no per als estrangers! https://t.co/CvtkCG1pln
  9 (Maori) Ameliká i roto i te whenua hetia verpirikkanavilla priyappettavaril i te ārai taihara. American, me kia te tautea i roto i ngā wāhi tāone - e kore hoki nga tangata ke! https://t.co/CvtkCG1pln
Telephone says: Americans in the country are illegal verbirikkanavilla priyappettavaril in anti-crime. Americans, should be punished in urban areas - not for strangers! https://t.co/CvtkCG1pln

 
 
2017/12/09-23:47:55: PLOTUS: Great Army - Navy Game. Army wins 14 to 13 and brings home the COMMANDER-IN-CHIEF’S TROPHY! Congratulations!
  1 (Nepali) महान सेना - नौसेना खेल। सेनाले 14 देखि 13 सम्म भेट्टाए र कम्मिन्डर-इन-चीफको ट्रफी! बधाई छ!
  2 (Swahili) Mkuu wa Jeshi - Navy mchezo. Hadi jeshi kupatikana ya 14 hadi 13 na kammindara-katika-ciphako Trophy! Hongera!
  3 (Irish) Ginearálta an Airm - cluiche Navy. Mar sin, fuair an t-arm 14-13 agus kammindara in--ciphako Trophy! Comhghairdeas!
  4 (French) Général de l'armée - jeu marine. Donc, l'armée avait 14-13 et en kammindara - ciphako Trophy! Félicitations!
  5 (Bosnian) General vojske - Navy igrati. Dakle, vojska je imala 14-13 i kammindara - ciphako Trophy! Čestitamo!
  6 (Kurdish (Kurmanji)) Artêşa Giştî - play Navy. Bi vî awayî, ji aliyê artêşa kir 14-13 û kammindara - ciphako Trophy! Pîrozbe!
  7 (Korean) 육군 일반 - 해군을한다. 이러한 방식으로, 군대 14-13 폴란드에 의해 - 트로피 ciphako! 축하합니다!
  8 (Kazakh) Армия генералы - және Әскери-теңіз. Осылайша, армия 14-13 Польша Trophy ciphako арқылы! Құттықтаймыз!
  9 (Malay) Ketua Tentera dan Tentera Laut. Oleh itu, tentera 14-13 oleh Poland Trophy ciphako! Tahniah!
Telephone says: Chief of Army and Navy. Therefore, the 14-13th army by the Polish Trophy ciphako! Congratulations!

 
 
2017/12/09-23:39:16: PLOTUS: Great Army - Navy Game. Army wins 14 to 13 and brings home the COMMANDER-IN-CHIEF’S TROPHY (last time was 1996). Wow! Congratulations!
  1 (Azerbaijani) Böyük Ordu - Donanma Oyunu. Ordu 14-dən 13-ə qaldı və evə KOMANDER-BÖLGƏNİN TROFİ (son dəfə 1996-cı il) gətirir. Heyrət! Vay! Təbrik edirik!
  2 (Macedonian) Големата армија - морнарица игра. Армијата остана дома 14-13 Komander-РЕГИОН трофеј (минатата 1996) носи. Изненадувачки! За жал! Алал да му е!
  3 (Maori) Army nui - Navy kēmu. noho te ope i te kāinga 14-13 Komander-rohe taonga (whakamutunga 1996) hopoi. Koinei! Aue! Mihi!
  4 (Italian) capo dell'esercito - Navy gioco. Il padrone di casa 14-13 Komander negozio locale (ultimo 1996) porta con sé. Questo! Oh! Complimenti!
  5 (Azerbaijani) Army baş - Navy oyun. host 14-13 Komander yerli mağaza (son 1996) gətirir. This! Oh! Təbrik edirik!
  6 (Malagasy) Jeneraly ny Tafika - tafika an-dranomasina lalao. 14-13 Komander hampiantrano ny fivarotana an-toerana (tamin'ny 1996) dia mitondra. Izany! Oh! Arahabaina!
  7 (Georgian) გენერალური არმიის, საზღვაო თამაში. 14-13 Komander მოუტანს ადგილობრივ ბაზარზე (1996 წელს). ეს! Oh! გილოცავთ!
  8 (Pashto) د پوځ، د سمندري ځواکونو جنرال لوبه. 14-13 Komander محلي بازار راوړي (په 1996). دا! Oh! مبارک شه!
  9 (Yoruba) Gbogbogbo game Army, Ọgagun. 14-13 Komander mu agbegbe oja (ni 1996). Yi! Oh! Oriire!
Telephone says: General game Army, Navy. 14-13 Komander to our local market (in 1996). Do this! Oh! Lucky!

 
 
2017/12/09-23:14:34: PLOTUS: .@daveweigel of the Washington Post just admitted that his picture was a FAKE (fraud?) showing an almost empty arena last night for my speech in Pensacola when, in fact, he knew the arena was packed (as shown also on T.V.). FAKE NEWS, he should be fired.
  1 (Danish) . # daveweigel af Washington Post indrømmede bare, at hans billede var et FAKE (svindel?), der viste en næsten tom arena i aftes for min tale i Pensacola, da han faktisk vidste, at arenaen var pakket (som også vist på tv). FAKKENDE NYHEDER, han skulle blive fyret.
  2 (Hindi) । # Daveweigel वाशिंगटन पोस्ट ने स्वीकार किया है कि अभी उनकी छवि एक नकली (धोखाधड़ी?) यही कारण है कि कल रात एक लगभग खाली मैदान से पता चला है पेंसाकोला में अपने भाषण के लिए जब वह वास्तव में जानता था कि मैदान भरा हुआ था (जो भी टेलीविजन पर दिखाया गया है) था। FAKKENDE समाचार, वह निकाल दिया जाना चाहिए।
  3 (Corsican) . # Daveweigel Washington Post ammissu chi avà u so imagine hè una uniforma (tradisce?) Chì hè per quessa stanotti mustrò un campu quasi viotu di i so assassini in Pensacola quandu si sapia veru chì a terra hè piena ( chì fù dinù teatru nant'à televisione). notizie FAKKENDE, ch'ellu deve esse puniti.
  4 (Zulu) . # Daveweigel Washington Post wavuma ukuthi manje ngomfanekiso wakhe is mbumbulu (ukukopela?) Yingakho izolo ebusuku yabonisa inkambu cishe ezingenalutho obulale lakhe Pensacola uma wazi lapho phansi igcwele (okuyinto naye waboniswa ku ithelevishini). FAKKENDE izindaba, kumele wawajezisa.
  5 (Slovak) , # Daveweigel Washington Post pripustil, že teraz je jeho obraz je imitácia (podvod?) To je dôvod, prečo v noci ukázal prázdnej poľa o vraždu svojej Pensacola, keď viete, kde krajina je plná (ktorý bol tiež v televízii). FAKKENDE správy, musí byť potrestaný.
  6 (Icelandic) , # Daveweigel Washington Post viðurkenndi að nú er ímynd hans eftirlíkingu (gabb?) Þess vegna gærkvöldi sýndi tómt sviði fyrir morð á Pensacola hans þegar þú veist hvar landið er fullt (sem var einnig á sjónvarpinu). FAKKENDE skilaboð verður refsað.
  7 (Georgian) # Daveweigel Washington Post აღიარა, რომ ახლა მისი იმიჯი სიმულაციური (ხუმრობა?) სწორედ ამიტომ ღამით აჩვენა ცარიელი ველი მკვლელობაში მისი Pensacola როცა იცი, მიწის სავსეა (რომელიც ასევე ტელევიზიით). FAKKENDE შეტყობინებები დაისჯება.
  8 (Maori) uru # Daveweigel Washington Post e inaianei tona whakapakoko whaihanga (kata?) Ko te aha whakakitea whakamutunga po he mara kau i roto i te kohuru o tona Pensacola ina mohio koe kei hea he tonu te whenua (i te mea hoki i runga i TV). Ka kia whiua ngā karere FAKKENDE.
  9 (Belarusian) West # Daveweigel Washington Post і цяпер яго імітацыя малюнка (смех?) Што зрабіў мінулай ноччу поле пустым у забойстве яго Пенсакола, калі вы ведаеце, дзе зямля (якая таксама па тэлебачанні) , І пакараць мессенджер FAKKENDE.
Telephone says: West # Daveweigel Washington Post and now his image imitation (laughter?) What did the field blank in the murder of his Pensacola last night, if you know where the land (which is also on TV), and punish the messenger FAKKENDE.

 
 
2017/12/09-22:01:45: PLOTUS: .@DaveWeigel @WashingtonPost put out a phony photo of an empty arena hours before I arrived @ the venue, w/ thousands of people outside, on their way in. Real photos now shown as I spoke. Packed house, many people unable to get in. Demand apology & retraction from FAKE NEWS WaPo! https://t.co/XAblFGh1ob
  1 (Hawaiian) . # DaveWeigel #WashingtonPost hoʻopuka i kahi kiʻi phony o kahi mau hola ma waho o koʻu hiki 'ana i kahi o ka lumi, w / miliona o nā poʻe ma waho, e hele ana i loko. Nā kiʻi i hōʻikeʻia i kēia manawa e like me kaʻu e kamaʻilio nei. ʻO ka hale i hoʻopaʻaʻia, he nui ka poʻe i hikiʻole ke komo i loko. E noi aku i ka hoʻokipa a me ka hoʻopiʻiʻiaʻana mai FAKE NEWS WaPo! https://t.co/XAblFGh1ob
  2 (English) . # DaveWeigel #WashingtonPost brings a phony of hours away from my arrival in the room, w / millions of people outside, going in. Images posted at this time are just as I'm talking. The detached house, many people are unable to enter. Ask for a welcome and alerts from FAKE NEWS! https://t.co/XAblFGh1ob
  3 (Bosnian) . # DaveWeigel #WashingtonPost donosi lažove satova od dolaska u sobu, sa milionima ljudi napolju. U ovom trenutku slike koje su objavljene su isto što i pričam. Samostojeća kuća, mnogi ljudi nisu u mogućnosti da uđu. Tražite dobrodošlicu i upozorenja od FAKE NEWS! https://t.co/XAblFGh1ob
  4 (Khmer) ។ # DaveWeigel #WashingtonPost បាននាំមកនូវនាឡិកាកុហកពីការចូលមកក្នុងបន្ទប់ដោយមានមនុស្សរាប់លាននាក់នៅខាងក្រៅ។ នៅពេលនេះមានរូបភាពដែលអាចប្រើបានគឺដូចគ្នាជាសាក្សី។ ផ្ទះបានផ្ដាច់, មនុស្សជាច្រើនមិនអាចបញ្ចូល។ កំពុងរកមើលសម្រាប់ការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅនិងការព្រមានពីការប្រឌិតមួយ! https://t.co/XAblFGh1ob
  5 (Galician) . reloxo # DaveWeigel #WashingtonPost trae a mentira de entrando na sala, con millóns de persoas de fóra. No momento en que hai imaxes que poden ser usadas é o mesmo que unha testemuña. vivendas illadas, unha morea de xente non pode entrar. Buscando unha recepción calor e un aviso da ciencia! https://t.co/XAblFGh1ob
  6 (Thai) . นาฬิกา # DaveWeigel #WashingtonPost นำโกหกเข้าไปในห้องที่มีผู้คนนับล้านออกไปข้างนอก ในขณะที่มีภาพที่สามารถใช้เป็นเช่นเดียวกับพยาน บ้านแฝด, ผู้คนจำนวนมากไม่สามารถเข้าสู่ กำลังมองหาการต้อนรับอย่างอบอุ่นและคำเตือนของวิทยาศาสตร์! https://t.co/XAblFGh1ob
  7 (Croatian) . Gledajte # DaveWeigel #WashingtonPost Ležao je vodio u prostoriju u kojoj se nalaze milijuni ljudi vani. Dok su slike mogu se koristiti kao svjedok, kao i obiteljske kuće, puno ljudi ne može ući. U potrazi za toplu dobrodošlicu i upozorenja znanosti! https://t.co/XAblFGh1ob
  8 (German) . Look # DaveWeigel #WashingtonPost Er wurde in einen Raum geführt, wo es da draußen Millionen von Menschen sind. Während die Bilder können als Zeuge verwendet werden, sowie der Familie zu Hause, geben Sie eine Menge Leute nicht. Sie suchen einen herzlichen Empfang und Warnungen der Wissenschaft! https://t.co/XAblFGh1ob
  9 (Czech) , Podívejte se # Dave Weigel #WashingtonPost Byl veden do místnosti, kde jsou tam miliony lidí. Zatímco obrazy mohou být použity jako svědek, stejně jako rodinný dům, nedávají hodně lidí. Při pohledu na vřelé přivítání a varování vědy! https://t.co/XAblFGh1ob
Telephone says: , Look # Dave Weigel #WashingtonPost He was led into a room where there are millions of people. While paintings can be used as a witness, as well as a family house, they do not give a lot of people. Looking at a warm welcome and science warning! https://t.co/XAblFGh1ob

 
 
2017/12/09-18:37:31: PLOTUS: Have a great game today, @USArmy and @USNavy - I will be watching. We love our U.S. Military. On behalf of an entire Nation, THANK YOU for your sacrifice and service! #ArmyNavyGame #USA🇺🇸 https://t.co/8m1W9rFwIh
  1 (Thai) มีเกมที่ยอดเยี่ยมในวันนี้ #USArmy และ #USNavy - ฉันจะดู เรารักทหารสหรัฐของเรา ในนามของทั้งประเทศขอขอบคุณสำหรับความเสียสละและการบริการของคุณ! #ArmyNavyGame # USA🇺🇸 https://t.co/8m1W9rFwIh
  2 (Indonesian) Sebuah permainan besar hari ini dan #USArmy #USNavy - Saya akan senang melihat militer AS kami. Atas nama seluruh negeri, terima kasih atas pengorbanan dan layanan Anda! #ArmyNavyGame # USA🇺🇸 https://t.co/8m1W9rFwIh
  3 (Punjabi) ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਖੇਡ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੈ ਅਤੇ #USArmy #USNavy - ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ. ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਬਲੀਦਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ! #ArmyNavyGame # USA🇺🇸 https://t.co/8m1W9rFwIh
  4 (Kurdish (Kurmanji)) Îro a game mezin û #USArmy #USNavy e - Ez dixwazim hez leşkerî yên Amerîkî ji bo dîtina. Di asta welat de, qurbana xwe, û spasiya we dikim ji bo xizmeta we de! #ArmyNavyGame # USA🇺🇸 https://t.co/8m1W9rFwIh
  5 (Pashto) نن، د يوه ستره لوبه او #USArmy #USNavy ده مينه - زه غواړم چې د امریکا پوځ ته وګورئ. د هېواد، د قرباني، د کچې او مونږ ستاسو لپاره ستاسو د خدمت مننه! #ArmyNavyGame # USA🇺🇸 https://t.co/8m1W9rFwIh
  6 (Kyrgyz) Бүгүнкү күндө бир оюн жана #USArmy #USNavy сүйүү - Мен АКШнын аскердик көрүп келет. өлкө, жабырлануучунун урматында денгээлде, биз силер үчүн кызмат кыл! #ArmyNavyGame # USA🇺🇸 https://t.co/8m1W9rFwIh
  7 (Kurdish (Kurmanji)) Îro, wek game #USArmy #USNavy love - Ez dixwazim ji bo dîtina leşkerî ya Amerîkî. Sipas ji bo welat, asta mexdûr de, em dê ji bo xizmeta te! #ArmyNavyGame # USA🇺🇸 https://t.co/8m1W9rFwIh
  8 (Macedonian) Денес, како игра #USArmy #USNavy љубов - Сакам да ја видам американската војска. Ви благодариме за земјата, нивото на жртвите, ние ќе ви помогнеме! #ArmyNavyGame # USA🇺🇸 https://t.co/8m1W9rFwIh
  9 (Samoan) I aso nei, e pei o le alofa taaloga #USArmy #USNavy - Ou te manao e vaai i le militeli US. Faafetai mo le atunuu, o le tulaga o le le aafia, e mafai ona tatou fesoasoani! #ArmyNavyGame # USA🇺🇸 https://t.co/8m1W9rFwIh
Telephone says: Today, like love gaming #USArmy #USNavy - I want to see the US military. Thank you for the country, in the case of being impaired, we can help! #ArmyNavyGame # USA🇺🇸 https://t.co/8m1W9rFwIh

 
 
2017/12/09-18:19:32: PLOTUS: It was my great honor to celebrate the opening of two extraordinary museums-the Mississippi State History Museum & the Mississippi Civil Rights Museum. We pay solemn tribute to our heroes of the past & dedicate ourselves to building a future of freedom, equality, justice & peace. https://t.co/5AkgVpV8aa
  1 (Hmong) Nws yog kuv txoj kev zoo siab rau kev ua koob tsheej qhib ob lub tsev kawm ntawv tshwj xeeb-Mississippi State History Museum thiab Mississippi Civil Rights Museum. Peb them nyiaj txiaj rau peb cov neeg siab phem ntawm yav dhau los & muab peb tus kheej los tsim lub neej yav tom ntej ntawm txoj kev ywj pheej, sib luag, kev ncaj ncees & kev thaj yeeb. https://t.co/5AkgVpV8aa
  2 (Hungarian) Ez az én boldog ünneplés nyitott két iskola speciális Mississippi State History Museum és a Mississippi Polgárjogi Múzeum. Mi fizetett a képmutatás, a múlt és a saját építeni a jövőben a szabadság, az egyenlőség, az igazságosság és a béke. https://t.co/5AkgVpV8aa
  3 (Punjabi) ਇਹ ਮੇਰਾ ਖੁਸ਼ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਥ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦੋ ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਸਟੇਟ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦੇ ਪਖੰਡ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ, ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਅਮਨ ਦੇ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ. https://t.co/5AkgVpV8aa
  4 (Spanish) Está abierto de dos Museo de Historia del Estado de Mississippi y de escuela en Mississippi Museo de Derechos Civiles con mi celebración feliz. Nos hemos de pagar más allá de la hipocresía y de la libertad, la igualdad, la justicia y construir un futuro de paz. https://t.co/5AkgVpV8aa
  5 (French) Il est ouvert deux Musée de l'histoire et l'école Mississippi State dans le Mississippi Civil Rights Museum avec ma célébration heureuse. Nous devons payer au-delà de l'hypocrisie et de la liberté, l'égalité, la justice et construire un avenir de paix. https://t.co/5AkgVpV8aa
  6 (Indonesian) Hal ini terbuka baik Museum Sejarah dan Sekolah Negeri Mississippi di Mississippi Sipil Rights Museum dengan perayaan bahagia saya. Kami harus membayar di luar kemunafikan dan kebebasan, kesetaraan, keadilan dan membangun masa depan yang damai. https://t.co/5AkgVpV8aa
  7 (Haitian Creole) Li louvri a tou de nan mize a, Istwa ak Lekòl Leta Mississippi nan Mississippi Dwa Sivil Mize ak selebrasyon kè kontan m 'yo. Nou te gen yo peye soti ipokrizi a yo epi ak libète, egalite, jistis ak bati yon avni lapè. https://t.co/5AkgVpV8aa
  8 (English) It is open to both the Museum, History and Mississippi State Park of Mississippi Civil Rights Museum and my happy celebration. We had to pay out the hypocrisy and freedom, equality, justice and building a peaceful future. https://t.co/5AkgVpV8aa
  9 (Japanese) 博物館、歴史、ミシシッピ州立公園、ミシシッピ市民権博物館、そして私の幸せなお祝いにもオープンしています。私たちは、偽善と自由、平等、正義、そして平和な未来を築く必要がありました。 https://t.co/5AkgVpV8aa
Telephone says: It is open to the museum, history, Mississippi State Park, the Mississippi citizenship museum, and my happy celebration. We needed to build hypocrisy and freedom, equality, justice, and a peaceful future. https://t.co/5AkgVpV8aa

 
 
2017/12/09-15:45:48: PLOTUS: Heading to the great state of Mississippi at the invitation of their popular and respected Governor, @PhilBryantMS. Look forward to seeing the new Civil Rights Museum!
  1 (Yoruba) Ti nlọ si ipo nla ti Mississippi ni pipe ti Gomina olokiki wọn ti o bọwọ, #PhilBryantMS. Ṣiyesi siwaju lati ri titun Ile-iṣẹ Rights Rights Ilu!
  2 (Sesotho) Tsoelang pele boemo ba Mississippi moholo tlatsa Musisi bona tummeng la ho hlompha, #PhilBryantMS. Ṣiyesi labalabela ho bona le lecha Litokelo Litokelo Center City!
  3 (Catalan) condició progressiva Mississippi governador omplir el seu gran fama de respecte, #PhilBryantMS. Ṣiyesi ansiosos per veure els nous drets Drets Center City!
  4 (Tamil) மிசிசிப்பி ஆளுநர் நிலையில் படிப்படியாக அவரது புகழ் மரியாதை நிரப்ப #PhilBryantMS. புதிய உரிமைகள் உரிமைகள் மையம் பெருநகரம் பார்க்க ஆவலாக Ṣiyesi!
  5 (Yiddish) מיסיסיפּי גובערנאטאר ס צושטאַנד ביסלעכווייַז פּלאָמבירן די רעספּעקט פון זייַן שעם #פילבריאַנטמס. צענטער סיטי איז יקסייטאַד צו זען די נייַ רעכט, די רעכט ṣייעסי!
  6 (Kyrgyz) Миссисипи губернаторунун абалы акырындык менен анын кадыр-# filbryantms урмат толтурат. Борбор шаары жаңы укугу, көз көрүп абдан кубандым болот!
  7 (Amharic) ሚሲሲፒ ገዢው ሁኔታ ቀስ በቀስ የራሱን ክብር # filbryantms ዓላማ ጥለን. በአዲሱ ህግ ዋና ከተማ ማየት ደስተኛ ይሆናል!
  8 (Tamil) மிசிசிப்பி ஆளுநர் நிலையைப் படிப்படியாக தனது சொந்த மகிமை # filbryantms நோக்கம் கைவிட. புதிய சட்டம் தலைநகர் பார்க்க சந்தோஷமாக இருக்கும்!
  9 (Albanian) Guvernatori i shtetit të Misisipit për qëllim të braktisë gradualisht vetë lavdinë # filbryantms tij. Ligji i ri do të jenë të lumtur për të parë kryeqytetin!
Telephone says: The governor of the state of Mississippi for the purpose of gradually abandoning his glory himself # filbryantms. The new law will be happy to see the capital!

 
 
2017/12/09-13:21:25: PLOTUS: CNN’S slogan is CNN, THE MOST TRUSTED NAME IN NEWS. Everyone knows this is not true, that this could, in fact, be a fraud on the American Public. There are many outlets that are far more trusted than Fake News CNN. Their slogan should be CNN, THE LEAST TRUSTED NAME IN NEWS!
  1 (Maltese) Is-slogan ta 'CNN huwa CNN, L-ISEM AKTAR TRUSTAT FL-AĦBARIJIET. Kulħadd jaf li dan mhux minnu, li dan jista ', fil-fatt, ikun frodi fuq il-Pubbliku Amerikan. Hemm ħafna ħwienet li huma ferm aktar fdati minn Fake News CNN. L-islogan tagħhom għandu jkun CNN, L-ISFIN L-AKTAR TRUSTED FI NOTI!
  2 (Maori) Ko te pepeha o CNN ko CNN, MOST TRUSTAT ingoa IN TE NEWS. Katoa e matau e kore he pono tenei, i taea, i roto i te meka, he tinihanga tenei i runga i te iwi whānui American. He maha toa e e tawhiti atu whakawhirinaki e rūpahu CNN News. kia waiho ratou pepeha CNN, te Whirinaki ISFIN MOST I NOTES!
  3 (Yiddish) די קלינגוואָרט פון קנן און קנן, טרוסטאַט נאָמען רובֿ אין די news. אַלע וויסן אַז דאָס איז נישט אמת, עס קען, אין פאַקט, דעם קונץ אויף די אמעריקאנער ציבור. פילע סטאָרז רעלי העט מער שווינדל קנן News. זיי זאָל זיין אַזוי צו זאָגן: קנן, טרוסטעד יספין רובֿ נאָטעס!
  4 (Irish) An mana na CNN agus CNN, trustat ainm is mó sa nuacht. Gach Tá a fhios nach bhfuil sé seo fíor, go d'fhéadfadh, i ndáiríre, an cleas ar phobal Mheiriceá. Go leor siopaí Reli i bhfad níos falsa CNN News. Ba chóir iad a rá, CNN, Iontaofa isfin mó Nótaí!
  5 (Tamil) சிஎன்என் மற்றும் சிஎன்என் என்ற கோட்பாட்டின்படி, செய்தி உள்ள trustat மிகப்பெரிய பெயராக. அனைத்தும், இந்த உண்மை அல்ல தெரியும் சாத்தியமிருக்கிறது, உண்மையில், அமெரிக்க பொதுமக்களை தந்திரம். பல அங்காடிகளில் Reli மிகவும் போலி சிஎன்என் நியூஸ். அவர்கள், சிஎன்என், மிக நம்பகமான isfin குறிப்புக்கள் சொல்ல வேண்டும்!
  6 (Polish) CNN i motto CNN, trustat największe nazwisko w komunikacie. Wszystko to było możliwe, że nie jest prawdą, w rzeczywistości oszukać amerykańskiej opinii publicznej. Wiele sklepów Fałszywe CNN RELI też. Oni CNN, najbardziej zaufany isfin mają do powiedzenia!
  7 (Bosnian) CNN i CNN moto, trustat najveće ime u poruci. Sve je to bilo moguće, to nije istina, u stvari, da prevare američkoj javnosti. Mnoge trgovine i RELI Lažni CNN. Oni su CNN, Najpouzdanije isfin da kažem!
  8 (Corsican) Suez è Suez muttu, trustat Scurcola nomu in u missaghju. Tutti stu hè pussibule, ùn hè vera, in fatti, a burlatu u publicu American. Parechje butteghe è Zumpa RELI Suez. Iddi Suez, isFinite più fede à dì!
  9 (Tajik) Суэтс ва шиори Суэтс, trustat бузургтарин ном дар паём. Ҳамаи ин мумкин аст, ин рост аст, ки дар асл, ба фиреб амрикоӣ. Бисёре аз мағозаҳо ва қалбакӣ RELI Суэтс. Онҳо Суэтс, isFinite имони бештар мегӯянд!
Telephone says: Suits and Swords, trust the biggest name in the message. All this is possible, it is true that in fact, the American deceased. Many stores and fake RELI Swans. They say Sweet, isFinite more faith!

 
 
2017/12/09-13:02:23: PLOTUS: Fake News CNN made a vicious and purposeful mistake yesterday. They were caught red handed, just like lonely Brian Ross at ABC News (who should be immediately fired for his “mistake”). Watch to see if @CNN fires those responsible, or was it just gross incompetence?
  1 (Myanmar (Burmese)) အတုသတင်းများက CNN မနေ့ကတစ်ဦးဆိုးနှင့်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိအမှားဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သူတို့ကပဲ (ချက်ချင်းသူ၏ "အမှား" ကိုပစ်ခတ်ရပါမည်သူ) Credit: ABC သတင်းမှာအထီးကျန်ဘရိုင်ယန်ရော့စ်ကဲ့သို့အနီရောင်လက်ဖမ်းမိခဲ့သည်။ #CNN တာဝန်ရှိသူတွေကိုမီးလျှင်ကြည့်ဖို့ Watch, သို့မဟုတ်ပါကယ့်စုစုပေါင်းအရည်အချင်းမရှိခဲ့သလဲ
  2 (Macedonian) На лажни вести Ен-Ен вчера тој направи голема грешка и намерно. Тие веднаш (кој треба да биде отпуштен од работа за неговата "грешка") Кредит: ABC вести како осамен Брајан Рос беше фатен рака. #CNN функционери да се види дали часовникот оган, или вкупно недостаток на квалификации не
  3 (Igbo) The adịgboroja ozi ọma CNN ụnyaahụ o mere a akamba ndudue na ụma. Ha ozugbo (nke a ga-Sacked maka ya "ndudue") Ebe E Si Nweta: ABC ozi ọma dị ka owu na-ama Brian Ross e jidere n'aka. #CNN isi ahụ ma ọ bụrụ na elekere ọkụ, ma ọ bụ ngụkọta enweghị ruru eru ime
  4 (Uzbek) soxta axborot CNN kecha u katta xatoga yo'l va o'smirlar qildi. Ular zudlik bilan (uning "xato" uchun Ishdan bo'shatilgan etiladi) Kredit: ABC News sifatida yolg'iz Brayan Ross hibsga olindi. #CNN deb, agar bir soat, yoki malakali umumiy yo'qligi
  5 (Chichewa) nkhani zonama kuti CNN dzulo, anapanga chibwana ndi Chalk. Nthawi yomweyo (chifukwa cha "cholakwa" monga zipolopolo) Mawu: ABC News Brian Ross anamangidwa yekha. #CNN ngati ola limodzi, kapena kusowa oyenerera
  6 (Sinhala) බව සීඑන්එන් ඊයේ බොරු කතා, වරදක් හා උපාංග විය. එම අවස්ථාවේ දී ක්රෙඩිට් (මන්ද ෂෙල් වෙඩි ලෙස "වැරදි" ගැන): ඒබීසී ප්රවෘත්ති බ්රයන් රොස් තමා අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ. පැය වගේ #CNN, හෝ සුදුසු නොමැති
  7 (Chinese (Traditional)) CNN昨日表示,虛假,錯誤及配件是。同時信貸(為在“錯誤的”砲擊):布賴恩·羅斯,ABC新聞,他已被逮捕。小時,因為#CNN,或不適合
  8 (Yoruba) CNN si wi lana, eke, ti ko tọ ati awọn ẹya ẹrọ bẹẹni. Ni akoko kanna gbese (bi ninu awọn "ti ko tọ si" shelling): Brian Ross, ABC News, o ti a mu. Wakati nitori #CNN, tabi jẹ ko dara
  9 (Javanese) CNN ngandika wingi, palsu, salah lan aksesoris ya. Ing wektu kredit padha (ing "salah" shelling): Brian Ross, ABC News, piyambakipun dipuntahan. jam #CNN, utawa ora cocok
Telephone says: CNN said yesterday, false, wrong and accessories yes. At the same time the loan (in "wrong" shelling): Brian Ross, ABC News, he was escorted. hour #CNN, or no match

 
 
2017/12/09-12:52:18: PLOTUS: A big contingent of very enthusiastic Roy Moore fans at the rally last night. We can’t have a Pelosi/Schumer Liberal Democrat, Jones, in that important Alabama Senate seat. Need your vote to Make America Great Again! Jones will always vote against what we must do for our Country.
  1 (Chichewa) Akuluakulu achikondi a Roy Moore pamsonkhanowo usiku watha. Sitingakhale ndi Democrat, Jones, mu mpando waukulu wa Alabama Senate. Ndikufuna voti Yanu Yakupangani Ambiri Kuwonanso! Jones nthawi zonse adzasankha zomwe tikuyenera kuchita kudziko lathu.
  2 (Irish) An grá Roy Moore ag an gcruinniú aréir. Ní féidir linn Democrat, Jones, cathaoirleach an méid de na Alabama Seanad. Ba mhaith liom Dearbhófar do vótáil an chuid is mó éisteacht! Jones a roghnú i gcónaí cad ba mhaith linn a dhéanamh ar ár dtír.
  3 (Lithuanian) Meilė Roy Moore posėdyje praėjusią naktį. Mes negalime demokratų Jones, pirmininkas Alabamos Senato dydžio. Noriu balsuoti bus dauguma klausytis! Jones visada pasirinkti, ką norime mūsų šalyje.
  4 (Norwegian) Elsker Roy Moore på møtet i går kveld. Vi kan ikke demokratene Jones, leder av Alabama Senatet i størrelse. Jeg ønsker å lytte til flertall vil være! Jones alltid velge hva vi ønsker vårt land.
  5 (Spanish) Amor Roy Moore en la reunión de anoche. No podemos demócratas Jones, presidente del Senado de Alabama en tamaño. Quiero escuchar a la mayoría será! Jones siempre elige lo que queremos nuestro país.
  6 (Swahili) Upendo Roy Moore katika mkutano wa mwisho wa usiku. Democrats hawawezi Jones, rais wa Alabama Seneti kwa ukubwa. Nataka kusikia zaidi itakuwa! Jones daima kuchagua nini tunataka nchi yetu.
  7 (Uzbek) uchrashuvda so'nggi kecha-Roy Mur ko'raman. Demokratlar mumkin emas Jones, hajmi Alabama Senatining prezidenti. Men bo'ladi ko'proq eshitishni istamayman! Jones har doim biz mamlakatni keragini tanlang.
  8 (Greek) Λατρεύω συνάντησης χθες το βράδυ στο Roy Moore. Δημοκρατικοί δεν μπορούν Jones, πρόεδρος της Αλαμπάμα Γερουσίας. Δεν θέλω να ακούσω περισσότερα! Jones ήταν ανέκαθεν η χώρα που θέλουμε.
  9 (Gujarati) હું રોય મૂરે છેલ્લા રાત બેઠક ગમે છે. ડેમોક્રેટ્સ જોન્સ કરી શકતા નથી, અલાબામા સેનેટ પ્રમુખ. મને વધુ સાંભળવા નહિં માંગો! જોન્સ હંમેશા સ્થળ અમે માંગો છો કરવામાં આવી છે.
Telephone says: I like Roy Moore sitting last night. Democrats can not do Jones, Alabama Senate President Do not want to hear me more! Jones has always been the place we want.

 
 
2017/12/09-12:41:39: PLOTUS: GREAT EVENING last night in Pensacola, Florida. Arena was packed to the rafters, the crowd was loud, loving and really smart. They definitely get what’s going on. Thank you Pensacola!
  1 (Bengali) গত রাতে পেন্সাকোলা, ফ্লোরিডাতে বৃহস্পতিবার রাতে এরিনা রাস্তায় আবদ্ধ ছিল, ভিড় জোরালো ছিল, প্রেমময় এবং সত্যিই স্মার্ট। তারা অবশ্যই কি ঘটছে তা পেতে। ধন্যবাদ পেন্সাকোলা!
  2 (Yoruba) Kẹhin alẹ, Pensacola, Florida on Thursday night, Arena ti a dè to awọn ita, awọn enia si wà rara, ife ati ki o gan smati. Nwọn esan ko gba ohun ti ṣẹlẹ. Pensacola O ṣeun!
  3 (Icelandic) Í gærkvöldi, Pensacola, Florida á fimmtudagskvöldið, Arena var í götunni, fólkið var hávær, elska og mjög klár. Þeir vissulega ekki fá það sem gerðist. Pensacola Takk!
  4 (Lao) ໃນຕອນກາງຄືນທີ່ຜ່ານມາ, Pensacola, Florida ໃນຕອນກາງຄືນວັນພະຫັດ, ສະຫນາມກິລາແມ່ນຢູ່ໃນຖະຫນົນຫົນທາງ, ທີ່ແອອັດແມ່ນ loud, ຮັກແລະ smart ຫຼາຍ. ພວກເຂົາແນ່ນອນວ່າຈະບໍ່ໄດ້ຮັບສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ. ເພນຊາໂຄລາຂໍຂອບໃຈ!
  5 (Lithuanian) Praėjusią naktį, Pensacola, Florida, ketvirtadienio naktį, stadionas yra kelyje, minia garsiai, ir labai protingas. Jie tikrai nebus vyksta. Pensakola Ačiū!
  6 (Myanmar (Burmese)) နောက်ဆုံးညပန်ဆာကိုလာ, ဖလော်ရီဒါ, ကြာသပတေးနေ့ညဉ့်တွင်, အားကစားကွင်းလမ်း, ကျယ်သောအသံနှင့်အလွန်စမတ်လူအစုအဝေးဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကဆက်ဆက်သွားလိမ့်မည်မဟုတ်။ ပန်ဆာကိုလာ Thank you!
  7 (Danish) Senest Pensacola, Florida, torsdag aften, Stadium Road, er højt og meget smart menneskemængde. De vil ikke fortsætte. Pensacola Tak!
  8 (French) Dernières Pensacola, Floride, jeudi soir, Road Stadium, est foule bruyante et très intelligent. Ils ne vont pas continuer. Pensacola Merci!
  9 (Korean) 최신 펜사콜라, 플로리다 목요일 밤 도로 경기장은 소음이 매우 똑똑한 군중입니다. 그들은 계속하지 않을 것이다. 펜사콜라 감사합니다!
Telephone says: The latest Pensacola, Florida Thursday Night Road Stadium is a very noisy crowd. They will not continue. Thank you Pensacola!

 
 
2017/12/09-06:06:03: PLOTUS: We believe that every American should stand for the National Anthem, and we proudly pledge allegiance to one NATION UNDER GOD! https://t.co/r2ITtWwfVs
  1 (German) Wir glauben, dass jeder Amerikaner für die Nationalhymne stehen sollte, und wir sind stolz darauf, einer NATION UNTER GOTT treu zu sein! https://t.co/r2ITtWwfVs
  2 (Sesotho) Re lumela hore mong le e mong American lokela ho ema bakeng sa pina ea sechaba, 'me re motlotlo hore re tšepahale ho SECHABA TLAS'A MOLIMO! https://t.co/r2ITtWwfVs
  3 (Yiddish) מיר גלויבן אַז יעדער אמעריקאנער זאָל שטיין פֿאַר די נאציאנאלע הימען, און מיר זענען שטאָלץ צו זיין געטרייַ צו פאָלק אונטער גאָט! https://t.co/r2ITtWwfVs
  4 (Azerbaijani) Biz hər American himni üçün durmaq lazımdır ki, və biz Allahın altında millətə həsr olunacaq fəxr edirik! https://t.co/r2ITtWwfVs
  5 (Nepali) हामी अमेरिकी राष्ट्रिय गान लागि खडा गर्नुपर्छ, र हामी परमेश्वरको अन्तर्गत राष्ट्र समर्पित गर्न गर्व! https://t.co/r2ITtWwfVs
  6 (Lithuanian) Turime atsistoti už Amerikos himną, ir mes didžiuojamės galėdami skirti tautą pagal Dievo! https://t.co/r2ITtWwfVs
  7 (Hmong) Peb yuav tsum sawv ntsug rau lub American national anthem, thiab peb yeej txaus siab rau cov neeg ntawm Vajtswv! https://t.co/r2ITtWwfVs
  8 (Turkish) Biz Amerikan Ulusal marş için durmak gerekir ve Tanrı'nın insanlar için mutluyuz! https://t.co/r2ITtWwfVs
  9 (Greek) Πρέπει να σταθεί για τον αμερικανικό εθνικό ύμνο, και είμαστε ευτυχείς για το λαό του Θεού! https://t.co/r2ıttwwfvs
Telephone says: He must stand for the American national anthem, and we are happy for the people of God! https://t.co/r2ıttwwfvs

 
 
2017/12/09-04:46:06: PLOTUS: This is your land, this is your home, and it's your voice that matters the most. So speak up, be heard, and fight, fight, fight for the change you've been waiting for your entire life! MERRY CHRISTMAS and THANK YOU Pensacola, Florida! https://t.co/geWGzpzRp6
  1 (Catalan) Aquesta és la vostra terra, aquesta és la vostra llar, i és la vostra veu la que més importa. Així que parleu, escoltin i lluiten, lluiten, lluiten pel canvi que ha estat esperant per tota la seva vida! FELIÇ DE NADAL I GRÀCIES Pensacola, Florida! https://t.co/geWGzpzRp6
  2 (Japanese) これはあなたの土地で、これはあなたの家、そして最も重要なあなたの声です。だから、スピーキング、リスニング、すべてのあなたの人生を待っている変更のために戦う、戦う、戦います! MERRY CHRISTMAS ANDペンサコーラ、フロリダ州をありがとうございました! https://t.co/geWGzpzRp6
  3 (Haitian Creole) Sa a se peyi nou an, sa a se kay ou ak pi enpòtan vwa ou ,. Se konsa, pale, koute, goumen pou chanjman sa yo ke tout yo ap tann pou lavi ou, goumen, goumen! Jwaye Nwèl ak Pensacola, Mèsi pou eta a nan Florid! https://t.co/geWGzpzRp6
  4 (Slovak) Toto je naša krajina, to je váš domov a čo je najdôležitejšie, váš hlas,. Aby som tak povedal, počúvať, bojovať za zmeny, ktoré všetci čakajú na svoj život, boj, boj! Veselé Vianoce a Pensacola, vďaka za stavu Floridy! https://t.co/geWGzpzRp6
  5 (Arabic) هذا هو بلدنا، وهذا هو منزلك والأهم من ذلك، صوتك،. إذا جاز التعبير، للاستماع، للقتال من أجل التغييرات التي نحن جميعا في انتظار حياتك، قتال، قتال! عيد ميلاد سعيد وبينساكولا، وذلك بفضل ولاية فلوريدا! https://t.co/geWGzpzRp6
  6 (Shona) Ichi nyika yedu, ichi ndiwo musha wako uye Chikurukuru, izwi rako,. Saka kutaura, kuteerera, kurwira shanduko tose vakamirira upenyu hwako, kurwisa, kurwa! Holiday Merry Washington, nemhaka mamiriro Florida! https://t.co/geWGzpzRp6
  7 (Cebuano) Kini mao ang atong nasud, kini mao ang imong balay, ug kini daku, ang imong tingog,. Mao nga sa pagsulti, sa pagpaminaw, sa pagluwas sa mga kausaban nga atong na naghulat alang sa imong kinabuhi, makig-away, sa pagpakig-away! Holiday Merry Washington, tungod kay ang estado sa Florida! https://t.co/geWGzpzRp6
  8 (Norwegian) Dette er vårt land, dette er ditt hus, og det var flott, stemmen din,. Så å si, å lytte, å levere den forandringen vi venter på livet ditt, kjempe, kjempe! Holiday God Washington, fordi delstaten Florida! https://t.co/geWGzpzRp6
  9 (Macedonian) Ова е наша земја, ова е вашата куќа, и тоа беше голем, вашиот глас,. Така да се каже, да се слуша, да се испорача промената што се чека за вашиот живот, се борат, се борат! Холидеј Добар Вашингтон, поради состојбата на Флорида! https://t.co/geWGzpzRp6
Telephone says: This is our country, this is your house, and it was great, your voice. So to say, to listen, to deliver the change that is waiting for your life, fight, fight! Holiday Good Washington, due to the state of Florida! https://t.co/geWGzpzRp6

 
 
2017/12/09-01:04:16: PLOTUS: Just arrived at the Pensacola Bay Center. Join me LIVE on @FoxNews in 10 minutes! #MAGA https://t.co/RQFqOkcpNV
  1 (Lithuanian) Tiesiog atvyko į Pensacola įlankos centrą. Prisijunkite prie LIVE į #FoxNews per 10 minučių! # MAGA https://t.co/RQFqOkcpNV
  2 (Telugu) జస్ట్ Pensacola బే మధ్యలో వచ్చారు. 10 నిమిషాల్లో #FoxNews ప్రత్యక్ష చేరండి! # మాగా https://t.co/RQFqOkcpNV
  3 (Igbo) Dị nnọọ rutere Pensacola Bay. Jikọọ #FoxNews ndụ n'ime 10 nkeji! # Maga https://t.co/RQFqOkcpNV
  4 (Lao) ມາຮອດພຽງແຕ່ຢູ່ໃນ Pensacola Bay. ເຂົ້າຮ່ວມ #FoxNews ດໍາລົງຊີວິດພາຍໃນ 10 ນາທີ! # Maga https://t.co/RQFqOkcpNV
  5 (Arabic) وصلت لتوها في بينساكولا خليج. تاريخ #FoxNews تعيش في غضون 10 دقيقة! # ماغا https://t.co/RQFqOkcpNV
  6 (Tajik) Танҳо дар Пенсакола Bay омад. Санаи #FoxNews дар давоми 10 дақиқа зиндагӣ! # Maga https://t.co/RQFqOkcpNV
  7 (Korean) 만 펜사콜라 베이한다. #FoxNews에 10 분 이내에 살고있다! # 마가 https://t.co/RQFqOkcpNV
  8 (Corsican) Solu à Pensacola Bay. Live in 10 minuti di u #FoxNews! # Mark https://t.co/RQFqOkcpNV
  9 (Czech) Pouze v Pensacola Bay. Žít za 10 minut #FoxNews! # Mark https://t.co/RQFqOkcpNV
Telephone says: Only in Pensacola Bay. Live in 10 minutes #FoxNews! # Mark https://t.co/RQFqOkcpNV

 
 
2017/12/08-23:25:06: PLOTUS: On my way to Pensacola, Florida. See everyone soon! #MAGA https://t.co/ijwxVSYQ52
  1 (Bengali) পেন্সাকোলা আমার ফ্লোরিডা যাওয়ার পথে শীঘ্রই সবাই দেখুন! # ম্যাগা https://t.co/jwxVSYQ52
  2 (Filipino) Hindi magtatagal, ang lahat ng mga paraan upang Pensacola, Florida na makita ako! # Myaga https://t.co/jwxVSYQ52
  3 (Gujarati) ટૂંક સમયમાં, Pensacola, ફ્લોરિડા બધી રીતે મને જોવા! # Myaga https://t.co/jwxVSYQ52
  4 (Amharic) በቅርቡ, ፔንሳኮላ, ፍሎሪዳ መንገዱን ሁሉ እኔን ለማየት! # Myaga https://t.co/jwxVSYQ52
  5 (Bulgarian) Скоро, Пенсакола, Флорида, по целия път до мен! # Myaga https://t.co/jwxVSYQ52
  6 (Shona) Nokukurumidza, Washington, Florida, zvose nzira kwandiri! # Myaga https://t.co/jwxVSYQ52
  7 (Kazakh) Көп ұзамай, Вашингтон, Флорида, маған барлық жол! # Myaga https://t.co/jwxVSYQ52
  8 (Chinese (Traditional)) 不久,華盛頓州,佛羅里達州,一路給我! #Myaga https://t.co/jwxVSYQ52
  9 (Greek) Σύντομα, Ουάσιγκτον, Φλόριντα, σε όλη τη διαδρομή μου! #Myaga https://t.co/jwxVSYQ52
Telephone says: Soon, Washington, Florida, all the way! #Myaga https://t.co/jwxVSYQ52

 
 
2017/12/08-19:02:28: PLOTUS: “The unemployment rate remains at a 17-year low of 4.1%. The unemployment rate in manufacturing dropped to 2.6%, the lowest ever recorded. The unemployment rate among Hispanics dropped to 4.7%, the lowest ever recorded...” @SecretaryAcosta @USDOL https://t.co/vou28s0yHN
  1 (Georgian) "უმუშევრობის დონე 17 წლის დაბალია 4.1% -ს. წარმოების უმუშევრობა 2.6% -მდე შემცირდა, რაც ყველაზე დაბალია. Hispanics შორის უმუშევრობის მაჩვენებელი დაეცა 4.7%, ყველაზე დაბალი ოდესმე ჩაწერილი ... "#SeccretaryAcosta #USDOL https://t.co/vou28s0yHN
  2 (Korean) "4.1 %에서 17 년 낮은 실업률. 생산 실업률 2.6 %, 최저이다. 실업률 사이 스페인 4.7 % 기록상 최저로 떨어졌다 ..."#SeccretaryAcosta #USDOL https://t.co / vou28s0yHN
  3 (Persian) "4.1٪ 17 ساله نرخ بیکاری پایین میزان تولید بیکاری 2.6 درصد، پایین ترین اسپانیا بین نرخ بیکاری 4.7 درصد رسید که پایین ترین در تاریخ ثبت شده است ..." # SeccretaryAcosta #USDOL https://t.co / vou28s0yHN
  4 (Khmer) "4.1% អត់ការងារធ្វើ 17 ឆ្នាំអត្រាអត់ការងារធ្វើទាប 2,6 ភាគរយដែលជាអត្រាគ្មានការងារធ្វើទាបបំផុត 4,7 ភាគរយរវាងអេស្ប៉ាញបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តបានកត់ត្រាបាន ... " # SeccretaryAcosta #USDOL https://t.co / vou28s0yHN
  5 (Bengali) "4.1 শতাংশ বেকার 17 বছরের কম বেকারত্ব 2.6 শতাংশ হার, যা 4.7 শতাংশ সর্বনিম্ন বেকারত্বের হার মধ্যে স্পেন নথিভুক্ত ইতিহাসের তাদের সর্বনিম্ন স্তর খোলস ..." # SeccretaryAcosta #USDOL https://t.co / vou28s0yHN
  6 (Galician) "Desempregados 17 anos de baixa de 4,1 por cento, a taxa de paro do 2,6 por cento, que é a menor taxa de paro do 4,7 por cento rexistrado na historia de España caeu para o seu nivel máis baixo ..." # SeccretaryAcosta #USDOL https://t.co / vou28s0yHN
  7 (Romanian) „Șomer 17 ani scăzut de 4,1 la sută, rata șomajului de 2,6 la sută, care este cea mai mică rată a șomajului de 4,7 la sută înregistrată în istoria Spaniei a scăzut la cel mai scăzut nivel. .. „# SeccretaryAcosta #USDOL https://t.co / vou28s0yHN
  8 (Mongolian) "Ажилгүй 17 жилийн 4.1 хувь, 2.6 хувь, ажилгүйдлийн түвшин 4.7 хувь Испанийн түүхэнд тэмдэглэгдсэн хамгийн бага ажилгүйдлийн түвшин хамгийн доод түвшинд хүртэл буурсан юм бага. .. "# SeccretaryAcosta #USDOL https://t.co / vou28s0yHN
  9 (Armenian) «Գործազուրկ 17-ամյա 4.1 տոկոսը, գործազրկության մակարդակը, 2.6% -ը, 4.7% -ը, իսկ գործազրկության մակարդակը նվազել է ամենացածր մակարդակի վրա, իսկ ամենացածր արձանագրվել է պատմության Իսպանիայի» # SeccretaryAcosta #USDOL https://t.co / vou28s0yHN
Telephone says: "The unemployment rate of 17 percent is 4.1 percent, the unemployment rate is 2.6 percent, 4.7 percent, and the unemployment rate has dropped to the lowest level, and the lowest recorded in Spanish history." # SeccretaryAcosta #USDOL https://t.co/vou28s0yHN

 
 
2017/12/08-17:46:22: PLOTUS: MAKE AMERICA GREAT AGAIN! https://t.co/64a93S07s7
  1 (Italian) FAI AMERICA GRANDE! https://t.co/64a93S07s7
  2 (Kazakh) FAI АМЕРИКА ҰЛЫ! https://t.co/64a93S07s7
  3 (Greek) FAI ΑΜΕΡΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ! https://t.co/64a93S07s7
  4 (Mongolian) FAI АМЕРИК ИХ! https://t.co/64a93S07s7
  5 (Swedish) FAI Amerika! https://t.co/64a93S07s7
  6 (Haitian Creole) Fe Amerik! https://t.co/64a93S07s7
  7 (Macedonian) Фе Америка! https://t.co/64a93S07s7
  8 (English) Fe America! https://t.co/64a93S07s7
  9 (Chinese (Traditional)) 美國鐵! https://t.co/64a93S07s7
Telephone says: American iron! https://t.co/64a93S07s7

 
 
2017/12/08-15:18:27: PLOTUS: Fines and penalties against Wells Fargo Bank for their bad acts against their customers and others will not be dropped, as has incorrectly been reported, but will be pursued and, if anything, substantially increased. I will cut Regs but make penalties severe when caught cheating!
  1 (Japanese) ウェルズ・ファーゴ銀行に対する顧客およびその他の者に対する悪い行為に対する罰金および罰金は、間違って報告されているように落とされることはありませんが、追求され、もしあれば、実質的に増加します。私はRegsをカットするが、不正行為をキャッチしたときに罰則を厳しくする!
  2 (Azerbaijani) Fines və müştərilər və Wells Fargo Bank digər şəxslərə pis davranış cərimələr, lakin səhv bildirildi ki, azalıb deyil, əgər əhəmiyyətli dərəcədə artacaq təqib edilmişdir. Mən Regs kəsmək istəyirəm, lakin sərt cərimələr zaman aldadıcı tutuldu!
  3 (Telugu) ఫైన్స్ మరియు ఇతర ప్రజలు వినియోగదారులు మరియు వెల్స్ ఫార్గో బ్యాంక్ చెడు ప్రవర్తన కోసం జరిమానాలు, కానీ ఒక తప్పు, కాదు అది ఒక ముఖ్యమైన మేర పెరిగాయి ఉంటే, పడిపోయింది. నేను Regs కట్ అనుకుంటున్నారా, కానీ క్రూరమైన శిక్షలు ఉన్నప్పుడు మోసం!
  4 (Belarusian) Штрафы і іншыя санкцыі за дрэнныя паводзіны людзей, кліентаў і Wells Fargo Bank, але гэта памылка, калі не значны рост, упаў. Я хачу, каб скараціць Рэгуляр, але калі жорсткае пакаранне за махлярства!
  5 (Swedish) Böter och andra påföljder för dåligt uppförande av människor, kunder och Wells Fargo Bank, men detta är ett misstag, om inte en betydande ökning, föll. Jag vill klippa en vanlig, men om hårda straff för bedrägeri!
  6 (Norwegian) Bøter og andre straffer for dårlig oppførsel av folk, kunder og Wells Fargo Bank, men dette er en feil, om ikke en betydelig økning, falt. Jeg ønsker å kutte en standard, men hvis de harde straffer for svindel!
  7 (Greek) Πρόστιμα και κυρώσεις για την κακή συμπεριφορά των ανθρώπων, τους πελάτες και Wells Fargo Bank, αλλά αυτό είναι λάθος, αν όχι μια σημαντική αύξηση, έπεσε. Θέλω να κόψει ένα πρότυπο, αλλά αν τις σκληρές ποινές για απάτη!
  8 (Irish) Fíneálacha agus pionóis le haghaidh droch-iompar na ndaoine, custaiméirí agus Wells Fargo Banc, ach tá sé seo botún, más rud é nach méadú suntasach, thit. Ba mhaith liom a ghearradh patrún, ach más rud é na pionóis harsh do chalaois!
  9 (Arabic) الغرامات والعقوبات على السلوك السيئ من الناس والعملاء وبنك ويلز فارجو، ولكن هذا خطأ، إن لم يكن زيادة كبيرة، سقطت. أريد أن خفض نمط، ولكن إذا كانت عقوبات قاسية بتهمة الاحتيال!
Telephone says: Fines and penalties for bad behavior of people, customers and Bank of Wells Fargo, but this is a mistake, if not a significant increase, fell. I want to cut the pattern, but if the harsh penalties for fraud!

 
 
2017/12/08-15:06:55: PLOTUS: LAST thing the Make America Great Again Agenda needs is a Liberal Democrat in Senate where we have so little margin for victory already. The Pelosi/Schumer Puppet Jones would vote against us 100% of the time. He’s bad on Crime, Life, Border, Vets, Guns & Military. VOTE ROY MOORE!
  1 (French) La dernière chose dont a besoin l'ordre du jour de Make America Great Again est un démocrate libéral au Sénat où nous avons déjà si peu de marge de victoire. La marionnette Pelosi / Schumer Jones voterait contre nous 100% du temps. Il est mauvais sur le crime, la vie, la frontière, les vétérinaires, les canons et les militaires. VOTE ROY MOORE!
  2 (Kyrgyz) Америка Улуу Агэйн Make күн менен зарыл болгон нерсе, биз буга чейин эле куткаруу ушунчалык аз чектен бар Сенатта либералдык-демократиялык болуп саналат. куурчак Pelosi / Schumer Джонс учурда 100% бизге каршы добуш бермек. Бул кылмыш, жашоо, чек ара ТүркПА, курал-жарак, аскердик жөнүндө жаман. РОЙ MOORE paida?
  3 (Mongolian) согтууруулах бус Их өдөр болгох, шаардлагатай гэж юу дамжуулах бид аль хэдийн ирмэг эргэн тойронд маш бага бүдүүлэг байна, либерал-ардчилсан Сенатын юм. Пелоси / Schumer Jones puppetry, 100% бидний эсрэг санал өгөх юм. зэвсэг, цэргийн худалдааны Энэ нь гэмт хэрэг, хил, Турк,. Рой титэм paida?
  4 (Belarusian) Вялікі дзень да алкаголю, тое, што мы дастаўляем ўжо трохі груба вакол краёў, Ліберальна-дэмакратычная Сенат неабходна. Pyelosi / Шумер Jones лялечнае, 100% будуць галасаваць супраць нас. Гэта злачынства, прыгранічны гандаль і турэцкія ваенныя зброі ,. Рой карону paida?
  5 (Polish) Wielkie nawyki dobę, co dostarczamy jest trochę szorstkie na brzegach, Liberalno-Demokratyczna Senat potrzebne. Pyelosi / Schumer Jones puppet show, 100% będzie głosować przeciwko nam. Ta zbrodnia, handel transgraniczny i tureccy broni wojskowej,. Roy paida korona?
  6 (Latin) Moribus illa magna quam parva damus asperi circa oras Liberalis Democraticae senatus opus. Pyelosi / Schumer Jones pupa spectaculum, C% mos suffragium in nobis. Scelus crucis fines Turcorum exercitus armis ademerunt. John solvit ad coronam?
  7 (Arabic) الخام قليلا حول حافة العظيم، الذي نعطي، أن سلوك عمل مجلس الشيوخ والديمقراطي الحر. Pyelosi / شومر جونز دمية العرض، سوف 100٪ سيصوتون بالنسبة لنا. إنها جريمة الصليب، وينتهي من الجيش التركي، إلى أسلحتهم، استغرق منهم من له. جون يحل التاج؟
  8 (Hungarian) Nagy kicsit durva széle körül, amelyet mi adunk, hogy a munka a szenátus és a szabad demokratikus viselkedés. Pyelosi / Schumer Jones baba show, 100% fog szavazni számunkra. Ez a bűncselekmény a kereszt, és végződik a török ​​hadsereg, a karjukat, vitte őket tőle. John megoldja a koronát?
  9 (Latvian) Liels nedaudz raupja ap malām, kas mums dod darbam Senātā un bezmaksas demokrātiskā uzvedību. Pyelosi / Jones Schumer bērnu šovs, 100% balsos par mums. Šī krusta pārkāpums, un beidzas ar Turcijas armijas, rokām, tos paņēma no viņa. Jānis atrisina vainagu?
Telephone says: A little bit rough around the edges that give us work in the Senate and free democratic behavior. Pyelosi / Jones Schumer Children's Show, 100% Voice For Us. The breach of this cross, and ends with the hands of the Turkish army, took them from him. John solves the crown?

 
 
2017/12/08-13:11:43: PLOTUS: Big crowd expected today in Pensacola, Florida, for a Make America Great Again speech. We have done so much in so short a period of time...and yet are planning to do so much more! See you there!
  1 (Lao) ປະຊາຊົນໃຫຍ່ຄາດວ່າໃນມື້ນີ້ໃນ Pensacola, Florida, ສໍາລັບການເຮັດໃຫ້ອາເມລິກາຍິ່ງໃຫຍ່ອີກເທື່ອຫນຶ່ງເວົ້າ. ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດຫຼາຍໆຢ່າງໃນໄລຍະເວລາສັ້ນໆນັ້ນ ... ແລະຍັງມີການວາງແຜນທີ່ຈະເຮັດແນວນັ້ນຫຼາຍ! ພົບ​ກັນ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ!
  2 (Ukrainian) Люди очікували сьогодні в місті Пенсакола, штат Флорида, для створення Америки великий знову говорити. Ми маємо багато в короткий проміжок часу ... і плануємо зробити так багато! Побачимося там!
  3 (Punjabi) ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪੇਨਸਕੋਲਾ, ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ... ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ! ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਖੋ!
  4 (Albanian) Në njerëzit për të bërë Amerikën të madhe përsëri, Pensacola, Florida priten sot. Ne kemi një shumë në një periudhë të shkurtër kohe ... dhe në plan për të bërë këtë! Nëse një View!
  5 (Urdu) لوگوں میں امریکہ کی عظیم آج پھر، Pensacola، فلوریڈا کی توقع ہے بنانے کے لئے. ہم نے وقت کی ایک مختصر مدت میں ایک بہت ہے ... اور ایسا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں! ایک لنک ہے تو!
  6 (Romanian) America de mare din nou astăzi, la Pensacola, Florida, este de așteptat. Avem foarte mult într-o perioadă scurtă de timp ... și intenționez să fac! În cazul în care un link!
  7 (Hawaiian) Amerika nui hou i keia la ma Pensacola, Hawaii, ua manaoia. Mākou i ka nui o ka i loko o ka pōkole manawa ... a au e manao ai e hana! Inā he loulou!
  8 (Swahili) Umoja tena leo katika Pensacola, Hawaii, ni kuchukuliwa. Tuna mengi katika muda mfupi hivyo ... na mimi nia ya kufanya! Kama kiungo!
  9 (Urdu) Pensacola، ہوائی میں آج ایک بار پھر متحد، سمجھا جاتا ہے. ہم ایک مختصر وقت میں بہت کچھ ہے ... اور میں نے ایسا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں! لنک تو!
Telephone says: Pensacola is considered to be united, once again in Hawaii. We have a lot of time in a short time ... and I intend to do that! Link!

 
 
2017/12/08-05:41:09: PLOTUS: I fulfilled my campaign promise - others didn’t! https://t.co/bYdaOHmPVJ
  1 (Frisian) Ik haw myn kampanje ferjilde - oaren net! https://t.co/bYdaOHmPVJ
  2 (Afrikaans) Ek het my veldtog vergelde - ander nie! https://t.co/bYdaOHmPVJ
  3 (Malay) Saya ganjaran kepada kempen saya - sesiapa sahaja! https://t.co/bYdaOHmPVJ
  4 (Igbo) M agọzi m mkpọsa - na onye ọ bụla! https://t.co/bYdaOHmPVJ
  5 (Romanian) Binecuvantez campania mea - și toată lumea! https://t.co/bYdaOHmPVJ
  6 (Norwegian) Jeg velsigner min kampanje - og enhver! https://t.co/bYdaOHmPVJ
  7 (Urdu) اور ہر کسی کو - میں اپنی مہم کا بھلا کرے! https://t.co/bYdaOHmPVJ
  8 (Punjabi) ਅਤੇ ਹਰ - ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਸ! https://t.co/bYdaOHmPVJ
  9 (Turkish) Herkes - Ben kampanyanızı korusun! https://t.co/bYdaOHmPVJ
Telephone says: Everyone - I protect your campaign! https://t.co/bydaohmpvj

 
 
2017/12/08-05:36:10: PLOTUS: Tonight, @FLOTUS Melania and I were thrilled to welcome so many wonderful friends to the @WhiteHouse – and wish them all a very #HappyHanukkah https://t.co/wyPkpTsP1i https://t.co/XhNXZSBEC8
  1 (Samoan) O le afiafi nei, sa matou fiafia tele i le #FLOTUS Melania e faʻafeiloaia le tele o uo matagofie i le #WhiteHouse - ma faʻamoemoe ia i latou uma o se fiafiaga sili atu https://t.co/XhNXZSBEC8
  2 (Shona) Manheru ano, isu vakafara chaizvo pamwe #FLOTUS Melanie akakwazisa neshamwari dzakawanda kwazvo #WhiteHouse - netariro yose mufaro mukuru https://t.co/XhNXZSBEC8
  3 (Urdu) آج رات، ہم بہت زیادہ توجہ #Whi ہاؤس کے دوستوں کی طرف سے مبارک باد دی #FLOTUS میلنی کے ساتھ بہت خوش تھے - تمام خوشی امید https://t.co/XhNXZSBEC8
  4 (Czech) Dnes večer jsme byli s #FLOTUS Melanie pozdravil přáteli tolik pozornosti #Whi domu velmi spokojený - Doufám, že vše https://t.co/XhNXZSBEC8
  5 (Uzbek) Bugun biz Melanie #FLOTUS ko'p e'tibor #Whi uy juda baxtli do'stlar kutib oldi - Men hamma narsani umid https://t.co/XhNXZSBEC8
  6 (Cebuano) Karon, kita Melanie #FLOTUS usa ka daghan sa pagtagad #Whi malipayon kaayo sa pag-abiabi sa mga higala sa balay - Manghinaut ko nga ang tanang mga butang https://t.co/XhNXZSBEC8
  7 (Romanian) Acum, Melanie #FLOTUS o mulțime de atenție #Whi foarte fericit să urez bun venit prieteni acasă - Sper că totul https://t.co/XhNXZSBEC8
  8 (Italian) Ora Melanie #FLOTUS molta attenzione #Whi molto felice di accogliere gli amici a casa - spero che tutto https://t.co/XhNXZSBEC8
  9 (Uzbek) Endi Melanie #FLOTUS ko'p e'tibor uyda do'stlar juda baxtli qutlashga #Whi - Men hamma narsani umid https://t.co/XhNXZSBEC8
Telephone says: Now, Melanie is very fond of #FLOTUS celebrate your friends very happy #Whi - I hope everything https://t.co/XhNXZSBEC8

 
 
2017/12/07-21:10:29: PLOTUS: Across the battlefields, oceans, and harrowing skies of Europe and the Pacific throughout the war, one great battle cry could be heard by America’s friends and foes alike: “REMEMBER PEARL HARBOR.” https://t.co/dfev02TwIr
  1 (Khmer) នៅទូទាំងសមរភូមិមហាសមុទ្រនិងមេឃនៃអឺរ៉ុបនិងប៉ាស៊ីហ្វិកនៅទូទាំងសង្រ្គាមការយំសាច់ដ៏អស្ចារ្យមួយអាចត្រូវបានឮដោយមិត្តភក្តិនិងសត្រូវរបស់អាមេរិចដូចគ្នា: "សូមនឹកចាំត្រចៀកទ្វារ។ " https://t.co/dfev02TwIr
  2 (Persian) نبرد در سراسر اقیانوس ها و آسمان از اروپا و اقیانوس آرام در طول جنگ فریاد بزرگ را می توان با دوستان و دشمنان از امریکا، همان چیزی که شنیده: "به یاد داشته باشید میخ" Https://t.co/dfev02TwIr
  3 (Malayalam) സമുദ്രം കുറുകെ യുദ്ധം ആകാശത്തിലെ യുദ്ധം നിലവിളി സമയത്ത് യൂറോപ്പിലും പസഫിക് നിന്നും വളർന്നു അമേരിക്ക സുഹൃത്തുക്കളും ശത്രുക്കളും കഴിയും, കേട്ടു അതേ കാര്യം: "നെയിൽ ഓർക്കുക" Https://T.co/Dfev02Twir
  4 (Hmong) Thaum lub sij hawm tsov rog quaj ntawm lub hiav txwv, nyob rau hauv lub ntuj, koj yuav tua cov yeeb ncuab ntawm America loj hlob nrog cov phooj ywg los ntawm teb chaws Europe thiab lub Pacific, thiab hnov ​​tib yam: "Nco ntsoov ntsia thawv" Https://T.co/Dfev02Twir
  5 (Croatian) U vrijeme rata krik mora, na nebu, možete ubiti neprijatelja Amerike odrastao s prijateljima iz Europe i Pacifika, a čuo istu stvar: „Sjeti se Zapamti čavao „Https://T.co/Dfev02Twir
  6 (Shona) Munguva yehondo kuchema gungwa, denga, unogona kuuraya vavengi America akakura shamwari Europe uye Pacific, uye ndikanzwa zvimwechete: "Yeukai Yeuka chipikiri" Https://T.co/Dfev02Twir
  7 (Italian) Durante il grido di guerra del mare, il cielo, è possibile uccidere i nemici dell'America è cresciuta amico in Europa e nel Pacifico, e ho sentito la stessa cosa: "Ricordate, ricordate chiodo" Https://T.co/Dfev02Twir
  8 (Yoruba) Nigba ti ogun igbe okun, ọrun, o le pa awọn ọtá dagba ore ni Europe ati awọn Pacific, mo si gbọ awọn ohun kanna: "Rántí, ranti àlàfo" Https://T.co/Dfev02Twir
  9 (Sundanese) Salila ceurik perang laut, langit, anjeun tiasa maéhan musuh tumuwuh sekutu di Éropa sarta Pasifik, abdi uninga hal anu sarua: "Inget, inget kuku" Https://T.co/Dfev02Twir
Telephone says: During the war cry of the sea, the sky, you can kill the enemy grows allies in Europe and the Pacific, I heard the same thing: "Remember, remember the nail" Https://T.co/Dfev02Twir

 
 
2017/12/07-20:52:50: PLOTUS: Today, as we Remember Pearl Harbor, it was an incredible honor to be joined with surviving Veterans of the attack on 12/7/1941. They are HEROES, and they are living witnesses to American History. All American hearts are filled with gratitude for their service and their sacrifice. https://t.co/x5LDl25o30
  1 (Arabic) اليوم، ونحن نتذكر بيرل هاربور، كان شرفا لا يصدق للانضمام إلى قدامى المحاربين القدامى من الهجوم في 12/7/1941. هم هيروز، وهم يعيشون شهودا للتاريخ الأمريكي. كل القلوب الأمريكية مليئة بالامتنان على خدمتهم وتضحياتهم. https://t.co/x5LDl25o30
  2 (Galician) Hoxe recordamos Pearl Harbor, foi unha honra incrible para unirse veteranos de veteranos do ataque en 1941/07/12. Eles Hirose, son testemuñas da historia americana viva. Todos os corazóns americanos están cheos de gratitude polo seu servizo eo seu sacrificio. https://t.co/x5LDl25o30
  3 (Welsh) Heddiw, rydym yn cofio Pearl Harbor Roedd yn anrhydedd anhygoel i ymuno â chyn-filwyr cyn-filwyr yn ymosod ar 1941/12/07. Maent HIROSE, yn dystion o hanes America yn fyw. Pob calon America yn llawn o ddiolchgarwch am eu gwasanaeth a'u haberth. https://t.co/x5LDl25o30
  4 (Macedonian) Денес ние се сеќаваме на Перл Харбор беше неверојатна чест да се приклучат ветерани ветерани напаѓаат 1941/12/07. Тие Hirose, сведок на американската историја во живот. Сите срца полни со благодарност за Америка во нивните услуги и жртва. https://t.co/x5LDl25o30
  5 (Frisian) Hjoed betinke wy Pearl Harbor wie in ûnwierskynlike eare om mei te dwaan feteranen feteranen oanfallen 12/07/1941. Se Hirose tsjûge fan Amerikaanske skiednis ta libben. Alle herten fol mei tankber foar Amearika yn har tsjinst en offer. https://t.co/x5LDl25o30
  6 (Afrikaans) Vandag onthou ons Pearl Harbor was 'n ongelooflike eer om aan te sluit veterane veterane aangeval 1941/12/07. Hulle Hirose getuig Amerikaanse geskiedenis te lewe. Alle harte gevul met dankbaarheid vir Amerika in hul diens en opoffering. https://t.co/x5LDl25o30
  7 (Lao) ໃນມື້ນີ້ພວກເຮົາຈື່ Pearl harbor ໄດ້ເປັນກຽດສັກສີຂະຫນາດໃຫຍ່ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມທະຫານຜ່ານເສິກທະຫານຜ່ານເສິກໂຈມຕີ 07/12/1941. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເປັນພະຍານ Hirose ດໍາລົງຊີວິດປະຫວັດສາດອາເມລິກາ. ຫົວໃຈທັງຫມົດເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມກະຕັນຍູສໍາລັບອາເມລິກາໃນການບໍລິການແລະການເສຍສະລະຂອງເຂົາເຈົ້າ. https://t.co/x5LDl25o30
  8 (Yoruba) Loni a ranti Pearl Harbor je ńlá kan ola lati da Veterans Veterans kolu 07/12/1941. Nwọn si jẹri Hirose ngbe itan ti America. Gbogbo ọkàn kún pẹlu ìmoore fun American iṣẹ ati awọn won ẹbọ. https://t.co/x5LDl25o30
  9 (Xhosa) Namhlanje sikhumbula Pearl Harbor waba nembeko enkulu ukujoyina yamaGqala yamaGqala ukuhlasela 07/12/1941. Bamthwala Hirose imbali of America ophilileyo. Zonke iintliziyo ezaliswe ngumbulelo ngenxa amashishini yaseMelika kunye neminikelo yazo. https://t.co/x5LDl25o30
Telephone says: Today we remember Pearl Harbor having a great deal of joining the Entry Courts to attack 07/12/1941. They carried Hirose the history of living America. All hearts are thankful for American businesses and their donations. https://t.co/x5LDl25o30

 
 
2017/12/07-20:04:21: PLOTUS: Today, the U.S. flag flies at half-staff at the @WhiteHouse, in honor of National Pearl Harbor Remembrance Day. https://t.co/LkXsBx2JF8 https://t.co/ogmpydr5LK
  1 (Welsh) Heddiw, mae baner yr Unol Daleithiau yn hedfan ar hanner staff yn #WhiteHouse, yn anrhydedd i Ddiwrnod Cofio Pearl Harbor Cenedlaethol. https://t.co/LkXsBx2JF8 https://t.co/ogmpydr5LK
  2 (Sundanese) Dinten, bendera AS ngalayang di satengah staf #WhiteHouse, zikir Poé keur ngahargaan ka Nasional Pearl Harbour. https://t.co/LkXsBx2JF8 https://t.co/ogmpydr5LK
  3 (Icelandic) Í dag, US fána fljúga klukkan hálf starfsmanna #WhiteHouse, minningu dag í tilefni af National Pearl Harbor. https://t.co/LkXsBx2JF8 https://t.co/ogmpydr5LK
  4 (Hungarian) Ma, az amerikai zászló fél személyzet #WhiteHouse, emlékezés napja tiszteletére Nemzeti Pearl Harbor. https://t.co/LkXsBx2JF8 https://t.co/ogmpydr5LK
  5 (Lao) ໃນມື້ນີ້, ການທຸງສະຫະລັດເຄິ່ງພະນັກງານ #WhiteHouse, ມື້ຂອງຄວາມຊົງຈໍາໃນກຽດສັກສີຂອງຊາດ Pearl harbor ໄດ້. https://t.co/LkXsBx2JF8 https://t.co/ogmpydr5LK
  6 (Hungarian) Ma, az amerikai zászló fél személyzet Whitehouse, a nap az emlékezés tiszteletére a Pearl Harbor. https://t.co/LkXsBx2JF8 https://t.co/ogmpydr5LK
  7 (Kazakh) Бүгін АҚШ-тың Туы, Ақ үй, Перл Харбор құрметіне еске алу күні. https://t.co/LkXsBx2JF8 https://t.co/ogmpydr5LK
  8 (Pashto) نن ورځ، د امریکا د بیرغ، د پیرل هاربر Memorial ورځې په ویاړ په سپینه ماڼۍ کې. https://t.co/LkXsBx2JF8 https://t.co/ogmpydr5LK
  9 (Khmer) សព្វថ្ងៃនេះទង់ជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពិធីទិវារំលឹកកំពង់ផែគុជខ្យងនៅឯសេតវិមាន។ https://t.co/LkXsBx2JF8 https://t.co/ogmpydr5LK
Telephone says: Today, the US flag on the pagoda commemorates the Pearl Harbor at the White House. https://t.co/LkXsBx2JF8 https://t.co/ogmpydr5LK

 
 
2017/12/07-16:16:20: PLOTUS: Today, our entire nation pauses to REMEMBER PEARL HARBOR—and the brave warriors who on that day stood tall and fought for America. God Bless our HEROES who wear the uniform, and God Bless the United States of America. #PearlHarborRemembranceDay🇺🇸 https://t.co/qGhlsPlxtH
  1 (Somali) Maanta, dalkeena oo dhan wuu istaagayaa MAGAALADA BEDELAADKA - iyo dagaalyahanada geesinimada leh ee maalintaa taagnaa oo u dagaalamey Mareykanka. Ilaahay ha u duceeyo HEROES ee xiran dharka, iyo Ilaah Bless Maraykanka Maraykanka. # PearlHarborRemembranceDayiin https://t.co/qGhlsPlxtH
  2 (Korean) 오늘, 우리의 모든 정지시 변경 - 하루의 용기 전투기와 미국에 의해 공격했다. 하나님은 마모의 영웅을 축복, 하나님은 미국 미국 축복. # PearlHarborRemembranceDayiin https://t.co/qGhlsPlxtH
  3 (Igbo) Taa, mgbanwe na ihe niile anyị na-akwụsị - e wakpoo site US ụgbọelu na arịa nke ụbọchị. Chineke na-agọzi ndị dike nke na-eyi, na Chineke na-agọzi ndị United States. # PearlHarborRemembranceDayiin https://t.co/qGhlsPlxtH
  4 (Khmer) សព្វថ្ងៃនេះការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងការទាំងអស់នៃការឈប់របស់យើង - ត្រូវបានវាយប្រហារដោយយន្តហោះនិងនាវានៃថ្ងៃអាមេរិក។ ព្រះប្រទានពរដល់វីរបុរសនៃពាក់ហើយព្រះប្រទានពរដល់សហរដ្ឋអាមេរិក។ # PearlHarborRemembranceDayiin https://t.co/qGhlsPlxtH
  5 (Irish) Sa lá atá inniu, an t-athrú i ngach ceann dár stadanna bhí ionsaí ag aerárthaí Poist agus longa an lae. Dia na laochra de chaitheamh, agus Dia i Meiriceá. # PearlHarborRemembranceDayiin https://t.co/qGhlsPlxtH
  6 (Icelandic) Í dag, breyting á hverju hættir okkar var ráðist af bandarískum flugvélum og skipum í dag. Guð Hetjur slit, og Guð blessi Ameríku. # PearlHarborRemembranceDayiin https://t.co/qGhlsPlxtH
  7 (Myanmar (Burmese)) ယနေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုယနေ့အမေရိကန်လေယာဉ်နှင့်သင်္ဘောများကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခဲ့သည်ကိုရပ်တန့်ပြောင်းပေးပါ။ သူရဲကောင်းများဘုရားသခင့်ဆင်, ဘုရားသခငျမရေိကကောင်းကြီးပေးကြလော့။ # PearlHarborRemembranceDayiin https://t.co/qGhlsPlxtH
  8 (Macedonian) Секој ден, бевме нападнати од страна на американските авиони и бродови денес за промена на станица. Херои на Бога, и Бог да ја благослови Америка. # PearlHarborRemembranceDayiin https://t.co/qGhlsPlxtH
  9 (Ukrainian) Кожен день, ми були атаковані американські літаки і кораблі сьогодні, щоб змінити станцію. Герої Бога, і Бог благослови Америку. # PearlHarborRemembranceDayiin https://t.co/qGhlsPlxtH
Telephone says: Every day, we were attacked by American planes and ships today to change the station. Heroes of God, and God bless America. #PearlHarborRemembranceDayin https://t.co/qGhlsPlxtH

 
 
2017/12/07-15:04:55: PLOTUS: National Pearl Harbor Remembrance Day - “A day that will live in infamy!” December 7, 1941
  1 (Maori) Te Waimaara o Waitangi a Pearl Harbor - "Ko te ra e ora ai i roto i te mokomoko!" Tihema 7, 1941
  2 (Nepali) Waitangi र पर्ल हार्बर को Waimaara - "यो छेपारो मा जीवनकालमा!" डिसेम्बर 7, 1941
  3 (Somali) Waitangi iyo Pearl Harbor in Waimaara - "in uu nool yahay ee qorratada this!" December 7, 1941
  4 (Malagasy) Waitangi sy Pearl Harbor ao Waimaara - ", ao amin'ny androm-piainany ity sitry!" 7 Desambra, 1941
  5 (Romanian) Waitangi și Pearl Harbor în Waimaara - „în durata de viață a acestei șopârlă!“ 07 decembrie 1941
  6 (Czech) Waitangi a Pearl Harbor Waimaara - „život tohoto ještěra!“ 07.12.1941
  7 (Pashto) Waitangi او پیرل هاربر Waimaara - "د دې lizard د ژوند!" د دسمبر په 7، 1941
  8 (Indonesian) Waitangi dan Pearl Harbor Waimaara - "! Kehidupan kadal" 7 Desember 1941
  9 (Hebrew) Waitangi ופרל הרבור Waimaara - "לטאה החיים!" 7 בדצמבר, 1941
Telephone says: Waitangi and Pearl Harbor Waimaara - "Lizard Life!" December 7, 1941

 
 
2017/12/07-13:08:02: PLOTUS: Go get the new book on Andrew Jackson by Brian Kilmeade...Really good. @foxandfriends
  1 (Swahili) Nenda kupata kitabu kipya juu ya Andrew Jackson na Brian Kilmeade ... Kweli mzuri. #friendsfriends
  2 (Javanese) Mbukak njaluk buku anyar bab Andrew Jackson lan Brian Kilmeade ... Banget apik. #friendsfriends
  3 (Spanish) Abrir un nuevo libro sobre Andrew Jackson y Brian Kilmeade ... Muy bueno. #friendsfriends
  4 (Esperanto) Malfermu novan libron pri Andrew Jackson kaj Brian Kilmeade ... Tre bone. #friendsfriends
  5 (Indonesian) Buka buku baru tentang Andrew Jackson dan Brian Kilmeade ... sangat baik. #friendsfriends
  6 (Albanian) Hap një libër të ri në lidhje me Andrew Jackson dhe Brian Kilmeade ... shkëlqyer. #friendsfriends
  7 (Turkish) Andrew Jackson ve Brian Kilmeade ... mükemmel hakkında yeni bir kitap açın. #friendsfriends
  8 (Czech) Andrew Jackson a Brian Kilmeaden v ... otevřít novou knihu o dokonalé. #friendsfriends
  9 (Macedonian) Ендрју Џексон и Брајан Kilmeaden во ... отвори нова книга за совршена. #friendsfriends
Telephone says: Andrew Jackson and Brian Kilmeaden ... open a new book for the perfect. #friendsfriends

 
 
2017/12/06-21:14:43: PLOTUS: I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. I am also directing the State Department to begin preparation to move the American Embassy from Tel Aviv to Jerusalem... https://t.co/YwgWmT0O8m
  1 (Romanian) Am hotărât că este timpul să recunoaștem oficial Ierusalimul ca capitala Israelului. De asemenea, conduc Departamentul de Stat pentru a începe pregătirea pentru a muta Ambasada americană de la Tel Aviv la Ierusalim ... https://t.co/YwgWmT0O8m
  2 (Sindhi) اسان فيصلو ڪيو ته ان وقت سرڪاري اسرائيل جي گاديء جو جيئن يروشلم جي سڃاڻپ هو. به رياست کاتي ۾ ڇوڙ يروشلم ڏانھن تل Aviv کان آمريڪي سفارت خاني وڃڻ لاء تيار شروع ڪري ... https://t.co/YwgWmT0O8m
  3 (Indonesian) Pemerintah kami telah memutuskan bahwa modal Israel sebagai Yerusalem diidentifikasi. Departemen Luar Negeri Tel Aviv ke Yerusalem dalam mulut dari siap Kedutaan Besar AS untuk memulai ... https://t.co/YwgWmT0O8m
  4 (Shona) hurumende yedu asarudza kuti guru vaIsraeri Jerusarema anozivikanwa. Bazi Affairs Foreign Tel Aviv kuJerusarema miromo US Embassy akagadzirira vomurova ... https://t.co/YwgWmT0O8m
  5 (Japanese) 私たちの政府は、イスラエル、エルサレムの都が知られていることを決定しました。ヒットする準備ができ外務支店テルアビブ、エルサレムの唇に米国大使館... https://t.co/YwgWmT0O8m
  6 (Javanese) pemerintah kita, Israel wis mutusaké sing kutha dikenal. kantor cabang manca ing Tel Aviv siap kanggo mencet, ing Kedutaan Besar US ... https://t.co/YwgWmT0O8m kanggo lambé Yerusalem
  7 (Albanian) qeveria jonë, Izraeli ka vendosur që qyteti është i njohur. filiale të huaja në Tel Aviv është e gatshme për të goditur ambasadën e SHBA ... https://t.co/YwgWmT0O8m buzët në Jeruzalem
  8 (Xhosa) Urhulumente wethu, uSirayeli uye wagqiba ukuba isixeko yaziwa. amagatya amazwe e Tel Aviv ikulungele ukubetha laseMelika eYerusalem umlomo ... https://t.co/YwgWmT0O8m
  9 (Shona) hurumende yedu, Israeri asarudza kuti guta anozivikanwa. clauses nyika Tel Aviv akagadzirira yakarova United States muJerusarema muromo ... https://t.co/YwgWmT0O8m
Telephone says: Our government, Israel has decided that the city is known. Country Tel Aviv clauses ready to strike the United States in Jerusalem ... https://t.co/YwgWmT0O8m

 
 
2017/12/06-18:05:04: PLOTUS: Join me live from the @WhiteHouse via #Periscope https://t.co/wLXKoISSTG
  1 (Urdu) آپ #WhiteHouse سے #Periscope https://t.co/wLXKoISSTG کے ذریعے رہیں
  2 (Serbian) Будите #Перисцопе хттпс://т.цо/вЛКСКоИССТГ #ВхитеХоусе
  3 (Afrikaans) Wees # Periscope https: //t.co/vLKSKoISSTG # VhiteHouse
  4 (Albanian) Të jetë # Periscope https: //t.co/vLKSKoISSTG # VhiteHouse
  5 (Irish) Bí # Periscope https: //t.co/vLKSKoISSTG # VhiteHouse
  6 (Norwegian) Være # Periscope https: //t.co/vLKSKoISSTG # VhiteHouse
  7 (Russian) Be # Перископ https: //t.co/vLKSKoISSTG # VhiteHouse
  8 (Xhosa) Yiba # Periscope https: //t.co/vLKSKoISSTG # VhiteHouse
  9 (Malagasy) Aoka Pe # riscope https: # //t.co/vLKSKoISSTG ny taranak'i Levy
Telephone says: Be the # riscope https: # //t.co/vLKSKoISSTG the descendants of Levy

 
 
2017/12/06-16:11:55: PLOTUS: Our thoughts and prayers are with everyone in the path of California’s wildfires. I encourage everyone to heed the advice and orders of local and state officials. THANK YOU to all First Responders for your incredible work! https://t.co/g9y9PkB352
  1 (Malay) Fikiran dan doa kita adalah dengan semua orang di jalan kebakaran hutan California. Saya menggalakkan semua orang untuk mendengar nasihat dan arahan pegawai tempatan dan negeri. TERIMA KASIH kepada semua Responden Pertama untuk kerja yang luar biasa anda! https://t.co/g9y9PkB352
  2 (Kazakh) Біздің ой мен біздің дұғаларымыз Калифорнияда көшесі өрт барлық адамдармен болып табылады. Мен жергілікті және мемлекеттік лауазымды тұлғалардың кеңестер мен нұсқаулар тыңдауға шақырамыз. Сіздің керемет жұмыс үшін Респонденттің барлық рахмет! https://t.co/g9y9PkB352
  3 (Norwegian) Våre tanker og bønner er street brann alle mennesker i California. Og lokale og statlige myndigheter inviteres til å lytte til råd og veiledning. Takk for flott arbeid Respondent! https://t.co/g9y9PkB352
  4 (Italian) I nostri pensieri e preghiere sono di fuoco per strada tutto il popolo della California. E i governi locali e statali sono invitati ad ascoltare i consigli e la guida. Grazie per la grande Resistente lavoro! https://t.co/g9y9PkB352
  5 (German) Unsere Gedanken und Gebete sind Feuer in der Straße das ganze Volk von Kalifornien. Und staatliche und lokale Regierungen werden gebeten, die Beratung und Anleitung zu hören. Vielen Dank für die großartige Arbeit beständig! https://t.co/g9y9PkB352
  6 (Malayalam) നമ്മുടെ മനസ്സും പ്രാർത്ഥനകളും കാലിഫോർണിയ എല്ലാ ജനം തെരുവിൽ തീയും ആകുന്നു. എന്നാൽ സംസ്ഥാന പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾ ഉപദേശം മാർഗദർശനവും കേൾക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടും. നിരന്തരം വലിയ വേല നന്ദി! https://t.co/g9y9PkB352
  7 (Turkish) Kaliforniya tüm insanların zihinleri yangın ve sokak vardır ile Dualarımız bulunmaktadır. Ancak, devlet ve yerel yönetimlerin danışmanlık ve rehberlik dinlemek istenecektir. Düzenli olarak, senin büyük iş için teşekkür ederiz! https://t.co/g9y9PkB352
  8 (Yoruba) California ni o ni ina ati ọkàn ti gbogbo awọn enia nibẹ ni o wa ita pẹlu àdúrà wa. Sibẹsibẹ, ipinle ati agbegbe ti ijoba yoo wa ni beere lati feti si imọran ati itoni. Deede, O ṣeun fun rẹ iṣẹ nla! https://t.co/g9y9pkb352
  9 (Estonian) California on kerge ja hing kõik inimesed on tänavatel meie palvetele. Kuid riigi ja kohalike omavalitsuste peavad kuulama nõu ja juhiseid. Tavaliselt Täname suur töö! https://t.co/g9y9pkb352
Telephone says: California is light and the soul of all people is on the streets of our prayers. But the state and local governments need to listen to advice and guidance. Usually Thanks for the great work! https://t.co/g9y9pkb352

 
 
2017/12/06-15:00:03: PLOTUS: MAKE AMERICA GREAT AGAIN!
  1 (Amharic) አሜሪካ አመስጋኝ ሁን!
  2 (Spanish) Sea agradecido por América!
  3 (Kazakh) Америка үшін алғысымызды болыңыз!
  4 (Bosnian) Budite zahvalni za Ameriku!
  5 (Serbian) Будите захвални за Америку!
  6 (Zulu) Zokubonga Melika!
  7 (Portuguese) Graças a América!
  8 (Hausa) Godiya ga Amurka!
  9 (Somali) Thanks to America!
Telephone says: Thanks to America!

 
 
2017/12/05-23:13:29: PLOTUS: Join me this Friday in Pensacola, Florida at the Pensacola Bay Center! Tickets: https://t.co/zA7SGgWqBE https://t.co/QzFdxQdgAL
  1 (Telugu) పెన్సకోలా బే సెంటర్ వద్ద ఫ్లోరిడాలోని పెన్సకోలాలో ఈ శుక్రవారం నన్ను చేరండి! టికెట్లు: https://t.co/zA7SGgWqBE https://t.co/QzFdxQdgAL
  2 (Croatian) Pridružite mi ovaj petak u Pensacola Bay u Pensacola, Florida, je u središtu! Ulaznice: https://t.co/zA7SGgWqBE https://t.co/QzFdxQdgAL
  3 (German) Begleiten Sie mich an diesem Freitag in Pensacola Bay in Pensacola, Florida, ist in der Mitte! Tickets: https://t.co/zA7SGgWqBE https://t.co/QzFdxQdgAL
  4 (Sesotho) Kena 'na Labohlano sena Pensacola Bay ka Pensacola, Florida, e bohareng! Litekete: https://t.co/zA7SGgWqBE https://t.co/QzFdxQdgAL
  5 (Serbian) Унесите ми Овог петка Пенсацола Баи у Пенсацола, Флорида, у центру! Улазнице: хттпс://т.цо/зА7СГгВкБЕ хттпс://т.цо/КзФдкКдгАЛ
  6 (Basque) Ostiral honetan Pensacola Bay sartu dugu Pensacola, Florida, erdian! Sarrerak: https: //t.co/zA7SGgVkBE https: //t.co/KzFdkKdgAL
  7 (Tamil) இந்த வெள்ளி நாம், பென்சகோல பே, பென்சாகோலா, புளோரிடாவுக்குள் பெற மத்தியில்! டிக்கெட்: https: //t.co/zA7SGgVkBE, https: //t.co/KzFdkKdgAL
  8 (Igbo) Nke a Friday anyị na-aga Pensacola, Pensacola, Florida, na n'etiti! Tiketi: https: //t.co/zA7SGgVkBE, https: //t.co/KzFdkKdgAL
  9 (Galician) Este venres imos Pensacola, Pensacola, Florida, e no medio! Billetes: https: //t.co/zA7SGgVkBE, https: //t.co/KzFdkKdgAL
Telephone says: This Friday we will be Pensacola, Pensacola, Florida, and in the middle! Tickets: https://t.co/zA7SGgVkBE, https: //t.co/KzFdkKdgAL

 
 
2017/12/05-17:46:46: PLOTUS: Yesterday, I was thrilled to be with so many WONDERFUL friends, in Utah’s MAGNIFICENT Capitol. It was my honor to sign two Presidential Proclamations that will modify the national monuments designations of both Bears Ears and Grand Staircase Escalante... https://t.co/jiTHcPovCi https://t.co/dIpdAUVoRB
  1 (Macedonian) Вчера, бев воодушевен што сум со толку многу прекрасни пријатели, во Магичниот Капитол на Јута. Ми беше чест да потпишам две претседателски прогласи кои ќе ги модифицираат националните споменици на обете мечки и Големото скалило Ескаланте ... https://t.co/jiTHcPovCi https://t.co/dIpdAUVoRB
  2 (Yiddish) נעכטן, איך איז געווען דילייטיד איך בין מיט אַזוי פילע ווונדערלעך Friends אין די מאַגיש פון יוטאָ קאַפּיטאָל. איך איז געווען ב 'ערט געוואָרן צו צייכן די צוויי פּרעזאַדענטשאַל פּראָקלאַמאַציע אַז וועט מאָדיפיצירן לאַנדיש מאַניומאַנץ פון ביידע טראגט און גראַנד סטער עסקאַלאַנטע ... https://t.co/jiTHcPovCi https://t.co/dIpdAUVoRB
  3 (Macedonian) Вчера, бев воодушевен сум со толку многу прекрасни пријатели во магијата на Јута Капитол. Ја имав таа чест да го потпише два претседателски прогласување кој ќе се измени националните споменици на мечки и Гранд скалила Ескаланте ... https://t.co/jiTHcPovCi https://t.co/dIpdAUVoRB
  4 (Slovenian) Včeraj sem bila zadovoljna s tako veliko čudovitih prijateljev v čarobno Utah Capitol. Bil sem počaščen, da podpiše dve predsedniški razglas, da bo spreminjanje nacionalnih spomenikov medvedi in Grand Stopnišče Escalante ... https://t.co/jiTHcPovCi https://t.co/dIpdAUVoRB
  5 (Greek) Χθες ήμουν ικανοποιημένος με τόσες πολλές θαυμάσιες φίλους στο μαγικό Γιούτα Καπιτώλιο. Είχα την τιμή να υπογράψει τα δύο προεδρικές διακήρυξη που θα αλλάξουν τα εθνικά μνημεία αρκούδες και Μεγάλη Σκάλα Escalante ... https://t.co/jiTHcPovCi https://t.co/dIpdAUVoRB
  6 (Slovak) Včera som bol spokojný s toľkými úžasných priateľov v kúzelnej Utah Capitol. Mal som tú česť podpísať dva prezidentské proklamácie, ktoré zmenia národné kultúrne pamiatky medvede a Grand Staircase Escalante ... https://t.co/jiTHcPovCi https://t.co/dIpdAUVoRB
  7 (Urdu) کل میں جادو یوٹاہ کیپیٹل میں بہت سے حیرت انگیز دوستوں کے ساتھ خوش تھا. مجھے یقین ہے کہ قومی یادگاروں بالو اور بدل جائے گی دو صدارتی اعلانات دستخط کرنے کے لئے اعزاز تھا گرینڈ سیڑھیاں Escalante ... https://t.co/jiTHcPovCi https://t.co/dIpdAUVoRB
  8 (Hungarian) Tegnap boldog voltam sok csodálatos barátok Utah Capital varázslat. Úgy vélem, hogy az a megtiszteltetés érte, hogy a nemzeti műemlékek viseli, és két elnöki aláírt nyilatkozatok a díszlépcső Escalante ... https://t.co/jiTHcPovCi https://t.co/dIpdAUVoRB
  9 (Hausa) Jiya na yi farin ciki tare da yawa ban mamaki abokai Utah Capital sihiri. Na yi imani da cewa yana da girmamawa ga kai na kasa Monuments, da kuma sanya hannu biyu shugaban kalamai a kan grand bene ... Escalante https://t.co/jiTHcPovCi https://t.co/dIpdAUVoRB
Telephone says: Yesterday I was happy with many wonderful friends Utah Capital magic. I believe that it is highly respected by national monuments, and signed two key words on the big bench ... Escalante https://t.co/jiTHcPovCi https://t.co/dIpdAUVoRB

 
 
2017/12/04-12:35:39: PLOTUS: A must watch: Legal Scholar Alan Dershowitz was just on @foxandfriends talking of what is going on with respect to the greatest Witch Hunt in U.S. political history. Enjoy!
  1 (Norwegian) En må se: Juridisk scholar Alan Dershowitz var bare på #foxandfriends og snakket om hva som skjer med respekt for den største heksejakten i amerikansk politisk historie. Nyt!
  2 (Icelandic) A verður að sjá: Legal fræðimaður Alan Dershowitz var aðeins á #foxandfriends og talaði um hvað gerist með tilliti til stærsta norn veiði í bandaríska pólitíska sögu. Njóttu!
  3 (Zulu) A kumele ubone: isazi Legal Alan Dershowitz kwaba #foxandfriends kuphela bexoxa kwenzekani ngokoMthetho enkulu uyathakatha ukuhlasela emlandweni wepolitiki waseMelika. Enjoy!
  4 (Urdu) ایک ضرور دیکھیں: لیگل اسکالر ایلن Dershowitz صرف امریکی سیاسی تاریخ پر حملہ کرنے کی عظیم ڈائن کے لحاظ سے کیا ہوتا بحث #foxandfriends گیا تھا. کا لطف اٹھائیں!
  5 (Haitian Creole) Yon dwe wè: Legal elèv Alan Dershowitz te jis #foxandfriends diskite sou sa k ap pase nan tèm nan sòsyè nan gwo al atake Ameriken istwa politik. Jwi!
  6 (Thai) ต้องดู: นักเรียนกฎหมายลัน Dershowitz เป็นเพียง #foxandfriends หารือเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในแง่ของแม่มดที่ดีในการโจมตีประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกัน สนุก!
  7 (Turkish) görmek gerekir: Alan Dershowitz hukuk öğrencisi #foxandfriends olduğunu. Amerikan siyasi tarih, eğlence saldırı iyi cadı açısından neler olduğunu tartışın!
  8 (Ukrainian) Треба подивитися: Дершовіц є студентом юридичного факультету #foxandfriends. Американська політична історія, обговорити, що краще з точки зору розваги відьом нападу!
  9 (Hmong) Yuav tsum saib: Dershovits yog ib txoj cai tus tub kawm ntawv #foxandfriends. American nom tswv keeb kwm, sib tham txog dab tsi yog qhov zoo tshaj plaws nyob rau hauv cov nqe lus ntawm kev lom zem dab nres!
Telephone says: Must look at: Dershovits is a right-hand student of #foxandfriends. American political history, talking about what's the best in terms of fun witches!

 
 
2017/12/04-12:03:18: PLOTUS: With the great vote on Cutting Taxes, this could be a big day for the Stock Market - and YOU!
  1 (Tajik) Бо овози баланд дар бораи Андоз аз мағозаҳо, ин метавонад як рӯзи бузурги бозори саҳҳомӣ бошад ва шумо!
  2 (Chichewa) Ndi mawu akulu pa masitolo Tax, ili likhoza kukhala tsiku lalikulu la msika wogulitsa ndi inu!
  3 (Spanish) Con una gran voz en tiendas de impuestos, esto puede ser el día del mercado de valores con usted!
  4 (Hindi) भंडार करों में एक ज़ोर की आवाज़ के साथ, इस दिन आप के साथ शेयर बाजार हो सकता है!
  5 (Latin) Stores voce magna in tributa: et cum stirpe foro hodie potes!
  6 (Lithuanian) Parduotuvės su labai garsiai mokesčių ir akcijų rinkos šiandien, galite?
  7 (Maltese) Ħwienet bl ftit taxxi loud ħafna u l-llum istokk tas-suq, inti tista?
  8 (French) Shops avec quelques impôts très fort et le marché boursier aujourd'hui, pouvez-vous?
  9 (Maltese) Ħwienet xi taxxi qawwija ħafna u l-llum istokk tas-suq, inti tista?
Telephone says: Shops are some very high taxes and the stock market today, can you?

 
 
2017/12/04-12:00:08: PLOTUS: Putting Pelosi/Schumer Liberal Puppet Jones into office in Alabama would hurt our great Republican Agenda of low on taxes, tough on crime, strong on military and borders...& so much more. Look at your 401-k’s since Election. Highest Stock Market EVER! Jobs are roaring back!
  1 (Slovak) Putovanie Pelosi / Schumer Liberal Puppet Jones do úradu v Alabame by ublížilo našej veľkej republikánskej agende nízkych daní, ťažkých zločinov, silných na vojenských hraniciach ... a oveľa viac. Pozrite sa na vaše 401-k od volieb. Najväčší akciový trh EVER! Pracovné miesta sa vznášajú!
  2 (Mongolian) Алабама муж дахь Пелоси / Schumer Либерал Хүүхэлдэйн Жонс албан тэнүүчлэл бага татвар, гэмт хэрэгт ноогдуулах, цэргийн хил ... мөн илүү хүчтэй нь бидний агуу Бүгд Найрамдах хөтөлбөрийг хор байна. Сонгуулийн таны 401-K хар л даа. хамгийн том хөрөнгийн зах зээлийн Ямагт! Ажлын байр ° в ° гч!
  3 (Hebrew) Pyelosi באלבמה / שומר ליברלית בובות ג'ונס נדודים שהוטל להוריד מסים, פשע, גבול צבאי ... ויש ארס חזק יותר של התכנית הרפובליקנית של הרפובליקה הגדולה שלנו. בחירות 401-K שלך יראה. שוק הנדל"ן Ever! קריירה ° C ° לצוף!
  4 (Norwegian) Pyelosi Alabama / liberal dukketeater Jones holder vandrende pålagt lavere skatter, kriminalitet, militær grensen ... og kraftigere gift av den republikanske program av vår store republikk. 401-K valg for showet. Eiendomsmarkedet Ever! Karriere ° C ° flytende!
  5 (Yiddish) פּיעלאָסי ​​אלאבאמא / ליבעראַל ליאַלקע דזשאָנעס האלט וואַנדערינג ימפּאָוזד נידעריקער טאַקסיז, פאַרברעכן, מיליטעריש גרענעץ ... און מער שטאַרק גיפט פון די רעפּובליקאַן פּראָגראַם פון אונדזער גרויס רעפּובליק. 401-ק ברירות פֿאַר די ווייַזן. גרונטייגנס מאַרקעט אלץ! קאַריערע ° C איר פליסיק!
  6 (Frisian) Pyelosi Alabama / liberale Puppet Jones hâldt benijd oplein legere belestings, kriminaliteit, militêre grins ... en machtiger Venom fan de republikeinske programma fan ús grutte republyk. 401-K karren foar de show. Real Estate Market Ever! Career ° C jim vloeistof!
  7 (Khmer) Pyelosi អាឡាបាម៉ា / អាយ៉ង Jones បានរក្សាសេរីពន្ធបានដាក់ទាបឆ្ងល់, ឧក្រិដ្ឋកម្ម, ព្រំដែនយោធា ... និង Venom ដែលមានអនុភាពនៃកម្មវិធីសាធារណរដ្ឋសាធារណរដ្ឋអស្ចារ្យរបស់យើង។ ជម្រើសសម្រាប់តារា K 401-បង្ហាញនេះ។ ទីផ្សារអចលនទ្រព្យមិនធ្លាប់មាន! អាជីព° C រាវអ្នក!
  8 (Xhosa) Pyelosi Alabama / irhafu kunopopi ezamahala Jones waqhubeka bamangaliswa, ulwaphulo-mthetho phantsi, yaye umda emkhosini ... Three inkqubo enamandla republic weZwe omkhulu. Iinketho ze K 401- show. Imarike kwempahla elingazange labonwa emhlabeni! Career ° engamanzi C!
  9 (Pashto) Pyelosi الاباما / د مالیې وړيا ګوډاګی جونز دوام ته حيران شي، جرم، او د کمپ د احاطې ... له دریو قوي جمهوريتونو غوره. غوراوي د K 401- خپرونه. د ملکیت د بازار د نه لیدل! راتلونکي د درجو د سانتی ګراد د اوبو!
Telephone says: Pyelosi Alabama / Jennifer's free puppies Jones continue to wonder, crime, and camp cover ... preferably three strong republics. Choices of the K-401-program. Do Not See Property Market! Next to the sandwich water!

 
 
2017/12/04-11:17:05: PLOTUS: Democrats refusal to give even one vote for massive Tax Cuts is why we need Republican Roy Moore to win in Alabama. We need his vote on stopping crime, illegal immigration, Border Wall, Military, Pro Life, V.A., Judges 2nd Amendment and more. No to Jones, a Pelosi/Schumer Puppet!
  1 (Frisian) De demokratyske refusje om sels ien stimming te jaan foar massive Tax Cuts is wêrom wy de Republyk Roy Moore nedich hawwe om te winnen yn Alabama. Wy moatte syn stimming nedich hawwe op it stopjen fan misdied, yllegale ymmigraasje, Border Wall, Militêr, Pro Life, VA, rjochters 2e Amendemint en mear. Nee nei Jones, in Pelosi / Schumer Puppet!
  2 (Ukrainian) Демократичне refusje навіть один голос, щоб дати величезні податкові Порізи тому ми Республіка Рой Мур потрібно, щоб виграти в штаті Алабама. Нам потрібно його голос необхідно, щоб зупинити злочини, нелегальної імміграції, прикордонна стіна, Військові, Pro Life, VA, судді другої внесення змін і багато іншого. Немає Джонс, Пелосі / Шумеру ляльковий!
  3 (Hausa) Democratic refusje ko daya kuri'a ba babbar haraji saboda mun cuts Jamhuriyar Roy Moore daukan lashe a Alabama. Muna bukatar da murya da ake bukata a daina yin laifi, da doka shige da fice, iyakar bango, Soja, Pro Life, VA, Alkalin biyu gyara da kuma more. Babu Jones, Pelosi / Sumer yar tsana!
  4 (Azerbaijani) Demokratik refusje çox böyük vergi biz Respublikası Roy Moore Alabama qazanmaq üçün lazım azalıb, çünki. Biz iki komponentləri və daha çox cinayət, qanunsuz immiqrasiya, sərhəd divar, Hərbi, Pro Life, VA, hakim dayandırmaq üçün lazım səs lazımdır. No Jones, House / şüursuz doll!
  5 (Georgian) Roy Moore, რომ Alabama დემოკრატიული refusje ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი გადასახადების შემცირება საჭირო მოსაგებად, რადგან. ჩვენ გვაქვს ორი კომპონენტი, და უფრო მეტი დანაშაული, არალეგალური იმიგრაციის, სასაზღვრო კედლის, სამხედრო, Pro Life, VA, მოსამართლეებმა უნდა ხმას საჭიროა შეწყდეს. არარის Jones, კერძო სახლი / უგონო თოჯინა!
  6 (Javanese) Roy Moore, ing refusje Alabama Demokratik kita duwe ngethok tax banget gedhe perlu kanggo menang, iku. Kita duwe loro komponen, lan liyane angkara, imigrasi ilegal, tembok tapel wates, militer, Pro Life, Langkawi, hakim milih kanggo mungkasi. Ora Jones, House / semaput boneka!
  7 (Belarusian) Рой Мур, Alabama Дэмакратычная refusje у нас ёсць вельмі вялікія скарачэння падаткаў трэба, каб выйграць яго. У нас ёсць два кампаненты, і больш злачыннасці, нелегальнай іміграцыі, памежнай сцяны, ваенныя, Pro Life, Лангкави, суддзі вырашылі спыніцца. Ora Джонс, Дом / Неўсвядомленая лялька!
  8 (Hawaiian) Roy Moore, Alabama kemokalaka refusje mākou i he nui loa auhauʻoki pono e loaa ia. Mākou i mau eiiiiiaiou, a oi karaima, puka immigration, palena pa, kaua, Pro Life, Langkawi, ka lunakanawai hoʻoholo i ka pau ana. Ora Jones, House / Unconscious pēpē kIʻi!
  9 (Sundanese) Roy Moore, Alabama refusje demokratis kami kudu loba auhau'oki kudu kapanggih. Urang ngadamel komponenana, tur leuwih kajahatan, rising imigrasi, pager wates, perang, Pro Kahirupan, Langkawi, hakim mutuskeun ending nu. Ora Jones, House / gambar orok pingsan!
Telephone says: Roy Moore, Alabama refusje democratic we have many auhau'oki be found. We make components, and more crime, rising immigration, border fence, war, Pro Life, Langkawi, a judge decided that ending. Ora Jones, House / infant faint image!

 
 
2017/12/03-13:36:45: PLOTUS: Report: “ANTI-TRUMP FBI AGENT LED CLINTON EMAIL PROBE” Now it all starts to make sense!
  1 (Arabic) تقرير: "أنتي-ترومب فبي إدجنت ليد كلينتون إمايل بروب" الآن كل شيء يبدأ في معنى!
  2 (Zulu) Umbiko: "Anti-Tromp FBI Adjnt Walid Clinton Amaal PRWEB" Manje konke iqala incazelo!
  3 (Hmong) Daim ntawv ceeb toom: "Anti-Tromp FBI Adjnt Walid Clinton Amaal PRWEB" Tam sim no txhua yam yuav pib nrog qhov kev piav qhia!
  4 (Kazakh) Ескерту: «Анти-Tromp ФТБ Adjnt Уалид Клинтон Amaal PRWEB» Енді бәрі сипаттамасы басталады!
  5 (Sesotho) FBI temoso ena: "Anti-Tromp Adjnt Walid Clinton Amaal PRWEB" Joale tsohle e qala ka tlhaloso e!
  6 (Albanian) FBI paralajmërim: "Anti-Tromp Adjnt Walid Clinton PRWEB Amaal" Tani çdo gjë fillon me përshkrimin!
  7 (Spanish) FBI advertencia: "Anti-Tromp Adjnt Walid Clinton PRWEB Amaal" Ahora todo comienza con la descripción!
  8 (Swahili) FBI onyo: "Anti-Tromp Adjnt Walid Clinton PRWEB Amaal" Sasa kila kitu huanza na maelezo!
  9 (Georgian) FBI გაფრთხილება: "Anti-Tromp Adjnt ვალიდ Clinton PRWEB Amaal" ახლა ყველაფერი იწყება აღწერა!
Telephone says: FBI Warning: "Anti-Tromp Adjnt Valde Clinton PRWEB Amaal" Now everything starts with description!

 
 
2017/12/03-13:15:21: PLOTUS: People who lost money when the Stock Market went down 350 points based on the False and Dishonest reporting of Brian Ross of @ABC News (he has been suspended), should consider hiring a lawyer and suing ABC for the damages this bad reporting has caused - many millions of dollars!
  1 (Shona) Vanhu vakarasikirwa nemari apo Stock Market yakadzika pasi mazana 350 nheyo dzinobva paZvenhema uye Dishonest nhoroondo yeBrian Ross we #ABC News (iye akamira), anofanirwa kufunga nezvekubhadhara gweta uye kutyisidzira ABC nekuda kwekukuvara kwehupfumi huno hwakakonzera - mamiriyoni emadhora emadhora!
  2 (Japanese) #ABCニュース(と立っ)の偽と不誠実な歴史yeBrianロスに基づいて株式市場の深い百350財団は、彼は弁護士を払って考える必要があるときにお金を失っているため、経済へのダメージのABCを脅した人々は、これが原因である - ドルの数百万ドル!
  3 (Russian) Для новостей #abc (и стоя) ложную и нечестную историю yeBrian глубокой сто 350 Основания фондового рынка на основе потери, он теряет деньги, когда есть необходимость рассмотреть вопрос об уплате адвоката, ущерб экономики те, кто угрожает ABC, это является причиной - число миллионов долларов!
  4 (Luxembourgish) Fir news #abc (oder Meter) eng falsch an Onéierlech Geschicht yeBrian déif honnert 350 Terrain vun der Bourse op der Basis vun de Verloscht, verléiert hien Suen wann e muss do ass d'Bezuelen vun Affektot zu betruecht, Schued d'Economie déi d'ABC Bedrohung, dat ass de Grond - d'Zuel vun de Milliounen Dollar!
  5 (Kurdish (Kurmanji)) Ji bo #abc news (an metre) û dîroka derewîn Şahneyê yeBrian kûr sed 350 warê stock li ser bingeha ku wenda, ew pere winda bike, eger pêwîst ji bo peredana ji parêzer ji bo ku, zerarê didin aboriya heye ku ABC tehdît, e ku sedemê - hejmara milyon dolar!
  6 (Zulu) Ukuze #Abs izindaba (noma amamitha) ezijulile nomlando zamanga Kuwukungathembeki engamakhulu yebrir 350 isitokwe elahlekile ngesisekelo ukuthi, balahlekelwa imali, uma kunesidingo, ukukhokhwa abameli ukuthi kuphazamisa umnotho wukuthi ABC uba sengcupheni, ukuthi isizathu - inombolo zamadola abantu abayisigidi!
  7 (Norwegian) Til #Abs nyheter (eller meter) dyp historie med falske Uærlige år yebrir 350 lager tapt på grunnlag av at de taper penger, om nødvendig, betaling av advokater som er skadelig for økonomien, er at ABC er truet, av den grunn - antall en million dollar!
  8 (Shona) To #Abs nhau (kana metres) rakadzika kare pamwe Kutendeseka makore venhema yebrir 350 wemari vakarasikirwa pahwaro kuti havachavimbi mari, kana zvakakodzera, mubhadharo nemagweta dzinokanganisa kuti upfumi, ndechokuti ABC ari pangozi, chikonzero - nhamba imwe miriyoni emadhora!
  9 (Lao) ໄປ #Abs ເລື່ອງ (ຫຼືແມັດ) ທີ່ຜ່ານມາອັນແຫນ້ນແຟ້ນກັບປີ honesty ຂອງ yebrir false 350 ການສູນເສຍທາງດ້ານການເງິນບົນພື້ນຖານທີ່ມີການສູນເສຍເງິນ, ຖ້າຫາກວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ, ການຈ່າຍເງິນຂອງທະນາຍຄວາມທີ່ມີຄວາມເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ເສດຖະກິດ, ເປັນທີ່ ABC ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງ, ໄດ້ມີເຫດຜົນ - ຈໍານວນຫນຶ່ງລ້ານໂດລາ!
Telephone says: Go back #Abs (or meters) past tough years with the honesty of yebrir false 350 The financial loss on the basis of the loss of money, if necessary, the payment of attorneys that are harmful to the economy, as ABC is at risk, has been reasonable - a million dollars!

 
 
2017/12/03-13:00:47: PLOTUS: After years of Comey, with the phony and dishonest Clinton investigation (and more), running the FBI, its reputation is in Tatters - worst in History! But fear not, we will bring it back to greatness.
  1 (Spanish) Después de años de Comey, con la investigación falsa y deshonesta de Clinton (y más), dirigiendo el FBI, su reputación está en "Trapos", ¡la peor en la historia! Pero no temas, lo devolveremos a la grandeza.
  2 (Greek) Μετά από χρόνια Comey, με ψευδείς και ανέντιμη διερεύνηση της Κλίντον (και περισσότερο), κατευθύνοντας το FBI, η φήμη του είναι «Κουρέλια» Το χειρότερο ποτέ! Αλλά δεν φοβούνται, θα επιστρέψει στο μεγαλείο.
  3 (Persian) پس از سال ها کامی، تحقیقات کاذب و نادرست از کلینتون (و بیشتر)، کارگردانی اف بی آی، شهرت "پارچه" بدترین همیشه است! اما ترس نیست، آنها را به عظمت بازگشت.
  4 (Malayalam) Palatine, ക്ലിന്റൺ തെറ്റായ കൃത്യമല്ലാത്തതോ അന്വേഷണം (കൂടുതൽ) എന്ന വർഷം, എക്കാലത്തേയും ഏറ്റവും ശേഷം എഫ്.ബി.ഐ സംവിധാനം "തുണികൊണ്ടുള്ള" പ്രശസ്തി! എന്നാൽ ഭയം അല്ല, അവർ ലോകം മടങ്ങിവരും.
  5 (Russian) Палатин, Клинтон, неправильное и неточное исследование (и более) года, большинство с директором ФБР всех времен, «ткань» слава! Но не бойтесь, они будут возвращаться в мир.
  6 (Myanmar (Burmese)) Palatine ကလင်တန်က, မမှန်ကန်ကြောင်းနှင့်တိသုတေသန (နှင့်ပိုပြီး), အားလုံးအချိန်ကို FBI ၏ဒါရိုက်တာနှင့်အတူအများစု, "ထည်" ကျော်ကြားမှု! ဒါပေမဲ့သူတို့ကများတို့သည်ဤလောကသို့ပြန်လာကြလိမ့်မည်, စိုးရိမ်ပူပန်ကြပါဘူး။
  7 (Telugu) అంగులి క్లింటన్, తప్పు మరియు పరిశోధన (మరియు మరిన్ని), అయితే FBI డైరెక్టర్ తో ఎక్కువ సమయం, "ఫాబ్రిక్" కీర్తి! కానీ వారు ఆందోళన లేదు, ప్రపంచంలో ఉన్నాయి, వారు తిరిగి వస్తారు.
  8 (Ukrainian) Palatum Клінтон, не так, і дослідження (і більше), з директором давнього ФБР, «тканину» слава! Але вони не повинні хвилюватися, є в світі, вони повернуться.
  9 (Swahili) Palatum Clinton vibaya na utafiti (au zaidi) ya mkurugenzi wa zamani wa FBI, "kitambaa" umaarufu! Lakini hakuna haja ya wasiwasi, kuna zaidi duniani, wao kurudi.
Telephone says: Palatum Clinton wrong with the research (or more) of the former FBI director, the "fabric" fame! But there is no need for worry, there's more in the world, they will come back.

 
 
2017/12/03-12:42:47: PLOTUS: Tainted (no, very dishonest?) FBI “agent’s role in Clinton probe under review.” Led Clinton Email probe. @foxandfriends Clinton money going to wife of another FBI agent in charge.
  1 (Thai) เอฟบีไอ "บทบาทของเอเยนซีในการสืบสวนสอบสวนของคลินตัน" Led Email Clinton สอบสวน #foxandfriends คลินตันไปหาภรรยาของเอฟบีไอคนอื่นที่รับผิดชอบ
  2 (Mongolian) FBI удирдах Email Клинтон "Клинтоны мөрдөн байцаахад байгууллагын үүрэг" #foxandfriends асуусан. Клинтоны эхнэр өөр хэн нэгэн хариуцлага байсан гэж Холбооны мөрдөх товчоо явсан.
  3 (Czech) FBI správu e-mailů Clinton, "Clinton vyšetřování role," zeptal se #foxandfriends. Clintonova manželka šla Bureau FBI, že někdo jiný byl zodpovědný.
  4 (Persian) اف بی آی مدیریت ایمیل کلینتون، "تحقیقات کلینتون به نقش،" او گفت #foxandfriends. همسر کلینتون رفت دفتر اف بی آی است که شخص دیگری به عهده داشت.
  5 (Portuguese) FBI e-mail Clinton, "investigação Clinton para o papel", disse ele #foxandfriends. A esposa de Clinton foi ao escritório do FBI de que alguém foi responsável.
  6 (Scots Gaelic) FBI post-d Clinton, "Clinton rannsachadh airson na dreuchd," thuirt e #foxandfriends. Clinton Bha bean an FBI oifis a tha cuideigin a bha an urra ris.
  7 (Armenian) ՀԴԲ-ն էլեկտրոնային փոստի Քլինթոնը », Քլինթոնը հետազոտությունների դերի», - ասել է նա #foxandfriends: Քլինթոնի կինը եղել է ՀԴԲ-ն գրասենյակը, որ որեւէ մեկը պատասխանատու էր:
  8 (Yiddish) עפ בי איי בליצפּאָסט קלינטאן, "קלינטאן ס ראָלע אין פאָרשונג," ער האט געזאגט #פאָקסאַנדפריענדס: קלינטאן ס פרוי איז געווען אין די עפ בי איי אָפיס אַז עמעצער איז געווען פאַראַנטוואָרטלעך.
  9 (Arabic) FBI البريد الإلكتروني كلينتون، "دور كلينتون في الأبحاث"، وقال انه # foxandfryends: كانت زوجة كلينتون في مكتب FBI أن شخصا كان مسؤولا.
Telephone says: FBI email Clinton, "Clinton's role in research," he said # foxandfryends: Clinton's wife was in the FBI office that someone was responsible.

 
 
2017/12/03-12:27:55: PLOTUS: Such a total miscarriage of Justice in San Francisco! https://t.co/MSIkBCKF3t
  1 (Igbo) Ntụpụ dị otú ahụ nke imebi ikpe ziri ezi na San Francisco! https://t.co/MSIkBCKF3t
  2 (Maltese) Tali pass ta 'ksur tal-ġustizzja f'San Francisco! https://t.co/MSIkBCKF3t
  3 (Slovak) Takýto krok porušenie práva v San Franciscu! https://t.co/MSIkBCKF3t
  4 (Arabic) مثل هذا التعدي الخطوة في سان فرانسيسكو! https://t.co/MSIkBCKF3t
  5 (Estonian) Selline rikkumine samm San Francisco! https://t.co/MSIkBCKF3t
  6 (Malayalam) ഒരു ഘട്ടം സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ അത്തരം ഒരു പൊട്ടൽ! https://t.co/MSIkBCKF3t
  7 (French) San Francisco est une étape d'une telle violation! https://t.co/MSIkBCKF3t
  8 (Malagasy) San Francisco dia dingana toy izany banga! https://t.co/MSIkBCKF3t
  9 (Latvian) San Francisco ir šāds solis bija pazudis! https://t.co/MSIkBCKF3t
Telephone says: San Francisco's such a move was gone! https://t.co/MSIkBCKF3t

 
 
2017/12/03-11:15:02: PLOTUS: I never asked Comey to stop investigating Flynn. Just more Fake News covering another Comey lie!
  1 (Marathi) फ्लाइनची तपासणी थांबविण्याबद्दल मी आल्याला विचारले नाही. आणखी आणखी काही बनावट बातमी दुसर्या कम्य खोटे बोलणे!
  2 (Amharic) ብዬ ጠየቅሁት ነበር thambavinyabaddala ፍሊን ፍተሻ. እና ሌላው ቀርቶ አንዳንድ የውሸት ዜና Kamya ሌላ ውሸት!
  3 (Armenian) Ես խնդրեցին thambavinyabaddala Flynn զննումը: Եւ նույնիսկ որոշ կեղծ լուրեր Kamya մյուսը սուտ!
  4 (Thai) ฉันถาม thambavinyabaddala ตรวจสอบฟลินน์ และแม้กระทั่งบางข่าวปลอม Kamya โกหกอีก!
  5 (Dutch) Ik vroeg thambavinyabaddala Controleer Flynn En zelfs een aantal nep-nieuws Kamya liggen weer!
  6 (Icelandic) Ég spurði thambavinyabaddala Athugaðu Flynn Og jafnvel sumir falsa fréttir Kamya liggja aftur!
  7 (German) Ich fragte thambavinyabaddala Flynn zu prüfen und sogar einige gefälschte Nachrichten Kamy sind wieder da!
  8 (Bengali) আমি thambavinyabaddala ফ্লিন পরীক্ষা করতে বলা এবং এমনকি কিছু জাল খবর Kamy ফিরে এসেছে!
  9 (Zulu) Ngicelwe ukuhlola ngisho izindaba ezinye inkohliso thambavinyabaddala Kamy Flynn is back!
Telephone says: I'm asked to check even the news of some of the delusional delusion Kamy Flynn is back!

 
 
2017/12/03-02:22:40: PLOTUS: Congratulations to @ABC News for suspending Brian Ross for his horrendously inaccurate and dishonest report on the Russia, Russia, Russia Witch Hunt. More Networks and “papers” should do the same with their Fake News!
  1 (Estonian) Palju õnne #ABC Newsile, et peatada Brian Rossi tema ülimalt ebatäpse ja ebaausa raporti kohta Venemaa, Venemaa, Venemaa Witch Hunt. Veel võrgud ja paberid peaksid tegema sama oma Fake News'iga!
  2 (Bosnian) Čestitam #ABC Newsile da zaustavi Brian Rossi, njegova vrlo neprecizan i nefer izvještaj o Rusiji, Rusija, Rusija Witch Hunt. Više mreža i radove treba učiniti isto sa svojim Fake News!
  3 (Catalan) Felicitats #ABC Notícies deixin de Brian Rossi, el seu informe molt inexacte i injust a Rússia, Rússia, Rússia Witch Hunt. Més xarxes i obres que facin el mateix amb la seva notícia falsa!
  4 (Marathi) अभिनंदन बातम्या #ABC ब्रायन Rossi, अहवाल अतिशय चुकीचा आणि अयोग्य रशिया, रशिया, रशिया ग्लॅमरस शोधाशोध थांबवू. अधिक नेटवर्क आणि काम खोट्या बातम्या समान करू!
  5 (Bosnian) Čestitamo vijesti #ABC Brian Rossi, vrlo neprecizne i netačne izvještaje Rusije, Rusija, Rusiju da zaustavi lov na vještice. I da isti posao više mrežnih lažne vijesti!
  6 (Sundanese) Gening warta #ABC Brian Rossi, laporan pisan samar tur taliti tina Rusia, Rusia, Rusia pikeun ngeureunkeun moro dukun. Na yén pakasaban anu sarua leuwih jaringan warta palsu!
  7 (Esperanto) Gratulon novaĵoj #ABC Brian Rossi, la raporto estas tre malpreciza kaj malpreciza el Rusio, Rusio, Rusujo halti la ĉaso de sorĉistinoj. Kaj tiu laboro estas la sama reto falsa novaĵo!
  8 (Sundanese) Gening warta #ABC Brian Rossi, laporan pisan samar tur imprecise ti Rusia, Rusia, Rusia pikeun ngeureunkeun moro dukun. Jeung karya ieu teh jaringan sarua warta palsu!
  9 (Swedish) Grattis nyheter #ABC Brian Rossi, är mycket vagt och otydligt från Ryssland rapporten Ryssland, Ryssland att stoppa häxjakten. Och arbetet i samma nätverk falska nyheter!
Telephone says: Congratulations news #ABC Brian Rossi, is very vague and unclear from Russia report Russia, Russia to stop the witch hunt. And work in the same network false news!

 
 
2017/12/03-02:13:28: PLOTUS: Many people in our Country are asking what the “Justice” Department is going to do about the fact that totally Crooked Hillary, AFTER receiving a subpoena from the United States Congress, deleted and “acid washed” 33,000 Emails? No justice!
  1 (Italian) Molte persone nel nostro Paese stanno chiedendo cosa farà il Dipartimento "Giustizia" sul fatto che totalmente Crooked Hillary, dopo aver ricevuto una citazione dal Congresso degli Stati Uniti, ha cancellato e "lavato acido" 33.000 email? Nessuna giustizia!
  2 (Tamil) நம் நாட்டில் பல மக்கள் "நீதி" துறை முற்றிலும் க்ரூக்கெட் ஹில்லாரி, அமெரிக்க காங்கிரஸ் இருந்து ஒரு சம்மன் அடைந்தபின்பு ரத்து செய்துவிட்டு "ஆசிட் கழுவி" 33,000 மின்னஞ்சல்கள் என்று என்ன என்று தானே? இல்லை நீதி!
  3 (Esperanto) Multaj homoj en nia lando, "Justeco" Departemento tute Kurbiĝinta Hillary, ricevis subpoena de la Kongreso de Usono nuligis "acida lavita" Ĉu tio estas kion tio 33,000 retpoŝtojn? Neniu justeco!
  4 (Ukrainian) Багато людей в нашій країні, «Справедливість» Департамент повністю Crooked Хілларі, отримав повістку від Конгресу США скасували «кислотну промивку» Це те, що, що 33000 повідомлень електронної пошти? Немає справедливості!
  5 (Greek) Πολλοί άνθρωποι στη χώρα μας, «Δικαιοσύνη» Τμήμα πλήρως Crooked Χίλαρι, έλαβε μια κλήση από τον αμερικανικό Κογκρέσο καταργηθεί το «πλύση οξύ» Αυτό είναι ό, τι ότι 33.000 e-mails; Δεν δικαιοσύνης!
  6 (Zulu) Abantu abaningi ezweni lethu, "Justice" UMnyango Crooked ngokugcwele Hillary, ngathola ucingo luvela US Congress ochithiwe le "wokuwasha acid" Yilokho ukuthi e-mail 33,000; Ayikho ubulungiswa!
  7 (Samoan) E toatele tagata i lo tatou atunuu, "Amiotonu" Matagaluega atoatoa faapiopio Hillary, sa ou maua se telefoni mai le US Konekeresi soloia le "fufuluina acid" o le e-meli 33.000; E leai se faamasinoga tonu!
  8 (Chinese (Simplified)) 许多人在我们国家,“正义”系完全不正当的希拉里,我接到一个电话,从美国国会废除了“酸洗”电子邮件33.000;没有正义!
  9 (Russian) Многие люди в нашей стране, «справедливость» система полностью несправедливы Хиллари, я получил телефонный звонок, отмена «травильной» по электронной почте от 33.000 Конгресса США, там нет справедливости!
Telephone says: Many people in our country, the "justice" system is completely unfair to Hillary, I received a phone call, the abolition of "pickling" by e-mail from 33,000 US Congress, there is no justice!

 
 
2017/12/03-02:06:55: PLOTUS: So General Flynn lies to the FBI and his life is destroyed, while Crooked Hillary Clinton, on that now famous FBI holiday “interrogation” with no swearing in and no recording, lies many times...and nothing happens to her? Rigged system, or just a double standard?
  1 (Korean) 그래서 Flynn 장군은 FBI에 속하며 그의 삶은 파괴되었다. Crooked Hillary 클린턴은 맹세와 기록이없는 유명한 FBI 휴일 "심문"에서 여러 번 거짓말을하고 그녀에게는 아무런 일도 일어나지 않는다. 단단한 시스템입니까, 아니면 이중 표준입니까?
  2 (Catalan) En general Flynn va ser destruït, la seva vida pertany a l'FBI. Torta Hillary Clinton va mentir diverses vegades en la famosa festa de l'FBI "interrogatori" sense jurament i gravat i no fa res li passi. És un sistema de disc, o es tracta d'un doble estàndard?
  3 (Arabic) دمر الشاملة فلين، حياته ينتمي إلى FBI. كذب تورتا هيلاري كلينتون عدة مرات في عطلة الشهيرة FBI "التحقيق" من دون اليمين وتسجيلها ولا يفعل شيئا يحدث. هو قرص النظام، أم أنه الكيل بمكيالين؟
  4 (Scots Gaelic) Flynn a sgrios uile gu lèir, a bheatha le FBI. Hillary Clinton breug torta iomadh turas ainmeil FBI "rannsachadh" saor-làithean às aonais an làimh dheis agus clàradh agus chan eil dad a 'tachairt. 'S e siostam diosg, no an e dùbailte coitcheann?
  5 (Estonian) Flynn hävitatud kogu oma elu koos FBI. Hillary Clinton valetas torta paljud ekspeditsioonid FBI "otsing" puhkus ilma õige kirje ja ei juhtu midagi. See on süsteem, ketas, või kaksikmoraal?
  6 (Chinese (Simplified)) 弗林毁了他的一生都与联邦调查局。希拉里·克林顿撒谎TORTA许多远征FBI的“搜索”长假没有适当的记录,并没有任何反应。这是一个系统盘,或双重标准?
  7 (Latvian) Flynn izpostījis savu dzīvi ar FIB. Hillary Clinton melojis Torta daudzas ekspedīcijas FIB "meklēt" brīvdienu bez pienācīga ierakstu, un nekas nenotiek. Tas ir sistēmas teknē, vai dubultstandartu?
  8 (Azerbaijani) Flynn FBI ilə həyatını məhv. Hillari Klinton Torta çox ekspedisiyalar FBI düzgün giriş olmadan bayram "axtarış" yalan, və heç bir şey olmaz. Bu sistem tray, və ya ikiqat edir?
  9 (German) Flynn mit dem FBI, ihr Leben zu zerstören. Ohne die richtigen Zugang zu vielen Expeditionen FBI Hillary Clinton Torta Festival „Suche“ ist falsch, und es passiert nichts. Die Taskleiste, oder es verdoppeln?
Telephone says: Flynn with the FBI to destroy her life. Without the proper access to many expeditions FBI Hillary Clinton Torta Festival "search" is wrong, and nothing happens. The taskbar, or double it?

 
 
2017/12/03-01:50:15: PLOTUS: Great job First Lady Melania! https://t.co/TRuvaftPcD
  1 (Japanese) 素晴らしい仕事ファーストレディメラニア! https://t.co/TRuvaftPcD
  2 (Basque) Lan handia First Lady Mela gertu! https://t.co/TRuvaftPcD
  3 (Hebrew) גברת הראשונה מלה ליד העבודה הנהדרת! https://t.co/TRuvaftPcD
  4 (Haitian Creole) premye Pawòl Bondye a dam nan travay la gwo! https://t.co/TRuvaftPcD
  5 (Maori) wahine kupu tuatahi i roto i te mahi nui! https://t.co/TRuvaftPcD
  6 (Haitian Creole) premye fanm ki gen tranche! https://t.co/TRuvaftPcD
  7 (Danish) første kvinde i arbejdskraft! https://t.co/TRuvaftPcD
  8 (Filipino) unang babae sa pagdaramdam! https://t.co/TRuvaftPcD
  9 (Tamil) வெளிகளில் முதல் பெண்! https://t.co/TRuvaftPcD
Telephone says: First woman in the field https://t.co/TRuvaftPcD

 
 
2017/12/02-21:08:00: PLOTUS: 62 years ago this week, a brave seamstress in Montgomery, Alabama uttered one word that changed history... https://t.co/eOvCBcMIKX
  1 (Amharic) ከ 62 ዓመታት በፊት በሞንትጎመሪ, አላባማ ደፋር የሸሚት ማመላለሻ ውስጥ ይህ ታሪክ የለውጡ አንድ ቃል ተናገረ ... https://t.co/eOvCBcMIKX
  2 (Uzbek) Ortiq 62 yil oldin Montgomery, Alabama jasur yeshemiti ayvonda bu hikoya o'zgarish, bir so'z dedi ... https://t.co/eOvCBcMIKX
  3 (Gujarati) કરતાં વધુ 62 વર્ષ પહેલાં મોન્ટગોમરી, એલાબામા બહાદુર yeshemiti આ વાર્તા આંગણું શબ્દ તેમણે જણાવ્યું હતું કે બદલી ... https://t.co/eOvCBcMIKX
  4 (Sindhi) وڌيڪ 62 سال اڳ Montgomery ۾، الاباما بهادر yeshemiti جي ڪهاڻي وساري تبديل هڪ لفظ چيائين ته ... https://t.co/eOvCBcMIKX هو
  5 (Thai) กว่า 62 ปีที่ผ่านมาในอลาบาม่ากล้าหาญ yeshemiti เรื่องลืมเปลี่ยนคำก็บอกว่า ... https://t.co/eOvCBcMIKX
  6 (Cebuano) Labaw pa kay sa 62 ka tuig na ang milabay sa Alabama maisog nga yeshemiti kalimtan usab-usab nga kini nag-ingon ... https://t.co/eOvCBcMIKX.
  7 (Esperanto) Pli ol 62 jaroj en Alabamo brava yeshemiti forgesu ŝanĝi ĝi diras ... https://t.co/eOvCBcMIKX.
  8 (Georgian) ზე მეტი 62 წლის წინ Alabama მამაცი yeshemiti დაგვავიწყდეს, რომ შეცვალოს ის ამბობს ... https://t.co/eOvCBcMIKX.
  9 (Maltese) Aktar minn 62 sena ilu Alabama yeshemiti kuraġġużi tinsa tibdel jgħid ... https://t.co/eOvCBcMIKX.
Telephone says: More than 62 years ago Alabama bold yeshemiti forget to change ... https://t.co/eOvCBcMIKX says.

 
 
2017/12/02-17:14:13: PLOTUS: I had to fire General Flynn because he lied to the Vice President and the FBI. He has pled guilty to those lies. It is a shame because his actions during the transition were lawful. There was nothing to hide!
  1 (Cebuano) Kinahanglan akong ipapatay si Heneral Flynn tungod kay siya namakak sa Bise Presidente ug sa FBI. Gipanghimakak niya ang maong mga bakak. Usa kini ka kaulaw tungod kay ang iyang mga lihok sa panahon sa transisyon maoy subay sa balaod. Wala nay itago!
  2 (Zulu) Mina kufanele nisibulale Jikelele Flynn ngenxa yokuqamba amanga kuya umsekeli kaMongameli walelibandla kanye FBI. Waphika amanga. Kuyadabukisa ngoba izenzo zakhe phakathi inguquko kusemthethweni. Lutho ukufihla!
  3 (Sinhala) ඔහු මෙම සභාව හා ඇමරිකානු FBI ජනාධිපති ආධාරකරුවෙකු බොරු නිසා මම සාමාන්ය ෆ්ලින් මරා යුතුය. ඔහු බොරු ප්රතික්ෂේප කළේය. නමුත් කනගාටුවට කරුණක්, නිසා නීතිය වෙනස් මධ්යයේ, ඔහුගේ ක්රියාවන් ය. සැඟවීමට කිසිවක්!
  4 (Macedonian) Советот и на ФБИ, бидејќи тој лажел претседателот на Генералното Флин поддржувач, јас треба да се убие. Тој, исто така, одби да се лаже. За жал, бидејќи законот промени во средината на неговите дела е. Ништо да се сокрие!
  5 (Sindhi) ڪائونسل ۽ هيٺئين ڇاڪاڻ ته هو ڪوڙ صدر جنرل Flynn حامين، مون کي قتل ڪرڻ گهرجي. هن چيو ته به ڪوڙ ڪرڻ کان انڪار ڪيو. افسوس، ڇو ته قانون پنهنجي ڪم جي وچ ۾ تبديل ٿي آهي. لڪي ڪجھ به نه!
  6 (Kazakh) Кеңес және ФТБ ол Президент Бас Флинне қарсы жатыр, өйткені, мен убить келеді. Ол сондай-ақ өтірік бас тартты. Өкінішке орай, заң оның жұмысы өзгерістер ортасында болып табылады, өйткені. ештеңе HID!
  7 (Italian) Il Consiglio e l'FBI sono contro il Presidente del Flynn generale, perché non volevo uccidere. Ha anche rifiutato di mentire. Purtroppo, il suo lavoro è al centro dei cambiamenti nella legge da allora. niente HID!
  8 (Latvian) Padome un FBI ir pret Vispārējās Flynn prezidentu, jo man nav nogalināt. Viņa arī atteicās gulēt. Diemžēl, viņa darbs ir centrā izmaiņām likumā kopš tā laika. HID nekas!
  9 (Yiddish) די קאָונסיל און די עפ בי איי קעגן די אַלגעמיינע פלינן פּרעזידענט, ווייַל איך טאָן ניט טייטן. זי אויך געוואלט צו שלאָפן. צום באַדויערן, זייַן אַרבעט איז דער צענטער פון טוישן אין דעם געזעץ זינט דעמאָלט. HID גאָרנישט!
Telephone says: The Council and the FBI against the general president, because I do not kill. She also wanted to sleep. Unfortunately, his job is the center of change in the law since then. HID Nothing!

 
 
2017/12/02-12:54:37: PLOTUS: Biggest Tax Bill and Tax Cuts in history just passed in the Senate. Now these great Republicans will be going for final passage. Thank you to House and Senate Republicans for your hard work and commitment!
  1 (Sundanese) Pangbadagna Bill Pajak jeung Pajak motong di sajarah ngan diliwatan di Sénat. Kiwari ieu Republicans hébat bakal bade pikeun petikan final. Hatur nuhun ka Baitullah sarta Sénat Republicans pikeun gawé teuas anjeun sarta komitmen!
  2 (Kannada) ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತೆರಿಗೆ ಬಿಲ್ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ ಮಾತ್ರ ಸೆನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ. ಈಗ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಅಂತಿಮ ಅಂಗೀಕಾರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಹೋಗುವ. ಹೌಸ್ ಮತ್ತು ಸೆನೆಟ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ ಕೆಲಸ!
  3 (Mongolian) Зөвхөн Сенатын түүхэн дэх хамгийн том татвар багасгах, татварын хуулийн төслийг баталсан. эцсийн аялал нь одоо бүгд найрамдахчууд сайн байх болно гэж байгаа. House болон Сенатын бүгд найрамдахчууд, шаргуу хөдөлмөр, таны үүрэг ачаар!
  4 (Hungarian) Csak a szenátus legnagyobb adócsökkentés és adótartozás a történelemben. Az utolsó út, hogy most lehet egy jó republikánus. Ház és a Szenátus republikánusok, minden hála a kemény munka és a felelősség!
  5 (Czech) Pouze největší snížení daní a Senátu daňový výměr v historii. Poslední cesta, která nyní může být dobrý republikán. Dům a Senátu republikáni, to vše díky tvrdé práci a zodpovědnost!
  6 (Azerbaijani) Yalnız böyük vergi kesintilerinin və tarixi Senat vergi qanun layihəsi. indi yaxşı Respublika ola bilər Son yol. Ev və Senatın Respublikaçılar ağır iş və məsuliyyət bütün thanks!
  7 (Corsican) Solu accurtatoghji impositi grandi è i legi impositi Sinatu. avà pò esse una bona fini di la strata. House è Sinatu Ripubblicani tutti i grazi di travagliu è rispunsabilità!
  8 (Hebrew) קיצוצי מס בלבד חשבון מס גדול בסנאט. עכשיו יכול להיות סוף טוב של הכביש. הרפובליקנים בית הנבחרים והסנאט כל דרך עבודה ואחריות!
  9 (German) Steuersenkungen nur großer Steueraufwand Senat. Nun könnte ein gutes Ende der Straße sein. Republikaner Haus und der Senat alle durch Arbeit und Verantwortung!
Telephone says: Tax cuts only large tax expense Senate. Now could be a good end to the road. Republican House and the Senate all through work and responsibility!

 
 
2017/12/02-07:49:19: PLOTUS: We are one step closer to delivering MASSIVE tax cuts for working families across America. Special thanks to @SenateMajLdr Mitch McConnell and Chairman @SenOrrinHatch for shepherding our bill through the Senate. Look forward to signing a final bill before Christmas! https://t.co/gmWTny3SfS
  1 (Marathi) आम्ही अमेरिकेत कार्यरत कुटुंबांना मोठ्या प्रमाणावर कर सवलती देण्यासाठी एक पाऊल जवळ आहोत. सीनेटद्वारे आमच्या विधेयकाच्या पूर्ततेसाठी #SenateMajLdr Mitch McConnell आणि अध्यक्ष #SenOrrinHatch विशेष धन्यवाद ख्रिसमसच्या आधी अंतिम बिल हस्तांतरीत करण्याची उत्सुकता! https://t.co/gmWTny3SfS
  2 (Sinhala) අපි ඇමරිකාවේ වැඩ කරන පවුල් සහන විශාල සංඛ්යාවක් එක් පියවරක් ලංවී ඇත. මිච් මැක්කොනෙල් සහ සභාපති SenOrrinHatch SenateMajLdr නිම කිරීම සඳහා අපගේ බිල්පතට නත්තල් විශේෂ ස්තුතිය පෙර අවසන් බිල්පත මාරු කිරීමට Sinetadvare සූදානම! https://t.co/gmWTny3SfS
  3 (Urdu) ہم امریکہ میں کام کرنے والے خاندانوں کو ریلیف کی ایک بڑی تعداد ایک قدم قریب ہو جائے گا ہیں. مچ McConnell اور چیئرمین SenOrrinHatch SenateMajLdr تیاری Sinetadvare تبدیل کرنے کا بل میں کرسمس خصوصی شکریہ کے اختتام سے قبل ہمارے بل کو مکمل کیا! https://t.co/gmWTny3SfS
  4 (Hindi) हम अमेरिका में काम करने वाले परिवारों को राहत एक नंबर एक कदम और करीब हो जाएगा हैं। मच McConnell और अध्यक्ष SenOrrinHatch SenateMajLdr तैयारी Sinetadvare बदलने के बिल में क्रिसमस विशेष धन्यवाद के अंत से पहले हमारे बिल पूरा! https://t.co/gmWTny3SfS
  5 (Yiddish) מיר באַפרייַען משפּחות צו אַרבעטן אין די יו וועט זיין אַ נומער איין שריט נעענטער. מאַטש מקקאָננעלל און ספּיקער סענאָררינהאַטטש סענאַטעמאַדזשלדר צוגרייטונג פאַרענדיקן אונדזער רעכענונג ביללס טוישן סינעטאַדוואַרע איידער דער סוף פון דער ניטל ספּעציעלע דאַנק! הטטפּס: // טיקסיאָ / גמווטני3ספס
  6 (Sundanese) Urang nganteurkeun kulawarga digawekeun di AS bakal angka hiji hambalan ngadeukeutan. Cocok mkkonnell jeung préparasi senatemajldr Speaker senorrinhattsh ngalengkepan tagihan bil kami ngarobah sinetadvare méméh ahir Natal Nuhun Special! HTTPS: // tixyo / gmvtni 3 SFS
  7 (Yoruba) A fi ebi lati sise ni US yoo jẹ awọn nọmba igbese kan jo. O dara mkkonnell ati igbaradi senatemajldr Agbọrọsọ senorrinhattsh pipe owo owo ti a sinetadvare yi ṣaaju ki opin ti awọn keresimesi Special ṣeun! HTTPS: // tixyo / gmvtni 3 SFS
  8 (Czech) Rodina pracovat ve Spojených státech bude číslo jedna o krok blíž. Dobrá mkkonnell a příprava senatemajldr Speaker senorrinhattsh perfektní podnikání sinetadvare to před koncem vánočního Zvláštní poděkování! Https: // tixyo / gmvtni 3 SFS
  9 (Belarusian) Сям'я працаваць у Злучаных Штатах лік адзін крок бліжэй. Добрая падрыхтоўка і mkkonnell senatemajldr спікер senorrinhattsh ідэальнага бізнес sinetadvare да канца Каляднай Асаблівай падзякі! Https: // tixyo / gmvtni 3 SFS
Telephone says: Family to work in the United States the number one step closer. Good preparation and mkkonnell senatemajldr Speaker senorrinhattsh ideal business sinetadvare until the end of the Christmas Special thanks! Https: // tixyo / gmvtni 3 SFS

 
 
2017/12/01-21:49:28: PLOTUS: Economists on the TAX CUTS and JOBS ACT: “The enactment of a comprehensive overhaul - complete with a lower corporate tax rate - will IGNITE our ECONOMY with levels of GROWTH not SEEN IN GENERATIONS...” https://t.co/2vCBDtLh3C
  1 (Chichewa) Akatswiri a zachuma pa TAX CUTS ndi JOBS ACT: "Kukonzekera kwa malipiro ambiri - kumakhala ndi malipiro ochepa a misonkho - idzasokoneza ECONOMY yathu ndi zigawo ZOCHITIKA osati kuziwona mu GENERATIONS ..." https://t.co/2vCBDtLh3C
  2 (Swedish) Experterna på Skattesänkningar och Jobs Act "Förberedelser för att betala - i en relativt låg betala skatt - kommer att påverka vår ekonomi och regioner ÖGONEN inte se dig GENERATIONER ..." https://t.co/2vCBDtLh3C
  3 (Esperanto) La fakuloj ĉe Imposta parlamento kaj Jobs Akto "Preparanta pagi - en relative malalta salajro imposto - influos nian ekonomion kaj regionoj, la okuloj ne vidas vin generacioj ..." https://t.co/2vCBDtLh3C
  4 (Haitian Creole) Ekspè yo te nan koupe taks ak Travay Lwa "Prepare yo peye - nan yon pousantaj salè relativman ba - ap ap afekte ekonomi nou an ak rejyon yo, je yo pa wè ou jenerasyon ..." https://t.co/2vCBDtLh3C
  5 (Greek) Οι εμπειρογνώμονες των φορολογικών περικοπών και Εργατικού Δικαίου «διατεθειμένοι να πληρώσουν - σε ποσοστό σχετικά χαμηλό μισθούς - θα επηρεάσει την οικονομία και τις περιοχές μας, τα μάτια δεν βλέπουν γενιά σας ...» https://t.co/2vCBDtLh3C
  6 (Japanese) 減税や労働法の専門家は「支払うために準備 - 比較的低賃金で - 私たちの経済と地域に影響を与えるだろう、目があなたの世代を見ていない...»https://t.co/2vCBDtLh3C
  7 (Thai) เตรียมไว้สำหรับมืออาชีพของการลดภาษีและกฎหมายแรงงานที่จะจ่าย "- ที่ค่าจ้างที่ค่อนข้างต่ำ - จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและในภูมิภาคของเราตาไม่ได้ดูที่รุ่นของคุณ ... » https: // t.co/2vCBDtLh3C
  8 (Yoruba) Pese sile fun ọjọgbọn ori gige ati ise ofin lati san "- awọn jo kekere oya - yoo ni ipa awọn aje ti ekun ati ki o wa oju ma ko wo ni rẹ awoṣe ...» https: /. / t.co/2vCBDtLh3C
  9 (Gujarati) પ્રમાણમાં ઓછી આવક - - વ્યાવસાયિક કર કાપ અને ચૂકવણી કરવા માટે "શ્રમ કાયદા માટે તૈયાર પ્રદેશમાં અર્થતંત્ર પર અસર કરશે અને અમારી આંખો તમારા મોડલ ... https જોવા નથી. / / T.co/2vCBDtLh3C
Telephone says: To make professional tax cuts and payments - relatively low income - "Labor will prepare the law for the region's economy and our eyes do not see your model ... https: // T.co/2vCBDtLh3C

 
 
2017/12/01-20:08:22: PLOTUS: The media has been speculating that I fired Rex Tillerson or that he would be leaving soon - FAKE NEWS! He’s not leaving and while we disagree on certain subjects, (I call the final shots) we work well together and America is highly respected again! https://t.co/FrqiPLFJ1E
  1 (Italian) I media hanno speculato che ho licenziato Rex Tillerson o che se ne sarebbe andato presto - FAKE NEWS! Non se ne va e anche se non siamo d'accordo su certi argomenti, (chiamo gli ultimi scatti) lavoriamo bene insieme e l'America è di nuovo molto rispettata! https://t.co/FrqiPLFJ1E
  2 (Kurdish (Kurmanji)) Di medyayê de jî îddia dike ku ez gule Rex Tillerson, an ku ew dê di demeke nêzîk derbas NÛÇEYAN - Gultekin Gonulacar! Ev naçe û tevî ku em li ser hin mijaran de ne arîkarîyê yî, (ez fîşek cara bang) bihevre karên baş bikin, û Amerîka dîsa gelek rêz! https://t.co/FrqiPLFJ1E
  3 (Chinese (Traditional)) 在媒體猜測,我解僱雷克斯•蒂勒森,或者說,他將很快通過 - 新聞是假的!它雖然在一些問題上我們不同意,(我)做主很好地協同工作,以及美國再次推崇! https://t.co/FrqiPLFJ1E
  4 (Latvian) Jo mediju spekulācijas, es kurināmo • Rex Tillerson, vai arī, ka viņš iet drīz - ziņas ir nepatiesa! Lai gan mēs nepiekrītam tam uz dažiem jautājumiem, (I) aicinu šāvienu strādā labi kopā, un ASV atkal ievērota! https://t.co/FrqiPLFJ1E
  5 (Welsh) Fel dyfalu yn y cyfryngau, yr wyf yn tanio • Rex Tillerson, neu y byddai'n mynd yn fuan - y newyddion yn ffug! Er nad ydym yn cytuno ar rai materion (I), galwaf ar y lluniau yn gweithio'n dda gyda'i gilydd, ac yn cwrdd yn yr Unol Daleithiau unwaith eto! https://t.co/FrqiPLFJ1E
  6 (Hausa) Kamar yadda kafofin watsa labarai hasashe, na kora • Rex Tillerson, ko ya yarda ya je zarar - labarai ƙarya ne! Ko da yake ba mu yarda a kan wasu al'amurran da suka shafi (I), na kira a kan hotuna aiki da kyau tare, da kuma saduwa da Amurka sake! https://t.co/FrqiPLFJ1E
  7 (Galician) Como especulación dos medios, impulsada • Rex Tillerson, ou ía xa - noticias falsas! Aínda que nós non coincidimos en algunhas cuestións (I), chamados nas imaxes funcionan ben xuntos, e coñecer os EUA de novo! https://t.co/FrqiPLFJ1E
  8 (Georgian) როგორც მედია სპეკულაცია, ორიენტირებული • Rex Tillerson, ან ოდესმე - ყალბი! მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არ ვეთანხმებით გარკვეული საკითხები (I), მოუწოდა Images კარგად მუშაობენ და აკმაყოფილებს აშშ კიდევ ერთხელ! https://t.co/FrqiPLFJ1E
  9 (Yoruba) Bi media akiyesi, ti dojukọ • Rex Tillerson, tabi lailai - a fake! Bó tilẹ jẹ pé a ko ti gba lori awọn oran (Mo), ti a npe Images ṣiṣẹ daradara ati ki o pade awọn US lẹẹkansi! https://t.co/FrqiPLFJ1E
Telephone says: As media observation, centered • Rex Tillerson, or ever - fake! Although we do not agree on the issues (I), called Images work well and meet the US again! https://t.co/FrqiPLFJ1E

 
 
2017/12/01-11:21:06: PLOTUS: Republicans Senators are working hard to pass the biggest Tax Cuts in the history of our Country. The Bill is getting better and better. This is a once in a generation chance. Obstructionist Dems trying to block because they think it is too good and will not be given the credit!
  1 (Persian) جمهوری خواهان سناتورها در تلاش برای برداشتن بزرگترین کاهش مالیات در تاریخ کشور ما هستند. بیل بهتر و بهتر شده است. این یک بار در فرصت شغلی است. Demiss ها را متوقف می کند، زیرا آنها فکر می کنند که این خیلی خوب است و اعتبار نمی دهد!
  2 (Hindi) रिपब्लिकन सीनेटरों हमारे देश के इतिहास में सबसे बड़ा कर कटौती हटाने की कोशिश कर रहे हैं। विधेयक बेहतर और बेहतर हो रही है। यह एक कैरियर अवसर में एक बार होता है। , को रोकने के लिए Demiss क्योंकि उन्हें लगता है कि यह बहुत अच्छा है और इसका श्रेय नहीं देता!
  3 (Bosnian) Republikanski senatori pokušavaju ukloniti smanjiti najveći u povijesti naše zemlje. Bill je sve bolje i bolje. nakon što se dešava u priliku karijere. Mislim Demiss za njih da spriječi da je to vrlo dobra i ne daje kredit za to!
  4 (Maori) Kei te ngana kaumatua Republican ki te tango whakaiti te nui rawa i roto i te aamu o to tatou whenua. Kei te whiwhi Pire pai me pai. i muri i te mea tupu i roto i te whai wāhi umanga. Demiss ahau hoki ratou ki te ārai e he reira rawa pai, me te kore e hoatu nama hoki reira!
  5 (Haitian Creole) Lidè yo Repibliken eseye pran desann pi gwo a nan istwa a nan peyi nou an. Bill ap resevwa pi bon ak pi bon. Apre sa ki te pase nan biznis la aksè. Mwen Demiss yo yo anpeche ke li se trè bon epi yo pa bay kredi pou li!
  6 (Ukrainian) Республіканські лідери намагаються зняти найбільший в історії нашої країни. Білл стає все краще і краще. Після того, що трапилося в доступі бізнесу. Я Demiss, щоб запобігти, що це дуже добре, і не віддати за нього!
  7 (Malagasy) Mpitarika Repoblikana dia miezaka ny hanala ny lehibe indrindra teo amin'ny tantaran'ny firenentsika. Bill dia mahazo tsara kokoa sy tsara kokoa. Taorian'ny zava-nitranga teo amin'ny fidirana raharaham-barotra. I Demiss, mba hisakanana azy tsara ka tsy hanome azy!
  8 (Bengali) রিপাবলিকান নেতারা আমাদের দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় সরানোর চেষ্টা করছেন। বিল পায় এবং ভাল ভাল। আপনার ব্যবসার প্রবেশদ্বারে ঘটনার পর। আমি তাদের প্রতিরোধ করার জন্য এবং এটি দিতে Demiss!
  9 (Samoan) o loo taumafai e taitai Republican e aveesea ai le sili i le talafaasolopito o lo tatou atunuu. maua Bill sili atu ma sili atu. Ina ua mavae le ulufale atu o lau pisinisi. Ou te tuuina atu ai ia i latou ina ia taofia ma Demiss!
Telephone says: is trying to lead Republicans to eliminate the greatest in our country's history. find Bill more and more. After your business entry. I let them keep it with Demiss!

 
 
2017/12/01-11:13:36: PLOTUS: The jury was not told the killer of Kate was a 7 time felon. The Schumer/Pelosi Democrats are so weak on Crime that they will pay a big price in the 2018 and 2020 Elections.
  1 (Marathi) ज्युरीला असे सांगण्यात आले नव्हते की केटची हत्या करणारा 7 वेळा गुन्हा करणारा होता. शूमर / पेलोसी डेमोक्रॅट इतके कमकुवत आहेत की ते 2018 आणि 2020 च्या निवडणुकांमध्ये मोठी किंमत मोजतील.
  2 (Georgian) Jyurila გვითხრეს, რომ მათ მოკლეს 7 ჯერ catechu იყო დანაშაული. Schumer / პელოსის დემოკრატები იმდენად სუსტია, რომ მათ mojatila მაღალი ფასი არჩევნები 2018 და 2020.
  3 (English) Jyurila told us that they were killed 7 times catechu were guilty. The Schumer / Peelos Democrats are so weak that they are mojatila high price elections in 2018 and 2020.
  4 (German) Jyurila sagte uns, dass sie 7 Mal getötet wurden Catechu waren schuldig. Die Schumer / Peelos-Demokraten sind so schwach, dass sie 2018 und 2020 mojatila-Hochpreiswahlen sind.
  5 (Thai) Jyurila บอกกับเราว่าพวกเขาถูกฆ่า 7 ครั้งสีเสียดมีความผิด ชูเมอร์ / Peelos ประชาธิปัตย์จะอ่อนแอเพื่อให้พวกเขา 2,018 และ 2,020 mojatila ตัวเลือกราคาที่สูง
  6 (French) Jyurila nous a dit qu'ils ont été tués 7 fois cachou coupables Schumer / Peelos démocrates sont si faibles qu'ils sont 2.018 et 2.020 prix des options de mojatila.
  7 (Dutch) Jyurila zei dat ze 7 keer schuldig catechu Schumer gedood / Peelos Democraten zijn zo laag dat ze 2.018 en 2.020 prijs mojatila opties.
  8 (Scots Gaelic) Jyurila thubhairt iad seachd uairean ciontach catechu Schumer mharbhadh / Peelos Dheamocratach tha cho ìosal gu bheil iad 2.018 2.020 agus prìs mojatila roghainnean.
  9 (Persian) Jyurila گفت هفت کاد هندی گناه کشته شومر / Peelos دموکرات آنقدر کم است که آنها 2018 2020 mojatila و قیمت گزینه هستند.
Telephone says: Jyurila said seven Indian codes killed guilty of Shomer / Peelos Democrats so low that they are 2018-2020 mojatila and price options.

 
 
2017/12/01-11:03:36: PLOTUS: The Kate Steinle killer came back and back over the weakly protected Obama border, always committing crimes and being violent, and yet this info was not used in court. His exoneration is a complete travesty of justice. BUILD THE WALL!
  1 (Malay) Pembunuh Kate Steinle kembali ke belakang sempadan Obama yang lemah, sentiasa melakukan kejahatan dan menjadi ganas, namun maklumat ini tidak digunakan di mahkamah. Penyerahannya adalah pelanggaran keadilan yang lengkap. BUILD THE WALL!
  2 (Estonian) Killer Kate Steinle seljad Obama nõrk piiri, alati toimepanemisele ja saada pahaloomuline, kuid seda teavet ei kasutata kohtus. Tarneaeg on täielik rikkumise õiglus. Ehitada WALL!
  3 (Slovak) Killer Kate Steinle zálohuje slabú hranicu Obamu, a to vždy k páchaniu trestnej činnosti a ku vzniku zhubných nádorov, ale tieto informácie nebudú použité na súde. Dodávka je kompletná porušením práva. Stavať múry!
  4 (Kyrgyz) Killer Кейт Steinle алсыз чек Обама, дайыма эле кылмыш жана шишиктерди өнүктүрүүгө, бирок бул маалымат сот колдонулбайт. Жеткирүү мыйзамды толугу менен карама-каршы келет. дубалдарын курууга!
  5 (Lithuanian) Žudikas Kate Steinle silpnas Obama visada baudžiamojo teismo ir auglių vystymąsi, tačiau ši informacija yra naudojama. Pristatymas yra visiškai prieštarauja įstatymui. Statybos sienų!
  6 (Bosnian) Killer Kate Steinle slab Obama uvijek kaznenog suda i razvoj tumora, ali ova informacija se koristi. Dostava je potpuno u suprotnosti sa zakonom. Zidovima zgrada!
  7 (French) Tueur Kate Steinle mauvaise Obama Cour toujours criminel et le développement des tumeurs, mais cette information est utilisée. La livraison est tout à fait contraire à la loi. Construire des murs!
  8 (Gujarati) કિલર કેટ Steinle ખરાબ ઓબામા હંમેશા ક્રિમિનલ કોર્ટ અને ગાંઠ વિકાસ છે, પરંતુ આ માહિતી વપરાય છે. ડિલિવરી કાયદા તદ્દન વિપરીત છે. દિવાલો બનાવો!
  9 (Scots Gaelic) Steinle Bad Cat Killer Eucoir Court agus Obama riamh air a bhith a 'leasachadh de aillse, ach am fiosrachadh a tha air a chleachdadh. Lìbhrigeadh reachdas a tha gu math mu choinneamh. Dèan na ballachan!
Telephone says: Steinle Bad Cat Killer Crime Court and Obama has never been developing cancer, but the information that is used. Delivering very good legislation. Make the walls!

 
 
2017/12/01-03:30:42: PLOTUS: A disgraceful verdict in the Kate Steinle case! No wonder the people of our Country are so angry with Illegal Immigration.
  1 (Filipino) Ang isang kahiya-hiyang pasya sa kaso ni Kate Steinle! Hindi nakakagulat na ang mga tao ng ating Bansa ay napakasakit sa Illegal Immigration.
  2 (Scots Gaelic) A cùis nàire co-dhùnadh ann an cùis Kate Steinle! Chan iongnadh, muinntir na dùthcha againn a tha glè goirt imrich mhì-laghail.
  3 (Somali) Go'aanka ceeb in ay dhacdo Kate Steinle! Ma aha la yaab leh, dadka dalkeena waa socdaalka sharci darada ah u xanuun badan.
  4 (Albanian) Vendimi në rastin e Kate STEINLE turp! Nuk është e habitshme, njerëzit në vendin tonë është imigracioni i paligjshëm dhimbshme.
  5 (Dutch) De uitspraak in de zaak van Kate STEINLE schande! Niet verrassend, mensen in ons land is de illegale immigratie pijnlijk.
  6 (Kannada) ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೇಟ್ STEINLE ಅವಮಾನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ! ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ವಲಸೆ ಯಾತನಾಪೂರಿತವಾಗಿದ್ದು.
  7 (Myanmar (Burmese)) ကိတ် STEINLE အရှက်ကွဲခြင်း၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်! မရအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်တရားမဝင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံအတွက်နာကျင်ဖြစ်ပါတယ်။
  8 (Chinese (Simplified)) 在耻辱的情况下凯特STEINLE决定!毫不奇怪的非法移民正在损害我们的国家。
  9 (Mongolian) ичгүүр тохиолдолд Кейт STEINLE шийдэж! Нь гайхах зүйл биш, хууль бус цагаачлалын манай улс гэмтээх байна.
Telephone says: In case of shame, Kate STEINLE decides! Not surprisingly, our illegal immigration country is damaged.

 
 
2017/12/01-00:42:22: PLOTUS: The Christmas Story begins 2,000 years ago with a mother, a father, their baby son and the most extraordinary gift of all—the gift of God’s love for all of humanity. Whatever our beliefs, we know that the birth of Jesus Christ and the story of his life... https://t.co/P94C3LjWlx
  1 (Chinese (Traditional)) “聖誕故事”是在2000年前開始的,有一位母親,一位父親,他們的寶貝兒子,以及上帝對全人類愛的禮物。無論我們的信仰如何,我們知道耶穌基督的誕生和他人生的故事... https://t.co/P94C3LjWlx
  2 (Japanese) 「クリスマス・ストーリー」2000年の初めで、母親、父親と自分の赤ちゃんの息子だけでなく、人類愛に神の贈り物があります。かかわらず、私たちの信仰の、私たちはイエス・キリストと彼の人生の誕生の物語を知っている... https://t.co/P94C3LjWlx
  3 (Hawaiian) I ka hoʻomaka o ka "Christmas Moʻolelo" i ka makahiki 2000, me kona makuwahine,ʻaʻole wale nō ke keiki a kekahi makua kāne a me kā lākou pēpē, aia no he makana o ke Akua i ka manaʻo kanaka. Nānā 'ole, no ko makou manaoio, ua ike no makou i ka moolelo o ka hanau ana o Iesu Kristo, a me kona ola ... https://t.co/P94C3LjWlx
  4 (Khmer) នៅដើមនៃ "បុណ្យណូអែលរឿង" នៅក្នុងឆ្នាំ 2000 និងម្តាយរបស់គាត់ជាកូនប្រុសតែមួយគត់នៃឪពុកនិងទារករបស់ពួកគេគឺមានអំណោយទានរបស់ព្រះដើម្បីមនុស្សជាតិ។ ដោយមិនគិតពីសេចក្ដីជំនឿរបស់យើងយើងដឹងថារឿងរ៉ាវនៃការប្រសូតរបស់ព្រះយេស៊ូគ្រិស្ដដែរហើយជីវិតរបស់គាត់ ... https://t.co/P94C3LjWlx
  5 (Thai) ที่จุดเริ่มต้นของ "เรื่องคริสต์มาส" ในปี 2000 และแม่ของเขาเป็นลูกชายคนเดียวของพ่อและลูกน้อยของพวกเขาคือของขวัญจากพระเจ้าให้แก่มนุษยชาติ โดยไม่คำนึงถึงความเชื่อของเราเรารู้ว่าเรื่องที่เกิดของพระเยซูคริสต์และชีวิตของเขา ... https://t.co/P94C3LjWlx
  6 (Dutch) Aan het begin van "A Christmas Story" in 2000, en zijn moeder was het enige kind van een vader en baby zijn ze een gave van God aan de mensheid. Ongeacht ons geloof, we weten dat de geboorte van Jezus Christus en zijn leven ... https://t.co/P94C3LjWlx.
  7 (Italian) All'inizio di "Una storia di Natale" nel 2000, e sua madre era l'unico figlio di un padre e bambino è un dono di Dio per l'umanità. Qualunque sia la nostra fede, noi sappiamo che la nascita di Gesù Cristo e la sua vita ... https://t.co/P94C3LjWlx.
  8 (Russian) В начале «Рождественская история» в 2000 году, а его мать была единственным ребенком отца и ребенка является Божий дар человечеству. Независимо от нашей веры, мы знаем, что рождение Иисуса Христа и его жизнь ... https://t.co/P94C3LjWlx.
  9 (Yoruba) Ni ibere ti "A keresimesi Carol" ni 2000, ati iya rẹ je ohun nikan ọmọ, ati baba ti awọn ọmọ jẹ kan ebun ti Olorun to aráyé. Lai ti wa ìgbàgbọ, a mọ pe ibi Jesu Kristi ati aye re ... https://t.co/P94C3LjWlx.
Telephone says: At the beginning of "A Christmas Carol" in 2000, her mother was the only child, and father of children was a gift from God to mankind. Without our faith, we know that the place of Jesus Christ and his life ... https://t.co/P94C3LjWlx.

 
 
2017/12/01-00:36:40: PLOTUS: Today is a day that I’ve been looking very much forward to ALL YEAR LONG. It is one that you have heard me speak about many times before. Now, as President of the United States, it is my tremendous honor to finally wish America and the world, a very MERRY CHRISTMAS! https://t.co/cTvdlUkfHV
  1 (Icelandic) Í dag er dagur sem ég hef horft mjög mikið áfram á allt árið. Það er eitt sem þú hefur heyrt mig tala um mörgum sinnum áður. Nú, sem forseti Bandaríkjanna, er það gríðarlega heiður minn að lokum óska ​​Ameríku og heimsins, mjög gæsku Krists! https://t.co/cTvdlUkfHV
  2 (Scots Gaelic) An-diugh tha an latha a chuir mi a 'coimhead gu mòr air adhart ri bhith a' fad bliadhna iomlan. 'S e fear a bheil sibh air a chuala mi a' bruidhinn mun iomadh uair roimhe. A-nis, mar cheann-suidhe, is e mo urram mòr mu dheireadh thall airson an Ameireaga agus an t-saoghail, glè maitheas Criosd! https://t.co/cTvdlUkfHV
  3 (Yoruba) Oni ni ọjọ Mo wo gidigidi siwaju si gbogbo ọdún. O ti wa ni ọkan ti o ti gbọ mi soro nipa ọpọlọpọ igba ṣaaju ki o to. Bayi, bi Aare, o jẹ mi nla ola nipari to America ati awọn aye, Kristi gan daradara! https://t.co/cTvdlUkfHV
  4 (Serbian) Данас је дан гледам много напред за све године. То је један од вас чули да пред говоре о много пута. Сада, као председник, то је моја велика част да коначно Америка и свет, Христос врло добро! хттпс://т.цо/цТвдлУкфХВ
  5 (Sesotho) Kajeno ke letsatsi le ke ile ka sheba haholo pele ho selemo kaofela. Ke e mong oa le utloile hore pele ho bua ka makhetlo a mangata. Joale, e le mopresidente, ke ho fuoa tlotla ka le leholo ho qetella a Amerika le lefatšeng, Kreste e le molemo haholo! https: //t.co/cTvdlUkfHV
  6 (Azerbaijani) Bu gün mən il bir çox görmək gündür. Mən dəfələrlə danışmaq üçün ilk biri eşitdim. İndi prezident kimi, böyük nəhayət Amerika və dünya ilə əməkdar Məsih çox yaxşı! https: //t.co/cTvdlUkfHV
  7 (Galician) Hoxe, eu vexo unha morea do día. Teño oído moitas veces o primeiro en falar. Agora, como presidente, un gran fin homenaxeado polos Estados Unidos e do mundo en Cristo é moi bo! https: tcocTvdlUkfHV
  8 (Russian) Сегодня я вижу много в день. Я часто слышал, что первый говорить. Теперь, как президент, большие выходные честь Соединенные Штаты и мира во Христе, очень хорошо! https: tcocTvdlUkfHV
  9 (Pashto) نن زه د يو په يوه ورځ کې ډېر وګورئ. ما اکثره واورېدل، چې د لومړي ځل لپاره خبرې وکړي. اوس، د ولسمشر په توګه، په مسيح کښې د امریکا د متحده ایالاتو یو لوی اونۍ په عزت او په نړۍ کې، ډیر ښه! https: tcocTvdlUkfHV
Telephone says: Today I see a lot in one day. I often talk about talking for the first time. Now, as a President, in America a great week in the United States of America, and in the world, the best! https: tcocTvdlUkfHV